You are on page 1of 10

English LanguagePlanning

Academic Year 2018 - 2019

Programa aprobată cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

School: Școala Gimnazială Elena Negri


Grade: VI
Hours : 2/W
Bookcourse : Snapshot Elementary, L2, Longman
Teacher : Carmen Dulgheru

UNITATEA DE COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBS


ÎNVĂŢARE ORE
1 Revision 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Recapitularea continuturilor
interlocutorului studiate in clasa a V-a
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea
orei
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
2 Test initial 4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
3 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
Nice to meet you familiare Talk about personal details
all. 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul Grammar:
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Present simple
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Vocabulary:
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Countries and nationalities.
interlocutorului Family members.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea Types of music
orei Skills:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Listen to someone talking
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru about her life.
facilitarea orientării Read about the city of
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un Liverpool.
afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt support Write notes about a city in
3.3 Identificarea datelor cuprinse într-un formular simplu (nume, prenume, data your country
nașterii, adresa) Helpline: Learning tips
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) Soundbite: /sp/, /st/, /sk/
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
4.3 Manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje scrise simple
4 You mustn’t play 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
loud music. familiare Talk about rules.
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Grammar:
interlocutorului There is/there are with some
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea and any.
orei Verb must/mustn’t, can/can’t.
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Prepositions of place: in, on,
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru under, in front of, behind,
facilitarea orientării above, next to, opposite, on
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș the left/right (of), between, in
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport the corner (of), near
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Vocabulary:
Parts of a room.
Furniture and objects.
Patterns and colours.
Skills:
Write a description of a
room.
Read rules for a hostel
Helpline: Organize new
vocabulary
Soundbite: Sentence stress:
It’s on the floor.

5 Fast Rewind 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple


Units 1 and 2. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea
orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
6 I always have 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
coffee. familiare Talk about routines !
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul Grammar:
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Adverbs/ Phrases of
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple frequency.
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Present simple for routines.
interlocutorului Present continuous.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Present simple and
exprimarea orei continuous in contrast
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Vocabulary:
2.4 Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale Clock times.
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru Periods of time.
facilitarea orientării Free-time activities.
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș Skills:
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Read about a day in the life
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) of a pop star on tour.
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Write about a typical week.
Listen to a telephone
conversation about a problem
Helpline: Test your memory
Soundbite: /ps/, /ts/. /ks/

7 Would like a 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
sandwich? familiare Offer food and drink with
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul would like.
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Countable and uncountable
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea nouns.
interlocutorului Verb have got with some and
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea any, going to future.
orei Vocabulary:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Food and drink
2.4 Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale Skills:
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru Write a food diary.
facilitarea orientării Listen to a food programme.
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș Read about a day in the life
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport of an animal film star
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) Helpline: Organize new
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii vocabulary
Soundbite: / /, / /

8 Fast Rewind 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple


Units 3 and 4. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
Revision interlocutorului
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea
orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
9 Who are they 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
playing? familiare Make polite request with
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul could
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Gerund (- ing form) after
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea verbs like, hate, (don’t mind,
interlocutorului prefer).
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea Vocabulary:
orei Months and dates.
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Skills:
2.4 Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale Listen to a radio programme
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru about future sporting events.
facilitarea orientării Read an interview with a
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș footballer. Soundbite: / /
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
10 A Liverpool 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
ghost story familiare Ask and talk about past
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul events.
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Past simple of regular verbs.
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Past simple of verb to be.
interlocutorului Possessive pronouns.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea Question word: Whose?
orei Vocabulary:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Common adjectives.
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru School subjects
facilitarea orientării Skills:
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș Read a ghost story.
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Listen to a telephone
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) conversation about exam
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii results
Helpline:
Record past tense forms of
regular verbs
Soundbite: /t/, /d/, /id/

11 Fast Rewind 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple


Units 6 and 7. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea
orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
12 Girls screamed 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
and wept. familiare Give biographical details.
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul Buy things in shops.
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Ask for and give directions.
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Grammar:
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Past simple of irregular verbs
interlocutorului Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea English money.
orei Places in towns
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Skills:
2.4 Manifestarea deschiderii pentru a participa la scurte interacțiuni sociale Read about the Beatles.
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru Listen to people buying
facilitarea orientării things in shops.
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș Listen to people giving
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport directions
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) Helpline: Learn past tense
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii form of irregular verbs

13 What was it 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
doing? familiare Describe past events.
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul Grammar:
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Past continuous.
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Vocabulary:
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Animals.
interlocutorului Rooms and parts of the house
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Skills:
exprimarea orei Listen to a dialogue and note
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj the correct order of events.
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru Read about a brave dog.
facilitarea orientării Write an animal story.
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș Helpline: Use a dictionary
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Soundbite: / /, / /
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
14 Fast Rewind 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
Units 8 and 9. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea
orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
15 I’ve lost my 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte Communication:
rucksack. familiare Ask about and describe
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în cadrul objects. Describe people
unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Prepositions: with, on, in
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Present Perfect Simple
interlocutorului Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la exprimarea Materials and personal
orei possessions. Clothes.
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Physical description
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice pentru Skills:
facilitarea orientării Listen to a telephone
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș conversation about a lost bag.
(inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Read a message on the
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni etc.) Internet.
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Write a message on the
Internet about a friend you
want to contact
Helpline: Learn by heart
Soundbite: /h/
SEMESTER II
16 It’s the highest in the 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
world. contexte familiare Ask and talk about experiences.
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în Make comparisons.
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Present perfect simple with
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea never and ever.
interlocutorului Comparative and superlative of
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la short and long adjectives.
exprimarea orei Question words: How? +
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj adjective
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice Vocabulary:
pentru facilitarea orientării Adjectives of measurement: fast,
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe heavy, high, long, wide
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Skills:
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni Listen to a dialogue and answer
etc.) questions.
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Read about a theme park ride.
Write a postcard about an
exciting ride
Helpline: Check spelling
Soundbite: Sentence stress
17 Fast Rewind Units 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
11and 12. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
18 You shouldn’t move 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
it. contexte familiare Talk about injuries.
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în Make decisions.
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Give advice
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Grammar:
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Verb will/won’t for predictions
interlocutorului and decisions.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Verb should/shouldn’t for advice
exprimarea orei and obligation
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Vocabulary:
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice Parts of the body
pentru facilitarea orientării Skills:
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe Read and complete a
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport questionnaire on good manners.
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni Write a Good Date Guide
etc.) Helpline: Practise speaking
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Soundbite: /l/
19 Do I have to? 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication: !
contexte familiare Talk about jobs.
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în Grammar:
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Verb have to (present and past
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple simple)
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Vocabulary:
interlocutorului Household jobs.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Occupations
exprimarea orei Skills:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Read an article about helping in
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice the house.
pentru facilitarea orientării Listen to someone talking about
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe an amusing incident
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Helpline: Improve your
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni listening skills
etc.) Soundbite: Word stress
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
20 Fast Rewind Units 13 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
and 14. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
21 Wide angle: Too old 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Consolidation of language and
at fourteen? contexte familiare skills
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
22 What would you like 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
to do? contexte familiare Ask for and make suggestions
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în with shall, why don’t we?, let’s.
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Express preferences
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Grammar:
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Would like/would prefer +
interlocutorului infinitive with to.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Verb would rather + infinitive
exprimarea orei without to. The imperative for
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj instructions and advice
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice Vocabulary:
pentru facilitarea orientării Leisure activities
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe Skills:
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Read What’s on ?advertisements
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni Listen to a radio programme.
etc.) Write an invitation.
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii Read advice about how to be
safe at carnivals
Helpline: Use a dictionary
Soundbite: /ai’laik/, /aid’like/

23 If you complain any 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
more, … contexte familiare Apologize with a reason and
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în respond
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple Adverb formation
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Vocabulary:
interlocutorului Adjectives and adverbs
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Skills:
exprimarea orei Write a message of apology.
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Listen to a dialogue and choose
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice the best answers.
pentru facilitarea orientării Read about voluntary work
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii

24 Fast Rewind Units 16 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple


and 17. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
25 The scenes are 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
filmed here. contexte familiare Remind and reassure people
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în with will/won’t
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple The passive: present simple
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Vocabulary:
interlocutorului Jobs in the media.
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Types of films
exprimarea orei Skills:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Listen to an actor talking about
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice acting in films.
pentru facilitarea orientării Read about a popular film.
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe Write about a film you enjoy
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport Helpline: Reading in class
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni Soundbite: Fall-rise intonation
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
26 They were sold as 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în Communication:
slaves. contexte familiare Order food and drink in a
1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în restaurant
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar Grammar:
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple The passive: past simple
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea Much, many, a lot of
interlocutorului Vocabulary:
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la Food and drink in a restaurant
exprimarea orei Skills:
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj Read about slavery.
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice Listen to a discussion about a
pentru facilitarea orientării museum
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe Helpline: English outside the
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport classroom
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni Soundbite: / /
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
27 Fast Rewind Units 18 1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
and 19. 2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
Revision 2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii
28 1.1 Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în
Wide angle: A diary contexte familiare Consolidation of skills
of hope 1.2 Identificarea orei şi a cantităţii exprimate numeric (preţuri, numere) în
cadrul unui mesaj audiat articulat clar şi rar
1.3 Explorarea unor aspecte culturale simple
2.1 Formularea unui mesaj simplu în situații uzuale, cu sprijin din partea
interlocutorului
2.2 Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la numere, la preţuri, la
exprimarea orei
2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ unui personaj
3.1 Identificarea informațiilor din panouri și semne aflate în locuri publice
pentru facilitarea orientării
3.2 Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe
un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport
4.1 Completarea de date personale (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni
etc.)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine / despre alţii