You are on page 1of 6
Ministerul Educatiei Nationale Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”- Baia de Arieş Nr. Inregistrare:____________/_____________ PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ENGLEZA PROFESOR: Toader Andreia MANUAL: Comunicare in limba engleza-English with Nino, Bianca Popa, Marina Franculescu, Mariana Popa, Diana Zografi, Grup Editorial Art, L1 CLASA: a II-a AVIZ ŞEF CATEDRĂ....................... ANUL ŞCOLAR: 2018/2019 NR. ORE/AN: 34 NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 Programa şcolară aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 AVIZ DIRECTOR............................... SEMESTRUL I-18 saptamani/Nr total ore:18 Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii crt. învăţare ore 1. Greetings: good morning, good afternoon, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 3 S1 UNIT 1 good evening, good night situaţii de comunicare uzuale, la o S2 Colours: green, white, yellow, green, red, S3 întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar Hello, welcome orange, purple,brown, blue, pink, grey back! Introducing one's self: My name is, I’m a şi foarte rar Hello, my boy/girl 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, family! Asking questions: What's your name? How sub, în faţă, în spatele, în) ale unor Round-up old are you? How are you? obiecte din universul imediat, în mesaje The possessive adjective: my, the personal articulate clar şi rar pronoun I, the verb to be affirmative form 2.1Reproducerea unor cântece/poezii singular Numbers 1-5 simple pentru copii Obeying and giving commands: stand up, sit 2.2 Prezentarea unei persoane / unui down, turn around, jump, run personaj cunoscut folosind câteva detalii Drawing a portrait and presenting yourself familiare (nume, gen, vârstă, hobby) 1 to others 2.3Participarea la jocuri de comunicare în Family members: mother, father, sister, care reproduce sau creează rime/ mesaje brother, grandmother, grandfather scurte Describing the family: This is my family, my mother's name is, My father's name is, my brother's name is, my sister name's is Asking questions: Who is this? The numbers 1-5 Drawing a picture of one's family and presenting it 2. Revision: Unit1, 2 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în 4 S4 UNIT 2 Types of houses: house, flat situaţii de comunicare uzuale, la o S5 Rooms in a house: living-room, bedroom, S6 întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar Outside the bathroom, kitchen S7 house Objects outside the house: garage, window, şi foarte rar Inside the house door, roof, garden, car 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, The rooms of Pieces of furniture and objects: bed, bath, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor the house table, sofa, lamp, T.V., toilet, cooker, obiecte din universul imediat, în mesaje Round-up wardrobe, fridge, carpet articulate clar şi rar Describing one's house: My house has got 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de three rooms, describing one's room In my room S8 Vacanţă there is a … sesizarea semnificaţiei globale a unor The verb to have got affirmative form singular filme şi a unor cântece pentru copii în and plural, negative form and interrogative limba modernă respectivă Prepositions: on, in, in front of, behind 2.1Reproducerea unor cântece/poezii Asking and answering questions: Where is simple pentru copii father? Father is in the bathroom. Where is the sofa? 2.2 Prezentarea unei persoane / unui The numbers 6-10 personaj cunoscut folosind câteva detalii Colours: green, blue, yellow, pink, red, orange familiare (nume, gen, vârstă, hobby) Drawing a picture of one's family and 2.3Participarea la jocuri de comunicare în presenting it care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat 4.1Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu 2 sprijin scurte mesaje scrise 3. Revision: Unit1, 2 1.1, 1.2 4 S9 UNIT 3 Numbers: 1-12 2.1, 2.2, 2.3 S10 Birthday : cake, present, birthday card, car, 3.1 S11 One, two, candle, ballon, doll, teddy bear, robot, kite, 4.1 S12 three…! computer How old are Asking and answering questions: What's you? this? It's a teddy bear. How many presents? My presents How old are you, my friend? Round-up Drawing and presenting one's favourite present Revision: Units 1, 2, 3 1.1, 1.2 4 S13 In cadrul 4. UNIT 4 Types of food: vegetables, fruit, fast-food, 2.1, 2.2, 2.3 S14 programului “Sa drinks, desserts 3.1 S15 stii mai multe, sa My food This is…. 4.1 S16 Merry It’s snowing! S17 fii mai bun!”, Christmas! Christmas vocabulary: stars, candles, Sapt. 15 My drinks Christmas tree, Santa, angel, gift 17-21 XII 2018 din My fruit Expressing likes and dislikes: I like pizza. sem. II este Round-up I don’t like burgers. dedicata act. Meals of the day: breakfast, lunch, 5 o'clock extracurriculare si tea, dinner Asking and answering: What's your favorite extrascolare, food? My favorite food is… avand un orar Drawing and presenting one's favorite food specific The verb to have got affirmative form singular S18 and plural, negative form and interrogative 1.1, 1.2 1 5. 2.1, 2.2, 2.3 REVISION Units: 1,2,3,4 3 Clasa a II-a (1 oră/săpt) Semestrul II Nr. Unităţi de învăţare Conţinuturi Competenţe Nr. Săpt. Observaţii crt. specifice ore 6. UNIT 5 Revision: Units 1, 2, 3, 4, 5,6,7 1.1, 1.2 4 S19 9 The demonstrative adjective: this/that 2.1, 2.2, 2.3 S20 On the farm Prepositions: in, on, under 3.1 S21 At the zoo Types of animals: pets (cat, dog, frog, mouse, 4.1 S22 I love pets! hamster,parrot, rabbit, fish, horse), animals on a farm Round-up (horse, cow, hen, chicken, sheep), wild animals ( dolphin, snake, penguin, bear, elephant, lion, tiger,fox,zebra, giraffe) Asking and answering about one's favourite animal: What's your favourite animal? My favourite animal is Can it jump/ climb/run/ dance/fly? Asking and answering questions: What is this? This is a hen. Can you run? Yes, I can. No, I can’t Drawing one's favourite animal and presenting it 7. Revision: Units 1, 2, 3, 4 1.1, 1.2 4 S23 UNIT 6 The human body: learning the parts of the human body 2.1, 2.2, 2.3 S24 nose, ears, legs etc. 3.1 S25 I have got blue eyes Adjectives: long, short, big,small, ugly, sad, fat, bad, 4.1 S26 My doll has got long beautiful, happy, tall, slim, good hair Prepositions: under, in, on My doll is beautiful The numbers 1-10 Easter Colours: green, blue, yellow, pink, red, orange Round-up The verb to have got affirmative form singular and 4 plural, negative form and interrogative Describing their deskmate. Easter: bunny, egg, cross, chicken Craft work: Easter card 8. UNIT 7 S27 . Revision: Units 1, 2, 3, 4, 5,6 1.1, 1.2 4 S28 In the wardrobe Types of clothes: boy's clothes: shirt, trousers, tie, hat 2.1, 2.2, 2.3 At the clothes shop and girl's clothes: skirt, blouse, handbag, earrings 3.1 S29 A birthday party Types of clothes for each season 4.1 S30 Round-up Drawing and presenting one's favourite clothes Dialogues (pair work): at the shop English money Asking and answering: What's your favourite clothes? My favourite clothes are… Drawing and presenting one's favourite clothes The verb to have got affirmative form singular and plural, negative form and interrogative 1.1, 1.2 3 S31 Revision: Units 1, 2, 3, 4, 5,6,7 2.1, 2.2, 2.3 S32 9. Revision: Units Hello, Family, House and Rooms in a 3.1 S33 UNIT 8 House, School, Animals, Weather 4.1 Seasons: spring, summer, autumn, winter The seasons Weather forecast: windy, rainy, sunny, cloudy I love sunny days! Temperatures: cold, warm, hot The months of the Describing a season: In winter is cold. Autumn is windy. year Drawing a weather chart for today. Expressing likes: I love sunny days! Dialogues (pair work): talking about the weather 1.1, 1.2 10. FINAL REVISION All units 2.1, 2.2, 2.3 1 S34 5 Competenţe specifice clasa a II-a 1. Receptarea de mesaje orale simple 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de către interlocutor 1.2. Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă 2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală 2.1. Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple 2.2. Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea interlocutorului 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează rime/mesaje scurte 2.4. Exprimarea unei cereri simple pentru a obţine un obiect din universul imediat 3. Receptarea de mesaje scrise simple 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat 4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 1 Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 6