You are on page 1of 18

Release by MedTorrents.

com

IGIENA AERULUI

149. Definiţia corectă a climei este
Sursa – [1] pag. 24, curs
a) [x] Totalitatea factorilor fizici atmosferici şi telurici dintr-o regiune ce condiţionează
spaţiul vital al organismelor pe perioade lungi de timp;
b) [ ] Totalitatea factorilor fizici şi chimici ce manifestă instabilitate într-o perioadă scurtă
de timp;
c) [ ] Totalitatea factorilor chimici ce manifestă o stabilitate în timp;
d) [ ] Totalitatea factorilor fizici al aerului dintr-un spaţiu limitat;
e) [ ] Totalitatea factorilor fizici atmosferici n momentul dat.

150. Definiţia corectă a vremii este
Sursa – [17] pag. 54, curs
a) [ ] Totalitatea factorilor fizici şi chimici al atmosferei în decursul unui anotimp;
b) [x] Totalitatea factorilor fizici al atmosferei оn momentul dat;
c) [ ] Totalitatea factorilor fizici al aerului dintr-o încăpere
d) [ ] Totalitatea factorilor chimici al aerului din încăperi;
e) [ ] Totalitatea factorilor fizici al aerului ce manifestă stabilitate în timp.

151. Definiţia corectă a microclimatului este
Sursa – [2] pag. 111, curs
a) [x] Totalitatea factorilor fizici (temperatură, umiditate, curenţi de aer) al aerului dintr-un
spaţiu limitat;
b) [ ] Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului din încăpere;
c) [ ] Totalitatea factorilor chimici al aerului din regiunea dată;
d) [ ] Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului determinaţi în momentul dat;
e) [ ] Totalitatea factorilor fizici şi chimici al aerului şi telurici din regiunea dată.

152. Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica acţiunii biologice a spectrului solar
Sursa – [1] pag. 25, [17] pag. 187, curs
a) [x] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul B;
b) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul C;
c) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii scurte;
d) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii lungi;
e) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor luminoase.

153. Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica acţiunii biologice a spectrului solar
Sursa – [1] pag. 25, [17] pag. 187, curs
a) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor luminoase;
b) [x] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul A;
c) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul C;
d) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul B;
e) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii .

154. Insolaţia e cauzată de acţiunea
Sursa – [1] pag. 28, curs
a) [ ] Radiaţiilor infraroşii lungi;
1

c) [ ] Ultraviolete – B. b) [ ] 9 – 10%. d) [ ] Infraroşii scurte. b) [ ] 5 – 7%. 157. c) [ ] Radiaţiilor luminoase. 9. b) [x] Troposfera. Roza frecvenţei vânturilor ne arată Sursa – [1] pag. b) [ ] A facilita mersul analizei. Release by MedTorrents. curs a) [x] A putea compara rezultatele analizei diferitor probe. e) [ ] 15 – 16%. 38. d) [ ] Radiaţiilor ultraviolete din diapazonul C. c) [x] Direcţia predominantă de mişcare a aerului într-o perioadă de timp. Pierderea cunoştinţei şi moartea survin la sporirea cantităţii de CO2 în aer până la: Sursa – [1] pag. b) [ ] Ultraviolete – A. e) [ ] A facilita transportarea probei recoltate. curs a) [ ] Direcţia de mişcare a aerului. d) [ ] 13 – 14%. 158. 155. curs a) [ ] Stratosfera. e) [ ] Infraroşii lungi. 29. d) [ ] A înlătura microorganismele din probele recoltate. Viaţa este imposibilă la un conţinut de oxigen în aer Sursa – [1] pag. 159. Condiţionarea volumului de aer cercetat se face pentru Sursa – [2] pag.com b) [x] Radiaţiilor infraroşii scurte. curs a) [x] Ultraviolete – C. c) [ ] 3 – 6%. Cea mai mare influenţă asupra organismului uman o are stratul atmosferic Sursa – [17] pag. 160. e) [ ] Radiaţiilor ultraviolete din diapazonul A. 38. Acţiune bactericidă pronunţată posedă radiaţiile solare Sursa – [1] pag. 172. e) [ ] 1 – 3%. 25. d) [ ] Numărul de zile cu vânt. 2 . 156. b) [ ] Viteza de mişcare a aerului. d) [ ] 2 – 4%. e) [ ] Numărul de zile fără vânt. curs a) [x] 7 – 8%. c) [ ] 11 – 12%. c) [ ] A neutraliza CO2 din proba recoltată. curs a) [x] 8 – 10%.

d) [ ] Puterea de răcire a aerului. e) [ ] Temperatura corpului. c) [ ] Densitatea vaporilor de apă ce satură aerul la to =0o C. d) [ ] Stratosfera. 130. b) [x] Troposfera. 162. Cu ce se determina viteza de mișcare a aerului în saloanele spitalicești? 163. Procesele ce au loc pe pământ influenţează starea stratului atmosferic Sursa – [17] pag. curs a) [ ] Densitatea vaporilor de apă necesară pentru saturaţia totală a aerului la to C dată. c) [ ] Mezosfera. Ecranul de O3 se află în stratul atmosferei Sursa – [17] pag. 9. b) [x] Cantitatea (grame) de vapori de apă prezenţi la momentul determinării în 1m3 de aer. Definiţi umiditatea absolută a aerului Sursa – [2] pag. d) [ ] Exosfera. curs a) [ ] Troposferă. b) [x] Catatermometrul. c) [ ] Mezosferă. c) [ ] Anemometrul cu cupe. e) [ ] Psihrometrul. Cu temperatura efectivă se apreciază Sursa – [2] pag. 165.9. c) [x] Acţiunea sumară a factorilor de microclimat asupra organismului. e) [ ] Punctul de rouă. b) [x] Stratosferă. e) [ ] Heterosfera. curs a) [ ] Ionosfera. 114. b) [ ] Temperatura aerului atmosferic. d) [ ] Heterosferă. ?????????? 131. 124. 164. Vitezele mici (sub 1m/sec) de mişcare al aerului se determină cu Sursa – [2] pag. 161. 3 . e) [ ] Exosferă. curs a) [ ] Temperatura aerului din încăperi. d) [ ] Diferenţa dintre cantitatea de vapori de apă la temperatura 37 o C şi temperatura în momentul determinării.com c) [ ] Termosfera. Release by MedTorrents. d) [ ] Actinometrul. curs a) [ ] Anemometrul cu palete.

În aerul atmosferic se conţine CO2 Sursa – [1] pag. viteza curenţilor de aer. e) [ ] 90-100%. b) [ ] Barograful. b) [x] 4-5%. c) [ ] 0. d) [ ] Viteza de mişcare a aerului. Temperatura efectivă se poate stabili măsurând Sursa – [2] pag. 172. curs a) [ ] t C aerului şi temperatura radiantă. c) [x] T 0 obiectelor înconjurătoare. Nivelul maxim de CO2 în aerul inspirat la care apar manifestări evidente la cei expuşi Sursa – [1] pag. depinde în fond de unul din factorii enumeraţi mai jos Sursa – [17] pag. curs 0 a) [ ] T aerului. 211. curs a) [ ] 20-40%. 38. b) [ ] Umiditatea aerului.03–0. e) [ ] 0.07%. c) [ ] toC cutanată. curs a) [ ] 0. 168. curs a) [ ] 2-3%. Umiditatea relativă optimă a aerului din încăperile de locuit este Sursa – [2] pag. 167.com e) [ ] Exosfera . Release by MedTorrents. 38. 169. 130. Dispozitiv pentru determinarea umidităţii aerului Sursa – [2] pag.03%. d) [x] 0. Radiaţia.08-0. b) [x] 40-60%.12-0. 114. d) [ ] 10%. e) [ ] Umiditatea şi temperatura aerului 171.06-0. c) [ ] 6-7%. d) [ ] Globtermometrul. 114. d) [ ] 80-90%. e) [ ] Roza vânturilor . b) [ ] 0. curs a) [ ] Catatermometrul. o b) [x] toC. e) [ ] Actinometrul. c) [ ] 60-80%.09%. umiditatea şi viteza curenţilor de aer. – cale de cedare a căldurii de către organism. 4 . d) [ ] toC radiantă. 166. umiditatea. umiditatea şi viteza curenţilor de aer. c) [x] Psihrometrul .04-0.05%.01%.

27. 177. ?????????????????????????????? 141. b) [ ] Ultraviolete zona B.. d) [x] Mişcarea aerului scăzută. d) [x] Creşterea frecvenţei pulsului. 212. Microclimatul cald este determinat de următorii factori Sursa –curs a) [ ] Radiaţie negativă. e) [ ] Luminoase . d) [ ] Poluanţi asfixianţi. e) [x] Radiaţie pozitivă. c) [x] Ultraviolete zona C. 5 . Dioxidul de carbon influenţează asupra organismului prin Sursa – [17] pag. 176. b) [x] Raportul dintre umiditatea absolută şi cea maximă.com e) [ ] 15%. Radiaţia calorică pozitivă determină următoarele reacţii fiziologice Sursa – [17] pag. Metoda de determinare a umidității maxime a aerului? 175. c) [ ] NH3. Umiditatea relativă a aerului este Sursa – [2] pag. e) [ ] Punctul de rouă. b) [x] CO2. 177. b) [x] Creşterea frecvenţei şi amplitudinii respiratorii. 179. 114. c) [ ] Cantitatea vaporilor de apă. 174. 178. Pentru dezinfecţia aerului din încăperi sunt folosite radiaţiile Sursa – [1] pag. b) [x] Temperatura aerului crescută. curs a) [x] Concentraţia sa în aerul inspirat. curs a) [ ] Poluanţi iritanţi. e) [x] Creşterea to C corpului. d) [ ] Cantitatea vaporilor de apă necesară pentru a satura aerul. c) [ ] Creşterea tensiunii arteriale. curs a) [ ] Diferenţa dintre umiditatea maximă şi cea absolută. e) [ ] CO. curs a) [x] Creşterea to C cutanate. Release by MedTorrents. prezenţi la momentul dat în aer. Indicator sanitar de viciere a aerului din încăperi este Sursa – [2] pag. curs a) [ ] Ultraviolete zona A . d) [ ] Infraroşii. 13. c) [x] Umiditatea aerului crescută.

b) [ ] Acţiune optimă. curs a) [ ] Actinometrul. curs a) [ ] Menţine constantă temperatura corpului. b) [ ] Radiaţiilor infraroşii lungi. curs 6 . c) [ ] Micşorează termoliza prin evaporare. d) [ ] Psihrometrul. Radiaţiile ultraviolete cu lungime de undă scurtă (grupul C) manifestă acţiune Sursa – [1] pag. Ce dispozitive sunt folosite pentru determinarea vitezei de mişcare a aerului în încăperi Sursa – [2] pag.212. Ritmul nictemeral se formează sub acţiunea Sursa – [17] pag. 183. d) [ ] Intensificarea termogenezei. d) [x] Bactericida. c) [ ] Radiaţiilor infraroşii scurte. e) [ ] Radiaţiilor ultraviolete B. d) [x] Radiaţiilor luminoase. [2] pag. Influenţa umidităţii scăzute a aerului asupra organismului Sursa – [17] pag. e) [ ] Termică. c) [ ] Cedarea intensă de căldură la acţiunea temperaturilor externe. 191. 114. c) [ ] Generatoare de vitamina D. 180. 30-31. e) [ ] Sporeşte termogeneza. c) [x] Catatermometrul. b) [ ] Anemometrul. curs a) [ ] Radiaţiilor ultraviolete C. d) [ ] Măreşte termoliza prin convecţie. d) [ ] Concentraţia sa în aerul expirat. 181. b) [ ] Acomodarea temperaturii corpului la temperatura externă. b) [x] Măreşte termoliza prin evaporare.27. c) [ ] Scăderea concentraţiei azotului în aerul inspirat. 211. La scăderea temperaturii aerului (mai joasă de 15o C) metabolismul bazal Sursa – [1] pag. curs a) [x] Menţinerea temperaturii stabile a corpului cu participarea mecanismelor fiziologice de termogeneză şi termoliză. e) [ ] Creşterea concentraţiei de SO2 în aer. Release by MedTorrents. 182. 185. e) [ ] Barograful. curs a) [ ] Tonizantă generală. e) [ ] Scăderea termogenezei. 114. Ce reprezintă procesele de termoreglare Sursa – [17] pag. 184.com b) [ ] Modificarea presiunii atmosferice.

d) [ ] Oscilează în diapazon mare. 190. După influenţa asupra organismului tipurile de climă se împart în Sursa – [17] pag. e) [ ] Zonele de climat excitant. c) [x] Zonele temperate. c) [ ] Pe malul mării. b) [x] Climat indiferent . Suprafaţa Pământului se împarte în zonele climatice Sursa – [17] pag. e) [ ] Oscilează în diapazon mic. curs a) [x] Oraşele mari industriale. 189. Numărul de aeroioni grei este mai mare în Sursa – [1] pag. d) [ ] Modificările sunt posibile în decursul zilei. e) [ ] Modificările sunt posibile în decursul anotimpului. e) [ ] Climat de stepă.24. d) [ ] Conţine un număr mai mare de ioni uşori pozitivi.com a) [ ] Scade. c) [x] Climat intermediar. 54. d) [ ] Climat marin. b) [ ] Instabilitate în timp. curs a) [x] Stabilitate în timp. 55. 7 . b) [ ] Mai mulţi ioni uşori. Aerul poluat conţine Sursa – [1] pag. curs a) [x] Zonele polare. e) [ ] Conţine un număr mai mare de ioni uşori negativi. d) [ ] Lângă cascade. 33. 186. d) [ ] Zonele de climat nespecific. 187. Caracteristicile generale ale climei sunt Sursa – [1] pag. c) [ ] Nu se modifică. b) [x] Zona tropicală. curs a) [x] Mai mulţi ioni grei. 33. c) [ ] Coeficientul unipolar este zero. e) [ ] Lângă râuri curgătoare. b) [ ] Localităţile rurale. curs a) [x] Climat excitant. c) [x] Modificările sunt posibile numai în perioade lungi de timp. Release by MedTorrents. 188. b) [x] Creşte.

196. Grupurile de metode folosite pentru determinarea acţiunii complexe a factorilor de microclimat asupra organismului sunt Sursa – [2] pag. 195. d) [x] Aclimatizarea poate fi înlesnită cu anumite măsuri curativ-profilactice. d) [x] Fiziologice. 57. curs a) [x] Instabilitate mare în timp. curs a) [x] Aclimatizarea este un proces social. 130-132. 194. d) [ ] Modificări în decursul anului. b) [ ] Diminuarea metabolismului bazal. c) [x] Procesul de aclimatizare decurge în 3 faze. curs a) [x] Fizice. 57. Vremea se caracterizează prin Sursa – [17] pag. [17] pag. b) [ ] Stabilitate în timp. [3] pag. Adaptarea la condiţii climatice reci se manifestă prin Sursa – [3] pag. 57. curs a) [x] Accelerarea metabolismului bazal.59.43. c) [x] Scăderea termogenezei. e) [ ] Accelerarea metabolismului bazal. 41. 8 . Care enunţuri sunt corecte pentru definiţia aclimatizării Sursa – [17] pag. 192. e) [ ] Modificări în decursul a sute de ani. e) [ ] Diminuarea termogenezei. c) [ ] Bacteriologice.com 191. biologic de adaptare activă a organismului la condiţii climatice noi. b) [x] Scăderea frecvenţei respiraţiei. curs a) [x] Predomină procesele de inhibiţie a sistemului nervos central. b) [ ] Aclimatizarea nu depinde de alimentaţie. e) [x] Psihologice. Release by MedTorrents. c) [x] Se suprasolicită centrul de termoreglare. condiţiile de muncă şi de trai. c) [x] Modificări în decursul zilei.57. b) [ ] Chimice. 193. d) [x] Diminuarea metabolismului bazal. d) [x] Se modifică metabolismul bazal. Adaptarea la condiţii climatice foarte călduroase se manifestă prin Sursa – [17] pag. În faza iniţială de aclimatizare se produc Sursa – [17] pag. e) [ ] Aclimatizarea poate fi numai favorabilă. curs a) [x] Scăderea frecvenţei pulsului. d) [x] Sporirea volumului de sânge circulant. c) [x] Sporirea termogenezei. e) [x] Scade capacitatea de muncă. b) [ ] Predomină procesele de excitaţie a sistemului nervos central.

199. b) [ ] Vicierea aerului se produce numai în aerul atmosferic. Release by MedTorrents. c) [x] Viteza de mişcare a aerului. 200. b) [ ] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul C au efect stimulator pronunţat. curs a) [x] Temperatura aerului. curs a) [ ] Temperatura aerului. 132. 130-132. d) [ ] Umidităţii relative a aerului. 39-41. e) [ ] Acţiunea selectivă a temperaturii aerului. c) [ ] Umiditatea şi viteza de mişcare a aerului. c) [x] Vicierea aerului este rezultatul unor procese fiziologice. 198. 9 . c) [ ] Temperaturii aerului. 17. curs a) [x] Transportul terestru.com 197. c) [x] Procesele industriale. curs a) [x] Vicierea aerului se produce numai în spaţii închise. c) [ ] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul C sporesc rezistenţa organismului. d) [ ] Vicierea aerului este rezultatul unor activităţi economico-sociale. Temperatura efectivă ne vorbeşte despre Sursa – [2] pag. Surse artificiale de poluare a atmosferei sunt Sursa – [1] pag. 39. b) [x] Umiditatea aerului. e) [x] Radiaţiile calorice. 27. e) [ ] Vicierea aerului se produce numai în spaţii ocupaţionale. b) [x] Vitezei de mişcare a aerului. 202. e) [ ] Erupţiile vulcanice. d) [x] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul B accelerează procesele metabolice. d) [x] Acţiunea sumară a factorilor de microclimat. aerian. b) [x] Efectul caloric produs de factorii microclimatici. b) [ ] Eroziunea solului. Catatermometria este o metodă pentru determinarea Sursa – [2] pag. Care enunţuri sunt corecte pentru aprecierea vicierii aerului Sursa – [1] pag. e) [x] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul A formează pigmentul melanină. d) [x] Procesele de ardere a combustibilului. e) [x] Acţiunii complexe a factorilor de microclimat . Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica radiaţiilor ultraviolete Sursa – [1] pag. d) [ ] Presiunea atmosferică. 201. [17] pag. 124. curs a) [x] Capacităţii de răcire a aerului. curs a) [x] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul C provoacă leziuni celulare. Care dintre elementele enunţate determină temperatura rezultantă Sursa – [2] pag.

Acţiuni indirecte a poluării atmosferei sunt Sursa – [17] pag. aerian. d) [ ] Agravarea bolilor. 44. Măsuri tehnologice în protecţia aerului atmosferic sunt Sursa – [17] pag. e) [x] Perfecţionarea proceselor de ardere. 207. 14-22. e) [x] Stabilirea zonelor de protecţie sanitară. 14-22.com 203. Măsuri de planificare în protecţia aerului atmosferic sunt Sursa –curs a) [ ] Monitorizarea calităţii aerului atmosferic. b) [ ] Plantarea zonelor verzi. e) [x] Coroziunea metalelor. e) [ ] Erupţiile vulcanice. 208. d) [x] Agravarea bolilor. curs a) [x] Monitorizarea calităţii aerului atmosferic.39. curs a) [ ] Reducerea radiaţiilor solare luminoase. curs a) [x] Transportul terestru. 205. 204. Release by MedTorrents. curs a) [ ] Stabilirea zonelor de protecţie sanitară. d) [ ] Perfecţionarea proceselor de ardere a combustibilului. curs a) [x] Reducerea radiaţiilor solare luminoase. d) [x] Trecerea la procese tehnologice închise. 17. c) [x] Plantarea zonelor verzi. c) [ ] Apariţia cancerului. [1] pag. d) [ ] Perfecţionarea proceselor de ardere. [1] pag. b) [x] Distrugerea vegetaţiilor. c) [x] Recuperarea şi utilizarea reziduurilor menajere. b) [ ] Respectarea CMA pentru poluanţii aerului atmosferic. 39. e) [ ] Stabilirea zonelor de protecţie sanitară. Măsuri legislative de protecţie ale aerului atmosferic sunt Sursa. b) [ ] Distrugerea vegetaţiilor. d) [x] Procesele de ardere a combustibilului. c) [x] Procesele industriale. b) [ ] Eroziunea solului. 206. Surse naturale de poluare a atmosferei sunt Sursa – [17] pag. b) [x] Respectarea CMA pentru poluanţii aerului atmosferic. 10 . Acţiuni directe a poluării atmosferei sunt Sursa – [17] pag. c) [ ] Plantarea zonelor verzi. c) [x] Apariţia cancerului. e) [ ] Coroziunea metalelor.

Probele de aer din încăperile închise pentru analiza chimică pot fi recoltate prin metodele Sursa – [2] pag. b) [x] De aspiraţie. curs a) [ ] Reprezintă 45-50% din totalul pierderilor de căldură. Release by MedTorrents. d) [x] Heterosferă. b) [x] Stratosferă. 30. b) [x] Este dependentă de umiditate şi viteza curenţilor de aer. e) [ ] Creşte în aerul viciat. e) [ ] Creşte în aerul umed. curs a) [x] Spasmul vaselor sanguine periferice. Organismul reacţionează la suprarăcire prin Sursa – [1] pag. c) [x] Se reduce activitatea fagocitelor.com 209. e) [ ] De substituţie. d) [ ] De compresie. Termoliza prin radiaţie se caracterizează Sursa – [1] pag. 210-218. 186. curs a) [x] De substituţie.30. 171-172. c) [ ] Mezosferă. e) [x] De vacuum . d) [ ] Creşte în aerul atmosferic poluat. b) [x] Scade rezistenţa organismului. d) [x] De aspiraţie pe suprafaţă. [17] pag. c) [x] De sedimentare. c) [x] De filtrare. e) [ ] Creşte temperatura corpului. b) [ ] Este dependentă de umiditate şi viteza curenţilor de aer. curs a) [ ] De vacuum. d) [ ] Creşte ventilaţia pulmonară. e) [ ] Exosferă. Poluarea aerului cu bacterii poate fi cercetată prin metodele Sursa – [2] pag. d) [x] Reprezintă 25-30% din totalul pierderilor de căldură. curs a) [x] Reprezintă 45-50% din totalul căldurii pierdute. 214. 213. 32. 11 . Termoliza prin evaporare se caracterizează Sursa – [1] pag. c) [ ] Creşte în aerul viciat. Temperatura aerului creşte odată cu altitudinea în straturile Sursa –curs a) [ ] Troposferă. b) [x] De sedimentare. 210. 211. 212. c) [x] Depinde de gradientul termic.

e) [ ] Hipoxia ţesuturilor. 132. b) [x] Umidităţii aerului. c) [x] Mezosferă. 220. e) [ ] Capacităţii de răcire a aerului. 32. curs a) [ ] Vitezei mişcării aerului. e) [ ] Termosferă. d) [x] Sporeşte afinitatea ţesuturilor la O2. Efectele fiziologice ale CO2 asupra organismului Sursa – [1] pag. c) [x] O metodă psihologică de apreciere a influenţei microclimatului asupra organismului. b) [x] Complexul de factori fizici ai aerului în acţiune asupra organismului şi reacţia de răspuns a organismului la acţiunea acestor factori. e) [ ] Temperatura corpului în microclimat cald. 111. 217. d) [ ] O metodă fizico-chimică de apreciere a influenţei microclimatului asupra organismului.com 215. e) [ ] Diminuarea afinitatea ţesuturilor la O2 . Microclimatul cald este caracterizat prin Sursa – [2] pag. c) [ ] Blochează hemoglobina sângelui – cu apariţia carboxihemoglobinei. b) [ ] Stratosferă. Temperatura aerului scade odată cu altitudinea în straturile atmosferei Sursa –curs a) [x] Troposferă. curs a) [ ] Aflarea îndelungată la adâncimi mari. Release by MedTorrents. curs a) [x] Senzaţia termică a organismului pus în diferite situaţii de microclimat. 114. b) [x] Temperatura aerului crescută. b) [x] Dizolvarea N2 în ţesutul adipos şi nervos. 219. b) [x] Influenţează receptorii din vase. c) [x] Formarea emboliilor gazoase. d) [ ] Direcţiei curenţilor de aer. Sindromul de decompresiune se produce prin Sursa – [1] pag. [17] pag. c) [x] Umiditatea aerului crescută. d) [x] Ridicarea bruscă la suprafaţă de la mari adâncimi. 38. d) [ ] Heterosferă. Psihrometrele Assman şi August sunt folosite pentru determinarea Sursa – [2] pag. c) [x] to aerului. curs a) [x] Radiaţie pozitivă. Temperatura efectivă este Sursa – [2] pag. 218. 13-14. 216. 12 . curs a) [x] Excită centrul respirator.

Termoliza se realizează prin următoarele mecanisme Sursa – curs a) [x] Evaporare . e) [ ] Radiaţie negativă. 182. d) [ ] Termosfera. c) [ ] Acţiunea radiaţiei ultraviolete cu lungimea de undă 200-280nm. 225. b) [ ] Determinarea temperaturii aerului. e) [x] Determinarea temperaturii rezultante. [17] pag. Troposfera influenţează în mod direct şi permanent asupra organismului uman prin Sursa –curs 13 .15-20%. Homosfera include straturile atmosferei Sursa –curs a) [x] Mezosfera. curs a) [ ] Acţiunea radiaţiei ultraviolete zona C. curs a) [x] Determinarea temperaturii efective. Release by MedTorrents. d) [ ] Mecanică. 183. b) [x] Stratosfera. 221. d) [x] Acţiunea radiaţiei ultraviolete cu lungimea de undă 320-400nm. 132. d) [x] Conducţie . c) [x] Convecţie . Tipurile termometrelor dupa destinație ( :D) 223. b) [x] Radiaţie . e) [ ] Termogeneză. b) [x] Gravimetrică. c) [ ] Biologică. e) [ ] Acţiunea radiaţiilor infraroşii. c) [x] Determinarea temperaturii cutanate. Metode de cercetare a influenţei microclimatului asupra organismului uman Sursa – [2] pag. d) [x] Determinarea stării funcţionale a organismului. e) [ ] Exosfera. curs a) [x]De sedimentare.45-50%. c) [x] Troposfera.com d) [ ] Mişcarea aerului sporită. 26. e) [ ] De vacuum.5%. 224. b) [x] Transformarea promelaninei în melanină. ??????????????????????????????? 190. Pigmentaţia tegumentelor se produce prin Sursa – [1] pag. 222. 226. Poluarea aerului cu praf poate fi determinată prin metodele Sursa – [2] pag.25-30%.

e) [x] Eritrocitoză. b) [ ] Methemoglobinemie. d) [ ] Poliurie.03%. Factorii determinanţi ai microclimatului Sursa – [2] pag. d) [x] Asigură funcţia analizatorului optic. e) [ ] 0. Release by MedTorrents. c) [ ] 0. Modificările în organismul uman expus la presiune atmosferică scăzută Sursa – [1] pag. c) [x] Radiaţiile calorice.111. b) [x] Umiditatea aerului. 229. 227. care produc poluarea atmosferei. b) [x] Nomogramele de temperatură efectivă pe care vom deosebi zona de confort termic şi linia de confort.1%. d) [ ] 0. 228. d) [x] Mişcarea aerului. 32. 249. curs a) [x] Hipoxie. Metodele de determinare a temperaturii efective Sursa – [2] pag. e) [ ] Iluminatul. b) [x] Asigurară ritmul circadian. c) [x] Elementele străine de compoziţia chimică naturală a aerului.com a) [x] Modificarea proprietăţilor fizice ale aerului. c) [ ] Au efect dezinfectant. curs a) [ ] 0. b) [x] Modificarea elementelor. Condiţii care contribuie la supraîncălzirea organismului 14 . 231. curs a) [x] Stimulează procesele metabolice în organism. 230. care influenţează procesul de termoreglare.132. e) [ ] Metode chimice. c) [x] Tabele speciale. e) [ ] Acţiunea stratului de O3 format în troposferă. b) [x] 0. Acţiunea biologică a radiaţiilor solare luminoase Sursa – [17] pag. d) [ ] Metode fiziologice obiective. Concentraţii admise a CO2 în încăperile spitaliceşti sunt Sursa – [2] pag. 191.2%. e) [ ] Contribuie la sinteza de melanină. 232. curs a) [x] Nomogramele de temperatură efectivă. d) [ ] Acţiunea undelor radioelectrice propagate aici. c) [ ] Carboxihemoglobinemie. curs a) [x] Temperatura aerului. care întră în compoziţia chimică naturală ale aerului. [1] pag.07%.05%. 26.

c) [x] Creşterea umidităţii relative a aerului. b) [x] Măsuri tehnologice. c) [x] De umiditatea aerului.111. e) [ ] De regimul alimentar. curs a) [x] Creşterea temperaturii obiectelor înconjurătoare. curs a) [ ] Stimulează termoliza prin iradiere. d) [ ] Măsuri organizatorice. c) [x] Măsuri legislative. curs a) [ ] Expunere la presiune atmosferică joasă. c) [x] Stimulează termoliza prin convecţie. De ce depinde intensitatea termolizei Sursa –curs a) [x] De temperatura aerului. b) [x] Expunere la presiune atmosferică ridicată. Release by MedTorrents. curs a) [x] Scarlatina. e) [ ] Trecere bruscă la condiţii cu presiune atmosferică ridicată. d) [x] De viteza curenţilor de aer.32. 237. c) [ ] Dizenteria. e) [x] Măsuri sanitar-tehnice.com Sursa – [2] pag. d) [ ] Scăderea umidităţii relative a aerului. e) [ ] Micşorează termogeneza. e) [x] Rujeola. 233. 234. 15 . d) [x] Trecere bruscă la condiţii cu presiune atmosferică micşorată. c) [ ] Presiune parţială de O2 redusă. Măsuri de protecţie a aerului atmosferic Sursa –curs a) [ ] Măsuri administrative. e) [x] Lipsa curenţilor de aer. 45. b) [x] Stimulează termoliza prin evaporare. b) [ ] Scăderea to obiectelor înconjurătoare. d) [ ] Duce la supraîncălzirea organismului. Influenţa vitezei curenţilor de aer asupra organismului Sursa – [2] pag. Cauzele apariţiei bolii de cheson Sursa – [1] pag. b) [x] De temperatura obiectelor înconjurătoare. 235. Prin mediul aerian se pot transmite Sursa – [17] pag. 236. b) [x] Tuberculoza. d) [ ] Poliomielita. 121.

28. d) [x] Stimularea proceselor de regenerare. 28-32. [17] pag. 240. c) [x] Acumularea de căldură în organism. De insuficienţă a radiaţiei ultraviolete suferă Sursa – [1] pag. d) [x] Tulburarea metabolismul termic. curs a) [x] Malformaţii. Şocul termic e cauzat de: Sursa – [1] pag. e) [ ] Sudorii. b) [x] Formarea substanţelor histaminice. d) [x] Eritem. curs a) [x] Locuitorii zonelor polare. Acţiunea radiaţiilor solare ultraviolete din zona A Sursa – [1] pag. 25. 239. b) [x] Hipotonie. 25. e) [ ] Sinteza vitaminei D. c) [x] Scăderea rezistenţei organismului. 243. e) [x] Devierea componenţei sanguine. Release by MedTorrents. curs a) [ ] Bactericidă. 40. b) [x] Intoxicaţii acute şi cronice. Şocul termic se manifestă prin Sursa – [1] pag. e) [x] Edem al conjunctivei. ??????????????????? 209. c) [x] Stimularea proceselor metabolice. b) [x] Cancer tegumentar.?????????? Radiaţia ultravioletă excesivă poate cauza Sursa – [1] pag. c) [x] Convulsii. d) [ ] Patologii ale tubului digestiv. c) [ ] Rahitism. b) [x] Acţiunea îndelungată a temperaturilor înalte. d) [ ] Populaţia rurală.com 238. curs a) [ ] Afecţiuni cardiovasculare.178. Metode de determinare a umidității excesive? 242. 16 . c) [x] Minerii. 241. b) [x] Populaţia oraşelor industrializate. curs a) [ ] Acţiunea directă a radiaţiei solare asupra capului. 25. e) [x] Acţiune cancerigenă. Poluarea aerului atmosferic se manifestă prin Sursa – [1] pag. curs a) [x] Creşterea temperaturii corpului.

com d) [x] Pierderea cunoştinţei. Release by MedTorrents. Gradul de termoliză prin evaporare ni-l arată Sursa – [1] pag. curs a) [x] Înlăturarea în spaţiu răcoros. ?Adaptarea la presiune atmosferică scăzută se realizează prin Sursa – [1] pag. c) [x] Prin călirea organismului. e) [ ] În locuinţă. d) [x] Radiaţiilor ionizante din apă. O3 încărcate pozitiv sau negativ. e) [ ] Îmbrăcăminte caldă. 246. d) [x] Prin aflarea în barocamere. 247. 33. c) [x] Băuturi reci. 245. Primul ajutor medical la apariţia şocului termic prevede Sursa – [1] pag. d) [ ] Exerciţii fizice. 32. 248. b) [x] Baie răcoritoare. curs a) [x] Descărcărilor electrice din atmosferă. 17 . aer.33. curs a) [x] Ionii aparte încărcaţi pozitiv. e) [ ] Punctul de rouă. sol. c) [x] Ionii aparte încărcaţi negativ. c) [ ] Modificărilor chimice datorită vicierii aerului. 32-37. e) [x] Prin administrarea de vitamine. Aerul se ionizează sub influenţa Sursa – [1] pag. c) [ ] Umiditatea absolută a aerului. curs a) [x] În timpul zborului cu avionul. b) [x] Radiaţiilor cosmice. b) [x] La aflarea în munţi. 30. Din grupul aeroionilor uşori fac parte Sursa – [1] pag. N2. e) [ ] Hipertonie. b) [ ] La aflarea la nivelul mării. 28. e) [x] Radiaţiilor Roentge. curs a) [x] La aflarea la altitudini. b) [x] Deficitul de saturaţie. d) [ ] Umiditatea maximă a aerului. d) [ ] La aflarea în mine. d) [ ] Ionii aderaţi la particulele de praf. 244. c) [ ] La aflarea sub apă. curs a) [x] Umiditatea relativă a aerului. b) [x] Moleculele ionizate de O2. Omul se poate afla în condiţii de presiune atmosferică scăzută Sursa – [1] pag.

33. c) [ ] Ionii aparte încărcaţi negativ. curs a) [ ] Ionii aparte încărcaţi pozitiv. c) [x] Stimulează funcţia sistemului nervos central. 249. обида. b) [ ] Moleculele ionizate de O2. Release by MedTorrents. e) [x] Ionii aderaţi la aerosoli. d) [ ] Reduc capacitatea de muncă.com e) [ ] Ionii aderaţi la aerosoli. curs a) [x] Tonizantă. 33. тоска 18 . e) [ ] De inhibiţie generală. Din grupul aeroionilor grei fac parte Sursa – [1] pag. b) [x] Stimulează metabolismul. O3 încărcate pozitiv sau negativ. Aeroionii negativi au acţiune Sursa – [1] pag. 220-247 nu-s  печаль. 250. d) [x] Ionii aderaţi la particulele de praf. N2.