You are on page 1of 2

WORD SEARCH PUZZLE

T H K H E W R S A G S R Y A S K A R
T A W A R U R U J H J K T W A B E Q
G D R R F N K H G E W S W E F H J T
F W D N K Y T D V A J U R U T E R A
P J K J H F B S F D G A S F S W H G
O G S G U A E R D U J R Z G A T A W
L J F J U R U G A M B A R E I M Q E
I B G Y E Y U O F S E R G Y N U S R
S E A S D F G H R Y W Y B I R I F T
G W D W A R T A W A N D R M K S W P
E N T M D N S K R K Q T N U B B A E
A Q Y B N A D A S N B W L A W A B R
W B U D G D B U W V Z E Z T V E E E
R Z I U S A W N Q M P T U V L D Q K
D P R F R T R T R F W U B E F I T A
T U B C S D F A T D D R K W H T Y F
O V S E R G Y N Y T S N A Q W O S E
L A Y W Y B I R H G A R S P K R Y S
P W F C A H W W K B E Y A K O D R Y
W T L D W F A E I G T T L T L W B E
S R A A O E Q A R S Y R K Y Q L D N
I E G W P S W R F W I O W F C A H W
T A R A H A Y G A Q D R T L D W F A
N S D G G P E L F J K T R A A O E Q
I W R E K L Y T W R Y U E G W P S T
A Q P F E T Y P E N S Y A R A H G Y
S K R U T L E A D T R W S D G J P E

1.WARTAWAN 6.ASKAR 11.JURUGAMBAR
2.AKAUNTAN 7.PENSYARAH 12.PEREKA FESYEN
3.DOKTOR 8.EDITOR 13.PEGAWAI BANK
4.SAINTIS 9. JURURAWAT 14.POLIS
5.JURUTERA 10.GURU 15.PELUKIS

Disediakan Oleh: Nageswarey A/P Panneir Selvam
WORD SEARCH PUZZLE

T H K H E W R S A G S R Y A S K A R
T A W A R U R U J H J K T W A B E Q
G D R R F N K H G E W S W E F H J T
F W D N K Y T D V A J U R U T E R A
P J K J H F B S F D G A S F S W H G
O G S G U A E R D U J R Z G A T A W
L J F J U R U G A M B A R E I M Q E
I B G Y E Y U O F S E R G Y N U S R
S E A S D F G H R Y W Y B I R I F T
G W D W A R T A W A N D R M K S W P
E N T M D N S K R K Q T N U B B A E
A Q Y B N A D A S N B W L A W A B R
W B U D G D B U W V Z E Z T V E E E
R Z I U S A W N Q M P T U V L D Q K
D P R F R T R T R F W U B E F I T A
T U B C S D F A T D D R K W H T Y F
O V S E R G Y N Y T S N A Q W O S E
L A Y W Y B I R H G A R S P K R Y S
P W F C A H W W K B E Y A K O D R Y
W T L D W F A E I G T T L T L W B E
S R A A O E Q A R S Y R K Y Q L D N
I E G W P S W R F W I O W F C A H W
T A R A H A Y G A Q D R T L D W F A
N S D G G P E L F J K T R A A O E Q
I W R E K L Y T W R Y U E G W P S T
A Q P F E T Y P E N S Y A R A H G Y
S K R U T L E A D T R W S D G J P E

1.WARTAWAN 6.ASKAR 11.JURUGAMBAR
2.AKAUNTAN 7.PENSYARAH 12.PEREKA FESYEN
3.DOKTOR 8.EDITOR 13.PEGAWAI BANK
4.SAINTIS 9. JURURAWAT 14.POLIS
5.JURUTERA 10.GURU 15.PELUKIS

Disediakan Oleh: Nageswarey A/P Panneir Selvam