You are on page 1of 1

Tun-I Kami Pananagutan

Tun-I kami Ginoo 1. Walang sinuman ang nabubuhay,para sa sarili
Sa pagsunod Kanimo. lamang
Sa pagsubay sa dalan Walang sinuman and namamatay, para sa sarili
Ang dalan sa kaluwasan. lamang

Tun-I kami Ginoo
Sa pagsunod sa lakang Mo. Koro:
Mga tunob sa hawan Tayong lahat ay may pananagutan sa isat isa
Timaan sa kagawasan. Tayong lahat ay tinpon ng diyos
Na kapiling nya
Tun-I kami Ginoo
Sa pagpugong ug pagpasaylo.
Sa pagpadayag sa matuod 2. Sa ating pag mamahalan at panglilingkod kay
Angay ug among katungod. kanino man
Tayo ay magdadala ng balita na kaligtasan
Coda: Tun-I kami ,Tun-I Kami Ginoo
3. Sabay sabay mag aawitan ang mga bansa
Hagit sa Ebanghelyo
Tayo tinuring na panginoon bilang mga anak
Ang hagit sa Ebanghelyo alang kanato.
Higugmaon ta ang atong isigkatawo. Chorus (2x)
Apan kon tinud-on ta ang pagserbisyo.
Mosubay ta’g kalbaryo alang sa atong Ginoo.

Koro:
Dili sayon ang pagsunod kang Kristo.
Daghang tunok ang dalan nga again mo.
Bug-at ang krus nga pas-anon mo.
Ug kamatayon naa naghulat kanimo.

Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinun-an.
Pagbantay kay panakpon kamo’g biaybiayon.
Prisohon kamo ug ilhon’g mga tampalasan.
Ug ang naa sa gahum hukman kamo’g silutan.

Bulahan ang gilutos tungod sa ilang gituohan.
Bulahan ang gidaug-daog ug gibugal-bugalan.
Bulahan ang mobarug alang sa katarungan.
Magmalipayon sila, ila ang gingharian.