You are on page 1of 23

SEK. MEN. KEB.

KOTA KUALA MUDA

PENTAKSIRAN SEKOLAH 2
MEI
2017

SAINS

TINGKATAN 2

Dua jam

ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan
dalam kertas soalan ini.

Markah Markah Markah Markah


Soalan Soalan
penuh diperoleh penuh diperoleh
1 4 8 6
2 4 9 8
3 6 10 8
4 6 11 8
5 6 12 10
6 6 13 10
7 6 14 12
Jumlah 100 ..

0
1. Rajah 1 di bawah menunjukkan sekumpulan organisma.

Rajah 1

a) Lengkapkan carta berikut untuk mengelaskan organisma di atas kepada unisel dan
multisel.

[2 markah]

1
(b) Lengkapkan organisasi sel di bawah.

[2 markah]

2
2. (a) Rajah di bawah menunjukkan simbol bahagian kimia yang biasa
digunakan.

Padankan simbol amaran dengan maksudnya.


[2 markah]

(b) Rajah 2 di bawah menunjukkan tiga jenis bahan kimia.

Rajah 2

Tandakan ( / ) pada bahan yang merbahaya kepada manusia.


[2 markah]

3. (a) (i) Rajah di bawah menunjukkan bahagian badan manusia

3
Rajah 3 (i)
Pada rajah 3(i) :

Tandakan ( / ) pada abjad yang betul untuk menunjukkan organ dalaman yang
terlibat dengan pencernaan makanan.
[3 markah]

(ii) Tandakan ( / ) fungsi bahagian yang berlabel B.

Menghasilkan jus hempedu


Menghasilkan jus gastrik
Mencernakan protein kepada asid amino
Mencernakan kanji kepada maltosa
[2 markah]

(b) Organ P dan Q terdapat dalam badan manusia.

4
Rajah 3 (ii)

Tandakan satu perbezaan antara bahan yang diserap oleh organ P dan Q.

Organ P menyerap glukosa manakala organ Q menyerap asid lemak


Organ P menyerap asid amino manakala organ Q menyerap air
[1 markah]

4. Baca petikan ini.

5
Rajah 4

Apabila gelombang bunyi melalui udara, telinga luar mengesan gelombang tersebut.
Bahagian ini mengarahkan gelombang bunyi ke dalam kepala melalui salur telinga.
Gelombang bunyi ini menolak gegendang telinga dan bergetar, seperti tala bunyi
menggetarkan plastik.
Sebaik sahaja bergetar, gegendang menggerakkan osikel di telinga tengah. Tulang-
tulang ini menghantar getaran ini ke koklea. Kawasan ini mengandungi cecair dan
beribu-ribu rerambut halus. Getaran bunyi menyebabkan cecair bergerak dan
rerambut halus bergerak ke hadapan dan ke belakang. Rerambut tersebut akan
bersambung dengan saraf yang menghantar isyarat kepada otak. Otak anda akan
memberitahu apa yang anda dengar.

(a) Lengkapkan laluan mekanisme pendengaran dari udara ke otak.

[3 markah]
(b)

Terangkan
cadangan bagaimana melindungi telinga dan
pendengaran anda?

……………………............. ..................................
...........................................................

………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

[2 markah]

(c) Mior sering menggunakan fon telinga semasa mengulangkaji untuk jangka masa
yang panjang. Apakah risiko yang mungkin dialami olehnya?

……………………..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………......
[1 markah]

6
5. Satu kajian dijalankan ke atas sebuah kereta mainan seperti rajah di bawah.
Kekunci kereta diputarkan dan dilepaskan.

Rajah 4

(a) Nyatakan apa yang diperhatikan selepas kekunci diputarkan dan dilepaskan.

……………………..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………......

7
[2 markah]

(b) Nyatakan tenaga yang dihasilkan.

……………………..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………......
[2 markah]

(c) Tuliskan perubahan tenaga yang berlaku dalam aktiviti di atas.

……………………..........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………......
[2 markah]

6. Rajah 6 menunjukkan kedudukan objek P, Q dan R di dalam sebuah bikar yang


mengandungi air.

Rajah 6

(a) Mengapakah objek P terapung di atas air?

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Susun objek P, Q dan R berdasarkan ketumpatan dalam susunan menaik.

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

8
(c) Seterusnya, objek S dimasukkan ke dalam bikar itu. Objek S lebih tumpat
daripada Q dan kurang tumpat daripada objek R. Tandakan objek S di Rajah 6.
[1 markah]

(d) Apakah ketumpatan?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

[1 markah]

(e) Jika suatu objek mempunyai jisim 30 g dan isi padu 40 , kira ketumpatan
objek itu. Tunjukkan pengiraan anda dalam ruang yang disediakan.
[2 markah]

7. Rajah 7 menunjukkan sebuah kilang yang mengalirkan bahan buangannya ke


dalam sungai. Situasi ini menganggu ekosistem sungai.

Rajah 7

(a) Terangkan kesan aktiviti tersebut kepada persekitaran.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

9
(b) Cadangkan cara untuk mengawal aktiviti ini daripada terus mencemarkan alam
sekitar.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Terangkan tanggungjawab ‘Indah Water Konsortium’ dalam pemeliharaan dan


pemuliharaan kualiti air.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
8. Rajah 8 di bawah menunjukkan satu ekosistem di kawasan hutan

Rajah 8

(a) Nyatakan satu contoh populasi yang terdapat dalam rajah 8

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Namakan satu interaksi antara organisma yang terdapat dalam ekosistem di atas.
Berikan contoh bagi interaksi tersebut.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

10
(c) (i) Bina satu rantai makanan berdasarkan ekosistem di atas melibatkan tiga
organisma.

[2 markah]

(c) (ii) Berdasarkan rantai makanan yang dibina dalam (c)(i), nyatakan pengguna
primer.

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

9. Rajah 9 menunjukkan perhubungan di antara respirasi dan fotosintesis.

Rajah 9

(a) Namakan gas P dan Q.

Gas P :……………………………………….

Gas Q :……………………………………….
[2 markah]

(b) Namakan satu organisma hidup yang menyerap gas Q.

……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(c) (i) Namakan dua proses lain yang menambahkan gas Q di atmosfera.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

11
[2 markah]

(ii) Nyatakan satu kesan kepada persekitaran jika gas Q bertambah.

……………………………………………………………………………………….
[1 markah]

(d) Nyatakan dua aktiviti yang boleh meningkatkan penghasilan gas P.

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
[2 markah]

10.

Rajah 10

Makanan ringan merupakan makanan yang tidak berkhasiat seperti gula-gula


dan buah-buahan jeruk seperti rajah di atas. Kesihatan badan kita akan
terjejas jika mengambil makanan ringan dengan banyak. Ini kerana
kebanyakan makanan ringan mempunyai sedikit atau tiada langsung nutrient
dan pelawas yang diperlukan oleh badan. Di samping itu, makanan ringan
mengandungi banyak bahan pengawet, perisa tiruan, gula dan garam
berlebihan untuk menjadikan bahan makanan yang diproses tahan lebih lama,
lebih enak, dan kelihatan menarik. Bahan tambah ini mempunyai kesan
sampingan yang memudaratkan, misalnya pengambilan gula berlebihan boleh
menyebabkan penyakit kencing manis. Pengambilan makanan ringan yang
berlebihan di dalam kalangan kanak-kanak mengganggu pertumbuhan badan
kerana makanan ini boleh mengubah tabiat makan dan mengurangkan selera
makan.

12
(a) (i) Apakah risiko yang mungkin dihadapi oleh tubuh badan sekiranya
makanan ini diambil secara berlebihan? Jelaskan jawapan anda.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(a) (ii) Seorang kanak-kanak berusia 10 tahun mempunyai berat badan yang
rendah dari normal disebabkan pengambilan makanan rapu secara
berlebihan. Cadangkan bagaimana cara ibu bapanya untuk mengatasi
masalah tersebut.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]
(b) Jadual 10 menunjukkan peratusan indeks jisim badan 100 orang kanak-
kanak hasil daripada penyelidikan yang dijalankan di Bandar Z.

Jadual 10

(i) Berdasarkan jadual 10 di atas, jelaskan apakah yang menyebabkan peratus


berat badan berlebihan dan obesiti meningkat.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

(ii) Pak Ahmad telah didiagnosa menghidap penyakit darah tinggi. Sebagai
seorang pegawai pemakanan, cadangkan makanan yang perlu dielak oleh
Pak Ali dalam menu hariannya.

13
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

11. (a) Rajah 11 menunjukkan piramid makanan yang digunakan sebagai


panduan penyediaan makanan sihat.

Rajah 11

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang?

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(b) Berdasarkan piramid makanan di atas, mengapakah pekerja binaan perlu


mengambil lebih makanan dari aras 1?

14
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(c) Encik Ahmad baru sahaja menjalani pembedahan untuk membuang pundi
hempedu. Aras makanan manakah yang perlu dielakkan dalam
pemakanannya. Terangkan jawapan anda.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(d) Jurulatih bola baling meminta pengendali kantin menyediakan satu menu
untuk pasukan bola baling sekolah. A dan B adalah menu yang
dicadangkan oleh pengendali kantin.

MENU A MENU B

1 biji telur rebus 2 biji pisang


1 mangkuk bijiran 1 gelas susu
4 potong tembikai 2 biji telur goreng
1 gelas susu rendah lemak 2 keping roti bakar
1 mangkuk salad sayuran 1 pinggan nasi goreng

(i) Menu yang manakah sesuai untuk pemain bola tampar? Berikan
alasan anda.

…………………………………………………………………………………..

15
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

[2 markah]

(ii) Jelaskan mengapa susu terdapat dalam kedua-dua menu itu.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

[2 markah]

12. Rajah 12 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji sinaran haba ke atas


permukaan yang berbeza.

Rajah 12

(a) Nyatakan masalah yang disiasat dalam eksperimen ini.

16
…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(b) Nyatakan hipotesis eksperimen ini.

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(c) Nyatakan pemboleh ubah eksperimen ini.

(i) Tetap
(ii) Manipulasi
(iii) Bertindak balas
[3 markah]

(d) Termometer dalam kelalang kon yang manakah mencatatkan suhu yang
tertinggi?

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(e) Nyatakan hubungan di antara permukaan kelalang dan suhu.

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(f) Berikan kesimpulan untuk eksperimen.

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

17
13. Rajah 13 menunjukkan susunan radas suatu eksperimen oleh murid untuk
mengkaji panjang bandul dan bagaimana ia mempengaruhi bilangan ayunan
dalam tempoh yang ditetapkan.

Rajah 13

Keputusan yang direkodkan di dalam jadual di bawah.

Panjang bandul (cm) Bilangan ayunan dalam 60 saat


50 20
40 28
30 36

18
20 46

(a) Nyatakan pemboleh ubah:

Pemboleh ubah Faktor


i) Manipulasi
ii) Bergerak balas
iii) Dimalarkan

[3 markah]

(b) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(c) Ramalkan bilangan ayunan jika panjang bandul ialah 35 cm.

…….……..……………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(d) Lakarkan graf untuk menunjukkan hubungan di antara panjang bandul dan
bilangan ayunan.
[2 markah]

19
(e) Apakah hubungan bilangan ayunan dan panjang bandul dalam eksperimen?

…………….……………………………………………………………………………………

…….……..……………………………………………………………………………………..
[2 markah]

14. Rajah 14 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk menentukan


komposisi air.

20
Rajah 14

(a) Kenal pasti gas yang dibebaskan di dalam tabung uji P dan Q.

P :……………………………………………………………………………………

Q :……………………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Nyatakan satu ujian yang boleh dilakukan untuk mengesahkan kehadiran gas
di dalam tabung uji P dan Q.

(i) Tabung Uji P: ……………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………...

(ii) Tabung uji Q :……………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………...
[2 markah]

(c) Terangkan dua perbezaan antara gas yang dikumpulkan di dalam tabung uji P
dan Q.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
[2 markah]

21
(d) Jadual berikut menunjukkan tiga jenis larutan, Tandakan ( / ) dalam jadual di
bawah bagi menunjukkan sama ada larutan tersebut adalah larutan cair,
larutan pekat atau larutan tipu.

Jadual 14(d) [3 markah]

(e) Lengkapkan pernyataan berikut berdasarkan ketiga-tiga jenis larutan yang


dikenal pasti di jadual di 14(d).

Larutan tepu mengandungi zat terlarut yang ________________________

berbanding larutan cair dan larutan pekat. Apabila zat terlarut ditambah ke

dalam larutan pekat, larutan tersebut akan menjadi

________________________. Sebaliknya apabila larutan pekat tersebut

ditambah dengan pelarut, larutan tersebut akan menjadi

___________________.
[3 markah]

22