You are on page 1of 6

Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

Algemene gegevens
Algemene kenmerken deelnemers aan het interview.

Omschrijving team/afdeling

Afdeling Cardiologie 6B ZIC

Woonsituatie Ziekenhuis

Welke ondersteuning in huis wordt Monitoren, ICD/holter registratie,


ontvangen EPD/EPIC, MTR (elektronisch systeem m.b.t.
medicatie), vitale functies meten via
elektronische apparatuur, belsysteem, ECG
etc.
Hoe vaak ondersteuning/hulp De meeste patiënten ontvangen gemiddeld
5 tot 8 keer per dag zorg.

Diagnose(s) (indien gesteld) Cardiologische diagnoses

Collega 1

Geslacht vrouw

Functie (nu en/of vroeger) Verpleegkundige, 5 jaar in dienst op de


afdeling

Opleiding MBO-verpleegkundige

Leeftijd 27 jaar

Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt) Verpleegkundige/verzorging voor de client.
Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

Collega 2

Geslacht Vrouw

Functie Verpleegkundige

Opleiding MBO-verpleegkundige

Leeftijd 37 jaar

Relatie met cliënt: (bij anderen dan cliënt) Verpleegkundige/verzorging voor de client.

Algemene kenmerken afnemers van het interview

Student

Leeftijd 18 jaar

Geslacht Vrouw

Aantal maanden ervaring op de afdeling 1-2

In hoeverre vind je het gebruik van 1 2 3 4 5


technologie ter ondersteuning positief?
Omcirkel:
Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

Interview vragen:
1. Wat is uw visie op de werkzaamheden/verpleging op de afdeling cardiologie?
2. Hoelang werkt u al op deze afdeling?
3. Wat zijn globaal uw werkzaamheden?
4. Wat zijn werkzaamheden die goed gaan op uw afdeling?
5. Waar loopt u tegen aan tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden?
6. Wat beschouwt u als moeilijke/lastige werkzaamheden?
7. Wat denkt u dat er onprettig is voor de zorgvrager of wat er aan praktische zaken
verbetert kan worden voor de zorgvrager?
8. Wat betekent familie/naasten voor u en wat voor rol spelen die in jouw
visie/werkzaamheden?
9. Wat denkt u hoe familie denkt over de geboden zorg en de zorgtechnologie die
wordt toegepast?
10. In hoeverre wordt er met de zorgvrager en met familieleden gekeken naar
aanpassingen als een zorgvrager met ontslag gaat als er nog thuiszorg nodig is?
11. Heeft u een visie/gedachten/gevoelens over technologie in de zorg? Wat vindt u van
alle ontwikkelingen in de zorg en hoe ziet u dat in de toekomst?
12. Welke innovaties in de zorg heeft u al doorgemaakt? Welke heeft u als positief
beschouwt en welke als negatief/minder?
13. Loopt u tijdens de zorgverlening of uw werkzaamheden ergens tegen aan waarvoor u
denkt dat er een oplossing voor zou moeten zijn?
14. Hoe zou u dit willen vorm geven in de praktijk en wie kan u daarbij helpen of iets
betekenen?

Als laatste zou ik graag feedback willen op de inhoud van het interview.

Welke producten van zorgtechnologie gebruiken we al op de


cardiologie en hoe reageert de patiënt/personeel daar op.

- EPD= dat is ons elektronisch patiënten dossier hier staat alles in ook medicijnlijsten,
overige afspraken bij andere behandeld artsen of een ingeplande operatie of
onderzoek, uitslagen en beelden van alle onderzoeken. De patiënten zelf hebben
mijn ETZ daarin kan de patiënt beperkte onderdelen zien van hun eigen dossier. Ik
merk zelf dat dit nog erg moeilijk is voor de oudere patiënten maar dat de generatie
die met mobiel en computer kan werken het wel erg fijn vindt om inzicht te hebben
in hun eigen dossier dit geeft meer openheid van zaken en het is een gemakkelijke
app de drempel is hiermee wel weg om in je eigen dossier te kijken vroeger kon je
vragen aan de arts of je in je eigen dossier mocht kijken dat hoeft nu niet meer. Het is
wel erg veel administratief werk en je zit veel achter je computer in je dienst wat ten
koste gaat van de aandacht aan de patiënten.
Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

- Telemetrie= Dit is een elektronisch kastje wat je om je nek kunt hangen met 5
plakkers op je borst die het hartritme meten. Dit is gekoppeld aan de grote schermen
die op 4 plekken op de afdeling hangen waar het hartritme dan op weergegeven
wordt. Voor patiënten is dit niet prettig patiënten mogen niet douchen, niet van de
afdeling af zonder begeleiding en ze moeten het 24 uur dragen en dat kastje weegt
gemiddeld 1,2 kg en het ligt altijd in de weg. De patiënten zijn dus erg beperkt als ze
gekoppeld zijn aan de telemetrie. Het is voor de afdeling ook een hele belasting,
omdat je een speciale cursus gehad moet hebben om de telemetrie te kunnen lezen
en de telemetrie gaat regelmatig piepen als er een afwijkend hartritme is, de batterij
op is of als er een draadje los zit, als de telemetrie gaat piepen moet er 1 iemand van
het personeel met zo’n cursus meteen naar 1 van de beeldschermen om te gaan
kijken wat er is ook met pauzes of besprekingen moet er altijd rekening gehouden
worden dat er mensen achter blijven die de telemetrie kunnen lezen.
- Infuuspomp= Dit is voor iedereen erg makkelijk en fijn, want als alles goed werkt gaat
het piepen als het infuus is ingelopen en heb je er verder geen omkijken naar je kunt
alles precies instellen zoals jij dat wilt. Patiënten vinden een infuuspomp wel erg
irritant als het gaat piepen dit kan komen door een foute instelling, het infuus
gebogen zitten bv. als het in de elleboogplooi zit en als het leeg is. Het apparaat piept
namelijk erg hard en blijft doorgaan tot dat er iemand is.
- Automatische bloeddrukmeter= Dit is zowel voor de patiënt als voor de verpleging
erg handig, want ondertussen kun je al andere controles doen je hebt niet zoveel
materiaal nodig de patiënt hoeft niet dood stil te zijn vele voordelen het nadeel is dat
de bloeddrukmeter niet bij iedereen werkt bv. als de manchet om een mauw zit, de
patiënt niet stil is of niet stil ligt.
- Saturatiemeter= Dit is erg gemakkelijk en patiënten vinden het nooit erg ze willen het
graag zelf ook weten en vinden het een handig apparaat wat veel patiënten met
benauwdheidsklachten ook zelf aanschaffen dit is een teken dat het
gebruiksvriendelijk is voor iedereen.
- Thermometer= Een snel en gemakkelijk apparaat om de temperatuur te meten. Het
is alleen moeilijk als patiënten een hoorapparaat hebben hierbij moet je alert zijn dat
patiënten deze uitdoen.
- Bed sensor= Dit wordt niet vaak gebruikt, maar we hebben het wel op de afdeling. Ik
kan dus niet goed weten wat patiënten daar van vinden en ik merk bij collega’s dat ze
niet weten hoe het werkt en het daarom ook niet snel inzetten.
- Bel/alarmsysteem= Dit wordt overal gebruikt, alle patiënten vinden dit erg handig en
fijn het is op 1 knop drukken om aan het personeel te laten weten dat je ze nodig
hebt. Voor het personeel is het ook erg fijn dat er een alarmbel op zit dat als er een
kritieke toestand ontstaat is het 5 sec de bel inhouden en dan gaat de noodbel af op
alle seinen van de afdeling.
- Glucosemeter= Dit is een apparaat dat erg handig is en automatisch de bloedsuiker
meet. Je moet eerst je eigen code scannen, dan de strips, dan kan de strip in het
apparaat, bloeddruppel opvangen en dan meet het apparaat de glucosewaarde in
het bloed. Als je het apparaat weer terug stopt in de lader zendt het apparaat
meteen de waardes door naar het systeem waardoor het er automatisch in komt. Dit
laatste is erg handig alleen het is wel erg veel handeling voor je uiteindelijk de
glucosewaarde hebt.
Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

- Cow(Car Op Wielen)= Dit is het systeem + de medicijnlade per bed in 1 kar op wielen.
Met deze kar kun je dus de kamer op en bij de patiënt alle handelingen doen en
meteen noteren en overleggen met de patiënt. Het voordeel aan deze kar is het
maakt de zorg persoonlijker want je kunt de administratie meteen bij de patiënt
doen, de patiënt kan ook mee kijken als hij/zij daar behoefte aan heeft en het nadeel
is dat je veel op de computer bezig bent aan het bed van de patiënt en dat je niet
genoeg COWS hebt voor al het personeel op de afdeling.
- Bladderscan= Dit is een apparaat wat de blaasretentie bij de patiënt meet. De
patiënten vinden dit meestal niet prettig, omdat er een koude vloeistof op de
onderbuik komt het lijkt op een soort echo en die vloeistof voelt erg koud aan verder
is het wel een pijnloze manier op de blaasretentie te meten je hoeft dan niet een
katheter in te brengen om het te meten want daar heb je de bladderscan dan voor is
er een retentie dan kan er nog voor gekozen worden om een katheter in te brengen.
- ECG apparaat= Dit apparaat meet het hartritme van de patiënt er komen dan
plakkers op de borst en daar komt een uitslag uit. Dit is niet pijnlijk voor de patiënt
en het voordeel is het is snel gebeurt en iedere verpleegkundige mag het doen als
hij/zij zich daar bekwaam voor voelt.
- Weegstoel= Dit is een stoel die automatisch weegt als de patiënt erop gaat zitten. Dit
is meestal op wielen waardoor de patiënten niet speciaal naar een plek hoeft. De
meeste patiënten vinden het alleen wel eng, omdat er wielen op zitten en dus bang
zijn dat het weg rijdt.
- Tillift= We hebben op de afdeling tilliften aanwezig maar deze gebruiken we niet dus
ik kan geen ervaring geven van patiënten hoe hun dat ervaren.
- AD matras= Dit is een matras op lucht als preventie of behandeling van decubitus
wonden/plekken. Ik merk zelf dat het wel moeilijker is om patiënten dan te
verplaatsen in bed door het lucht waar de patiënt op ligt. Ik merk wel dat patiënten
het soms eng vinden, omdat ze helemaal weg zakken in het matras.

Uitkomst interview

- Samenvatting visie: De visie was erg uiteenlopend de ene collega vindt humor erg
belangrijk in het vak, om een ziekenhuisopname wat luchtiger te maken en te zorgen
voor een fijne sfeer op de afdeling. De andere collega vond het erg belangrijk dat wij
ons handelen richten op het beter maken en het verblijf zo prettig mogelijk maken
voor de patiënten.
- Werkzaamheden goed/minder goed: Als verpleegkundige dus ik coördineer de zorg
rondom de cardiologische patiënt en help samen met de dokter een goed beleid op
te maken wat voor de patiënt het beste is. Hieronder vallen medicatie uitdelen, de
MEWS afnemen (de controles), observeren van de patiënt, rapporteren, evalueren,
telemetrie aankoppelen, ECG afnemen, infuus prikken, bloedprikken, ect. Wat erg
goed gaat op de afdeling is bij beide collega’s de samenwerking in het team en waar
ze tegen aan lopen is erg verschillend de artsenvisite komt vaak terug, infuus prikken
blijft lastig en de communicatie met andere afdeling bij overnames/opnames.
Inventarisatiefase project zorgtechnologie Lindsay de Jong

- Onprettig voor de patiënt: Patiënten vinden de lange bezoektijden erg vermoeiend


maar vinden het moeilijk om bezoek af te wijzen of weg te sturen en vaak klagen
patiënten over de arts dat het te lang duurt of dat ze niet duidelijk communiceren.
- Rol van de familie/naasten: Dat er respect is voor de mantelzorger, dat er gevraagd
wordt hoe het met hun gaat, dat hun betrokken worden bij de opname/ontslag en
dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar hun.
- Blik van de familie op de zorg/zorgtechnologie: De meeste mensen vinden dat het
ziekenhuis wel erg mee gaat met de tijd en veel nieuwe dingen probeert. De familie
kan het soms wel als druk ervaren meer nieuwe dingen en dat ze zich dus zelf ook
moeten gaan verdiepen in de nieuwe technologieën.
- Wat wordt er gedaan om de patiënt/familie te betrekken bij zorgtechnologie voor
ontslag: Ze proberen dit zo vroeg mogelijk in kaart te brengen wat er al voor
aanpassingen of zorg is bij de patiënt, zodat ze aanpassingen op tijd kunnen regelen.
Tijdens opname proberen we de patiënt conditioneel zo goed mogelijk te houden
door bewegen en fysiotherapie.
- Blik op zorgtechnologie: Ik denk dat er in de toekomst steeds meer gebruik gemaakt
zal worden van technologie en mensen hier steeds kundiger worden. We hoop ik dat
er daarnaast de verpleegkundige ook nog op de ouderwetse manier worden opgeleid
zodat ze niet afhankelijk zijn van technologie. Mocht een apparaat niet werken of
mochten er afwijkende waarden zijn dan kan hij of zij alsnog zijn beroep beoefenen.
Ook kunnen er hele mooie dingen worden ingezet zoals de zorg robot die mensen
vermaakt of oefeningen met ze doet voor de eenzaamheid ook voor spierbehoud.
- Innovaties in de zorg meegemaakt: Ik heb stage gelopen op de dagbehandeling in
Waalwijk en daar deden we nog papieren dossier bijhouden en op papier
rapporteren. Toen ik later het EPD van het EZ kreeg dat heel anders en ieder
programma heeft zijn voor en nadelen. Nu over naar EPIC en ook hier zitten voor en
nadelen aan. Ik ben alleen nog niet kundig genoeg om goed te weten wat. Digitaal
dossier scheelt wel dat je kan lezen wat er staat en dat je niet met moeilijke
handschriften zit. Ook kan je makkelijk je uitslagen in zien.
- Oplossing voor problemen, vorm geven, wie kan wat betekenen: Personeelstekort bij
verpleegkundige en bij artsen. Er wordt al gestaakt voor een betere regeling.
Beddendruk is erg hoor, hoge turnover, mensen krijgen meer ziektebeelden. Waarbij
verwacht worden dat wij meer kennis hebben. Ziekenhuis is heel erg gefocust op de
patiënt wat ik begrijp, maar om goed voor de patiënt te zorgen moet het ziekenhuis
ook goed voor hun personeel zorgen en dat mis ik nog wel.