You are on page 1of 127
Sere Re enero ey ; 1 eer Comuna Cacia afost numiti mica Austrie, este 0 ‘unde conviefuiese pagnic mai iunireligioase. Este locul pe ‘ispunde tuturor cerinfelor de ordin istoric, economic, | socal confsiona a stelor component ele comune primar Elena Boloca OMUNISCACICA... O LOCALITATE BUCOVINEANA MULTIETNICA colectia densité Marcel Anton Cojocar Sahlean -coordonator- COMUNA CACICA O LOCALITATE BUCOVINEANA MULTIETNICA ‘Au colaborat Boloca Elena, Boiciue Nicolai, Clomei YY. Dumitru, Alfonso-Eugen Zielonca, Mugut Antonie, Cojocar Nieolse, Strgar Mile, Uerainet requ Mari, “Andronic Maria, Giomei Nicoleta, Buliceanu Mize Precupenu Marie, ‘Nacu ‘Mihaela, Cimpe Nicoleta Oana, Ciornei Constantin, Croton ul, Marculene Carmen lagusia si Ostovschi Eugenia Cone: Maran hima Tehoredatare: prof. Oana cola Cpr { (Caper 1¥ Marana mse | Covet: raf. Mola Sagar Grafica eneal: Pada Canon | Copyrigh ©2013 Comuna Cacao locattatebucovineand ‘muliinied/ Marcel Anton Caja Ssh ditara Karuna Bera el. 0760607889, 0761607009 mall: editurakarunabistritt@paho.com Tipar SC. Karana SRL Sita Tel Fos 3637 104133 Descrierea CTP a Bibiotell Navonate a Romunel Comuna Cacica, 0 lcaltate bucovineand mul coord. Marcel Anton Cojocar Sablean - Bist. Karuna, 2015 Bibliog. ISBN 978-606-586-250.0 1. CajocarSehlean, Marcel Anton (coord) 908(498 Cacics) Cuvant inainte ‘Avind in vedere cf ocalitates Casiga se pregiteste de aniveesazea 600 de ani de la prima atestare documenta, aa tum se araté in documentele vremi, le 13 aprile 1415 ‘Alexandru eel Bun insresc hi Ivan Vornicu un set le obirgia Solorefulu, unde a fost Telomit gi Pirtea”, a fost necesar 0 prozentre ¢ istorei si deavoltiri loca intr-0. monogratic. Comuna Cacia a fost numiti mica Austrie, este 0 Europ th ministuri, unde conviefuese panic) mei mule nefionltf si confesiunireligoase. Este looul pe cate Europe {i poate hia’ ca exempli gi de aceea spare complexiatea realigitii acestei monografi, pentru a’ rispunde tturor Carinjelor de ordin istarie, economic, socal si confesional a satelor componente ale Comunei Cacica, ‘Aste, pe ling’. monografile anterioare, un oolectiv format din’ cadre didactice si reprezentanti ai primis coordonat de prof, Cojacar Sahlean Marcel, au clutat sé fochege eccastt hacrare sub denumirea de , Comma Caciea 0 locale bucovineand mulietnics” Comuna Caciea este o lbealitate reprezenativs pentru istrin gi calture Bucovinei, find asezatS in zona central & ccecutul turstie bucovinean,localtete care tinde si devind © Stafiane titi complexd in care odina si recrecrea si se fmibine cu tratamentul afeeiunilorreuratstale gi respirator Pentru realizacee acestui deziderat, Consilial Local si Primi Comune’ Caciea au implementa ji va continua implementarea de proiete de investiii cum ar fi: ADB gi canalizre”, modemizarea drumurior comunale, modernizarea $i dotareainsitufilor de invstimAnt, de culur gi religioase, Imnzee etnografice,teenusi de spot, inbunttiea spl de Cazare gi de agrement gi alee Existi orga’ autortilor Joc, eu _sprijimul autortjilr judejene i nafonale gi cu sccesarea de proiecte 3