You are on page 1of 2

Składki Członkowskie PZW 2018

1. Składka członkowska podstawowa 86,-


Składka członkowska ulgowa 50%
1. młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
2. 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 43,-
3. mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,
4. kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
Składka członkowska ulgowa 75 %
3. 1. członkowie uczestnicy do lat 16, 22,-
2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.
Wpisowe
4. 1. Członka zwyczajnego PZW 25,-
2. Członka uczestnika PZW 12,-
Legitymacja członkowska
5. 1. Członek Zwyczajny PZW 5,-
2. Członek uczestnik PZW zw
Składki Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Saczu
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2018 r.
lp. Składka Obejmuje
SKŁADKA PODSTAWOWA
1
PEŁNA CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 328,-

Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem


2 G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
248,-
SKŁADKA PODSTAWOWA
NIEPEŁNA CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
3 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 198,-
oraz 01.09 – 31.12.
SKŁADKA ULGOWA PEŁNA
4
CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 229,-
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem
5 G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
149,-
SKŁADKA ULGOWA
NIEPEŁNA CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
6 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 99,-
oraz 01.09 – 31.12.
SKŁADKA CZŁONKA
7
UCZESTNIKA PZW PEŁNA
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 165,-

Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem


8 SKŁADKA CZŁONKA
G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
85,-
UCZESTNIKA PZW
NIEPEŁNA Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
9 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 35,-
oraz 01.09 – 31.12.
Wszystkie wody i dozwolone metody z prawem połowu ze środków
10 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 50,-
SKŁADKA OKRESOWA DLA oraz 01.09 – 31.12.
CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
11 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 30,-
oraz 01.09 – 31.12.
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
12 3-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 80,-
oraz 01.09 – 31.12.
SKŁADKA OKRESOWA DLA
CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
13 7 -DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 120,-
oraz 01.09 – 31.12.
OPŁATY OKRESOWE DLA Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
NIEZRZESZONYCH
14 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 61,50
POSIADAJĄCYCH KARTE oraz 01.09 – 31.12.
WĘDKARSKĄ I
15 CUDZOZIEMCÓW ROCZNA P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 1020,90
Składka uzupełniająca do składek na ochronę i zagospodarowanie wód
16 SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA ROCZNA 80,-
uprawniająca do połowu spinningiem w wodach górskich w okresie od
G
01.01 -31.01 oraz 01.09 - 31.12
17 1-DNIOWA 10,-
18 SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA ROCZNA Składka uzupełniająca do składek na ochronę i zagospodarowanie wód 50,-
L uprawniająca do połowu ze środków pływających
19 1-DNIOWA 10,-
1 DNIOWA
21 (poniedziałek - czwartek)
50,-
Członkowie PZW
1 DNIOWA
22 OS DUNAJEC GÓRA I DÓŁ 75,-
(piątek-niedziela)
23 1 DNIOWA Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy 75,-
24 ROCZNA Członkowie PZW, niezrzeszni i cudzoziemcy 1499,-
1 DNIOWA
25 ŁOWISKO SPECJALNE OS
(poniedziałek - czwartek)
43,-
DUNAJEC Członkowie PZW
1 DNIOWA
26
DÓŁ (piątek-niedziela)
60,-
Zakres stosowanych ulg Skladka na Zagospodarowanie i Ochrone Wód
1.     Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w
ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w
wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz
składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie
odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku
życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.
5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są
zwolnieni ze składki „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.
6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe.