You are on page 1of 23

NTL – National Tarifline Data

U ovom pregledu biće dozvoljeno uraditi najmanje dve stvari:

Prvo:

... potrebno je.Zbog toga što u EU nema razlike.

.. .Otići na “Selection menu” .

.i odabrati Advance search..... .

.

.

.I dobijemo precizno šta svaka zemlja podrazumeva pod datim tarifnim brojem. ..

Drugo: .