You are on page 1of 1

SEKOLAH INTEGRASI TAHFIZ ILMUWAN

PERMOHONAN PEMBAYARAN
ONLINE/CEK

A.DIISI OLEH PEMOHON

MAKLUMAT PENTING

1. Sila hantar permohonan yang lengkap diisi dan dapatkan tandatangan Ketua jabatan ke Bahagian Akaun
2. Pemohon perlu mendapatkan invois sebelum membuat permohonan pembayara.
3. Bayaran akan dibuat dalam tempoh Lima(5) hari bekerja
4. Resit akan diberikan jika perlu

Nama Pemohon

Tarikh

Jabatan

Bayaran kepada

Jumlah

No akaun

Bank

Tujuan/perkara

Tandatangan Pemohon Tandatangan Ketua Jabatan

Tarikh: Tarikh:

Untuk kegunaan pejabat sahaja

Diluluskan Oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Nama: Nama: Nama:


Tarikh: Tarikh: Tarikh: