You are on page 1of 2

Składki Członkowskie PZW 2018

1. Składka członkowska podstawowa 86,-
Składka członkowska ulgowa 50%
1. młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
2. 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 43,-
3. mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,
4. kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
Składka członkowska ulgowa 75 %
3. 1. członkowie uczestnicy do lat 16, 22,-
2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.
Wpisowe
4. 1. Członka zwyczajnego PZW 25,-
2. Członka uczestnika PZW 12,-
Legitymacja członkowska
5. 1. Członek Zwyczajny PZW 5,-
2. Członek uczestnik PZW zw
Składki Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Saczu
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2018 r.
lp. Składka Obejmuje
SKŁADKA PODSTAWOWA
1
PEŁNA CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 328,-

Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem
2 G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
248,-
SKŁADKA PODSTAWOWA
NIEPEŁNA CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
3 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 198,-
oraz 01.09 – 31.12.
SKŁADKA ULGOWA PEŁNA
4
CZŁONKA PZW
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 229,-
Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem
5 G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
149,-
SKŁADKA ULGOWA
NIEPEŁNA CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
6 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 99,-
oraz 01.09 – 31.12.
SKŁADKA CZŁONKA
7
UCZESTNIKA PZW PEŁNA
P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 165,-

Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem
8 SKŁADKA CZŁONKA
G
na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
85,-
UCZESTNIKA PZW
NIEPEŁNA Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
9 L pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 35,-
oraz 01.09 – 31.12.
Wszystkie wody i dozwolone metody z prawem połowu ze środków
10 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 50,-
SKŁADKA OKRESOWA DLA oraz 01.09 – 31.12.
CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków
11 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 - 31.01 30,-
oraz 01.09 – 31.12.

31.12.01 -31. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków 13 7 -DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.31.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.09 – 31. 5. 3.czwartek) 50.- uprawniająca do połowu spinningiem w wodach górskich w okresie od G 01. OPŁATY OKRESOWE DLA Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków NIEZRZESZONYCH 14 1-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.- oraz 01.31. .90 Składka uzupełniająca do składek na ochronę i zagospodarowanie wód 16 SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA ROCZNA 80.- 1 DNIOWA 25 ŁOWISKO SPECJALNE OS (poniedziałek .09 – 31.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. 6.czwartek) 43.- Zakres stosowanych ulg Skladka na Zagospodarowanie i Ochrone Wód 1.09 – 31.     Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze składki „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.- L uprawniająca do połowu ze środków pływających 19 1-DNIOWA 10.12. Wszystkie wody i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków 12 3-DNIOWA pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01. 4.01 .- (piątek-niedziela) 23 1 DNIOWA Niezrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy 75.01 oraz 01.12 17 1-DNIOWA 10.- oraz 01.- 1 DNIOWA 21 (poniedziałek .01 .09 .01 120.01 80.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust.- Członkowie PZW 1 DNIOWA 22 OS DUNAJEC GÓRA I DÓŁ 75. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.- 24 ROCZNA Członkowie PZW.01 . członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW. może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW. WĘDKARSKĄ I 15 CUDZOZIEMCÓW ROCZNA P Wszystkie wody i dozwolone metody połowu 1020.31. 2.12.50 POSIADAJĄCYCH KARTE oraz 01. niezrzeszni i cudzoziemcy 1499.- DUNAJEC Członkowie PZW 1 DNIOWA 26 DÓŁ (piątek-niedziela) 60.01 61.- 18 SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA ROCZNA Składka uzupełniająca do składek na ochronę i zagospodarowanie wód 50. ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce „L” na ochronę i zagospodarowanie wód.