You are on page 1of 18

Punim Seminarik

Tema:Qumshtore
Lenda:Menaxhim I Projektit

Prof :Diedon Ahmetaj Punoi:Fatlum xhemaj

Prizren
Shkur 2018
Permbajta
 Idea Projektit
 Lokacioni I projektit
 Staf profesionalt ne baze te provojes dhe ne baze te intervistes
 Hiearkia menagjeriale
 Detyrat per seciin antar ne project
 Format e komunikimit ne biznes
 Analiza Swot Matrica Smart
 Prioriteti I pare ne projektin tuaj
 Politikat e marketingut
 Tregu perveq atij aktual qe keni
 Qfar mardhenie do te kete projekti juaj dhe cili do te jet vendi
klienteve tuaj
 Format e promocionit dhe marketingut tuaj
 Sa do te jete motivimi I pranishem Brenda biznesit tuaj
 Kombinimi I departamneve matricore
Ideja e projektit
Ideja e projektit eshte themelimi I nje Qumshtore Ne kapacitet Prej
10.000 m2 Ne Regjionin e PZ Ky Projekt Implementohet ne Vitin 2019.
Emri I Biznesit Do te Jete: “Xhemaj”
Lokacioni I Projektit
Lokacioni do te jete ne Periferi Te Qqytetit ne nje Toke me Siperfaqe
25 Hektar Ky vend Eshte I trasheguar Nga Familjaret.
Sepse vendi te cilin do te implementohet projekti sepse eshte ne periferi
te vendit sepse nuk kam shpenzuar para te cilin do te implementohet
projekti , ka nje qarkullim te vazhdushem etj .
Te zgjidhet Staf professional ne baz te intervistes
dhe Provojes.
Eshte Shpallur konkurs Kane Aplikuar 60 Puntor 5 Prej tyre menagjera
Tjeret Puntor te punes.

Menagjeri 1 Menagjeri 2 Menagjeri 3 Menagjeri 4 Menagjeri 5


Marketing Marketing

Promovim Kontabilitet Finaca B.M Rekrutim


Hiearkia Menagjeriale
Top Menagjeri

Menagjeri 1

Ekzekutivi

Ekzekutivi 1

Finaca
Marketing B.Njerzore

Menagjeri 1 Menagjeri 3 Menagjeri 4

Mbikqyrsit

Mbikqyrsi 1 Mbikqyrsi 2 Mbikqyrsi 3

Puntori 1 Puntori 2 Puntoret Puntori 3 Puntori 4


Te caktohen Detyrat per secilin antar ne projekt
Detyrat per secilin antar ne projekt jane:Menagjeri 1 Do te beje
promovimin e biznesit te beje reklama per produktet tona etj .
Menagjeri 2 do te beje hyrjet dhe daljet ne biznes Pagat e puntoreve
,detyrimet etj.
Menagjeri 3 Do te shikon se sa para do te shpenzohen per ato produkte
ejt .
Menagjeri 4 do Merret me Puntoret Te cilat jane punsuar ne ndermarrje
Menagjeri 5 Do te merret me procesin e rekrutimit se si do te rekrutohen
puntoret .
Format e komunikimit Brenda ne Biznes
1.K.Drejtperdrejt
2.K.indirekt,
3.K.afer.t
4.K.Me mjete teknologjise,
5.K.Bashkpunuse,
6.K.Ndersjellt,
7.K,vazhdushem.
Objektivat dhe qellimet e biznesit
Objekivat Qumsht Djath Kos Gjiz
Viti 2019 20.000 L 15.000 kg 10.000 kg 7.000 kg
Viti 2020 25.000 L 20.000 kg 15.000 Kg 13.00 kg
Analiza Swot Matrica Smart

Perparsit Dopesit
I pari ne treg Marketing jo te mir
Me produkte Kualitet Puntor pa provoj
Me cmime te volitshme Ne vend jo te mire

Perfundon shpejt dhe mir Jo cilsor


I autorizuar I ri per ne treg
Marketing te mire Jo cilsor

Mangesit Rreziqet
Perfaques jasht vendit Humbja e konsumatoreve
Shpenzim Maksimal I kohes Propaganda
Qasje me klient te ri Konkurrent I dyte

Hap vende te reja te punes Pune jo e mire


Perfaques mbrenda vendit Zhgenjimi I konsumatorit
Fiton besimin e klienteve Vend jo I pershtatshem

Specifike-Produktet tona jane shum kualitet Per konsumator


Te matshme-Produkti eshte shum I matshem per konsumatoret dhe
tregon sukses shume te madh per tregun.
Te arritshme- Produktet tona jane shume te matshme ne treg me kerkesa
t e konsumatoreve dhe cmimet standarte
Reale-Cmime te volitshme per konsumatoret
Te percaktuar ne koh- dhe diskutojn qe te arrijne nje sukses te mire
ashtu e tregojm veten qe jemi shum te gatshem per ne treg dhe te
bejme me shum me mundsi qe i kemi.
Prioriteti I pare ne projektin Tuaj
Prioriteti I pare eshte Fitimi I besimit te klientit Dhe afersia me klientet .

Prioriteti Qumsht Djath Kos


Viti 2019 70.000 kg 10.000 kg 15.000 KG
Viti 2020 100.000 kg 15.000 KG 20.000 KG
Te shpjegohen Politikat e marketingut ne biznesin tuaj
Menagjeri Do beje promovimin te produkteve me Broshura Katalogje
reklama ne rrjete sociale do te jete me e kerkuar per klientet ne
vazhdimesi do te beje qe k.Online e direct permes Insta live per
mendimet e klienteve etj.
11.Cili eshte tregu perveq atije aktual qe keni
Tregu Aktual eshte eshte qe te zgjerojm biznesin tone edhe ne qytet
Prishtina ferizaj peja etj

Por edhe Kemi filluar me bizneset familjeve Restuarante te ndryshme .


Broshura Kataloge Emaile Fb live Insta live
Qfar Marrdhenie do te kete projekti juaj dhe cili do te
jete vendi I klienteve tuaj.

Beni Arti Liri


Shpk Shpk Shpk

30.000 50.000 80.000

Qumsh L Qumsht L Qumsht L

Bonus Bonus Bonus

150 l 250 l 350 l


Forma e promocionit dhe marketingut
Forma e promocionit dhe marketingut eshte me reklama Biseda
telefonata email F.live
Inst.live Web faqje Etj etj.
Sa do te jete motivimi I pranishem Brenda ne staf dhe
Brenda biznesit tuaj.
Menagjeri kryesor Apo lideri do te jete Pergjegjs per motivimin ne staf
ai do te bashk vazhdoj do ti marr parasysh kerkesat do ti motivoj te
sukseshmet do ti shperpblej etj.
Te behet kombinimi I departamneve Matricore
Menagjeri 1 do ndermjetsoj me menagjerin 2 sepse
menagjeri 1 nuk asht produktivitet ne punen e
Marketingut dhe do te kaloj ne kontabilitet kurse
menagjeri menagjeri 2 do te kaloj ne marketing sepse
eshte me produktivitet ne marketing.