You are on page 1of 1

Fișă de evaluare a ședinței Fișă de evaluare a ședinței

Data_________________ Data_________________
Ce nou ați aflat azi? Ce nou ați aflat azi?
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Ce v-a nemulțumit cel mai mult astăzi? Ce v-a nemulțumit cel mai mult astăzi?
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
V-ați implicat în activitîțile ședinței? V-ați implicat în activitîțile ședinței?
Da Nu Da Nu

Sugestii, propuneri Sugestii, propuneri
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
__________________________________ ___________________________________