You are on page 1of 2

2/18/2015

DEBATA format DEBATE
Karl Poper

prof. dr Dubravka Valić Nedeljković

Karl Poper Karl Poper
A1 6 min
Mogu biti
N3 unakrsno ispituje A1 3 min
N1 6 min
VREDNOSNE
A3 unakrsno ispituje N1 3 min
A2 5 min
AKCIONE
N1 unakrsno ispituje A2 3 min
N2 5 min
A1 unakrsno ispituje N2 3 min
A3 5 min
N3 5 min

Karl Poper vrednosna Karl Poper vrednosna
Struktura vrednosna N3 unakrsno ispituje A1 – 3 MIN
A1 – 6 min Prvi konstruktivni govor N1 6 minuta prvi konstruktivni govor
negativnog tima.
Rezolucija
Izjašnjava se da li prihvata definicije i
Definicije ključnik pojmova su kriterijum.
zdravorazumske i ograničavajuće. Osporava argumente A tima redom kojim su
Kriterijum = ustav to jest opšta tvrdnja sa izneseni.
kojom se A tim slaže i čemu teži kao što je to Iznosi svoj argument (najviše 2)
opšte dobro, blagostanje, prosperitet.
Argumenti – 3 moraju biti u skladu sa
kriterijumom koji im je nadređen.

1

Karl Poper akciona Karl Poper akciona A1 Negativni Definiše ključne reči Definiše problem Pobija postojanje problema Istakne značajnost problema Pobija značaj problema Navede kakvu štetu izaziva nerešavanje Pobija plan problena Ko je kriv što problem postoji. Predoči sudijama zašto bi trebalo da glasaju za A tim. Sumira debatu. Dokazuje da će rešenje A tima Plan da se problem reši. Ukoliko kontraprimerom. Ojačava svoje argumente novim primerima. Odredi polje sukoba. 2 . može da se preokrene u sopstvenu korist Pokušava da osnaži sopstvene argumente. Nudi svoj plan (ne mora). Istakne polje sukoba. A1 unakrsno ispituje N2 3 min Karl Poper vrednosna Karl Poper vrednosna A3 5 min Zaključni govor afirmativnog N3 5 min Završni govor negativnog tima. tima Sumira debatu. 2/18/2015 Karl Poper vrednosna Karl Poper vrednosna A3 ispituje N1 3 min. tim bolje. Prednosti plana. Ospori argumente negativnog i istakne argumente sopstvenog tima. N2 5 min Drugi negativni konstruktivni Cilj je da ojača slučaj A tima i pobije govor negativni argument. Nastavlja da pobija argumente i osporava primere afirmativnog. Istakne zašto N tim dobija ovu debatu. prouzrokovati više štete nego koristi.na primer Prvo pobija negativni argument. N1 ispituje A3 3 min A2 – 5 min Drugi afirmativni konstruktivni govor.