You are on page 1of 2

Poziv za prijavu radova i učešće na konferenciji iNDiS 2018

Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakulteta tehničkih nauka u Novom
Sadu Vas poziva da od 21. do 23. novembra 2018. godine učestvujete na naučnoj
konferenciji:

iNDiS 2018
Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva
UNIVERZITET U NOVOM SADU iNDiS 2018 je četrnaesta međunarodna naučna konferencija o planiranju,
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA projektovanju, građenju i obnovi graditeljstva koja se od 1976. godine održava u
Novom Sadu.
Departman za građevinarstvo i geodeziju
Cilj konferencije je da okupi domaće i inostrane stručnjake za teorijska i
eksperimentalna istraživanja u oblasti projektovanja i održavanja građevinskih
objekata, kao i upravljanja projektovanjem i građenjem.
Istovremeno, naučni skup će biti mesto razmene iskustava i informacija o novim
dostignućima u planiranju, projektovanju, novim materijalima i tehnologijama za
građenje i rekonstrukcije u oblasti graditeljstva.

Organizacioni odbor

iNDiS 2018
 Vlastimir Radonjanin, predsednik  Srđan Kolaković
 Radomir Folić  Milinko Vasić
 Đorđe Lađinović  Darko Reba
 Milan Trivunić  Jelena Atanacković-Jeličić
 Mirjana Malešev  Milena Krklješ
Planiranje, projektovanje, građenje i obnova
graditeljstva Teme skupa

 Eksperimentalna i teorijska analiza konstrukcija.
 Savremeni građevinski materijali.
 Procena stanja, sanacija i održavanje građevinskih objekata.
 Projektovanje i građenje mostova i puteva.
ČETRNAESTA  Projektovanje i građenje hidrotehničkih konstrukcija.
 Aseizmičko projektovanje građevinskih objekata.
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA  Geotehnički problemi.
Novi Sad, 21 - 23. novembar 2018.  Upravljanje projektima i građenjem.
 Arhitektonsko i urbanističko planiranje i projektovanje.
 Održivi razvoj, ʺzelena gradnjaʺ i energetska efikasnost u graditeljstvu.
 Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara.
Saopštenje 1  Evropske norme u oblasti projektovanja i građenja objekata.

godine.ac. novembar 2018. . oktobra 2018. Naredno saopštenje će sadržati obaveštenje o mestu održavanja skupa u Novom Sadu. DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO Broj strana rada je ograničen na 8 (osam). novembar. zvanja. Prijave referata i referate pregledaće Internacionalni naučni komitet skupa. na engleskom jeziku. kao i kontakt telefoni.indis. avgusta 2018. cenu je uračunat porez na dodatnu vrednost) ili 100€ za učesnike iz inostranstva.00 dinara (u Rezimei i radovi se pripremaju u digitalnom obliku. Novi Sad 22. plaćanja kotizacije i smeštaja će biti sadržani u Naučna konferencija se održava na srpskom i engleskom jeziku. do 300 reči. septembra 2018. 021 459-347 tel/fax.13:00 Izlaganje referata 10:00 Otvaranje skupa 16:00 -19:00 Izlaganje referata 10:30 Izlaganje uvodnih referata 20:00 Svečana večera 12:30 Koktel za učesnike skupa 23.19:00 Izlaganje referata 09:00 . novembra 2018. kontakt FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA adrese (klasične i e-mail). kao MS Word dokumenti. Referati se pišu sledećem saopštenju.  obaveštenje o prihvatanju rada do 10.godine. novembar. tel.rs Program skupa www.13:00 Izlaganje referata 13:00 Zatvaranje skupa Društveni program (izlet) Zvanični jezik skupa Detalji oko registracije učesnika. avgusta 2018.g. Podrazumeva se da rad prethodno Aleksandra Dmitrović nije nigde objavjen.000. Na istoj strani lista sa iNDiS 2018 rezimeom.g. Rezimei.  prijem kompletnih radova do 20. treba da se nalaze i puna imena autora.g. u štampanoj ili elektronskoj formi treba da budu dostavljeni Organizacionom odboru skupa do 20. Kotizacija Uputstvo za pisanje rada Uz prijavu za učešće na konferenciji treba uplatiti kotizaciju od 12. Podloge za slanje rezimea i radova biće dostupne na iNDiS 2018 web strani. do 23. Novi Sad 09:00 Prijava učesnika 09:00 . 021 459-798 e-mail: indis@uns.gradjevinans. novembar. 21000 Novi Sad Trg Dositeja Obradovića 6 Za iNDiS 2018 štampaće se Zbornik radova / Rezime radova. kvalitet i tačnost podataka. Novi Sad 16:00 .  održavanje skupa 21-23.g.net 21. pored naslova. Skup će se održati u Novom Sadu u vremenu od 21.Značajni datumi Datum i mesto održavanja skupa  dostavljanje rezimea do 20. Detaljno uputstvo za pripremu radova I GEODEZIJU biće dostupno na iNDiS 2018 web strani. Autori su odgovorni za originalnost teksta.