You are on page 1of 13

Untuk SULIT 2 015/2

Kegunaan
Pemeriksa [60 markah]
Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan tahun kelahiran Encik Osman.

1945
Rajah 1

(i) Nyatakan tahun tersebut selepas 2 dekad.


…………………………………………………………………………………
[1 markah]

1
(ii) Nyatakan umur Encik Osman pada tahun 2015
…………………………………………………………………………………
2 [1 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan sebuah muka jam.

Rajah 2

(i) Lukiskan jarum jam dan minit untuk menunjukkan jam 1400. [1 markah]

(ii) Nyatakan jam 1400 dalam sistem 12 jam.

………………………………………………………………………………….
[1 markah]
2

2 015/1
SULIT 3 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
3 Azri pulang dari sekolah pada pukul 1.00 p.m. Dalam perjalanan Azri singgah di
kedai runcit pada pukul 1.15 p.m. Azri menghabiskan masa selama 20 minit di
kedai runcit sebelum meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Dia sampai ke
rumah 30 minit kemudian.

(i) Pukul berapakah Azri meninggalkan kedai runcit? [1 markah]

(ii) Pukul berapakah Azri sampai di rumahnya.


Nyatakan waktu Azri sampai dalam sistem 24 jam. [2 markah]

[Lihat halaman sebelah


3
015/2 SULIT
Untuk SULIT 4 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
4 Jadual 4 menunjukkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri Malaysia yang
pertama sehingga yang kelima.
Tunku Abdul Tun Abdul Tun Hussein Tun Dr Tun
Rahman Razak Onn Mahathir Abdullah
1957 - 1970 1970 - 1976 1976 - 1981 1981 - 2003 2003 - 2009
Jadual 4

(i) Hitung tempoh perkhidmatan Tunku Abdul Rahman.


Beri jawapan dalam dekad dan tahun. [2 markah]

4
(ii) Hitung julat perkhidmatan Perdana Menteri paling lama dengan yang
paling singkat dalam tahun. [2 markah]
4

5 (i) Sebuah kilang syampu telah mula beroperasi sejak tahun 1995. Setelah 2
dekad, kilang tersebut mengalami masalah kewangan dan ditutup.
Pada tahun berapakah kilang tersebut menamatkan operasinya?
[2 markah]

(ii) Nyatakan tempoh operasi, dalam bulan, sebelum kilang itu ditutup.
[2 markah]

4 015/2
SULIT 5 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
6 Rajah 6 menunjukkan waktu mula latihan tenis pada suatu petang.

Rajah 6

Latihan itu mengambil masa 90 minit.


(i) Bilakah waktu latihan tenis itu tamat? [2 markah]

(ii) Sesi latihan dijalankan sebanyak empat kali dalam sebulan.


Hitungkan tempoh latihan dalam setahun. Nyatakan jawapan dalam jam.
[3 markah]

[Lihat halaman sebelah


5
015/2 SULIT
Untuk SULIT 6 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
7 (i) 6 hari × 5 = minggu hari. [2 markah]

1
(ii) Hitungkan 4 dekad + 2 tahun + dekad.
2
Berikan jawapan dalam tahun. [2 markah]

(iii) Berdasarkan soalan (ii), nyatakan tempoh tersebut dalam bulan.


[1 markah]

5 015/2
SULIT 7 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
8 Piala Dunia mula diperkenalkan pada tahun 1930. Kejohanan ini berlangsung
setiap empat tahun.

(i) Nyatakan usia Piala Dunia pada tahun 2015. [2 markah]

(ii) Kejohanan Piala Dunia pada tahun 1942 dan 1946 tidak dipertandingkan
disebabkan oleh Perang Dunia Kedua.
Berapa kalikah Kejohanan Piala Dunia telah diadakan sehingga tahun 1970?
[2 markah]

(iii) Jika Kejohanan Piala Dunia diadakan pada tahun 2016, nyatakan tahun yang
berikutnya kejohanan akan diadakan pula. [1 markah]

[Lihat halaman sebelah


5
015/2 SULIT
Untuk SULIT 8 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
1
9 (i) Hitungkan 2 jam 25 minit + jam.
4
Berikan jawapan dalam jam dan minit. [2 markah]

(ii) 6 jam 34 minit + 2 jam minit = [2 markah]

4
015/2
SULIT 9 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
10 Rajah 10 menunjukkan waktu yang ditulis di atas sekeping kad.

7:30 p.m.
Rajah 10

(i) Berdasarkan Rajah 10, tuliskan waktunya dalam sistem 24 jam.


………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(ii) Setengah jam selepas 7.30 p.m. ialah


………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(iii) Sebuah kereta memulakan perjalanan ke Kuala Lumpur pada jam 7.30 p.m.
Tempoh perjalanan ke Kuala Lumpur mengambil masa 6 jam.
Nyatakan waktu, dalam sistem 24 jam, kereta tersebut tiba di
Kuala Lumpur. [3 markah]

10

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT 5
Untuk SULIT 10 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
11 Jadual 11 menunjukkan tempoh pelaksanaan projek perumahan di Bandar A.

Tempoh
Projek Pembangunan
(tahun)

Fasa 1 5

Fasa 2 7

Fasa 3

Fasa 4 4
Jadual 11

Tempoh pelaksanaan keempat-empat fasa ialah 2 dekad.


(i) Hitung tempoh pelaksaan projek Fasa 3. [2 markah]

(ii) Fasa 1 bermula pada tahun 2000. Sejurus selepas tamatnya Fasa 4,
syarikat pemaju memulakan projek Fasa 5 yang mengambil masa selama 3
tahun untuk disiapkan. [3 markah]

11

5 015/2
SULIT 11 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
12 (i) Jumlahkan 26 abad, 9 dekad dan 148 tahun.
Beri jawapan dalam abad dan tahun. [2 markah]

(ii) Umur Puan Fatimah ialah 82 tahun manakala umur anaknya ialah 49 tahun.
Kira jumlah umur mereka dalam dekad dan tahun. [1 markah]

12

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT 3
Untuk SULIT 12 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
13 Berikut adalah perbualan di antara Aiman dan kakaknya.

Seronok la adik. Tiap-tiap Yeh! Kakak lagi banyak,


bulan Opah beri RM30. Nanti dapat RM50 tiap-tiap bulan.
bila dah besar, kayalah!

(i) Berdasarkan perbualan, nyatakan jumlah wang yang dikumpul oleh


Aiman dalam tempoh setahun. [2 markah]

(ii) Berapakah jumlah wang yang dikumpul oleh Aiman dan kakaknya
dalam tempoh setahun? [2 markah]

13

4 015/2
SULIT 13 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
14 Jadual 14 menunjukkan tempoh Planet Neptun membuat satu putaran lengkap
mengelilingi matahari.

1 putaran lengkap
Planet
mengelilingi matahari

Neptun 1 abad 65 tahun

Jadual 14

(i) Hitung masa, dalam tahun, bagi 2 putaran lengkap. [2 markah]

(ii) Planet Uranus mengambil masa selama 84 tahun untuk membuat putaran
lengkap mengelilingi matahari.
Berdasarkan Jadual 14, nyatakan perbezaan tempoh mengelilingi matahari
di antara planet Neptun dan planet Uranus, dalam bulan. [3 markah]

14

[Lihat halaman sebelah


015/2 SULIT 5
Untuk SULIT 14 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
15 Jadual 15 menunjukkan waktu mula dan tamat perjalanan sebuah bas ekspres dari
Putrajaya ke Kulim.

Mula Tamat
12 Mac 2015 13 Mac 2015

10.50 p.m. 2.10 a.m.

(i) Kira tempoh masa untuk bas tersebut tiba di Kulim. [2 markah]

(ii) Pemandu bas tersebut akan berehat selama 4 jam sebelum memulakan
semula perjalanannya ke Putrajaya.
Nyatakan waktu ketibaan bas tersebut di Putrajaya dalam sistem 24 jam.
[2 markah]

15
KERTAS SOALAN TAMAT

4 015/2 SULIT