Terlebih dahulu saya bersyukur lepada Tuhan kerana dengan kurnia-nya saya dapat menyiapkan kerja kursus

ini dengan jayanya dan dapat menghantar pada waktu yang ditetapkan. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi saya iaitu Cik Siti Razema binti A.Rahman kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT) ini.. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle Cik Loo Yen Peng yang telah membenarkan kami menjalankan kajian sehingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapa saya iaitu Encik Mohammed Nazari B. Othman dan ibu saya Puan Sarifah Bt. Arbik yang senantiasa memberi dorongan, galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Kepada rakan saya, Ahmad Hazim Ikram, Muhammad Shafiq dan banyak lagi. Terima kasih atas segala cadangan, tunjuk ajar dan bantuan yang telah anda kongsikan bersama. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Brickfields atas kerjasama yang telah pihak tuan puan berikan.

Nama saya Ahmad Syawal B. Mohammed Nazari, saya belajar di tingkatan 2 Alfa Sekolah Menengah Kebangsaan La Salle, Brickfields, Kuala Lumpur. Sebagai memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi, saya diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Geografi Tempatan (KGT). Saya telah menjalankan KGT selama 5 minggu. Saya telah memilih tajuk Jaringan Sistem Pengangkutan di Brickfields, Kuala Lumpur. Sebab pemilihan adalah kerana terdapat pelbagai sistem pengangkutan di Brickfields. Lebih-lebih lagi,sekolah saya terletak di Brickfields. Oleh yang demikian, akan memudahkan saya untuk mengkaji secara lebih dalam bagi menghasilkan kerja kursus ini.

Kajian saya merangkumi obkeltif-objektif berikut: ◊ Jenis-jenis sistem pengangkutan di Brickfields. - terdapat pelbagai jenis sistem pengangkutan di kawasan kajian yang telah saya pilih. ◊ Faktor-faktor yang mempengaruhi di Brickfields. - saya akan memberitahu factor yang mempengaruhi sistem jaringan di Brickfields ◊ Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Brickfields. - saya akan memberitahu mengapakah jaringan sistem pengangkutan amat penting di kawasan kajian. ◊ Langkah-langkah penyelesaian yang dapat mengurangkan kesan negatif perkembangan jaringan pengangkutan di Brickfields. - saya akan memberitahu langkah-langkah untuk mengatasi kesan negatif di kawasan kajian. Melalui kajian ini saya bersyukur kerana berpeluang untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai jenis pengangkutan di Brickfields.

]

Latar belakang
Nama "Brickfields" berasal dari perkataan Inggeris "brick" yang bermaksud "batu-bata", dan "fields" yang bermaksud "padang". Pada suatu ketika dahulu, terdapat banyak tempat menghasil batu-bata yang juga berkualiti tinggi di sini. Batu-bata tersebut dikeringkan atas padang sebelum ia sedia untuk dijual. Ini adalah satu teori asalnya nama Brickfields. Pada zaman kedatangan British, pihak pemerintah telah membini depoh asal Keretapi Tanah Melayu di sini. Orang India telah dibawa masuk dari India oleh pihak British untuk membantu bina rel kereta api dan bekerja di depoh ini. Mereka tinggal di kuarters di sekeliling Brickfields, ada juga yang masih wujud sehingga hari ini. Kaum India tersebut terus menetap di sini setelah kerja-kerja telah siap dan memulakan hidup baru di negara asing. Mereka mula membina kuil-kuil dan kedai-kedai makanan India. Brickfields juga dikenali kerana mempunyai banyak tempat beribadat untuk pelbagai agama. Pada hari ini, terdapat beberapa kuil Hindu, kuil Buddha, kuil Cina, Masjid, dan juga gereja di sekitar Brickfields.

Lokasi
Brickfields ialah sebuah perbandaran dan kawasan penempatan di pinggir pusat bandar Kuala Lumpur, Malaysia. Ia adalah satu-satunya tempat di Kuala Lumpur yang masih lagi menggunakan nama Inggeris. Brickfields disempadani oleh Sentul di utara,Seremban di selatan,Ampang/Cheras di timur,LebuhRaya Persekutuan di barat.

Jarak
Jarak Brickfields dari Bandaraya Kuala Lumpur ialah 2 kilometer sahaja. Jarak ke Pusat Membeli-belah yang terbesar di Malaysia(MidValley) ialah 2 kilometer sahaja manakala jarak dari Putrajaya ialah 35 kilometer.. Brickfields merupakan bandar utama di Kuala lumpur.

Kaedah kajian yang telah saya digunakan ialah a) Kaedah Pemerhatian b) Bancian c) Internet

a) Pemerhatian - Selama menjalankan kajian ini,saya telah memerhatikan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di Brickfields. Saya telah menjalankan pemerhatian bersama rakan saya tentang lokasi brickfields. b) Bancian - Saya dan rakan saya telah menjalankan bancian terhadap penggunaan Jalan Tun Sambanthan di Brickfields, pada hari Sabtu 31 May 2008 dari pukul 4-6 petang. c) Internet

- Saya telah melayari internet untuk mendapatkan isi-isi penting bagi menyiapkan kerja kursus ini.

1. JENIS-JENIS SISTEM PENGANGKUTAN YANG TERDAPAT DI BRICKFIELDS
Terdapat dua jenis sistem pengangkutan di Brickfields iaitu jalan raya dan penggunaan keratapi. Jalan raya yang terdapat di kawasan kajian ialah seperti Jalan Tun Sambanthan dan Jalan Traves. Terdapat juga penggunaan keretapi yang berdekatan dengan kawasan ini iaitu KL Sentral. Terdapat juga semua jenis pengangkutan darat di kawasan kajian termasuklah lori, bas, kereta, motosikal, dan van. Saya telah melakukan bancian di Brickfields pada 31 May 2008 dari 4 hingga 6 petang. Sila lihat pada graf di muka surat seterusnya untuk melihat hasil bancian.

JUMLAH PENGGUNA JALAN TUN SAMBANTHAN PADA HARI SABTU 31 MAY 2008 PUKUL 4-6 PETANG.

Bil 1 2 3 4 5

Jenis Kenderaan Lori Bas Kereta Motosikal Van

Bilangan Kenderaan Pengguna 37 312 777 246 121

Jumlah

1493

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI BRICKFIELDS.

2.1 Bentuk muka bumi
- Kawasan Brickfields telah dibina diatas kawasan tanah pamah dan beralun dengan tujuan untuk mengelakkan kesesakan lalulintas di Pusat Bandar KL. Saya berasa bersyukur kerana di kawasan saya mempunyai sistem pengangkutan yang baik.

2.2 Keperluan pengguna - Faktor yang menggalakkan pembinaan KL Sentral
khususnya LRT di Brickfields adalah untuk menhubungi kawasan perumahan yang lain atau ke pusat bandar. Selain itu, juga mengurangkan penggunaan kenderaan di jalan raya dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Kita perlu menghargai kemudahan sistem pengangkutan kepada penduduk di Brickfields kerana hanya KL Sntral sahaja terdapat semua kemudahan keretapi. Terdapat juga perkhidmatan bas, untuk perjalanan ke mana-mana tempat. Lebih-lebih lagi, perkhidmatan bas seperti RAPID KL, hanya mengecaj RM2.00 bagi satu hari untuk kemana sahaka. Hal yang demikian, akan menjimatkan duit para pengguna.

3. KEPENTINGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN
Jaringan pengangkutan jalan raya dan keretapi(LRT) memainkan peranan penting dalam mobility penduduk. LRT di Brickfields memudahkan penduduk berulang-alik ke tempat kerja seperti di Bandar Raya Kuala Lumpur. Mereka dapat menjimatkan masa kerana LRT memberikan

perkhidmatan yang cepat. Lebih-lebih lagi,kemudahan LRT akan menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya. LRT juga memberikan perjalanan yang cepat. Hal yang demikian, akan menjimatkan masa perjalanan. Stesen LRT yang paling terdekat di Brickfields adalah Stesen LRT KL Sentral.

Perkhidmatan LRT juga adalah selesa kerana terdapat pendingin hawa serta penumpang tidak perlu berebut-rebut dan berasak-asak. Dengan kata lain, tiada kesesakan sepanjang perjalanan. Berdasarkan bancian yang dijalankan didapati bilangan kendearaan yang lalu di Jalan Tun Sambanthan adalah berjumlah 1493 buah. Kereta merupakan jenis kenderaan yang paling banyak menggunakan jalan raya ini iaitu 777 buah, manakala bas ialah 312 buah,diikuti motosikal 246 buah, van 121 buah dan akhirnya lori 37 buah.

Penduduk di kawasan ini amat bersyujur kerana berpeluang menikmati keselesaan LRT, bas dan mempunyai jaringan jalan raya yang baik.

GRAF JUMLAH PENGGUAN JALAN TUN SAMNABTHAN PADA HARI SABTU 21 MAY 2008 PUKUL 4 HINGGA 6 PETANG.

4. KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR DI BRICKFIELDS
4.1 Kesan Positif

- Di Brickfields dan bandar-bandar yang menggunakan kereta api elektrik yang cekap telah berjaya mengurangkan pencemaran udara. Ini membantu mengelakkan penebangan hutan secara berlebih-lebihan hanya untuk membina jalan raya. Ini dapat mengurangkan kesan rumah hijau dan kesan pulau haba. Saya berasa banggan kerana belajar di kawasan yang terdapat kemudahan pengangkutan LRT yang mesra alam. - LRT juga mewujudkan lanskap yang menarik dan juga mengelakkan kesesakan jalan raya. Ini akan menjadi tumpuan kepada pelabor luar negara untuk melabur di negara kita. Hal yang demikian, akan meningkatkan hasil ekonomi di negara kita.

4.2 Kesan Negatif - Manakala kesan negatif pengangkutan ke atas alam sekitar ialah pencemaran udara. Ini disebabkan pelepasan asap kenderaan khususnya daripada kenderaan berat yang mengandungi plumbum dan karbon dioksida. - Pertambahan bilangan kenderaan turut menyumbang ke pada berlakunya kesesakan lalu lintas di kawasan kajian terutamanya di Jalan Tun Sambanthan dan Jalan Traves. Setiap hari berlaku kesesakan lalulintas. - Kemalangan jalanraya sering berlaku di Malaysia. Di Jalan Tun Sambanthan banyak berlaku kemalangan kerana kesesakn jalan yang teruk sekali.

5. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN
5.1 Penggunaan petrol tanpa plumbum Malaysia telah menjalankan kempen penggunaan petrol tanpa plumbum untuk mengurangakn kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Terdapat juga kenderaan yang menggunakan catalytic converter untuk mengelakkan pencemaran udara. Saya amat bersyukur kerana langkah tersebut dapat mengurangkan tahap pencemaran udara dunia. 5.2 Menanam pokok-pokok di Brickfields Usaha ini bertujuan untuk mengurangkan pencemaran udara dan boleh menyerap gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Kita perlu menanam sebanyak pokok yang mungkin dan tidak menebangnya untuk mengurangkan pencemaran udar. 5.3 Mengurangkan kesesakan lalu lintas Malaysia telah menggalakan penggunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti LRT di tempat kajian ini sebagai satu langkah proaktif mengurangkan kesesakan jalanraya.