You are on page 1of 8

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SAINS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN
1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada tujuh lajur yang dibina berdasarkan konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai tersebut
seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan.
6 Guru perlu menyelesaikan PdP setiap tema sebelum memberi tahap penguasaan (TP) bagi tema tersebut.
5 Guru hendaklah merujuk kepada standard prestasi (SPi) yang terdapat dalam DSKP untuk memberi TP bagi setiap tema
kerana tafsiran SPi dapat membantu guru menentukan pencapaian murid.

NAMA MURID NO. KAD JANTINA TEKNOLOGI SIKAP PENGUASAAN INKUIRI PENGENALAN SAINS SAINS SAINS BUMI DAN DAN SAINTIFIK KESELURUHAN DALAM HAYAT FIZIKAL BAHAN ANGKASA KEHIDUPAN DAN NILAI SAINS LESTARI MURNI 1 ALIF FITRI BIN AZRI 011083-00-1943 L 1 2 3 4 5 6 6 3 2 HAZLAMI BIN HAZIDI 110225-06-0555 L 1 3 4 5 6 1 2 2 3 MUHAMMAD ASIF HASIF BIN AHMAD FARI 110715-06-0259 L 1 2 3 4 5 6 6 4 4 MUHAMMAD AQIL BIN NOORAZMAN 110108-06-0687 L 1 2 3 4 5 6 6 4 5 MUHAMMAD ARASY' BIN MOHD ARAFAT 110622-10-1621 L 1 2 3 4 5 6 6 4 6 MUHAMMAD ASYRAF BIN ZABARUDDIN 110527-06-0235 L 1 2 3 4 5 6 6 4 7 MUHAMMAD FAIZ AMSYAR BIN MOHAMAD 110204-06-0337 L 8 NUR FARHAHNA BINTI NOR HISAM 110812-06-0306 P 9 PUTRI ARIANUR LAILASARI BINTI RAHMAT 111216-08-0110 P 10 NURUL ATIQAH ADRIANA BINTI MOHD AZL 111124-11-0642 P 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 . MY KID / TAHAP BIL. SEKOLAH : SK SERI INDAH ALAMAT : PUTRAJAYA : WP PUTRAJAYA TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017 Sila tentukan peringkat pentaksiran MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN KAMARUL AZLAN AHMAD Pentaksiran Pertengahan Tahun SAINS KELAS: 1 CERDAS Pentaksiran Akhir tahun TAHAP PENGUASAAN PENGETAHUAN.KEMAHIRAN DAN NILAI NO.

SAMSUL BAHARI BIN AHMAD GURU BESAR SK SERI INDAH . NO. KAD JANTINA TEKNOLOGI SIKAP PENGUASAAN INKUIRI PENGENALAN SAINS SAINS SAINS BUMI DAN DAN SAINTIFIK KESELURUHAN DALAM HAYAT FIZIKAL BAHAN ANGKASA KEHIDUPAN DAN NILAI SAINS LESTARI MURNI 60 ………………………………………………… EN. MY KID / TAHAP BIL. NAMA MURID NO.

### TEKNOLOGI DAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang bentuk asas bongkah. ### Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang bentuk muka bumi. ### Menilai pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan kepentingannya SAINS SAINS BAHAN 5 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. tindakan dan kutub magnet dalam konteks penyelesaian SAINS FIZIKAL 4 masalah. SK SERI INDAH PUTRAJAYA LOGO WP PUTRAJAYA SEKOLAH 2 October. haiwan dan tumbuhan SAINS HAYAT 3 dalam melaksanakan tugasan mudah. bentuk. SAMSUL BAHARI BIN AHMAD ### . 2017 NOTA : JANGAN PADA SAINS ### ### Nama Murid HAZLAMI BIN HAZIDI ### No. manusia. 2017 ### ### ### Tahap Penguasaan Keseluruhan 2 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN ### Berikut adalah pernyataan bagi Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut di samping menunjukkan sifat ingin tahu. NILAI MURNI ### ### ### ULASAN TAMBAHAN ### (Jika ada) : ### ### ### ### ### ### ### ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ### EN KAMARUL AZLAN AHMAD EN. ### Menganalisis pengetahuan tentang kegunaan. KEHIDUPAN LESTARI ### SIKAP SAINTIFIK DAN 2 Minat dan bersifat ingin tahu. Tahap Penguasaan keseluruhan ### ### TAHAP MATA PELAJARAN TEMA TAFSIRAN PENGUASAAN ### INKUIRI DALAM SAINS 1 Mengingat kembali kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains. ### Mengaplikasikan pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. MY KID 110225-06-0555 ### Jantina L ### Kelas 1 CERDAS ### Nama Guru EN KAMARUL AZLAN AHMAD ### Tarikh Pelaporan 2 October. jenis tanah dan kandungannya dalam konteks BUMI DAN ANGKASA 6 penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ### SK SERI INDAH SK SERI INDAH ### ### .

TAHAP SAINS HAYAT PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. haiwan dan tumbuhan dalam konteks penyelesaian 5 masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. manusia. Menilai kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk 5 melaksanakan satu tugasan. manusia. manusia. tindakan dan kutub magnet dalam konteks penyelesaian masalah. TAHAP SAINS FIZIKAL PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang contoh objek/alat yang menggunakan magnet. manusia. manusia. 2 Memahami kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan 6 kepentingannya dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. haiwan dan tumbuhan dalam konteks 4 penyelesaian masalah. 3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang kegunaan. 2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk magnet serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. 4 Menganalisis pengetahuan tentang kegunaan. Menilai pengetahuan tentang kegunaan. bentuk dan tindakan magnet dalam melaksanakan tugasan mudah. Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang kegunaan. haiwan dan tumbuhan serta dapat menjelaskan 2 kefahaman tersebut. Memahami pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Memahami pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan kepentingannya serta dapat 2 menjelaskan kefahaman tersebut. Mengaplikasikan pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. manusia. Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan kepentingannya dalam 4 konteks penyelesaian masalah. TAHAP SAINS BAHAN PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan. 3 Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains untuk melaksanakan tugasan mudah. haiwan dan tumbuhan. tindakan dan kutub magnet dalam konteks penyelesaian 6 masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. haiwan dan tumbuhan dalam 6 konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. haiwan dan tumbuhan dalam 3 melaksanakan tugasan mudah. Menganalisis pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. bentuk. Mengaplikasikan pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan kepentingannya dalam 3 melaksanakan tugasan mudah.DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI TAHAP INKUIRI DALAM SAINS PENGUASAAN 1 Mengingat kembali kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains. . bentuk. 4 Menganalisis kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah. tindakan dan kutub magnet dalam konteks penyelesaian masalah dan 5 membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. Menilai pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air dari aspek jenis objek/bahan dan kepentingannya dalam konteks 5 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. Menilai pengetahuan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. bentuk. Merekacipta menggunakan pengetahuan kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah 6 dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

alam sekitar dan berhemah tinggi. Menilai pengetahuan tentang bentuk muka bumi. bertanggungjawab ke atas diri. 3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bentuk muka bumi. bersifat ingin tahu. jujur dan tepat dalam merekod data. Memahami pengetahuan tentang bentuk muka bumi. rajin dan tabah dalam 6 menjalankan tugas. rajin dan tabah. rakan. bersifat ingin tahu.bekerjasama. berani mencuba. 4 Menganalisis pengetahuan tentang bentuk asas bongkah dalam konteks penyelesaian masalah. TAHAP TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang bentuk asas bongkah. bekerjasama. 2 Minat dan bersifat ingin tahu. 4 Menganalisis pengetahuan tentang bentuk muka bumi. jenis tanah dan kandungannya serta dapat menjelaskan kefahaman 2 tersebut. TAHAP SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI PENGUASAAN 1 Minat. jenis tanah dan kandungannya dalam konteks 6 penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. jujur dan tepat dalam merekod data. berani mencuba dan bersistematik. jujur dan tepat dalam merekod data. 2 Memahami pengetahuan tentang bentuk asas bongkah serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut. 3 Minat. jujur dan tepat dalam merekod data. rajin dan tabah dalam 5 menjalankan tugasan. rakan. jenis tanah dan kandungannya. Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut di samping menunjukkan sifat ingin 2 tahu. . TAHAP BUMI DAN ANGKASA PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan tentang bentuk muka bumi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan mudah dengan jujur serta merekod data 3 dengan tepat. Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang bentuk muka bumi. bersifat ingin tahu. bersistematik. Menilai pengetahuan tentang bentuk asas bongkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk 5 melaksanakan satu tugasan. Minat. bersifat ingin tahu. alam sekitar dan berhemah tinggi. jenis tanah dan kandungannya dalam konteks penyelesaian masalah. TAHAP KESELURUHAN PENGUASAAN 1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains serta menunjukkan minat. Merekacipta menggunakan pengetahuan bentuk asas bongkah dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat 6 keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk 5 melaksanakan satu tugasan secara bekerjasama. jenis tanah dan kandungannya dalam konteks penyelesaian masalah dan 5 membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan. 3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bentuk asas bongkah dalam melaksanakan tugasan mudah. berani mencuba. Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah secara bersistematik serta berani 4 mencuba. bersistematik. jenis tanah dan kandungannya dalam melaksanakan tugasan mudah. 4 Minat. Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat 6 keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif serta bertanggungjawab ke atas diri. Minat.

MURID 0 5 1 0 0 0 10 10 6 5 5 5 1 0 0 TP 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 0 5 TP 0 6 TP0 1 TP 2 TP 3 TP0 4 TP0 5 TP0 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID SAINS FIZIKAL SAINS BAHAN TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 6 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 1 0 0 0 5 BIL. SAINS Sekolah: SK SERI INDAH Guru Mata Pelajaran: EN KAMARUL AZLAN AHMAD Kelas 1 CERDAS INKUIRI DALAM SAINS SAINS HAYAT TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 0 0 5 1 0 0 BIL. MURID 1 0 0 0 0 5 10 10 5 5 5 5 1 1 0 0 01 02 3 0 4 0 5 6 TP 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 0 0 0 0 5 1 BIL. MURID 0 0 0 5 1 0 10 10 5 5 5 5 1 1 0 0 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP0 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID BUMI DAN ANGKASA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 BIL. MURID 0 1 1 4 0 0 10 5 4 5 5 1 1 1 0 0 TP0 1 TP 2 TP 0 3 TP0 4 TP 0 5 TP 6 TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 0 5 TP0 6 JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID .