You are on page 1of 5

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZA

AN ȘCOLAR 2018-2019
Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014

School : Școala Gimnazială Elena Negri


Teacher: Carmen Dulgheru
Grade: IV
Hours/W: 2
Bookcourse: Limba Modernă Engleză, editura Booklet

SEMESTRUL I

Nr. Nr. ore Săpt./


Unitatea de învățare Conținuturi vizate Competențe specifice Observații
U.Î. alocate Perioada
Detalieri tematice:
 Copilul despre sine: nume, gen, vârsta, hobby;
 Animale;
 Culori;
 Numere;
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Funcţii comunicative: oral clar articulat în contexte familiare
 A saluta şi a răspunde la salut; 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Revision
 A se prezenta şi a prezenta pe cineva; necesitate imediată/ pe teme familiare
 A identifica elemente din universul familiar; 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
personaj
Elemente de construcţie a comunicării:
 Present Simple;
 To have got / To be
 Substantivul (nr. pl);
 Adjectivul posesiv
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Detalieri tematice:
oral clar articulat în contexte familiare
 Copilul despre sine: Salutul
1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate
 Cladiri
numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj
audiat articulat clar și rar
Funcţii comunicative:
2.1. Cererea și oferirea de informații referitoare la
 A saluta si a raspunde la salut;
1. Welcome Back! numere, la prețuri, la exprimarea orei
 A localiza cladiri
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A cere si a da indicatii
necesitate imediată/ pe teme familiare
2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
Elemente de construcţie a comunicării:
personaj
 Verbul TO BE
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiare
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Camerele din casă; oral clar articulat în contexte familiare
 Mobila din casă; 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
2. This Is My House
 Obiectele din casă; de mesaje orale simple adecvate vârstei
 Locația obiectelor; 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiare

1
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Funcţii comunicative: simplu pe teme familiar
 A descrie o casă; 3.3.Descifrarea unor mesaje simple familiare
 A identifica camerele și mobila din casă; primite de la prieteni, colegi, profesor
 A exprima poziția obiectelor din casă; 4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg

Elemente de construcţie a comunicării:


 Prepozițiile de loc (on,under, in, in front of, next to,
behind);
 Exprimarea existenței cu ‘there is/ there are’
 Pronumele demonstrativ: This / that / these / those

Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare

Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj


 Membrii familiei (parents, grandparents, uncle, oral clar articulat în contexte familiare
aunt, cousin) 1.2. Identificarea orei și a cantității exprimate
 Meseriile (gardener, nurse, chef, pilot, student) numeric (prețuri, numere) în cadrul unui mesaj
 Numerele 20-100 audiat articulat clar și rar
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
Funcţii comunicative: de mesaje orale simple adecvate vârstei
3 A Beautiful Family  A vorbi despre meserii; 2.1.Cererea și oferirea de informații referitoare la
 A cere si a da informati de ordin personal numere, la prețuri, la exprimarea orei
 A descrie o persoana 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme familiare
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2 .Identificarea semnificației globale a unui text
 Posesia cu 's simplu pe teme familiar
 Adjectivul posesiv: my, your, his, her, its, our, their 3.3 .Descifrarea unor mesaje simple familiare
primite de la prieteni, colegi, profesor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Descrierea persoanelor oral clar articulat în contexte familiare
 Aparente fizice: slim, plump, curly /wavy hair 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A descrie o persoana necesitate imediată/ pe teme familiare
4 Who Are You?
 A cere si a da informatii despre persoane 2.3. Descrierea simplă a unei persoane/ unui
personaj
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
 Gradele de comparatie ale adjectivului simplu pe teme familiar
 Have got / has got 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
 WH- questions: who, when, where, what primite de la prieteni, colegi, profesor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Activitati scolare oral clar articulat în contexte familiare
 Materii scolare 1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
5 I'm Going to School  Obiecte scolare de mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Funcţii comunicative: necesitate imediată/ pe teme familiare
 A cere si a da informatii despre persoane 3.2. Identificarea semnificației globale a unui text

2
 A relata activitati la prezent simplu pe teme familiare

Elemente de construcţie a comunicării:


 Present Continuous: aff, neg, interr

Detalieri tematice:
 Activitati zilnice
 Ceasul 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Mesele zilei oral clar articulat în contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
Funcţii comunicative: de mesaje orale simple adecvate vârstei
6. My Busy Week
 A relata activitati la prezent 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A exprima ora necesitate imediată/ pe teme familiare
3.2. Identificarea semnificației globale a unui text
Elemente de construcţie a comunicării: simplu pe teme familiare
 Present Simple: aff, neg, interr
 Raspunsuri scurte
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Detalieri tematice:
oral clar articulat în contexte familiare
Merry Christmas  Vocabular specific
1.3. Manifestarea disponibilității pentru receptarea
Project  Colinde
de mesaje orale simple adecvate vârstei
 Sa participe la activitati propuse de profesor

Revision

SEMESTRUL II

Nr. Nr. ore Săpt./


Unitatea de învățare Conținuturi vizate Competențe specifice Observații
U.Î. alocate Perioada
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Detalieri tematice:
oral clar articulat în contexte familiare
 Animals (wild and domestic animals)
1.3.Manifestareadisponibilitățiipentrureceptarea de
 Pets
mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Funcţii comunicative:
necesitate imediată/ pe teme familiare
8 On the Farm  A discuta despre animale
2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
 A descrie animalul preferat
personaj
3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
Elemente de construcţie a comunicării:
simplu pe teme familiare
 CAN
3.3.Descifrarea unor mesaje simple familiare
 Plurals (regular and irregular)
primite de la prieteni, colegi, profesor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Food, drinks, ingredients oral clar articulat în contexte familiare
 Containers 1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
What's Your Favourite de mesaje orale simple adecvate vârstei
9
Food? Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A cere si a da informatii de ordin personal necesitate imediată/ pe teme familiare
 A scrie o reteta 2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
personaj

3
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
 How much / how many simplu pe teme familiare
 Some / any 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
primite de la prieteni, colegi, profesor
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Detalieri tematice:
oral clar articulat în contexte familiare
 Illnesses
1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A cere si a da informatii de ordin personal
necesitate imediată/ pe teme familiare
10 How Do You Feel?  A da sfaturi privind sanatatea
2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
 A vorbi despre regulile casei
personaj
3.2.Identificarea semnificației globale a unu text
Elemente de construcţie a comunicării:
simplu pe teme familiare
 Should / shouldn't
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
 Must / mustn't
primite de la prieteni, colegi, profesor
Detalieri tematice:
 Clothes
 Sizes
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Jobs
oral clar articulat în contexte familiare
1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A descrie haine
My Favourite necesitate imediată/ pe teme familiare
11  A cere si a da informatii despre locuri de munca
T-Shirt 2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
 A vorbi despre activitati zilnice
personaj
 A vorbi despre activitati ce au loc in momentul
3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
vorbirii
simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
Elemente de construcţie a comunicării:
primite de la prieteni, colegi, profesor
 Present Simple vs Present Continuous
 Adverbs of frequency: always, usually, sometimes
 Adverbs of time: today, now, at the moment
Detalieri tematice:
 Seasons 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Weather conditions oral clar articulat în contexte familiare
 Seasonal activities 1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 A vorbi despre anotimpuri necesitate imediată/ pe teme familiare
12 What's the Weather Like?
 A descrie anotimpul preferat 2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
 A vorbi despre actiuni specifice anotimpurilor personaj
 A vorbi despre actiuni ce au loc in momentul vorbirii 3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
simplu pe teme familiare
Elemente de construcţie a comunicării: 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
 Weather forecast: it's warm/cold/sunny/foggy primite de la prieteni, colegi, profesor
 Present Simple vs Present Continuous

4
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
 Countries and nationalities oral clar articulat în contexte familiare
 Means of transport 1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
de mesaje orale simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative: 2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
 Sa vorbeasca despre locuri, distante, transport necesitate imediată/ pe teme familiare
13 On the Road
 Sa vorbeasca despre nationalitati si tari 2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
personaj
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
 By+means of transport simplu pe teme familiare
 Making suggenstions: let's/what about/why don't 3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
we...... primite de la prieteni, colegi, profesor
1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj
Detalieri tematice:
oral clar articulat în contexte familiare
 Free time activities
1.3.Manifestarea disponibilității pentru receptarea
 TV programmes
de mesaje orale simple adecvate vârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în contexte de
Funcţii comunicative:
necesitate imediată/ pe teme familiare
14 Summer is Here  A cere si a da informatii despre despre activitati
2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui
zilnice
personaj
3.2.Identificarea semnificației globale a unui text
Elemente de construcţie a comunicării:
simplu pe teme familiare
 Preositions: in, at, on
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare
 Adverbs of frequency: often, rarely, never
primite de la prieteni, colegi, profesor

Final Revision