You are on page 1of 1

(Nama Ibu/bapa/ Penjaga

(Alamat)

Bank Rakyat
Cawangan ______________

Tuan/Puan

KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Saya (nama ibu /bapa/penjaga) ibu / bapa / penjaga


kepada ______ _____ (nama pelajar) No. Kad pengenalan
________________________ membenarkan/tidak membenarkan anak/anak jagaan saya untuk
membuka Akaun Simpanan-i di Bank Rakyat beserta KADS1M Debit dan menggunakan
perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Rakyat.

Sekian, Terima Kasih.

(Nama Ibu/bapa/ Penjaga)