You are on page 1of 6

AVIZAT

,

Inspector de specialitate

— FIŞĂ DE AVIZARE —
A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

A. Avizul şcolii:

Denumirea opţionalului : LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AND GAMES
Tipul: compartimentul curriculum-invatamant primar
Clasa: I
Durata: 2 SEMESTRE
An scolar: 2018/2019
Număr de ore pe săptămână: 1
Autorul: Boia Ioana Maria
Abilitatea pentru susţinerea cursului: PROFESOR-lb. engleza
Instituţia de învăţământ : Liceul "Dr. Lazar Chirila"- Baia de Aries

B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ)

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – Clasa I

DA NU DA, cu recomandări

I. Respectarea structurii standard a programei

 Argument

 Competete specifice

 Continuturi (asociate competentelor)

 Valori si atitudini

 Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de evaluare)

II. Existenţa unei bibliografii

III. Elemente de calitate

 Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor

 Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile
comunităţii

 Conţinutul argumentului

. oportunitatea opţionalului . realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea competentelor cu continuturile  Corelarea competentelor cu situatiile de invatare propuse la Sugestii metodologice  Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CONDUCERII SCOLII Responsabil Director. ing. Prof. __________________________________ NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5 „DA”/ „DA cu recomandări” la punctul III. . Comisie metodica.

concursurilor. Prin intermediul poveştilor. Este un curs de un an ce urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână. cât și ca exersare a lor. II. OBIECTIVE: Cursul îşi propune să dezvolte capacitatea de exprimare orală si in scris a elevilor. învățarea devenind un mecanism natural pentru ei. poeziilor. elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare. Alegerea acestui curs opțional a plecat de la ideea că jocurile care implică o comunicare verbală reprezintă o modalitate deosebită de a însufleți orele de limba engleză. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral 2. iar jocurile le vor dezvolta spiritul de observaţie şi de competiţie. Lazar Chirila"-Baia de Aries ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA OPŢIONALĂ: LEARNING ENGLISH THROUGH SONGS AND GAMES DURATA: 2 SEMESTRE CLASA: I ORE / SĂPTĂMÂNĂ: 1 PROPUNĂTOR: Boia Ioana Maria AVIZAT. mai ales la elevii de clasa I. De asemenea. ARGUMENT Cursul opțional " Learning English through songs and games" se adresează elevilor din clasa a I. De asemenea.UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul "Dr. Competente generale 1. precum si capacitatea de a reacţiona verbal şi non-verbal la mesajele auzite sau citite. Prin activități distractive copiii pot învăța engleza mai bine. cântecele pot fi utilizate atât ca prezentare a elementelor de limbă. elevii vor cunoaşte poezii şi cântece în limba engleză. cântecelor şi dialogurilor minimale. INSPECTOR DE SPECIALITATE I. Deși copiii învață o limbă străină mult mai rapid decât adulții. jocurilor.Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală . vorbire şi scriere în această limbă. ei nu învață prin intermediul metodelor tradiționale de predare. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 3.

descriere Dezvoltarea 2.7 să-şi exprime opiniile şi Utilizare de flash- preferinţele card-uri Jocuri 3.Nr. negative. Competente Competente specifice vizate Activităţi de Modalităţi de crt. generale învăţare evaluare 1. Desenarea unor Dialoguri obiecte dupã 2.5 să-şi dezvolte o atitudine confirmare a pozitivă faţă de învăţarea limbii rãspunsului corect engleze. sine audio 2. Dezvoltarea 1. exclamative mini-dialog in și interogative cu intonația grup/perechi Concursuri corespunzãtoare Activitãți de grup 2. Dezvoltarea Jocuri de rol atitudinilor de empatie culturală şi 3.6 sã redea informații despre modelul vizual.1 să manifeste curiozitate intelectuală pentru obiceiuri şi tradiţii anglo- saxone .2 sã deducã unele cuvinte Recitare de poezii simple din context Interpretarea unor 1.2 sã rosteascã enunțuri dialog exprimare orală afirmative.1 sã descrie obiecte și persoane Participare la Proiecte capacităţii de 2.4 sa confirme intelegerea unor adevãrat/fals instructiuni de orientare in spatiu Activitatãți de Teste 1.3 sã exprime relatãri simple Mini-proiect 2.4 sã raspundã la întrebãri Repetiție dupã Serbãri simple și sã formuleze întrebãri modelul audio școlare simple Alcãtuire de 2.1 sã recunoascã și sã pronunțe Exerciții de Observaţie capacităţii de sunetele specifice limbii engleze pronunție directă receptare orală 1.3 sã rãspundã prompt la cântece Exerciţii comenzi Exerciții de tip 1.5 sã participe spontan la propoziții interacțiuni pe teme relativ Reconstituire de simple povești dupã 2.

locuri  a localiza persoane. lunile anului. orar. animale. adresã. vârstã. sex. mobilã)  animale (denumire și caracteristici)  vremea (anotimpuri. cântece. însușiri fizice și morale. negativ. basme. ACTE DE VORBIRE  a saluta şi a răspunde la salut  a se prezenta şi a prezenta pe cineva  a identifica elemente din universul familiar  a descrie persoane. timpul prezent (afirmativ. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICÃRII I. încãperi. zilele sãptãmânii. activitãți)  familia (membrii familiei. activitãți curente)  timpul liber (nume și prenume tipice. ocupații. ORGANIZAREA TEMATICÃ  copilul despre sine (nume. timpul prezent (afirmativ. interogativ) can structuri specifice: there is/ there are . acţiuni  a cere şi a da informaţii (de ordin personal. interogativ) to have. îmbrãcãminte. the)  Pronumele personal în nominativ  Adjectivul calificativ posesiv singular demonstrativ singular  Numeralul cardinal (1-12)  Verbul to be.CONȚINUTURILE ÎNVÃȚÃRII 1. pãrțile corpului. naționalitate. obiecte. jocuri)  școala (obiecte specifice. negativ. poezii) 2. Gramaticã  Substantivul (numărul singular/ plural)  Articolul (a/ an. despre mediul înconjurător)  a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri  a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place  a da instrucţiuni  a exprima posesia  a descrie acțiuni  a face o urare  a se scuza/a rãspunde la scuze  a cere/ a oferi ajutorul  a exprima capacitatea fizicã sau mentalã 3. nume de orașe. sãrbãtori în familie)  casa (încãperi. caracteristici climatice)  lumea fantasticã (personaje de basm/desen animat/ film)  activitãți (momentele zilei.

or)  Notă: Categoriile gramaticale enumerate mai sus au caracter orientativ pentru profesorul cursului. imperativul timpul prezent simplu (forma afirmativă) timpul prezent continuu (forma afirmativă)  Adverbe de timp (now. Miron and Chiş. Ştiinţifică. but. Mac Millan Heineman 6. Vasile – Strategii de predare şi învăţare.htm http://supersimplelearning. IBLIOGRAFIE Dragoş. Bucureşti Moon. David (1991) – Language Teaching Methodology. Sarmis Harmer. London and New York: Longman Ionescu.teachingenglishgames. A Textbook for Teachers. Phoenix ELT http://www. every day)  Prepoziţii de loc (in.com/eslsongs. Clara Liliana (1994) – Developing a Lesson in English. Jayne (2000) – Children Learning English. Jeremy (1991) – The Practice of English Language Teaching. sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative). Nunan. under. Lexic 100-150 unităţi lexicale (cuvinte. Ed. ele neconstituind subiectul unei învățări explicite.com/ . to)  Conjuncţii uzuale (and. on. Ed. II. New Edition. near.