You are on page 1of 1

Hava nagila

Hava nagila, hava nagila, hava nagila, venishmecha

Hava nagila, hava nagila, hava nagila, venishmecha

Hava naranena, hava naranena, hava naranena, venishmecha

Hava naranena, hava naranena, hava naranena, venishmecha

Uru, uru achim,

uru achim, belev sameach

Uru achim belev sameach,

uru achim, belev sameach

Uru achim !

uru achiiiiiim

Belev sameeeeaaaaach.

Alegremo-nos

Alegrêmo-nos,alegrêmo-nos,alegrêmo-nos,alegrêmo-nos e sejamos felizes

Alegrêmo-nos,alegrêmo-nos,alegrêmo-nos,alegrêmo-nos e sejamos felizes

Cantemos,cantemos,cantemos, e sejamos felizes

Cantemos,cantemos,cantemos, e sejamos felizes

Despertai,despertai irmãos,

Despertai irmãos com um coração contente

Despertai irmãos com um coração contente,

Despertai irmãos com um coração contente

Despertai irmãos!

Despertai irmãos

Com um coração contente.