You are on page 1of 4

2.Tidak boleh mengangkat pen atau pensel semasa membuat garisan.Garisan yang dibuat mestilah licin dan tidak bertindan dengan garisan yang dibuat. Rumah Ali Baba  Peralatan: Pen atau pensel Kertas A4  Peraturan atau Kaedah Permainan: Bentukkan gambar rajah disebelah dengan syarat berikut: 1. .

. Ikan Oh Ikan  Peralatan: 8 batang anak mancis Duit syiling 5 sen  Kaedah Permainan: Gerakkan 2 batang mancis beserta mata ikan bagi membolehkan ikan di sebelah naik ke atas.

. Anak Mancis  Objektif Permainan › Mewujudkan pemikiran yang kreatif dan kritis › Mewujudkan individu yang berani mencuba sesuatu dan tidak mudah berputus asa. Peralatan 4 batang anak mancis Kaedah permainan Sisi empat sama: Buat satu segi empat sama dengan mengalihkan hanya satu batang anak mancis.