You are on page 1of 1

Suflet de român, limbă română

Sâmbătă, 29 septembrie, la Kucevo, românii din Serbia de Răsărit s-au întâlnit pentru a sărbători Ziua
Limbii Române, dar și pentru a pune în discuție problemele cu care se confruntă în lupta pentru
păstrarea identității.

Începând cu ora 15,30, invitații, români din Serbia și din România, au participat la o masă rotundă în
care au prezentat situația dificilă în care se află comunitatea românească de aici și au căutat soluții
pentru rezolvarea acestor probleme. În ce de a doua parte, de la ora 19,30, a avut loc un spectacol
cultural-artistic la care au participat ansambluri de dans și muzică din România și din Serbia.

5 din organizațiile românilor din Serbia de Răsărit: Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din
Serbia, Asociația Românii din Omolie, Asociația Românii de pe Valea Pekului, Asociația Horeum Margi
din Isakovo și Asociația Română Bătrână Neresnica și-au unit eforturile și au organizat un eveniment
menit să celebreze limba română, tradițiile și obiceiurile românești de la nord și sud de Dunăre.
Aceste asociații au elaborat un memoriu în care, în 20 de puncte , au arătat situația prezentă a
comunității românești, cu cele mai urgente probleme ce trebuie rezolvate, și propunerile cu care
aceștia vin pentru ca studierea limbii române în școli să nu fie împiedicată, iar autoritățile de la
Belgrad să respecte dreptul la educație în limba maternă a minorității românești de la sudul Dunării.