You are on page 1of 22

Szaturnuszi ciklusok

JÁNOS-SZÉLL ISTVÁN · 8 éve · Tanulmány

Egy emberi élet felosztható tizenkét részre, úgy, hogy azt a Rudolf Stainer által
leírtszaturnuszi ciklusokra, azaz 7 éves periódusokra osztjuk. Bár az élet hossza
mostanság igencsak változó, az ideális léthossz 84 év e ciklusosság szerint. Azt is
mondhatnánk, hogy a 84 éves kor az ideális, de legtöbben korábban meghalnak, mások
meg többet élnek. Ott, ahol a világ fel van gyorsulva, mint nyugaton, a 70 éves kort már
alig érik meg, Indiában vagy más, szellemileg stagnáló országban pedig száz éveket
élnek. A 7 éves szaturnuszi ciklusokat sem lehet szigorúan 7 évesnek venni, s közöttük az
átmenet sem éles vonal. Az arhaikus kort véve alapul, számolnunk kell az azóta történelmi
kornak nevezett elcsúszásokkal, azonban a hét év most is körülbelül hét év. Mindegyik
hétéves, ún. szaturnuszi ciklus egy szellemi fejlődési szférát, szintet határoz meg, kezdve
egy kisgyermek fejlődési feladatától egészen az öregkor szellemi tanulnivalójáig.
Ezek a ciklusok arra is figyelmeztetnek, hogy melyik életkor „ mire való”, azaz mit kell
megtanulnunk. Ennek az önnevelésben, és később, a gyermeknevelésben is hasznát
vehetjük.
A hétéves szaturnuszi ciklusokat elsősorban az állatövi jegyekkel párosítjuk, ezen
keresztül a bolygókkal. Ezek szimbólikája segítségével értjük meg, mi is a szellemi
fejlődésünkhöz elengedhetetlen tennivalónk és fejlődésünk irányvonala.

1. Az első szaturnuszi ciklus, 0-7 év

A kos csillagjegy uralkodója a Mars, a harc és bátorság, ugyanakkor a nyers fizikai erők
bolygója. Már a születés is kos jellegű (a normális gyermek fejjel előre jön a világra, a fej a
koshoz tartozik), hirtelen és erőteljes folyamat. A Mars mottója: hogyha nem vívtuk meg a
harcot, háborúba keveredünk, ezért ilyen problémákkal (mint bátorság, kiállás,
egyenesség, harckészség hiánya) küzdő nők nehezen, vagy fájdalommal szülnek. A
gyerek szempontjából mindenképpen fontos a születés természetes folyamata, az
elsődleges marsi beavatásé, mely a további normális szellemi fejlődés fontos lépése. Ma
sok nő kényelemből császármetszéshez folyamodik szülés helyett, még az egészségesek
is,ez nem csak a szülő, hanem a születendő szempontjából is helytelen. Sok nő azért,
hogy elkerülje a fájdalmat, vagy egyéb spekulatív eszmefuttatás révén, de asztrológiai
szempontból mindenképpen tudatlanul, a gyereket fosztja meg a marsi beavatás első,
domináns lépésétől. Sokan azzal is érvelnek, hogy a gyereknek is jobb és „kellemesebb” a
császármetszés, ez azonban medicinailag is téveszme. A későbbi gyereknevelés „modern
tanok” és, akik e „fájdalommentes”, humánusi vonalon haladnak, a román nyelvben
igencsak jól megmaradt „cei sapte ani de acasa”, az otthoni hét év korszakától a gyereket
megfosztják. Mert látni fogjuk, hogy az első szaturnuszi ciklus, amely a koshoz tartozik,
pontosan nem a kényelemről és a fájdalommentességről szól. A gyerek, a későbbi
szellemi egészsége érdekében, élete első hét évében pontosan ezekkel a nyers
energiákkal kell találkozzon, pontosan azért, hogy magát fizikailag és lelkileg is be tudja
határolni. A fizikai világgal való találkozás, és a harc meg a határok megtanulása nem
fájdalommentes, ezért a gyermeket megóvni a “kényelmetlen helyzetektől” és a
fájdalomtól szamárság. Csecsemőkorban a sirás, mely szintén mars – jellegű, az egyetlen
kapcsolatteremtő eszközük, amellyel ugyanakkor a környezetüket is provokálják a határok
megismerése végett, azt is mondhatnánk, hogy ez az első harcállásuk. Ezért a siró
gyermeket nem felvenni és vigasztalni, vagy agyondédelgetni kell, amely amúgy eléggé
sunyi és lekenyerező harcfelvállalás, hanem határt kell nekik mutatni. Ha helyesen és
következetesen járunk el, a gyermek meg fogja tanulni, mikor és mennyit érdemes sirnia.
Az erőszakos vagy “hisztis” sirást mindig le kell szerelni. Ha ezt nem tesszük meg, a
gyermek már csecsemőkorban hatalmat gyakorolhat felettünk, s ez már csak az ő
érdekéből sem jó, később több problémája lessz belőle, mint “haszna”.
Hét éves korig a nevelésnél mindenképp szem előtt kell tartani a kos által jelképezett
szellemi erőket: ez nem az a kor, ahol magyarázkodással és zsarolással (”anyuka nem fog
szeretni ha…”) kell nevelni. Hét éves korig a gyermeket, ha szükség a fegyelmezés
szempontjából, fel is lehet pofozni (sokan, akik a humánus nevelési elvek irányait vallják
és ezek hallatán felháborodnak, sokszor gyermekeiket késve, de annál nagyobb hévvel
pofozgatják akkor, amikor a gyermek már 14, sőt 18 éves vagy annál nagyobb), pofozni
azomban nem haragból kell, hanem szeretetből, a gyermek érdekében. Aki nem kapja
meg a szükséges pofokat a szülőktől, az megkapja az élettől felnőtt korában, de a marsot
mindenképp meg kell tanulni. Mivel a fej és az arc a koshoz tartozik, fejre vagy arcra kell
csapni a gyermeknek, nem a fenekére, amely esetleg csak szexuálisan ingerli. Mint
minden más marsi harctechnika esetében, a pofot nem kell “ha kell ha nem” osztogatni,
ugyanis a gyermek azt megszokja, s akkor csak magunkat fárasztjuk. Akkor kell pofozni,
amikor a gyermeknek határt kell mutatni, és csakis hét éves koráig. A szülő éberségétől
függ, hogyan kezeli ezt az életszakaszt a gyermeknél. Ne felejtsük el, hogy azok a szülők,
akiknek a marsuk a horoszkópjukban negativan áll, vagy más kos principiumhoz tartozó
problémájuk van, igen rosszúl bánnak a gyermekükkel ebben az életszakaszban. Két
véglet létezik: vagy elkényeztetik, mindentől megóvják, nehogy megüsse magát a
szerencsétlen (és ne feledjük, a járni tanulás során az esés szintén marsi megismerés),
vagy agyba – főbe verik agresziven. Az alkoholista férfiak, akik azért isznak, mert belül
gyengék és a harcokat képtelenek felvállalni, ütik egyfolytába a gyerekeiket, hogy boszút
álljanak szerencsétlenségüken.
Ha a gyermeket megóvjuk az esésektől és az ütközésektől, nagyobb kárt teszünk bennük,
mint hisszük, felnőtt korukra szerencsétlenné és harcképtelenné tesszük őket. A fogbújás,
első hűlések, mind – mind marsi tanitóleckék. Sokan fájdalomcsillapitó géllel kenik be a
gyermek foghúsát fogbújáskor, mások az éles tárgyakat, mint az asztal sarka vagy fűtőtest
barikádolják el puha párnákkal, mások pedig ölbe viszik le a gyermeket a lépcsőn, hogy
nehogy leessen, hogy megóvják attól, ami igazán hasznos lenne: a marstól. A gyermeknek
meg kell tapasztalnia a szelet, az esőt és a napot, esnie és ütköznie kell, hogy megismerje
a határait. Másznia és majd mennie kell. Ez nem az a kor, ahol a gyermeket
intellektuálisan kell fejleszteni, vagy érzelmileg, ezek a korok, mint látni fogjuk, később
következnek.
Csupán abból a meggondolásból, hogy a gyereknek hét éves koráig a marssal kell
megismerkednie, nem jó ebben a korban nyelveket tanitani neki, zenét vagy más szülői
ambicióból fakadó logikai dolgot. Az óvodában is a gyermek egyetlen tanulnivalója az,
hogy megismerjen alapvető szabályokat és rendet (határt), és hogy más gyermekekkel
konfrontálódjon szintén a határok megismerése végett.
Az első hét év tehát az az életszakasz, amikor a nevelés legfontosabb része történik. Ha a
gyermek megismeri a határokat, később nem kell veszekednünk vele, és ha kellőképpen
találkozik a hideggel, széllel vagy eséssel, nagyobb korában szivós és talpraesett lesz.
A mai világ tendenciái a steril tendenciák: ki tudja milyen gyógyszergyár – fellenditési –
okokból akarják eltolni a gyermek találkozását a baktériumokkal, a virusokkal vagy a
húzattal. Azonban ezek az óvintészkedések később megboszulják magukat, mert az élet
első szakasza éppoly fontos, mint a többi. Van, amikor irni és olvasni kell megtanulni, van
amikor elesni és imunisnak lenni a virusokra és a húzatra.
Egy másik téveszme az, hogy a gyermek utánzással tanul, és igy elég, ha adekváltan
viselkedünk. Bár a gyermek tényleg utánoz, de ő a kos életszakaszában van, mi pedig
nem, igy nem lehet “adekváltan” viselkedni. A szülőnek is tennie kell a dolgát a saját
szellemi fejlődése érdekében is, nem mehet vissza a kos korszakába jópéldának. A szülő
egyetlen és fontos feladata az, hogy elsősorban hagyja a gyermeket tapasztalni, ne óvja
meg az amúgy banális dolgoktól, mint ütközés, elesés, húzat vagy szél, másodsorban
pedig következetesen mutasson határt a dolgokban a gyermeknek, hogy “idáig lehet
elmenni”, ha a gyermek nem fogja fel, akkor akát poffal is.
Itt tisztáznunk kell azt, hogy a gyerek nem kell megtapasztalja például a gázrobbanást, igy
a gázcsappal, tűzzel vagy elektromossággal való játszás nem a tapasztalás hatáskörébe
esik, hanem a határszabás körébe. Pontosan akkor történnek stupid balesetek, ha a
határokat nem szabjuk meg. Inkább mi pofozzuk fel a gyermeket, mint a 220 Volt.
Azonban a kevésbé veszélyes dolgokat a gyermek meg kell ismerje: nyugodtan beleütheti
a fejét az ajtó vagy az asztal sarkába, eleshet szaladás közben, megfújhatja a szél,
gyermektársai megtaslizhatják, a húzat lobogtathatja a haját, a testét sütheti a nap és
hidegviz is érheti, sőt a homokot vagy földet is megkóstolhatja. Ezek a dolgok mind
szükségesek azért, hogy az első szaturnuszi ciklus, az első fejlődési szakasz teljes és
értelmes legyen. Nem abban kell sportolni, hogy a gyermek idegen nyelvre és
zongoraórára járjon. Számitógép – zseni – kiképzés is korai. Legyenek egyszerűek és
normálisak. Legyenek életrevalóak, szivósak, jóindulatúak. Ezek az első szaturnuszi ciklus
céljai.

2. A második szaturnuszi ciklus, 8-14 év – BIKA

A Bika állatövi jegy a megalapozással, stabilitással függ össze. Uralkodója a vénusz,


amely többek között – és ebben a viszonyitásban – a szépérzet és esztétika bolygója. Mig
a Kos a betörést, kezdetet, elindulást jelképezi, a bika a dolgok stabilizálását jelöli. A
gyermek ebben az időszakban kezd iskolába járni, igy társadalmi kapcsolatai is – a többi
gyermekkel való viszonya – stabilizálódik.Az ebben az időszakban kialakult viszony –
problémák és viszony – sémák a későbbi időszakra is kihatnak. A gyermekeknél e korszak
végére a nemiség is “stabilizálódik”, de itt alakul ki az esztétikai érzéke és rendszeretete. A
hét eves korig lefektetett nevelési elveket itt cask stabilizálni kell a következetességgel,
már késő, és nem is tanácsos pofozkodni vagy műbalhét rendezni. Ebben a korban már
meg lehet dolgokat magyarázni a gyereknek. A legfontosabb ebben a korban az
egészséges rendszeretet kialakitása, az általa kitervelt és elgondolt programok betartása,
a játék – munka – pihenés közötti egyensúly megtalálása. A gyermeknek ugyanakkor
ebben a korban a másik nemhez való vonzódása (vénusz – szerelem) és a szexualitás is
alakul. Az úgynevezett szexuális nevelést ebben a korban kell megtenni, de nem olyan
módon azomban, hogy védekezésre szoktatjuk és a nemi betegségekkel vagy a
teherbeeséssel riogatjuk. Metafizikailag a védekezés negative aktus, és rossz életmintát
eredményez. A legjobb megértetni a gyermekkel, hogy akkor lessz jó a szexualitása és
kapcsolata, ha majd azt éretten, felelősséggel felvállalva kezdi el. A nemi betegségek ott
jönnek számitásba, hogy a rendezetlen, csapongó szexuális élet következménye lehet,
ahogy a “szexuális forradalom” – a félreértelmezett szabadság – az AIDS megjelenését
hozta. Az ellenkező véglet, a rejtegetés és prűdség, épp ennyire káros. A gyermek azt kell
megértse, hogy a szexualitás körül nincs semmiféle különös, relytelmes dolog, az emberi
kapcsolatok egyik legfontosabb része, azonban az ő dolga most a játék és a tanulás, semi
több. Természetesen nem kell eltiltani az ellenkező nemtől, inkább segiteni kell az
egészséges viszonyok kialakitásában.
A rendtanulás keretében is a szélsőségeket kerülni kell. Rendet kell ugyan teremtsen
maga körül, de nem túlzottan, és nem kell egész nap ezzel foglalkoznia. A lényeg a belső
rend kialakitása, amelyen keresztül a külső rendszeretet is normális és egészséges lesz.
Nem emlitettem, de nagyon fontos aspektus a gyermek horoszkópjának ismerete,
amelyből megtudjuk, hogy bizonyos problémákat és aspektusokat hogyan közelitsünk
meg. Az eddig leirt dolgok is átszineződnek a horoszkóp ismeretében, mert minden
gyermek másképp tanulja meg ugyanazt. Egy – például – ikrek szülött gyermek
könyebben kezelhető az első hét évben, mint egy kos vagy skorpió, ez azomban később
változik.
A lényeges azomban a helyes sorrend betartása. Az első hét évben ne az esztétikai
érzékét csiszolgassuk, vagy a szexuális neveléssel foglalkozzunk, s a határok
megismerését célzó fenyités ne 18 éves korban történjen. Itt emlitést érdemel a renddel
kapcsolatban az a dolog, hogy azzal – mint határ tanulás – hét éves kora előtt is találkozik
a gyerek, de mint irtam, határismeret és fegyelmi szempontból, és nem az esztétikai érzék
fejlesztése érdekében.
Egy másik aspektus, ami a bikához tartozik, az eszközökkel és anyagiakkal való
egészséges viszony kialakitása. Itt kell kifejleszteni azt a tulajdonságot, hogy csak arra
tartson igényt, ami igazán szükséges a fejlődése érdekében. Zsebbpénzel ellátni azért
sem helyes ilyenkor, mert ebből csak azt tanulja meg a későbbiekre, hogy szórja a pénzt
ha kell, ha nem, s minden csecsebecsét megkivánjon és megvegyen, amire szüksége
nincs. Ezen a területen a tudatosság nagyon fontos. Ha a szülők anyagi gondokkal
küzködnek, valószinű, hogy ezt a gyermekeknek is átadják, igy az anyagiakhoz való
viszony különösebb figyelmet igényel. Ugyanez a helyzet a másik véglet, a dúsgazdagok
esetében is. Az anyagiakhoz való viszony két szélsőségbe mehet el: a sporlós sajnálkozó
– panaszkodó, a garast a fogához verő alapállás fele, vagy a tékozló, szoró és szórakozó
másik véglet fele. A gyermek ebben a korban fel kell fedezze, hogy vannak képességei és
tudása, amelyet ha egészségesen fejleszt – nem meglovagol! – akkor azt pénzbe válthatja
felnőtt korában. Helytelen a gyerek képességét a végtelenségik erőltetni, kihasználni.
Ebben a korban, ha mondjuk tehetségesen rajzol, ebben biztatni kell, de az az
egészséges, ha az összes idejét nem erre forditja. Ugyanis a játék, a mozgás is épp oly
fontosak.
Főleg fiú gyermek esetében, a fizikai test harmónikus fejlődése érdekében és a
rendszeresség megtanulásáért sportolni lehet adni a gyermeket, de ezt sem szabad
túlzásba vinni. A verseny, a nyerés vagy az olimpia nem az ő feladatuk. Heti kétszeres
alkalommal elég, ha sportolnak. Természetesen egy gyermek esetében az olyan sportok
jók, amik a teljes testet harmónikusan fejlesztik: torna, úszás, harcművészetek, nem pedig
a verseny – orientált sportok. A sportolás szempontjából is az esztétikai érzék fejlesztésére
és a rend meg rendszeresség megtanulására kell figyelni.
Nem helyes lányok esetében például megengedni, hogy esztétikai érzék megtanulása
helyett kezdjék magukat festeni már tiz évesen, parfümöt vagy ékszert igényeljenek, mint
ahogy számos esetben ma megtörténik. A szépség is elsősorban belülről fakad, s az
egyensúly – harmónai – az alapja. Nem hiába csúfulnak el és öregednek meg korán azok
a lányok, nők, akik korán elkezdik a cicomázást.
A lányoknál maradva, az öltözködésre is figyelni kell. Egy lány, aki nem érett szexuálisan,
vagy nem vállalhat felelősséget ilyen téren, ne öltözzön kihivóan és csábitóan ebben a
korban.
Sokan a gyerekükre ékszert aggatnak már csecsemő korában, a tiz éves lányaik már
festik magukat és hasuk – kilátszik – módon öltözködnek, ami teljesen abberált
hozzáállás. A természetes szépséget kell megőrizni úgy, hogy természetesen
táplálkozzanak, és bőrüket ne érje fölösleges vegyi anyag, mint krémek és dezodorok.
Az úgynevezett helyes viselkedést ebben a korban kell megtanulni: hogyan szólitson meg
másokat, hogyan álljon szóba másokkal, hogyan legyen nyitott és befogadó az új
ismeretekkel szemben és egyáltalán, hogyan alakitsa ki a stabil, belső és külső
egyensúlyát.

3. A harmadik szaturnuszi ciklus, 14 – 21 év, IKREK

Az ikrek jegyéhez tartozó, ezen keresztül a merkurhoz ez az életszakasz. Az ikrek állatövi


jegy kettőssége hiven mutatja a serdülőkor jellegét, ezenfelül a merkúrhoz tartozó önálló
logikai gondolkodás is most alakul ki. Az ikrek levegő jegy, igy a szülöttet is igencsak
foglalkoztatja ebben a korban a szabadság, önállóság kérdése.
Ebben a korban a tanulnivaló, akárcsak az ikrek, kettős: a logikus gondolkodás
megtanulása és a krizis (válaszút) megértése. Bár ilyenkor az ember nagyobb
függetlenségre és szabadságra vágyik, az igazi szabadságot még korántsem tudja
gyakorolni, főleg amig igazi felelősség – érzete nincs. A serdülőkor összes problémája a
merkúr – problémákból ered: az önálló logika kialakulásának problémái – amit korai és
téves világnézetnek nevezni – és a válaszút, a krizis megismerésének problémái.
A logikai gondolkodás helyes kialakulásához tudni kell, hogy kétféle logika létezik. Az elsőt
mindenképpen könyebben és hamarabb elsajátitja a fiatal, ez a lineáris vagy un.
Vizszintes logika. Ezt fejleszteni lehet úgy, hogy a gyereknek fizikával, matematikával kell
többet foglalkozzon, logikai társasjátékokat játszon vagy megtanuljom sakkozni. Fontos a
reális, fizikai logika elsajátitása, mert ebben a korban a fiatalok könnyen veszik fel az
irreális, un. Szellemi irányzatok csábitó és kábitó útjait. Ebben a korban jelenik meg az
alkohol, cigaretta és kábitószer problémája is, valamint a kommunikáció – ami szintén a
merkurhoz tartozik – tárgyköre is. Ezért a logika elsajátitásán kivül fejlesztenie kell a
kommunikációt, és az irást is (sokan ebben a korban kezdenek naplót irni). A naplóirás
nagyon jó, s ezt a gyermeknél tiszteletben kell tartani, nem szabad naplójába beleolvasni,
mert fontos, hogy a fiatal a magával való őszinteséget ki tudja alakitani és gyakorolni tudja,
legalább napló formájában. Horoszkópjuktól függően sok embernél itt jelenik meg a
valóságtól való félelem problematikája – bármennyire furcsa is, ez még az első hét év
rossz neveléséből adódhat. Ugyanis az első hét évben meg nem tanult határok most
fájdalmasabban és meredekebben húzódnak a fiatal előtt, amelytől inkább kábitószerbe –
a határtalanságba – menekül. Módszeresen kell a gyermeket reálissá nevelni itt. Ez a
korszak az ún. Technika, tudomány kora, legjobb, ha felébresztünk benne valamely
tudományág vagy technika iránti érdeklődést.
A logika egy másik aspektusa az analóg vagy függőleges logika megtanulása, amit szintén
ebben a korban kell megtanulnia. Természetesen ebben az asztrológia megtanulása nagy
segitséget nyújt, ezáltal tapasztalja meg, hogy vannak „nem tudományos” összefüggések
is a világban.
A fiatal „misztikusságra hajlamositó” korszakában azomban semmi sem fontosabb annál,
mint hogy a szellemi útakat a fizikai realitásból, a fizikából kell kiinditani, itt kell
megalapozni, erre lehet épiteni, és ezt a fiatal meg kell értse.
A krizis problematikája a folytonos válaszútak közötti helyes választásokban rejlik. A
legfontosabb az, hogy a fiatal megértse, hogy igenis neki is vannak problémái, s ezzel
nincs semmi baj, majd szép fokozatosan feloldja őket. Párkapcsolati krizisben is
segitséget nyújthatunk a horoszkópját ismerve, de a legfontosabb az, hogy a fiatal
elfogadja problémáit és ezeket természetes velejárójaként kezelje az életben.
Ebben a korszakban kezd müködni a szülött aszcendense – azaz a felnőttkori
személyisége – is, mely a létező krizisproblémákat tetőzi személyiség – és párkapcsolati
problémákkal.
De mint irtam, az ikrek jegy legfontosabb tanulnivalója az, hogy az embernek vannak
problémái, s ezzel nincs semmi baj.
A kriziseken az ember végig kell menjen, és meg kell tanulja a helyes választásokat
mindenképpen. A krizist nem lehet kikerülni. A krizist csak feloldani lehet a helyes út
választásán keresztül.
Ebben a korszakban a tényleges logikus magyarázat és megértés hoz pozitiv
következményt.
A fiatalnak meg kell értenie a kettősség, a polaritás, a ciklus és ritmus törvényét, azt, hogy
változik úgy az ember kedve, mint az affinitása bizonyos dolgokhoz, vannak dolgok amik
jól mennek, mások csak később és igy tovább.
Sok fiatal hajlamos ebben a korban az öngyilkosságra, egyrészt mert a realitástól
menekül, másrészt mert nem ismeri a ciklus és ritmus törvényét.
Azomban ha az ember a logikákkal, főleg az analóg logikával tisztába jön, megérti, hogy
az öngyilkosság nem kiút, hanem pontosan az ellenkezője.
Aki ebben a korban megtanulja a krízist elviselni és megoldani, annak később nem lesz
ezzel problémája.
Láthattuk, hogy mennyire egymásra épülnek a szaturnuszi ciklusok. Ha az első hét évben
a gyermek nem kapott megfelelő nevelést, a második hét évben nincs amit megalapozni,
nincs amire az alapokat fektetni, s ebben a harmadik szakaszban pedig a fiatal képtelen
lesz az élet nehéz vagy fájdalmas részeit elviselni, a krizist megoldani. A helyes
egyensúlyérzet a Bika (második) korában ki kell alakuljon, enélkül a harmadik
életszakaszban ismét problémák születnek.
Ebben a korban kell az ember megtanulja – a helyes választással párhúzamosan – a
„nem” mondást is (és nem hét éves kora előtt). Meg kell tanulja, hogy bizonyos dolgokra
józanul és éberen, logikus megértés következtében, nem-et kell mondania.
Meg fogja érteni hogy a kábitószer által negativan és károsan elérhető egységélményre is
sor kerül majd, egyrészt a helyesen megélt szexualitásban, másrészt a halak állatövi
jegyhez tartozó tizenkettedik szaturnuszi ciklusában akkor, ha odáig minden életszakaszt
helyesen és teljesen megélt, s a tanulnivalót megtanulta.
Mert ez a harmadik korszak nem a misztikus élményszerzésé, nem a filozófiáké és a hité,
mely jóval később aktuális, és amely nem is fejlődhet ki alap nélkül – hanem a realitásé, a
közvetlen tapasztalatoké, helyes megértésé és feldolgozásé. Ugyanakkor a későbbi
szellemi úthoz szükséges alapot ebben a korszakban kell lerakni.
A párkapcsolati problémák sem igazi és mély problémák még ebben a korban. Itt a
megismerésen és a tapasztalatszerzésen van a lényeg, s a sok változó párkapcsolatot
meg csalódást, elvállást mint megismerési és kommunikációs gyakorlat kell felfogni.
Ebben a korban nem kell egy kapcsolat tartós legyen, nem is kell az ember elkötelezze
magát a kapcsolatokban. Inkább a változatosságot kell vidáman elfogadni, és a logika,
irás, kommunikáció és olvasás leckéit kell a dolgokba bevinni és gyakorolni.
Az ebben a korszakban lefektetett logikai megértések és realitásérzet lesz majd az alapja
a későbbi szellemi fejlődésnek, másként az ember könyen elmegy misztikus tévútak és
tanok, vagy a másik véglet, a pragmatikus tudományoskodás végletébe.

4. A negyedik szaturnuszi ciklus, 21 – 28 év, RÁK

Ez a negyedik szaturnuszi ciklus a rák állatövi jeggyel, ezen keresztül a holddal van
kapcsolatban. A hold az érzelmi (asztrális) fejlődés, a termékenység és a nőiesség
bolygója, a tükröződésé és a vibrációé. Mindenképpen összefügg a párkapcsolatokkal is,
a családdal (lévén a rák a IV asztrológiai földházzal analóg), igazából ez az a periódus,
amikor az ember teljes mértékben, lelkileg is, elválik a szüleitől és otthagyja régi családját.
Az aszcendens által jelzett felnőttkori személyiség erősödik, és a párkapcsolatok fontos
szerepet kapnak. Ebben az életszakaszban a szülött már felelősséget tud vállalni a
kapcsolatokban és szexualitásban, ezért ez a periódus a harmónikus szexualitás
kialakitásának periódusa is.
A nők esetében nagyon fontos életszakasz ez, mert igazi nővé ekkor vállhatnak. Fontos az
anyaság és a szeretői szerep, ugymond, tisztázása és különválasztása, mindenképpen az
anyáról való teljes levállásnak itt be kell következnie.
Ebben a periódusban a legtöbben családot alapitanak, és esetleg gyermeket szülnek. Ha
nem is szülnek gyermeket még, de ez a folyamat ebben az életszakaszban nagy
intenzitással indul be.
A szülőktől való érzelmi levállás fontosságát több rendben hangsúlyoznom kell. Ugyanis
szabály az, hogy aki a szülőktől nem szakadt el még teljes mértékben, az új kapcsolatot,
családot képtelen alakitani, olyant, ami harmónikusan és hosszútávon müködőképes.
A harmadik életszakaszban, ahol a merkúr kapott főszerepet, elindul ilyen szinten a
logikus szeparáció művelete, mely során az ember élesen különválasztja magát a
szüleitől. A harmadik életszakaszban a szülőkről való levállási aktus logikai, a negyedikben
pedig érzelmi.
Gyakori probléma, hogy azok az emberek, akiknek nem sikerült teljes mértékben levállniuk
a szüleikről, most érzelmileg jobban kezdenek kötődni, igy a szülőknek befolyásuk marad
a szülött párkapcsolataira és családjára is. Sokan összetévesztik tudattalanul az anyjukat
a párjukkal, az apjukat a férjükkel, és ez fölösleges vitákat szül. Gyakori eset egy
alkoholista apa mellett felnőtt lánynál, hogy mindig attól retteg, a férje (vagy barátja)
szintén alkoholista, s rendesen megijed ha az megiszik egy pohár bort.
Ha azonban a szülött le tud vállni érzelmileg a szülőkről, ez a probléma már nem állhat
fenn. Érzelmileg elvállni azonban sok mindent magába foglal: fel kell hagyni a segitség
elvárásával, a sajnálattal és a haraggal is. Aki haragszik a szüleire, az pont abba a
csabdába esik, mint aki imádja őket, és ettől a hatástól szabadulni képtelen.
Nagyon fontos tehát ez az elszakadás. A haragot megszüntetni megbocsájtással lehet, és
megismeréssel, fontos hogy az elszakadás után a szülött szemében mindkét szülő
egyenlő súlyt kap, a külömbségtétel csak azt bizonyitja, hogy sem a haragtól, sem egyébb
érzelmektől nem szabadultunk meg.
Azok az emberek, akik az anyjukat tartották többre, nők esetében mérsékelten vagy
fokozottan feminista és férfigyülölő magatartást eredményez, lévén az apjuk nem volt jó
példa a férfi nemre, férfiak esetében túl nagy elvárást eredményez a nővel szemben,
párjukat folyton az anyjukhoz fogják hasonlitani és ebből csak zűrzavar származik.
Akik az apjukat szerették jobban, nők esetében férfias magatartáshoz vezethet, s
haragszanak magukra amiért nőnek születtek, sőt a sorsra és a szülőkre – főleg az
anyjukra – a férfiakban nő a nőgyülölet esélye.
Mindezen problémák megléte zavarokat okoz a párkapcsolatban, ezért nagyon fontos
ezeket az érzelmi hozzáállásokat tisztázni és lerendezni. A gyermek hajlamos azt a szülőt
szeretni jobban, aki lekenyerezi, vágyait kiszolgálja vagy érte hazudik, azonban éles
szemmel vizsgálva a dolgot pont az a szülő az aki életét szerencsétlenné és nyomorrá
tette.
Más asztrológiai összefüggéseket is meg kell vizsgálni a szülők esetében, hogy végül
mindkét szülőt egyformán lássuk, egyiket se szeressük jobban és egyiket se gyűlöljük.
Ahogy az érzelmi levállás megtörténik, a szülött képes lesz párját annak látni, aki, és
gyermekeit is helyesen nevelni – nem pedig olyan alapállással, hogy „szüleim nem jól
neveltek engem, de én mindent másképp fogok csinálni”. Általában az ilyen hozzáállás
csak nevelési csődhöz vezet, ráadásul csak azt bizonyitja, hogy a szülött még mindig
kötődik érzelmileg a szüleihez.
A hold által képviselt termékenység az élet több területére érvényes. Az ember ebben a
korszakban kell megtanuljon termékeny lenni, úgy kapcsolataiban mint munkájában, és
pénzkeresésben is. Ez az az életszakasz, ahol a szülött társadalmilag is megkapja helyét,
eldönti miből akar pénzt keresni és az termékeny is lesz számára.
A nő pedig ebben az életszakaszban tisztázza az anyaságát, a férfi az anyához való
viszonyát. Ebben az életszakaszban lehet foglalkozni az álmokkal, az érzelmekkel, a
tudatalatti megismerésével. Aki nem tud úszni vagy fél a viztől, ebben az életszakaszban
feloldhatja.
A rák állatövi jegy egy másik fontos aspektusa a félelem – agresszivitás, illetve a félelem
során létrehozott védekezési páncélnövesztés, amely máris elinditja a szülöttben a
daganatos selytek kifejlődését. Amikor érzelmekkel foglalkozunk, akkor félelmekkel is
foglalkozunk. Legtöbb félelmünk a szülőktől, nagyszülőktől ered, ezeket tehát kell tisztázni.
Sokszor ebben a korban erősödnek meg egyes emberek fóbiái, pontosan a letisztázatlan
helyzetük miatt, mert tudattalanjukban a szülők, nagyszülők, őseik bűnei dolgoznak.
Nagyon figyelni kell ebben az életszakaszban arra, hogy ne zárkozzunk el semmi elől,
hanem nézzünk szembe nyiltan és bátran félelmeinkkel. A védekezés, mint már irtam,
negativ és káros lelki folyamat. Védekezésre berendezkedni annyi, mint a létezés és Isten
ellen berendezkedni, ez pedig elzárt létet, „rákos létet” eredményez.
Bár a mai világ minden oldalról a védekezésre biztat, ezeket a dolgokat józanul és éberen
szem előtt kell tartani.
Más dolog az, hogy az ember ebben a korban megalapozza a földi ittlétét azáltal, hogy
stabil otthonra és anyagiakra tesz szert, és más dolog ha bebiztositja magát az élet, a
karmája ellen, amit végül úgy sem tud kikerülni, csak fejlődését késlelteti. Az archaikus
korban nem léteztek biztositótársaságok, és ma sem lennének, ha az emberek nem a
védekezésre rendezkednének be.
A bebiztositási kényszer már a bika korszakában, a második szaturnuszi ciklusban
működni kezd, tehát már itt úgy kell gyermekeinket neveljük, hogy azok egészséges
bátorsággal nőjenek fel.
Ebben a korban a szülött meg kell tanulja a rezonancia törvényét értelmezni, vagyis azt,
hogy a külvilág csak őt tükrözik. Imaginációján keresztül jön létre mindaz az
eseményhalmaz, amit ő el kell viseljen. Ha felismeri a környezete tükör szerepét, akkor
feloldhat mindenféle haragot, neheztelést, félelmet és érzelmi kötődést, és bátran tud
tovább lépni az életben.

5. Az ötödik szaturnuszi ciklus, 28 – 35 év, OROSZLÁN

Az oroszlán a kreativitás és a személyiség jegye, uralkodója a nap. Ez az a korszak,


amikor a szülött a személyiségét tisztázza, helyrehozza és megerősiti, önmagán
ugyanakkor megtanul uralkodni, figyelmét pedig a külvilág megismerése felé forditja
mindezzel párhúzamosan.
Az önuralom megtanulásának hiányában ebben a korban lépnek fel különböző hatalmi
ambiciók, hatalmi és uralkodási mániák, az önzőség és a szórakozásvágy.
Ez az a kor, amikor meg kell tanulni öszpontositani. Az “ami érdekes az nem lényeges” és
a “szórakozás figyelemszétszórás” mottók tükrében vizsgáljuk meg ezt az életszakaszt
tüzetesebben.
Tudnivaló és logikus, hogy ebben a korban sok férfi rászokik a szerencsejátékokra vagy
kezdi csalni a feleségét, párját, és kalandokra kezd vágyakozni. Mig a nő az előző
életszakaszban, a rák jegye alatt válik érett nővé, a férfi ebben a nap által képviselt
életszakaszban válik érett férfivá. Kellő tudatosság hiányában azonban kalandor, vagy
hatalomhajhász, esetleg tékozló lehet.
Mert ebben a korban a kreativitást ki kell fejleszteni, az előző korszakban inkább
befogadtuk az információt, most el kell kezdeni adni, áramoltatni, el kell kezdeni teremteni
– a naphoz a mágus kártyája tartozik a tarotban – és ehhez kell a kreativitás.
Tulajdonképpen ez az életszakasz amikor ténylegesen elindulunk szellemi útunkon.
Sok ember a kreativitást is eltékozolja, mint a pénzét, ha szórakozásra rendelkezik be. A
szórakozás, vagy szétszortság vagy a figyelem szétszórása az élet élvezetéhez, az élet
kiélvezéséhez haladni akarást definiálja és előlegezi. “Az élet a soha nem elég kövér
disznó” irja Hamvas. Ez tehát az egyik tévút, amelyben az ember elmehet ebben az
Oroszlán korszakában: az élet gátlástalan élvezetére való törekvés, szórakozás és
tékozlás.
Ugyanigy az önuralom kifejlesztése hiányában, amit ebben a korszakban kell megtanulni,
fellépnek a különböző hatalmi ambiciók, a férfiaknál ez az a korszak amikor először
jelentkezhet a szivinfarktus.
Ne felejtsük el, hogy az Oroszlán a szeretettel, a szeretet erejével is kapcsolatos, a
tarotban ezt az oroszlán hátán ülő nő jelképezi. Mindezek a dolgok arra is rávilágitanak,
hogy meg kell tanulni ebben a korszakban az önmagunk odaadását (nem feladását) is, az
önuralommal párhúzamosan.
Megfigyelhető, milyen problémák jelentkeznek ebben a korszakban. A férfiak (és a nők is)
el kezdik csalni a párjukat, egyrészt szórakozásból, másrészt hatalmi ambicióból és
személyiség – deffektusból (hogy bebizonyitsák maguknak, mennyit is érnek),
harmadrészt pedig mert az előző két életszakaszt úgymond végigaludták, amikor ezzel
kellett volna foglalkozniuk. Főleg azok a szülöttek, akiknek az ötös háza problémás, ebben
az életszakaszban kezdik bepótolgatni a megnemélt szerelmi kapcsolataikat.
Sokan a kreativitást a szexualitásra vetitik ki, s azt hiszik, annál inkább kreativabbak, minél
inkább több szeretőjük van.
Ebben a korban kezdődnek a hatalmi harcok a párok között is. A felnőttkori személyiség
megoldására, feloldására és megerősitésére eljött az idő. Személyiség problémákkal nem
lehet elindulni a szellemi úton. A személyiséget az aszcendens által jelzett úton és módon
lehet feloldani és stabilizálni.
Akinek a személyisége defektes, párkapcsolatban sem tud mint egész ember résztvenni.
Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy a személyiségfejlesztés szempontjából fontos az előző
életszakaszban a szülőktől való teljes érzelmi – fizikai – anyagi levállás is.
Ebben a korban már paradoxon szülőktől anyagi vagy érzelmi segitséget várni. Eljött a
teremtés, a személyiség kibontakozásának ideje.
A stabil, társadalmilag is felvállalt párkapcsolatokban tudjuk egyrészt személyiségünket
fejleszteni, másrészt a gyermekeink tükrében, harmadrészt a társadalomban.
Normális esetben ebben a korban már a fizikai világgal való ismerkedési fázis lejárt. Ha az
előző életszakaszokat az ember rendesen és teljesen megélte, akkor ebben a korban már
anyagi problémája sem lehet.
A nők ebben a korban már a gyermeküken keresztül erősitik a személyiségüket és
anyaságukat, a férfiak pedig a családfői szerepükben, feltéve persze, ha ténylegesen ők a
családfők, ők a szellemi vezetők.
Ebben a korban az odaadást, szeretetet, önuralmat kell tehát megtanulni, ugyanakkor a
személyiségünket kell letisztázni és “ragyogóvá” tenni, valamit a kreativitást és az
információ áramoltatást kell stabilizálni. Az eddig megtanultakat itt kell “aranyá” változtatni.

6. A hatodik szaturnuszi ciklus, 35 – 42 év, SZŰZ

Ha a harmadik szaturnuszi ciklusban, amely az ikrekhez, ezen keresztül a merkurhoz


tartozik, főleg a lineáris logika, fizikai összefüggések és technikai látás megtanulásán volt
a hangsúly, itt a hatodikban az analógiás világlátás kerül előtérbe, lévén a szűzhöz és
ezen keresztül a merkurhoz tartozik ez az életszakasz.
A szűz azonban a kultusznak, a termésnek is a jegye. Itt tehát a merkúrt egy kicsitt
másképp kell értelmezni, mint az ikrek esetében, mélyebb és szélesebb értelmet kap,
ugyanakkor a válaszút, krizis és szeparáció kérdése már szellemi nivókra tevődik.
A kultikus életrend hivását érezvén, de ezt merőben félreértve lesznek ebben a korban az
emberek pénzhajhászok, munkamániások, egészség – vagy tisztaságmániások. A
legtöbben ebben a korban a táplálkozásaukat akarják megreformálni, mások éjjelt
nappallá téve dolgoznak és betegeskednek. A kultusz mibenlétét megvizsgálva azt a
lényegi jelentést kapjuk, hogy a szellemet az ember, mindennapi tevékenységén keresztül,
az anyagba vezeti, azt átszellemiti, mondhatni megáldja. Ez az a kor, amikor a lényegi
(függőleges) analóg összefüggések megértését el kell mélyiteni, és ehhez főleg az
asztrológia behatóbb tanulmányozása nyújt segitséget. Úgymond a szellemet
függőlegesen mozgatni, azaz az anyagba bevinni csak ezzel a megértéssel és látással
lehet. Ezért a legtöbb ember viselkedési formájával ellentétben, ebben a korszakban a
kultikus életmódot kell kialakitani.
A szűz ellentétben áll a sterillel. A sterilitás a halállal analóg, a semmivel, a nemléttel. A
tisztaságmánia a belső tisztátalanságot kompenzálja, a steril – mánia az életről hallani
sem akar. Aberáltan ez a steril – tiszta – technika korszaka, a technikai megváltás és az
UFO – lógusok kora. Az élet a változatosság, amely magába rejti az elmúlást, a
pusztulást, ezért a sterilitás – és tisztaságmániások halálfélelemből ölik az életet maguk
körül.
Ugyanakkor ez a belső tisztogatás, lelki – szellemi rendrakás korszaka is, amikor az
ember felülvizsgálja eddig elért szellemi nivóját és rendet rak önmagában. A kultikus
életrend azt jelenti, hogy minden tevékenység a szellemi éberség alapján, nemhiába és
nem megszokásból történik. Ugyanis ebben a korban erősödik meg az emberekben a
megszokás mint olyan, mindent a szokás alapján kezdenek csinálni és erre hivatkozni. A
megszokás azonban ellentétben áll az éber, tudatos tevékenységgel. A tudatos
tevékenység során tudjuk, hogy mit, mikor és miért tesszük, a megszokás során nem.
Ezért ideje ebben a korban a kialakuló megszokásokat felülvizsgálni, tudatositani és
elhagyni.
Ebben a korban nem árt egy kis zöldségeskertet gondozni, nem öncélúan vagy a termés
miatt, tehát nem gazdasági okokból, hanem a kultusz miatt.
A gazdasági világlátást, a nyerészkedési vágyat itt az ideje önmagunkban felszámolni.
Ahogy az agresszivitás korszakát hét évesen, vagy a technikai gondolkodás korszakát
huszonegy évesen le kell zárni, ugyanigy a gazdasági szempontok szerinti spekulativ
gondolkodásnak is ebben a korszakban véget kell érnie, legkésőbb negyvenkét éves
korunkig.
A kultikus életvitel során tapasztaljuk meg az idillt, ellenkező esetben a korházat. Aki a
kultuszt nem integrálja magában, és az analógiás gondolkodást nem éri meg, az ezen
korszak vége fele rendszeres korházlátogatóvá válik. Az ebben a korban kialakuló gép –
világnézet végterméke a klinika, a klinika pedig az idill ellentéte.
Az jó, ha az ember megreformálja a táplálkozását, de legtöbbször a miért – el van baj. Ha
egészségügyi vagy gazdasági szempontokból teszi, rosszul startol. Ha azért teszi, mert
igénye van a kultikus étkezésre, akkor jó. Ezen keresztül láthatjuk, hogy a szellemi útat
igazán járó ember nem azért lesz vegetáriánus, mert hosszantartó egészséget akar, vagy
mert újabban ez a divat, hanem mert morális igények alapján nem eszik állati hullát. A
tevékenység ugyanaz, de szellemi alapja csak az utóbbinak van – ez tehát a kultikus
életrend és hozzáállás. Aki nem ezért kerüli a húst, az inkább egye, és legyen beteg, igy
legalább kis időre leáll a piacgazdaságközpontú futkosásban, minthogy mű – egészséget
tartson fenn tiszta hiába. Az egész – ség amúgy is testi, lelki, szellemi egész – állapotot
jelent, nem sikeres vakbélműtétet vagy hatékony gyógyszert.
Ha az ember az életét kultikus alapokra helyezi, az élete önmagától megreformálódik,
mert sok fölösleges futástól, tevékenységtől és élelemről lemond. Ezen keresztül egy
olyan látásra tesz szert, amellyel látja a vertikális, szellemi összefüggéseket, ismeri és
betartja az egyetemes törvényeket – távolról sem az auralátással van összefüggésben,
amely nem értékesebb egy UFO észlelésénél. Tisztán látni annyi, mint a szellemi
összefüggéseket látni. Tehát ismerni az egyetemes törvényeket. Ebben a korszakban azt
kell megtanulni, hogy ahhoz hogy az egyetemes törvények bennünk harmónikusan és
akadálymentesen müködjenek, kultikusan kell élnünk.
A rend fogalma a külső rendrakás szintjéről – amit a harmadik életszakaszban kell
megtanulni – átmegy a rendeltetés szintjére. Ez az a korszak, amikor életrendet alakitunk
ki. Önmagunkban és gondolatainkban teszünk rendet.
Összefoglalva tehát, az ember élete és életvezetése igazi értelmet kezd nyerni a kultuszon
keresztül ebben a korszakban, ahol az anyagi bőség és családi bőség is kialakul, és “a
termés be van takaritva”. Itt az ideje tehát a szellemi útak lépcsőfokaira lépni, és az
anyagnak igazi, kultikus jelentőséget adni. Ellenkező esetben csak az lesz, amit folyton
láthatunk magunk körül: hajsza az anyagiakért, egésznapos munka, szokások és mániák,
piacgazdasági világnézet, siker és hatalomvágy, végsősoron korház és klinika.

7. A hetedik szaturnuszi ciklus, 42 – 49 év, MÉRLEG

Ez a szaturnuszi ciklus a mérleg állatövi jeggyel, ezen keresztül a mérleggel van


kapcsolatban. A vénusz bolygóval és szimbolikájával már találkoztunk a bika korszak
(második szaturnuszi ciklus) esetében, de ahogy már tapasztaltuk, itt a vénusz
értelmezését mélyebb (vagy magasabb) szinten kell látnunk.
A mérleg ugyanakkor a mérték, egyensúly és igazság jegye, ezenkivül a párkapcsolaté is.
Ebben a korszakban lépnek fel leginkább különböző párkapcsolati és házassági krizisek
és vállások (és nem véletlenül a derékfájdalmak, krónikus lumbágók és vesekövek).
Itt az igazi egyensúly és mérték megtalálásán van a lényeg, amely ugyanakkor egy
lecsendesedési fázis is, és az esztétikai érzék ujraértelmezése, valamint a párkapcsolatok
“újjászületése”. A legtöbb család esetében ebben a korszakban “repülnek ki” a gyerekeik a
családi fészekből, igy a párkapcsolat új szintre emelkedhet. Ha sikerül ezt a mértéket és
odaadást realizálnunk, új szellemi távlatok fele nyithatunk, és elkerülhetjük az ezzel
kapcsolatos problémákat.
A mérleg mindenképpen az elengedéssel is kapcsolatos: el kell engednünk
gyermekeinket, önzőségeinket a harmónia érdekében.
Itt vigyázni kell, hogy nehogy az igazi egyensúly helyett hamis alázatossággal,
taknyosbéke – kötéssel oldjuk meg a helyzeteket. A mérleghez igenis hozzátartozik a harc
felvállalása is, mert hanem (családi) háború lesz belőle.
Aki nem teszi mértékre (mérlegre) önmagát, az megmérettetik, mondja a Tarot. Nós, ez az
időszak a megmérettetésé is: hogyan álljuk meg a helyünket a szellemi törvényesség,
párkapcsolat és szexualitás szempontjából.
Azok a nők, akik az eddigi életfeladataikat nem élték meg, most a klimax fele tartanak
vagy már el is érték, lemondva a párkapcsolat és a szexualitás minden öröméről. Innen
már csak a porckorongsérv a derékban (a derék tartozik a mérleghez mint az ember
egyensúly – része), vagy a művese. Holott a szaturnuszi ciklusok szerint innen kezdődik
az élet második, szellemibb fele.
Férfiaknál fokozottabb agresszivitás, sértődékenység figyelhető meg, mindkét fél esetében
pedig a csökönyös nagyfejüség vagy a döntésképtelenség.
Az igazságot megismerni: ez az igazi feladatunk. – és a mértéket helyreállitani. A
végletekbe elmenni hajlamos emberek most külön erőfeszitést kell tegyenek a középút
helyreállitására, fenttartására, az egyensúlyra.
A mérleghez tartozó párkapcsolat is ebben a korszakban újraértelmeződik, most ideje a
teljes odaadást megtanulni. Az egészség egyensúlya is könyebben felborul, ha a
mértékkel nem vagyunk tisztában. És ezt a mértéket csak párkapcsolaton keresztül és az
igazság megismerésével lehet megvalósitani. Fontos ebben a korszakban, hogy mind a
párkapvcsolat, mind a tevékenységünk, életmódunk, stabil alapokra helyeződjék. Itt az
embernek már egészséges rend – és esztétikai érzéke, finomsága kell kialakuljon, és
érződnie kell benne az a stabil egyensúly, amely az odaadás, stabil párkapcsolat, és a
mérték szellemiségén alapul. A mérleg negativ esetben nagyon inogó, könyen felborul,
pozitiv esetben (helyesen értelmezve, megértve és megélve) pedig nagyon stabil. A
stabilitásnak itt minden életterületet érintenie kell. Stabillá válik a házasság (vagy
megbomlik), stabillá válik az egészség. Ha nem sikerül a mértéket és az egyensúlyt
megtalálnunk, ez az a korszak amikor öregedésnek indulunk. Itt kell az embernek
eldöntenie: az élete második felét kezdi – e élni annak minden szellemi kihivásával, vagy
elkezd kiöregedni.
Japánban a régiek azt mondják, ötvenéves ember fiatalember. Tényleg fiatalember az, aki
a mértéket és az egyensúlyt megtalálja: ebben az időszakban érezheti magát ereje és
egészsége teljében, s ez igy is van.

A 8. szaturnuszi ciklus – 49 – 56 év, Skorpió

Ez a szaturnuszi ciklus a skorpióhoz, ezen keresztül a marshoz és a szaturnuszhoz


tartozik. Meredek és kritikus életszakasz ez, mert mélyebb összefüggések megélése és
megértése a cél. A halál és az újjászületés, a bátorság és az igazság korszaka. A
megfordulás kora.
A marsról már volt szó a legelső szaturnuszi ciklus, a Kos ciklus esetében. Most azonban
nem a közvetlen fizikai megtapasztalás a cél, mint akkor, hanem az igazi bátorság
kialakitása, azé a bátorságé, amivel az ember a mélyebb “kisértésekbe” is le mer merülni
a megismerés szempontjából.
A Plutó az egyetemes – isteni – igazság bolygója.
Ez az a korszak, amikor az embernek meg kell fordulnia, függetlenül hogy milyen élete,
milyen hite vagy vallása volt addig. Ez a megfordulás mindenkire egyaránt érvényes.
Természetesen ez a megfordulás magával hozza azt, hogy bizonyos dolgoknak bennünk
meg kell halniuk, hogy újjászülessünk, s ezt a haláltól, veszteségtől való félelmünket kell
legyőznünk.
A materialista – tudományos hittel rendelkezőknek és a vallásosoknak is ez kivételesen
fontos időszak. Megfordulni, vagy elpusztulni, ez itt a probléma. Elpusztulni szellemileg, a
létben törvénytelenül lenni, mint parazita.
Az újjászületés problémáját, igy vagy úgy, mindenki átéli. Van aki a betegségek sorát, van
aki valamelyik szerettjének elvesztését éli át, van aki a korházat, más a szanatóriumot.
Minden tragikus esemény a megfordulásért, az újjászületésért van, ha feloszlatunk minden
neheztelést, haragot, elégedetlenséget, és új szellemi útra térünk, megismerve az
egyetemes igazságot, akkor a tragédia elkerülhető, illetve megérthető.
Sokan ebben a korban kezdenek szellemi munkával foglalkozni, táplálkozásukban vagy
hitükben változásokat hoznak. Azonban az újjászületés mélyebb és nagyobb fordulat, mint
egyszerűen bőjtölésre adni a fejünket, vagy reinkarnációval, esetleg vallásokkal kezdeni
foglalkozni.
Először is a halállal kell kezdeni. Lemondani eddigi hiedelmünkről, szokásainkról,
téveszméinkről, gyermekeinkről, párunkról mint lelki támaszról, anyagiról, mindenről. Ez a
halál. Fájdalmas ugyan, de szükségszerű.
Ugyanakkor az ember a saját fizikai halálát is át kell gondolja és értelmezze. Mi az, amit
magával visz?
Eddig szó volt, főleg a rákhoz tartozó szaturnuszi ciklusnál, a szülőkről való érzelmi
levállásról. Ez a téma most megint szóba jön, egy mélyebb és tágasabb értelmezésben.
Eljött az az idő, amikor az összes őstől és rokontól meg kell szabadulni lelkileg,
szellemileg. A gyermekek már eddig saját lábukra álltak, el kell engedni őket. A nehezebb
azonban nem ez, hanem megérteni, megbocsájtani és elengedni az ősök karmáját.
Az ősbűneink megértéséhez először át kell vizsgálnunk a nagyszüleink, déd és
üknagyszüleink sorsát, majd el kell engednünk őket, sorsukkal együtt, hogy a tőlük örökölt
karmánkat is megérthessük és feloldhassuk.
A skorpió korszakában a megforduláson van a hangsúly, amelyhez a megismerés,
megbocsájtás és elengedés hármassága vezet.
A skorpió, a plutó egy másik igen fontos aspektusa a mély szexualitás – mint teremtés,
egységesülés – megértése. Itt már az egység, mint nemek egysége, androgünosz jön
számitásba. A jin és a yang egysége, a yen, a Tao, a nemek egysége.
Az androgünosz – kétneműség – megértése ebben az életszakaszban kezdődik.
Kétneműségről, és nem nemtelenségről (hermafrodita) van szó. Ez csakis a két nem
közötti teljes és mély kapcsolat során tapasztalható meg, tehát a szexualitás még mélyebb
értelmet nyer (ellentétben a mai emberekkel, akik ebben az életszakaszban hagyják abba
a szexuális életüket, és vállnak nemtelenekké).
A skorpió az az életszakasz, ahol végképp le kell mondani mindennemű védekezési és
bebiztositási formáról.

A 9. szaturnuszi ciklus – 56 – 63 év, nyilas

A nyilashoz, ezen keresztül a jupierhez kötődik ez az életszakasz. “Itt az ideje külföldre


útazgatni” – mondanák egyes asztrológusok, teljesen félreértve a dolgokat. A nyilas a hit
kérdéskörét öleli fel, amely a helyes értékitéleten, értékrenden nyugszik (jupiter). Ez az az
életszakasz, amelyben hitünk és értékrendszerünk véglegesen kialakul és stabilizálódik.
De mi az a hit? Elsősorban nem vallásosság vagy hiszékenység. A hit bizalom, bizalom a
teremtőben és a teremtésben, hogy az jó. Mielőtt azonban a hit kérdését kifejtenénk,
nézzük meg mit jelent az értékitélet és a hierarchia.
Az ember az élete folyamán kialakit egy bizonyos értékrendet, belső hierarchiát,
fontossági sorrendet. Azonban ez az értékrend nem biztos hogy helyes. Sőt, a mai
embereknél, akik nem foglalkoznak eleget szellemtudománnyal, több mint bizonyos hogy
nem helyes.
Ez a belső fontossági sorrend életünk meghatározója, ezért itt át kell alakitanunk az
értékrendünket. Mi értékes számunkra? És utána mi az ami még értékes? A helyes
értékrend hiányát a naivság vagy túlzott kritika mutatja. Van, aki az összes ismerősét
kritizálja, abban a hiszemben, hogy ő csinálja a legjobban a dolgokat, mások pedig
mindent értéktelennek, vagy értékesnek tartanak.
Elsősorban a szellemi fejlődést kell szem előtt tartani, tehát a hierarchiánkban első helyen
az Isten, az isteni öntudat és az ezzel járó felelősség van. Ezután következik a pár, a
párkapcsolat és a szexualitás. Helyes hierarchiát csak kútatással és megismeréssel lehet
kialakitani, nem hiába előzi meg ezt a szaturnuszi ciklust a skorpió ciklusa.
Az értékrend, értéktudat kialakulásának következtében, az egyetemes törvények
ismeretében jön létre a hit. Ebben a korban az embernek hite kell legyen. Stabil,
megrendithetetlen, hegyeket megmozgató hite. Azaz hűsége. Hűség a szellemiekhez,
önmagához és Istenhez.
A vallás csak fikció. Nem kell senkinek semmit megvallani. Ebben a korban, bár sok
ember, főleg halálfélelmében, vallásos lesz, azonban a vallás nem elég. Több ennél a
religio – hagyományokhoz való visszacsatolás, és még több ennél a hit, azaz a hűség és a
bizalom.
A hit nem képzelhető el önismeret, Istenismeret, azaz Ön – Isten – ismeret nélkül.
A hit a metafizikai ősrendben való feltétlen bizalom. Ezt kell megtanulnunk ebben az
életszakaszban.

A tizedik szaturnuszi ciklus, 63 – 70 év, bak

A bak a bölcsességnek az állatövi jegye, a sziklákon meditálóé, a szaturnusz az


egyetemes felelősség bolygója. Ebben az életszakaszban stabilizálni kell a felelősség
felvállalását. Felelősséget kell vállalnunk azért, mert Istenek vagyunk. A külső Istenkép
csak felelősségelháritás.
Ebben a korban már bölcsnek kell lenni. A bölcs az, aki felelős, azaz feleletet tud adni
bármilyen kérdésre, ami a személyét, Istent vagy a teremtett világot illeti.
Ezzel ellentétben a mai, modern ember segitségre szorul, ha fiziológiai dolgait el kell
végezze. Ebben a korban már óriási a szakadék a van, és a kellene lennie között.
Az érelmeszesedés, betegeskedés, agyvérzés, spondilózis, csontritkulás, érszükület, mind
a tudatlan, alvó (maya) élet következményei.
A régi népeknél volt az öregek tanácsa, amikor az öreg bölcsek döntöttek egy falú, nép
sorsa fölött problémák esetén, és ezek az öregek mind ebbe a szaturnuszi ciklusban
voltak. Ma nincs bölcsek, öregek tanácsa. Ma öregek otthona, korház és klinika van. Ma
az öreg nem bölcs, hanem szenilis. Nem felelős, hanem felelésre képtelen, ha
megkérdezed, kiderül, hogy emlékezetzavara van, azt sem tudja, mikor kellt fel a reggel,
még olvasni sem tud. Egyedül amit tud, a betegségeit felsorolni, s szidni a “mai fiatalokat”.
A bak szaturnuszi ciklus már következmény. Következménye egy olyan életnek, amit jól,
vagy rosszúl átéltünk.

A 11. szaturnuszi ciklus, 70 – 77 év, vizöntő

Ez a szaturnuszi ciklus a vizöntőhöz, ezen keresztül az uránuszhoz és a szaturnuszhoz


tartozik. Az uránusz a szabadság bolygója, de nemhiába van jelen itt a vizöntőnél ismét a
szaturnusz, hisz felelősség nélkül nem létezik szabadság.
Az ember ebben a korban érti meg igazán a szabadságot (legtöbben erre már halottak).
Ugyanakkor a vizöntő a mentális kommunikáció jegye is, azé a képességé, hogy az
emberek egymással ún. gondolati úton is kommunikálni tudjanak.
“A legfelsőbb morál a szabadság” – irja Hamvas. A szabadság itt kezdődik. Nem
gyermekkorban, és nem serdülőkorban, és nem harmincévesen, amikor az embernek még
nincs elég felelőssége.
Ebben a korban azonban az ember már megfordult, bölcs, felelős és szabad.
A szabad embert nem érheti baj, mert mentes minden kötődéstől és függőségtől. Az
egyetemes szabadakarat jegye ez: aki ezt megérte, s átélte, nyugodt szivvel távozhat e
világból.
A 12. szaturnuszi ciklus, 77 – 84 év, halak

Az élet utolsó szakasza a halak jegyéhez kötött, tehát a neptunuszhoz és a jupiterhez. A


jupiter megintcsak a hit bolygója, a neptun az egyetemes szeretet és egységtudat
principiuma.
Ebben a korban tapasztalja meg a tudatos, bölcs és szabad ember azt, hogy minden és
mindenki egy. Egész élete most már kultikus meditáció.
Az idill teljes és feltétlen állapota. Innen az ember tudatosan mehet át a tulvilágra, mert
életét beteljesitette. Útját bejárta.
Mindenki érzi mellette a bölcs szeretetet, amit kisugároz. Mindenki tőle akar tanulni. Ő az,
aki az élet minden kérdésére a feleletet tudja. Ő a mester, nem más.
“Az élet egy hid, menjetek át rajta, de rá ne telepedjetek”. – mondta Jézus.
“Nésd meg, és menj tovább.”
Amit a szaturnuszi ciklusokról mondani akartam, befejeztem.

(Rugonfalva, 2005 augusztus)

A szaturnuszi ciklusok vázlata

A szaturnuszi ciklusok 7 évente változnak, és az ember főbb fejlődési szakaszait jelzik.


Erről olvasható bővebb szöveg ezen a blogon, itt csak vázlatszerűen szeretném felsorolni
ezeknek a ciklusoknak a főbb jellemzőjét. A felsorolás a következőképpen van felépitve:
Sorszám, életszakasz, a ciklushoz tartozó jegy, megtanulandő feladat, gyakori problémák
és jelenségek.

1. 0-7 év KOS

A fizikai világgal való megismerkedés. A fizikai határok megtapasztalása és megtanulása.


A fizikai világba való beilleszkedés. Imunitás megszerzése.

A szülők a gyermeket megvédik a fizikai tapasztalatoktól. Gyakori hűlések, fejütések, rossz


imunitás.

2. 8-14 év BIKA

A fizikai világban való stabilizálódás. Érzelmi fejlődés. Az esztétika és a rend megtanulása.


Szépségérzet megtanulása.

Intelektuális fejlődés erőltetése, első párkapcsolatok tiltása. Hamis biztonságvágy


kialakulása.

3. 14-21 év IKREK

Intelektuális fejlődés, logikai gondolkodás megtanulása. Párkapcsolati fejlődés.


Párkapcsolatok tiltása, rossz logika kifejlődése, kettősség és szereplési hajlam kifejlődése,
hazudozás megtanulása.

4. 21-28 év RÁK

Család létrehozása, gyermekvállalás. Érzelmi fejlődés. Információ befogadási képesség


fejlesztése.

Karierépités, párkapcsolati hiány, túlérzékenység, gyomorbántalmak.

5. 28-35 év OROSZLÁN

Személyiség és önuralom fejlődése.

Uralkodási mánia vagy személyiségproblémák kialakulása. Szivbetegségek.

6. 35-42 év SZŰZ

A kultusz megtanulása.

Munkamánia, család elhanyagolása, anyagiasság, minden más mánia és szokás


fixálódása.

7. 42-49 év MÉRLEG

A párkapcsolat elmélyitése. A mérték és az egyensúly megtanulása. Igazságkeresés.

Családok szétesése, csapongás, egyensúlytalanság, mértéktelenség.

8. 49-56 év SKORPIÓ

Újjászületés. A halál megértése. Igazságkútatás.

Újjászületés hiánya, gyakori halál, balesetek, nemi szervek megbetegedése, klimax.

9. 56-63 év NYILAS
A hit kialakulása.

Hitetlenség, hamis hit, vallásosság, idealizmus, a közellátás elvesztése (un. öregkori


szemhiba).

10. 63-70 év BAK

Bölcsesség kialakulása.

Betokosodás, meszesedés, csontritkulás.

11. 70-77 év VIZÖNTŐ

A szabadság és a törvényesség megértése.

Az értelem elvesztése, agyi történések és idegproblémák megjelenése.

12. 77-84 év HALAK

Az egység megértése, megtapasztalása. Magasabb rendű szeretet megtanulása.

Elbutulás, kiszolgáltatottság.
János-Széll István · 8 éve