LitarSiridanSelari Litarelektrikialahlintasan yang membenarkanaruselektrikmengalirmelaluinya. Terdapat 2 susunanlitarelektrik.

i) Litarbersiri ii) Litarselari Litarbersiri i) komponen komponenlitardisambungsecarahujungkehujungatausederetuntukmembinasatulintasanlengkap. ii) Hanyaterdapatsatulintasanarus di dalamlitarini. iii) Litarinimenjaditidaklengkapjikasatudaripadaperintangnyarosak. Litarselari i)komponenlitardisambungsebelah-menyebelah. ii)Terdapatlebihdaripadasatulintasanarus di dalamlirtarini.

bahagian lain padalitarmasihlengkap.iii)Apabilasalahsatudaripadaperintangrosak . Perbezaan di antaralitarbersiridanselari .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful