You are on page 1of 2

PLAN APELI I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

LP. ZADANIA TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI

1. Apel porządkowy w miarę potrzeb Samorząd uczniowski

22 września 2018 r.
Festiwal Oświatowy Szkół Koordynatorzy:
2. i Placówek Oświatowych Dzielnicy
Ursus p. A Grajek

3. Otrzęsiny klas I październik 2018 r.
2TIA -p. P. Wasiucionek,
Samorząd Uczniowski

26 września 2018 r. Koordynator: p. P. Wasiucionek
4. Europejski Dzień Języków Obcych
Wszyscy nauczyciele języków
obcych

Koordynator: p. E. Walczak
Wszyscy nauczyciele
5. Światowy Dzień Turystyki 27 września 2018 r.
przedmiotów zawodowych
turystycznych
4TOT- p. M. Demczuk
6. Dzień KEN 16 października 2018 r.
4TI – p. S. Skorza

7. Ślubowanie klas pierwszych 03 października 2018 r. 3TOT - p. E. Walczak

p. Z. Kondratiuk
8. Rocznica Odzyskania Niepodległości 13 listopada 2018 r.
p. T. Siedlecki

9. Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada 2018 r. 2W- p. P. Kieś

Światowy Dzień Życzliwości
10. 21 listopada 2018 r. 3W – p. R. Kaczyńska
i Pozdrowień

11 grudnia 2018 r. p. Z. Kondratiuk
Międzynarodowy Dzień Praw
11. Człowieka p. T. Siedlecki
p. R. Wronkowski

1TIA - p. A. Grajek
12. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia 2018 r.
p. P. Kieś
13.
luty 2019 r. Samorząd uczniowski
Apel podsumowujący śródrocze

14. Koordynator: p. K. Cienkus
luty 2019 r. Wszyscy nauczyciele
Dzień Bezpiecznego Internetu
przedmiotów zawodowych
informatycznych
15. p. A. Grajek
Dni Kultury Języka marzec 2019 r. p. A. Mrozek
p. M. Kościelecka
16. Dzień Kobiet 1TIS – p. M. Demczuk
08 marca 2019 r.
p. D. Grzegrzółka

17. Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca 2019 r. 1TIC- p. M. Wojtczuk

p. I. Bednarska

18. Tradycje Świąt Wielkanocnych 17 kwietnia 2019 r. 1TIB-p. S. Skorza

p. P. Kieś

19. Zakończenie zajęć dydaktyczno- 26 kwietnia 2019 r. 2TIB-p. A. Dąbrowska
wychowawczych klasy maturalnej
3TIA – p. R. Kaczyńska
20. Rajd Szlakiem Naszej Historii kwiecień 2019 r. p. Z. Kondratiuk

p. E. Walczak

21. Dni Patrona Szkoły kwiecień 2019 r. p. Z. Kondratiuk

p. T. Siedlecki

p. A. Mrozek

p. K. Cienkus

p. S. Skorza

22. Święto Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2019 r. 3TIB - p. M. Kościelecka
p. A. Biczak-Kowalska
23. Światowy Dzień Bez Papierosa maj 2019 r. 2TOT – p. S. Kownacka
24. Zakończenie zajęć dydaktyczno- 21 czerwca 2019 r. 1TOT – p. S. Kownacka
wychowawczych klas 1-3 T, ZSZ,
Branżowej
25. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- 02 września 2019 r. Samorząd uczniowski
wychowawczych 2019/2020