You are on page 1of 31
cube emtcentces ene vn BS) ex CL) e— JUVZINYOUO © @ € % CE \ a , ucurost, 2018 ot mae et ect ce An AR Fn Funda Patan panty Dect SSH cated ers od ott conan yobs ones ‘hl canna pee ss pe wae oul AR Fak FP py ‘Ree Leo apes pa snd ups hun esd oC ‘ool reader ue ‘fc cresponden egal de aceasta pubic pale fadresali cate: Asociafia ART. Fusion Mare suse, <0, sector 2, uct Reon ai: af usr romana cee ‘te wenartaonte Fundatia Partoneri pentru Dezvoltare Locala (FPDL) ‘Se Plea Amaei 7-2, sD, ot 8, ap. 4, Sector 1, Buco, Roménia GY nai: Weipa te: wea 2018 188N 978-073-0208224 ‘coast versune pinata acest publica a fost reat din te eit Pet to patats SEE 2082014 cata ONG Rona nce ‘eating. Pe btn ak Sabet SEE noNparyea me i nr le ump om ae ps oi «rir SEE ZHD20}¢ line snd se eccrine pen ns go” a OF NG ORGANIZAREA COMUNITAR A DEFINI B_ Ceeste comunitear inate ce a merge mai departe in deste proces de organizare comuntard ede necesar s& tabiim © definbe de ers apa’ penis ‘omuntaten dese cave vrbim ‘Cuvantul comuntate vine cin mba reaca, avénd sensu orghar 2 shams, convocare. Comuniatea se dans ea un grup deamon care au inwwrese, cred, nore s/sau posesiuni comune. De regula aces element vid Impreuna. © conuntate cad impandgeste ato cuturd comund format din edie 3 nome ct meres comune egate de cura or sau de posesunle {or Stada paul sau goodlafoala sunt posesknie comune ale grup de ‘amen os fxmeaz3 0 coma ocala, 2% Ce este organizarea comunitara? Crgarzarea comunitara este un proces democratic. de lung data ‘tn care oamen sunt aduy impreund pei a acfona in ines er comun ‘cota eis probing so, pot acjoneaza pn inplcareastcturor de ‘puters extn peru ca aco sol sa dovina reatata” ‘Organzarea comuntars est in esero modal pin care cata uno comuriahs@reunesc Tn uu unerintrese comune s| actoneazd de comun ‘cord pont bunt coneot 2 cal vit In ocltatea, art, zona in are louise. Adeasta implea pe deo pane ieniicarea uno’ probleme cre “leceara pe majtateaoeutoror acto eaitaiaesa carber a evertaelr ‘South, ar pe de ala parte organizarea de eae clan ils 2uno® actu an ‘are sa traga stonda autottior competent asupra problemlo la calor de ‘ezolvae propuse. Cetalend iveneaz’ asl mmo! rect proces de Mare 2 ‘cielo cao vzeaza respec comunite