You are on page 1of 1

Sarcina 4. Ciclul de dezvoltare la Plasmodium sp.

Legendă:
1 – sporozoizi
2 – 4 – schizogonie în ficat (2 – sporozoid pătruns în celulă hepatică; 3 – schizont în creștere cu numeroase
nuclee; 4 – schizont ce se desparte în merozoizi)
5 – 7 – schizogonie eritrocitară (5 schizont tânăr sub formă de inel; 6 –diviziunea nucleelor în interiorul
schizontului în creștere; 7 dezintegrarea schizontului în merozoizi și eliberarea lor din eritrocite)
8 – macrogamont matur
9 – microgamont matur
10– macrogamet
11 – microgamet
12 – formarea microgameților (flagelarea)
13 – macrogamet
14 – copulare
15 – zigot
16 – zigot mobil (oocinet)
17 – pătrunderea oocinetului în peretele intestinului la țânțar
18 –transformarea oocinetului în oochist pe suprafața peretelui extern al intestinului la țânțar
19–sporozoizi, ce părăsesc oochistul