You are on page 1of 12

Manual

de utilizare
Cuprins

Introducere���������������������������������������������������������������������������������������3 Accesarea meniurilor����������������������������������������������������������������������8


Conţinutul pachetului���������������������������������������������������������������������3 Pentru a accesa meniurile car kitului������������������������������������������ 8
Instalare��������������������������������������������������������������������������������������������4 Pentru a schimba limba����������������������������������������������������������������� 8
Pentru instalatori amatori������������������������������������������������������������� 4 Reglarea volumului������������������������������������������������������������������������� 8
Schema de conexiuni���������������������������������������������������������������������� 5 Adăugarea etichetelor vocale������������������������������������������������������� 9
Pornire�����������������������������������������������������������������������������������������������6 Cuvintele magice����������������������������������������������������������������������������� 9
Selectarea limbii la prima utilizare���������������������������������������������� 6 Înregistrarea cuvintelor����������������������������������������������������������������� 9
Reglarea volumului la prima utilizare����������������������������������������� 6
Conectarea cu telefonul����������������������������������������������������������������� 6
Efectuarea şi primirea apelurilor���������������������������������������������������7

Avertisment!

Parrot S.A. şi afiliaţii acesteia nu pot fi traşi la răspundere de către utilizatorii finali sau de către terţi pentru pagube cauzate de
utilizarea necorespunzătoare a acestui produs sau de folosirea acestuia contrar legilor şi normelor naţionale cu privire la traficul rutier.

2 Manual Parrot CK3000 Evolution


Introducere Conţinutul pachetului
Car kit-ul CK3000 EVOLUTION vă permite să folosiţi telefonul mobil n T
 astatură
în maşină în modul cel mai confortabil şi mai sigur cu putinţă.
INTRODUCTION n Kit
C Contents
 ablu de alimentare
n F uncţia de asistenţă vocală şi funcţia de recunoaştere vocală vă
The CK3000
permit EVOLUTION
să utilizaţi Car
telefonul fără Kitdesprinde
a vă allows you to use
mâinile deyour
pe vo-  Keypad
mobile
lan. phone in the car with the highest level of comfort and n U
 nitate de control electronică
the greatest possible safety.  Power supply cable
n C onversaţia telefonică este redată prin difuzoarele maşinii.
n M
 icrofon
 The voice help feature and the voice recognition capability  Electronic control unit
enable
CK3000 you to use
EVOLUTION your
vine phone without
cu următoarele taking your hands off
funcţii:
the wheel. nC
 ablu boxe
Microphone
n C Your conversation
onexiune is amplified
radio fără fir cu through
telefonul dvs. mobilthe vehicle’s speak-
n Cers.
onversaţie hands-free full duplex (în ambele sensuri simultan), nG Mute
 hid cable
de utilizare
cu funcţie de anulare a ecoului
The CK3000 EVOLUTION offers you the following features:  User guide
n R
 educerea zgomotului de fond
n A
 pelare vocală (maxim 150 de nume)*
 Wireless radio connection with your mobile phone
n Anularea automată
Full duplex a sunetului
hands-free pe sistemulwith
conversations audio al maşinii
echo şi
cancellation
redarea prin difuzoare
 Background noise reduction
n P
osibilitatea de a conecta
Voice recognition (upmaxim
to 150trei telefoane
names) *
 Automatic muting of the car stereo and connection to your
vehicle’s speakers
 Registering of up to three mobile phones

2014 © Falcon Electronics 3


Instalare
Pentru instalatori amatori
În cazul în care CK3000 EVOLUTION este instalat de un profesionist, Conectarea cablului MUTE şi a cablului de alimen-
ignoraţi acest capitol şi treceţi la următorul capitol intitulat „Pune- tare:
rea în funcţiune/Primii paşi”. Cablul MUTE este prevăzut cu conector ISO
CK3000 EVOLUTION este alcătuit dintr-o unitate de control electro- de culoare neagră.
nică, un microfon, o telecomandă cu 2 taste şi doi conectori ISO pen- Cablul de alimentare este prevăzut cu conector
tru sistemul audio al maşinii. ISO de culoare gri.
Sistem audio cu conectori ISO:
Unitatea de control electronică: Deconectaţi cablul audio al maşinii şi cablul
Nu instalaţi unitatea lângă sistemul de încălzire sau de alimentare.
de aer condiţionat al vehiculului. Uniţi conectorii mamă ai cablului MUTE şi ai
Nu expuneţi unitatea la razele solare. Evitaţi să cablului de alimentare la conectorii sistemului audio
fixaţi unitatea lângă panouri metalice ce pot al vehiculului.
afecta calitatea semnalului Bluetooth®. Uniţi cablul audio al maşinii şi cablul de
Microfonul: alimentare cu conectorii tată de la car kit.
Microfonul trebuie îndreptat către conducătorul
auto şi instalat, de preferinţă, între parasolar şi
oglinda retrovizoare.
Tastatura:
Vă sfătuim să instalaţi tastatura într-un loc
uşor accesibil conducătorului auto, de preferat
pe o suprafaţă plană care a fost curăţată în
prealabil. Cuplaţi cablul MUTE la conectorul
tastaturii. Verificaţi dacă LED-ul roşu şi
LED-ul verde se aprind şi se sting în funcţie
de poziţia cheii în contact.
Atenţie!

4 Manual Parrot CK3000 Evolution


Instalare
Dacă sistemul audio al maşinii are o intrare MUTE, conectaţi firul gal- Schema de conexiuni
ben de la cablul MUTE la una din intrările „MUTE-IN” (1, 2 sau 3). Citiţi
manualul sistemului audio al vehiculului pentru a identifica poziţia Microfonul ar trebui UNITATEA DE CONTROL
plasat lângă oglinda NU TREBUIE EXPUSĂ LA
intrării MUTE. retrovizoare RAZELE SOLARE
microfon

ATENŢIE!

n Firul roşu de la cablul de alimentare trebuie


Control tastatură
cuplat la 12V permanent, firul portocaliu la 12V contact,
iar firul negru la masa. Cablu de
n Verificaţi schema de cablare a conectorului ISO Cablu MUTE alimentare
de alimentare a sistemului audio al vehiculului
n La unele vehicule, firul roşu şi firul portocaliu
Boxe Conector cablu
trebuie inversate. În acest caz, schimbaţi siguranţele alimentare
între ele.
n Nu cuplaţi firul portocaliu la 12V permanent deoarece Gri
Albastru
riscaţi să descărcaţi complet bateria maşinii. Roşu
Maro
Galben
1. Boxă spate dreapta
2. Boxă faţă dreapta
Sistem audio fără conector ISO: 3. Boxă faţă stânga Alb/Gri Gri
4. Boxă spate dreapta Verde/Albastru Albastru
Puteţi folosi un adaptor special pentru vehicul (neinclus în Portocaliu/Roşu Roşu
|pachet). Dacă nu aveţi un adaptor, cuplaţi rând pe rând fiecare Negru/Maro Maro

fir dacă vehiculul dvs. nu este prevăzut cu conectori de tip ISO.

SISTEM AUDIO VEHICUL

2014 © Falcon Electronics 5


Pornire
Selectarea limbii la prima utilizare Conectarea cu telefonul
n Selectarea limbii la prima utilizare La prima pornire a car kitului trebuie să îl sincronizaţi cu telefonul
n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune dvs. mobil.
„LANGUAGE”(”LIMBĂ”)*, apoi numele limbii configurate în mo- n Activaţi funcţia Bluetooth de pe telefonul mobil.
mentul respectiv pe car kit. n Căutaţi accesoriile Bluetooth din zonă.
n Dacă nu doriţi să schimbaţi limba configurată, puteţi ieşi din
meniu apăsând butonul roşu sau puteţi naviga către următorul Pentru a afla mai multe informaţii, vezi capitolul
meniu din butonul rotativ. „Conexiuni” din manualul de utilizare al telefonului mobil
n Dacă doriţi să configuraţi altă limbă, intraţi în meniu apăsând sau intră pe site-ul www.parrot.com http://www.parrot.
butonul central sau butonul verde. com/usa/support/parrotck3000evolution
n Dacă rotiţi butonul central, car kitul anunţă limbile disponibile (en- În dreapta ecranului, daţi clic pe titlul „Compatibility”.
gleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, germană, portugheză)
Alegeţi telefonul dorit şi consultaţi toate procedurile
n La auzirea limbii dorite, confirmaţi prin apăsarea butonului cen-
tral sau a butonului verde. de configurare.
n Veţi auzi un mesaj de confirmare.
n După ce identifică car kit-ul, pe ecranul telefonului dvs. se va afişa
Reglarea volumului la prima utilizare „PARROT EVOL”.
n Selectaţi-l.
n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune LANGUAGE, apoi n Introduceţi codul de conexiune (1234) sugerat de telefon şi
numele limbii configurate în momentul respectiv pe car kit. confirmaţi. CK3000 EVOLUTION se va conecta la telefon şi se va
n Rotiţi butonul rotativ până când car kitul anunţă VOLUME. auzi mesajul PAIRING SUCCESSFUL.
n Intensitatea sunetului este redată de un beep.
n Pentru a mări/micşora volumul, intraţi în meniu apăsând butonul După realizarea conexiunii, puteţi accesa toate meniurile prin
central sau butonul verde. apăsarea butonului central, iar prin rotirea butonului de scroll puteţi
n Rotiţi butonul central spre dreapta pentru a mări volumul sau auzi denumirea meniului anunţată de car kit. În acest moment
spre stânga pentru a-l micşora. Confirmaţi volumul sonor dorit sunteţi conectat la car kit şi puteţi efectua şi accepta apeluri.
prin apăsarea butonului central sau a butonului verde.
n Veţi auzi un sunet de confirmare.

6 Manual Parrot CK3000 Evolution


Pornire
Reapelare:
Efectuarea şi primirea apelurilor n Ţineţi apăsat (mai mult de 2 secunde) butonul verde al tastaturii
pentru a reapela ultimul număr. Car kitul anunţă Redial.
Apelarea manuală
n Formaţi numărul folosind tastele telefonului. Reglarea sonorului în timpul apelurilor:
n Conversaţia va trece automat pe modul hands-free. Dacă nu n Dacă sunteţi angajat/ă într-o convorbire, puteţi regla volumul
doriţi acest lucru, apăsaţi butonul verde de pe car kit. sonor prin rotirea butonului central.
Acceptarea apelului: Apelare prin recunoaşterea vocală*:
n Apăsaţi butonul verde de pe car kit sau rostiţi „TELEFON” n Apăsaţi butonul verde al tastaturii sau rostiţi PHONE dacă sunt
(vezi capitolul intitulat „Cuvintele Magice” pentru a accepta activate „Cuvintele Magice” (vezi capitolul intitulat „Cuvintele
un apel). Magice” ).
n Apăsaţi butonul roşu de pe car kit sau rostiţi „ÎNCHIDE” n Aşteptaţi până auziţi un sunet.
(vezi capitolul intitulat „Cuvintele Magice” dacă doriţi să n Rostiţi numele persoanei pe care doriţi să o apelaţi. Pentru a
respingeţi un apel). folosi apelarea vocală trebuie să fi înregistrat iniţial etichete
Încheierea apelului: vocale pe telefon sau pe car kit (vezi capitolul „Adăugarea
etichetelor vocale”).
n Apăsaţi butonul roşu de pe car kitul hands-free sau rostiţi n Dacă aţi înregistrat mai multe numere de telefon la acelaşi
„ÎNCHIDE” pentru a încheia un apel. contact, rostiţi „Acasă”, „Serviciu” sau „Mobil” după al doilea beep.
Căsuţa vocală: Modul discret:
Puteţi accesa funcţiile căsuţei vocale de pe kitul hands-free. n Dacă sunteţi angajat/ă într-o convorbire şi doriţi să continuaţi
n Apelaţi propriul număr de telefon. convorbirea în privat, apăsaţi butonul verde. Car kitul anunţă
n Atunci când auziţi mesajul, apăsaţi butonul rotativ. Car kitul va „MODUL DISCRET”.
rosti „0”. n Apăsaţi butonul verde din nou pentru a reveni la modul hands-
n Rotiţi butonul central până când auziţi numărul dorit (1, 2, 3, etc). free.
n Confirmaţi apăsând butonul rotativ.

2014 © Falcon Electronics 7


Accesarea meniurilor
APĂSAŢI BUTONUL CENTRAL (SCROLL)
Limba engleză PENTRU A ACCESA URMĂTORUL MENIU
Pentru a accesa meniurile car kitului:
English Apăsaţi butonul verde sau apăsaţi n Apăsaţi butonul central.
French butonul central pentru a valida. n Car kitul va spune „LANGUAGE”, apoi numele limbii configurate în
momentul respectiv pe car kit.
Spanish Apăsaţi butonul roşu pentru a
anula sau a ieşi din meniu.
n Dacă rotiţi butonul central, car kitul anunţă diferitele meniuri.
Italiano n Pentru a ieşi din meniuri, apăsaţi butonul roşu de pe tastatură sau nu
Rotiţi butonul central pentru apăsaţi nimic timp de 15 secunde.
Dutch
a naviga prin meniuri.
Portuguese
Pentru a schimba limba:
Volume  Volum n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune „LANGUAGE”, apoi nume-
le limbii configurate în momentul respectiv pe car kit.
Add  Adaugă n Dacă nu doriţi să schimbaţi limba configurată, puteţi ieşi din meniu
voiceprints (*) etichete vocale (*)
apăsând butonul roşu sau puteţi naviga către următorul meniu din
Awaiting  Aşteaptă butonul central.
a contact contact n Dacă doriţi să configuraţi altă limbă, intraţi în meniu apăsând buto-
nul central sau butonul verde.
Magic words Cuvinte magice
deactivated dezactivate n Dacă rotiţi butonul central, car kitul anunţă limbile disponibile (en-
gleză, franceză, spaniolă, italiană, germană, olandeză, portugheză)
Record Înregistrează n La auzirea limbii dorite, confirmaţi prin apăsarea butonului central
keywords cuvintele-cheie sau a butonului verde.
Record all Înregistrează toate n Veţi auzi un mesaj de confirmare.
keywords cuvintele-cheie*
Telephone  Telefon Reglarea volumului
not recorded neînregistrat
n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune «LANGUAGE», apoi nume-
Hang up  Închide le limbii configurate în momentul respectiv pe car kit.
not recorded neînregistrat
n Rotiţi butonul central până când car kitul anunţă «VOLUME».
Home not Acasă n Intensitatea sunetului este redată de un beep.
recorded (*) neînregistrat(*)
n Pentru a mări/micşora volumul, intraţi în meniu apăsând butonul
Work not Serviciu central sau butonul verde.
recorded (*) neînregistrat(*)
Cellular not Mobil
recorded (*) neînregistrat(*)
8 *Etichetele vocale au fost traduse, dar ele vor fi rostite de car kit în limba selectată la început şi răspunsul va trebui să fie tot în limba aleasă (de exemplu: engleză) Manual Parrot CK3000 Evolution
Accesarea meniurilor

n Rotiţi butonul central spre dreapta pentru a mări volumul sau Cuvintele magice
spre stânga pentru a-l micşora. Confirmaţi volumul sonor dorit „Cuvintele magice” sunt folosite pentru acceptarea sau pentru în-
prin apăsarea butonului central sau a butonului verde. cheierea unui apel, precum şi pentru activarea funcţiei de recunoaş-
n Veţi primi un sunet de confirmare tere vocală, iar toate acestea fără a lua mâinile de pe volan.

Adăugarea etichetelor vocale: n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune «LANGUAGE», apoi
n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune «LANGUAGE», apoi numele limbii configurate în momentul respectiv pe car kit.
numele limbii configurate în momentul respectiv pe car kit. n Rotiţi butonul central până când car kitul anunţă „CUVINTE MAGI-
n Rotiţi butonul central până când car kitul anunţă «ADD VOICE- CE” şi statutul curent («ACTIVATED» sau «DEACTIVATED»).
PRINTS». n Dacă nu doriţi să schimbaţi statutul, puteţi naviga către următo-
n Intraţi în meniu apăsând butonul central sau butonul verde. rul meniu sau puteţi ieşi din meniu apăsând butonul roşu.
n Car kitul se deconectează de la telefon şi este gata să recepţione- n Dacă doriţi să schimbaţi statutul, apăsaţi butonul central sau bu-
ze numele de contact. tonul verde. Statutul se va modifica din „dezactivate” în „activate”
sau invers. Car kitul anunţă noul statut.
Pentru a trimite un nume de contact, consultaţi ghidul de utilizare n Dacă vreţi să activaţi cuvintele magice, dar nu aţi înregistrat cu-
al telefonului sau intraţi pe www.parrot.com pentru mai multe deta- vântul „TELEFON” şi/sau „ÎNCHIDE”, car kitul va trece automat pe
lii privind procedura aplicabilă telefonului dvs. modul înregistrare. Car kitul vă va indica procedura de înregistra-
re a cuvintelor magice.
n „Cuvintele magice” vor fi activate imediat ce le înregistraţi corect.
Intraţi pe site-ul www.parrot.com sau accesaţi direct http://
www.parrot.com/usa/support/parrotck3000evolution Înregistrarea cuvintelor  „telefon”, „închide”,
În dreapta ecranului, daţi clic pe titlul. Alegeţi telefonul dorit „acasă”, „mobil”, „serviciu”
şi consultaţi toate procedurile de configurare.
n Apăsaţi butonul central. Car kitul va spune «LANGUAGE», apoi
numele limbii configurate în momentul respectiv pe car kit.
Imediat ce car kitul primeşte un contact, vă va transmite instrucţi- n Rotiţi butonul rotativ până când car kitul anunţă «RECORD ALL
uni pe care trebuie să le urmaţi. KEYWORDS».
n Dacă nu doriţi să înregistraţi toate cuvintele cheie, rotiţi butonul
rotativ pentru a accesa cuvântul necesar.

2014 © Falcon Electronics 9


Accesarea meniurilor

n Dacă au fost înregistrate deja unul sau mai multe cuvinte-cheie,


car kitul selectează primul cuvânt-cheie care nu a fost înregistrat.
n Apăsaţi butonul central sau butonul verde pentru a începe înregis-
trarea. Respectaţi instrucţiunile anunţate de car kit.
n După înregistrarea unui cuvânt-cheie, car kitul trece automat la
înregistrarea următorului.
n Car kitul va activa automat toate cuvintele-cheie după ce au fost
înregistrate.
n Puteţi ieşi oricând din meniu apăsând butonul roşu şi puteţi înre-
gistra sau re-înregistra cuvintele la orice alt moment ulterior.

Disclaimer:
Producătorul nu va fi în nici un caz tras la răspundere pentru daune directe, indirecte, incidente sau de consecinţă care rezultă din utilizarea sau
imposibilitatea de a utiliza acest produs sau documentaţia aferentă, chiar şi atunci când este informat despre riscul unor astfel de daune. Acest do-
cument conţine materiale protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt rezervate. Este interzisă reproducerea sau transmiterea vreunei
părţi din acest manual, indiferent sub ce formă, prin ce mijloace sau pentru care scop, fără un acord scris expres. Denumirile de produse care apar
în acest document sunt precizate doar cu scop de identificare. Toate mărcile şi denumirile de produse care apar în acest document constituie un
bun înregistrat al proprietarilor lor.

10 Manual Parrot CK3000 Evolutionwww.store.falcon.ro

Showroom Bucureşti - B-dul Magheru, nr. 6-8, sector 1 ; Tel./Fax: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro
Showroom Timişoara - B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43; Tel.: 0256-274.788; Fax: 0256-274.789; office.timisoara@falcon.ro
Showroom Braşov - Str. Buzeşti, nr. 13, Braşov; Tel.: 0368-456.003; office.brasov@falcon.ro
Showroom Iaşi - Şos. Bucium nr. 17, Iaşi; Tel.: 0332-441.826; Fax: 0332-441.827; office.iasi@falcon.ro
Showroom Cluj - Str. Dorobanţilor, nr. 30 - 32; Tel.: 0364-730.560, 0364-730.561; office.cluj@falcon.ro
Office Falcon - S
 plaiul Unirii, nr. 247-251, sector 3, cod 030137, Bucureşti;
Tel.: 021-410.95.58, 021-410.05.83; Fax: 021-411.63.47; Email: office@falcon.ro