You are on page 1of 7

AVIZAT

,

Inspector de specialitate

— FIŞĂ DE AVIZARE —
A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

A. Avizul şcolii:

Denumirea opţionalului : HAVE FUN WITH ENGLISH
Tipul: LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE
Clasa: II
Durata: 2 SEMESTRE
An scolar: 2018/2019
Număr de ore pe săptămână: 1
Autorul: Toader Andreia
Abilitatea pentru susţinerea cursului: PROFESOR-lb. engleza
Instituţia de învăţământ : Liceul "Dr. Lazar Chirila"- Baia de Aries

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ)

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – Clasa II

DA NU DA, cu recomandări

I. Respectarea structurii standard a programei

 Argument

 Competete specifice

 Continuturi (asociate competentelor)

 Valori si atitudini

 Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de evaluare)

II. Existenţa unei bibliografii

III. Elemente de calitate

 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor

 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii

 Conţinutul argumentului

. Comisie metodica.____________________________ NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5 „DA”/ „DA cu recomandări” la punctul III. realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea competentelor cu continuturile  Corelarea competentelor cu situatiile de invatare propuse la Sugestii metodologice  Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CONDUCERII SCOLII Responsabil Director. Prof. . ing. oportunitatea opţionalului .

Lazar Chirila"-Baia de Aries ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA OPŢIONALĂ: HAVE FUN WITH ENGLISH DURATA: 2 SEMESTRE CLASA: a II-a ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1 PROPUNĂTOR: Toader Andreia AVIZAT. Acest lucru se realizează prin promovarea unei învăţări constructive bazata pe comunicare prin care limba străină nu apare ca un element străin în lumea lor. Ca si metode si tehnici. cat si pe jocul de rol pentru a conferi tinerilor elevi încredere în sine si dezinvoltura in utilizarea limbii engleze in situații diverse de comunicare. COMPETENTE GENERALE 1. gândirea reproductivă şi creativă. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral 2. cursul se bazează atât pe utilizarea imaginilor si stimulilor vizuali. facilitând procesul de predare-învăţare. INSPECTOR DE SPECIALITATE PROGRAMA PENTRU CURSUL OPŢIONAL HAVE FUN WITH ENGLISH ARGUMENT Cursul opţional HAVE FUN WITH ENGLISH se adresează elevilor din clasa a II-a. având un impact major in captarea atenției . precum şi spiritul de observaţie. Este un curs de un an. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris 4. ci ca un instrument pentru stimularea şi prin motivarea pe care acestea îşi îmbogăţească experienţa şi cunoştinţele prin activităţi interesante.UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul "Dr.de asemenea. in centrul activităților de învăţare. Dezvoltarea capacității de exprimare in scris . Obiectivul principal al acestui curs este de a trezi interesul de mici pentru învăţarea limbilor străine şi de a dezvolta abilitatea de a exprima mesaje simple în limba engleza. Jocul se afla . ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână. Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa a II-a pentru limba engleza si pregătește elevul pentru o conștientizare a relațiilor care se stabilesc dintre limba maternă si o limba străină precum şi pentru descoperirea multitudinii de limbi şi culturi. Dezvoltarea capacității de exprimare orala 3.

Exerciții cu alegere multipla. Exerciții de citire cu voce tare. 2.1 sa articuleze sunete izolat si in cuvânt Exerciții de pronunție si intonație.1 sa recunoască sunetele specifice limbii engleze.1 sa reproducă in scris litere. sintagme. grila) VALORI SI ATITUDINI  Sa manifeste interes pentru studiul limbii engleze. Exerciții de identificare a unor litere. Exerciții de discriminare 1. 3.4 sa reproducă enunțuri simple.3 sa reacționeze verbal /non verbal la un mesaj Răspundere la comenzi/ întrebări audiat.  Promovarea creativității  Promovarea spiritului de echipa  Competitivitate .  Atitudinea deschisa fata de limbile străine. Copiere selectiva Exerciții de scriere după dictare Jocuri didactice (rebus. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral 1. 4.2 sa citească cuvinte cu voce tare. Recitare de poezii. Joc de rol. 3.4 sa sesizeze legătura dintre text si imaginile care Exerciții de tip adevărat/fals îl însoțesc. Exerciții de completare 4. cuvinte. Dezvoltarea capacității de exprimare în scris 4. 2. cuvinte. Dezvoltarea capacității de exprimare orală 2.2 sa respecte accentul si intonația specifice limbii Cântece. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris 3.COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE 1.  Sa manifeste curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de cultura si civilizația engleza.3 sa reproducă cuvinte si enunțuri simple. enunțuri. Exerciții de repetare după model.1 sa recunoască litere in cuvinte . cuvinte 3. 3. engleze. 2.2 sa realizeze legătura dintre scriere si pronunție.2 sa distingă cuvinte si sintagme in fluxul verbal. Jocuri didactice. propoziții scurte.3 sa scrie cuvinte. Exersarea unor formule simple de comunicare Exerciții de tip adevărat/fals 2. Exerciții de copiere 4. Exerciții de identificare 1.3 sa desprindă sensul global al unui enunț simplu.

cântece si poezii. momentele zilei. a exprima abilitați. under)  Conjuncţia: and. o persoană. FUNCŢII COMUNICATIVE 1. Fonetica si ortografie: alfabetul 2. caracteristici climatice. on. Cultura si civilizație: nume si prenume tipice. 6. a prezenta pe cineva (reluare şi îmbogăţire). Vremea: anotimpuri. a descrie un obiect. 4. near. 7. Lexic 100 – 150 unităţi lexicale corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative. Gramatica  Substantivul (numărul singular si plural). îmbrăcăminte.  Adjectivul calificativ. jocuri Familia: membrii familiei reluare. ORGANIZARE TEMATICĂ Copilul despre sine: nume (reluare). a identifica elemente din universul familial. în cadrul ariilor tematice specificate mai sus. III.  Numeralul cardinal (1-20). a exprima preferințe. . a se prezenta. Școala: obiectele școlarului. a răspunde la salut (reluare şi îmbogăţire). Animale: animale domestice/ sălbatice.culori. mobilă. 2.  Prepoziţia de loc (in. vârsta.  Articolul a/an/the. îmbogăţire) Casa : încăperi. can). a descrie vremea in structuri simple. 3. 3. 8. a descrie activităţi de rutină. II.CONŢINUTURI I. Activităţi: activităţi curente. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII 1. posesiv. a saluta. 5. 9. jucării. un animal. to have.  Verbul (to be. a localiza obiecte in spațiu.

Procesul didactic se focalizează atât pe asimilarea de cunoștințe şi abilităţi.  Probe practice: desen. cât şi pe dezvoltarea atitudinilor şi a mecanismelor învăţării personalizate. 2. 3. STANDARDE DE PERFORMANŢĂ COMPETENTE SPECIFICE STANDARD 1. Reproduce mesaje simple cu ezitări/erori de pronunţie şi intonaţie care nu afectează înţelegerea mesajului. S6. S8.  Observarea sistematică. Dovedeşte că înţelege parţial sau cu mici ezitări sensul global al unui mesaj simplu audiat. activităţile fiind centrate pe elev. cântecul. fişe de lucru. METODE DE EVALUARE  Probe orale: dialoguri. Citeşte fără a face greşeli majore de pronunţie şi intonaţie care să afecteze înţelegerea mesajului. realizarea unui portofoliu. cu mici ezitări/erori. sunetele mesajului oral specifice limbii engleze. Dezvoltarea capacității de receptare a S1. poezia. fiind orientate de principiile învăţării active. Recunoaşte.Participă la interpretarea de cântece. S2. sarcinile de lucru pot fi realizate individual. S9. SUGESTII METODOLOGICE: Cursul pune accent pe capacitatea de exprimare orală a elevilor ( speaking. în perechi sau în echipă prin activităţi asistate sau independente precum : jocul de rol. . listening ). S5. Execută instrucţiunile adresate de profesor cu unele ezitări sau răspunde corect oral la cel puţin 2 din întrebările adresate de profesor. Identifică semnificația unor cuvinte si mesajului scris propoziții în texte. simple şi scurte 4. Să execute instrucţiuni scrise. S3. interpretări de cântece si poezii.  Probe scrise: teste. la dialoguri. poezii. Scrie mesaje simple cu foarte puţine scris greseli . Dezvoltarea capacitații de receptare a S7. Alcătuiește unui mesaj despre persoane şi activităţi din universul apropiat. Dezvoltarea capacitații de exprimare în S8. Dezvoltarea capacității de exprimare orală S4. astfel. jocuri de rol. utilizarea limbajului non-verbal.

London and New York: Longman 4. Numbers 1. David (1991) – Language Teaching Methodology. Ştiinţifică. Ed. Vasile – Strategii de predare şi învăţare. Nunan. New Edition. Bucuresti 8. Bucuresti . BIBLIOGRAFIE: 1. Phoenix ELT 7.Ghid metodologic pentru aplicarea programei de limba engleza primar-gimnaziu. Jeremy (1991) – The Practice of English Language Teaching. Volume XIII. Jayne (2000) – Children Learning English. Ed. Sarmis 2.Dragoş. Miron and Chiş. CONSILIUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM (2001 ). A Textbook for Teachers.English Teaching Forum – A Journal for the Teacher of English Outside the United States (1975) – Selected Articles from the English Teaching Forum – The Art of TESOL – Part One and Two. Mac Millan Heineman 6. 2.Moon. SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE (2001). MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII. Bucureşti 5.Harmer.Ionescu.Ghid de evaluare LIMBI MODERNE. Clara Liliana (1994) – Developing a Lesson in English. 3 and 4 3.