You are on page 1of 3

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r.-31 grudnia 2018 r.

3. I śródrocze 03 września 2018 r.-18 stycznia 2019 r.

II śródrocze 21 stycznia 2019 r.-21 czerwca 2019 r.

II śródrocze (4TI, 4TOT) 21 stycznia 2019 r.-26 kwietnia 2019 r.

4. I semestr w Liceum dla Dorosłych (1LOD, 3LOD, 22 września 2018 r.- 25 stycznia 2019 r.
5LOD)

II semestr w Liceum dla Dorosłych (2LOD, 4LOD) 11 lutego 2019 r.- 30 sierpnia 2019 r.

II semestr w Liceum dla Dorosłych (6 LOD) 11 lutego 2019 r.- 26 kwietnia 2019 r.

5. Ferie zimowe 28 stycznia 2019 r.- 10 lutego 2019 r.

6. Egzaminy semestralne w Liceum dla Dorosłych 18 stycznia 2019 r.-20 stycznia 2019 r.
semestr jesienny (1LOD, 3LOD, 5LOD)

Egzaminy semestralne w terminie dodatkowym 22 stycznia 2019 r.-23 stycznia 2019 r.


w Liceum dla Dorosłych semestr jesienny (1LOD,
3LOD, 5LOD)

Egzaminy semestralne w Liceum dla Dorosłych 21 czerwca 2019 r.-23 czerwca 2019 r.
semestr wiosenny (2LOD, 4LOD)

Egzaminy semestralne w terminie dodatkowym 27 sierpnia 2019 r.-28 sierpnia 2019 r.


w Liceum dla Dorosłych semestr wiosenny (2LOD,
4LOD)

Egzaminy semestralne w Liceum dla Dorosłych 12 kwietnia 2019 r.-14 kwietnia 2019 r.
semestr wiosenny (6LOD)

Egzaminy semestralne w terminie dodatkowym 16 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r.


w Liceum dla Dorosłych semestr wiosenny (6LOD)

7. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia 2019 r.-23 kwietnia 2019 r.


8. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

część pisemna 06 maja 2019 r.-23 maja 2019 r.


część ustna –języki obce nowożytne 06 maja 2019 r.-25 maja 2019 r.

część ustna –język polski i pozostałe języki 09 maja 2019 r.-22 maja 2019 r.

9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


w klasach technikum (sesja styczeń-luty 2018):
część pisemna 10 stycznia 2019 r.

część praktyczna 09 stycznia 2019 r. (TOT)

11 stycznia 2018 r.-16 lutego 2019 r. (TI)


10. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
w klasach technikum i zasadniczej szkoły
zawodowej (sesja czerwiec-lipiec 2018):
część pisemna 18 czerwca 2019 r.

część praktyczna 17 czerwca 2019 r. (TOT)

21 czerwca 2019 r.- 04 lipca 2019 r. (TI)

Zgodnie z harmonogramem Ośrodka


Egzaminacyjnego (3W)
11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej

klasyfikacyjna śródroczna (T, ZSZ, Branżowa) 09 stycznia 2019 r.


klasyfikacyjna semestralna (1LOD, 3LOD, 5LOD) 25 stycznia 2019 r.

plenarna 18 stycznia 2019 r.

05 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

klasyfikacyjna roczna (4TOT, 4TI) 24 kwietnia 2019 r.

klasyfikacyjna roczna (6LOD) 24 kwietnia 2019 r.

klasyfikacyjna roczna (klasy 1-3 T, ZSZ, Branżowa) 14 czerwca 2019 r.

klasyfikacyjna roczna (2LOD, 4LOD) 30 sierpnia 2019 r.

12. Przewidywane oceny:


śródroczne do 04 grudnia 2018 r.

roczne do 19 marca 2019 r. (4TI, 4TOT)


do 13 maja 2019 r. (klasy 1-3 T, ZSZ,
Branżowa)
13. Wystawianie ocen:

śródroczne do 07 stycznia 2019 r.

roczne do 17 kwietnia 2019 r. (4TI, 4TOT)


do 12 czerwca 2019 r. (klasy 1-3 T, ZSZ,
Branżowa)
14. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 kwietnia 2019 r. (4TOT,4TI)

21 czerwca 2019 r. (klasy 1-3 T,ZSZ,


Branżowa)

15. Egzaminy poprawkowe z przedmiotów objętych


szkolnym planem nauczania 26 sierpnia 2019 r.-28 sierpnia 2019 r.

16 Ferie letnie
22 czerwca 2019 r.-01 września 2019 r

17. 06 maja 2018 r. egzamin maturalny


pisemny

07 maja 2018 r. egzamin maturalny


pisemny
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(podane 27.09.2018 r. po zasięgnięciu opinii rady 08 maja 2018 r. egzamin maturalny
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu pisemny
uczniowskiego)
02 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r. (odpracowany
22.09.2018 r. – Piknik Oświatowy „Ursus
dla Niepodległej 2018”)
02 maja 2019 r.