You are on page 1of 13

1

PEMBAHAGIAN

7 ) 56 6 ) 276 11 ) 110 3 ) 396 12 ) 336

6 ) 276 15 ) 150 20 ) 160 14 ) 350 9 ) 162

2 ) 76 16 ) 192 3 ) 327 17 ) 85 2 ) 382

2
9 ) 198 18 ) 36 6 ) 132 15 ) 150 3 ) 291

1 ) 388 6 ) 252 17 ) 272 8 ) 176 19 ) 247

PRA - ALGEBRA

74 + ____ = 147 63 + ____ = 149 9 + ____ = 41 57 + ____ = 129

75 + ____ = 140 11 + ____ = 95 48 + ____ = 135 ____ + 28 = 66

____ + 42 = 98 ____ + 2 = 5 36 + ____ = 75 59 + ____ = 148

____ + 90 = 153 ____ + 84 = 130 28 + ____ = 109 82 + ____ = 111

____ + 33 = 58 10 + ____ = 17 12 + ____ = 36 ____ + 32 = 48

3
____ + 93 = 163 ____ + 30 = 54 ____ + 20 = 60 ____ + 95 = 184

____ + 32 = 79 17 + ____ = 58 32 + ____ = 79 2 + ____ = 26

79 + ____ = 94 86 + ____ = 93 ____ + 66 = 86 93 + ____ = 134

____ + 28 = 90 82 + ____ = 179 6 + ____ = 29 ____ + 3 = 27

____ + 60 = 114 ____ + 53 = 65 ____ + 84 = 92 82 + ____ = 122

OPERASI BERCAMPUR

(31 - 7) - 6 = 9 + 47 x 42 = (6 - 10) + 2 =

34 x 6 - 46 = 49 + 45 x 10 = 12 ÷ (10 ÷ 5) =

36 - (20 + 16) = 28 x (46 x 29) = 45 + 35 - 10 =

31 - (4 + 9) = (19 + 26) x 27 = 37 - (45 x 29) =

(44 x 22) - 20 = 15 ÷ 3 + 20 = 49 x 14 - 13 =

4
PERMUDAHKAN PECAHAN

6 6 5 5 2

= = = = =

12 12 10 10 10

4 8 9 6 6

= = = = =

8 12 12 9 12

4 8 5 6 6

= = = = =

8 12 10 12 10

3 8 4 3 4

= = = = =

9 12 8 6 12

5 8 8 8 5
=
= = = =

10 12 12 12 10

5
PERPULULHAN KEPADA PERATUS
0.86 = _____% 0.28 = _____% 0.24 = _____% 0.69 = _____% 0.34 = _____%

0.1 = _____% 0.61 = _____% 0.79 = _____% 0.77 = _____% 0.88 = _____%

0.62 = _____% 0.15 = _____% 0.82 = _____% 0.25 = _____% 0.8 = _____%

0.99 = _____% 0.02 = _____% 0.16 = _____% 0.08 = _____% 0.12 = _____%

0.57 = _____% 0.35 = _____% 0.94 = _____% 0.58 = _____%


0.39 = _____%

PERATUS KEPADA PERPULUHAN


71 % = _____ 45 % = _____ 24 % = _____ 29 % = _____ 96 % = _____

17 % = _____ 39 % = _____ 53 % = _____ 36 % = _____ 43 % = _____

50 % = _____ 77 % = _____ 18 % = _____ 61 % = _____ 23 % = _____

95 % = _____ 3 % = _____ 10 % = _____ 99 % = _____ 72 % = _____

5 % = _____ 92 % = _____ 56 % = _____ 40 % = _____


1 % = _____

6
81.70 70.36 40.70 68.69 5.36
+ 43.59 + 65.34 + 40.17 + 24.00 + 5.28

51.12 89.89 8.20 19.27 99.68


+ 48.18 + 38.63 + 1.57 + 15.50 + 68.90

13.16 30.01 39.88 86.29 12.41


+ 8.76 + 2.59 + 21.99 + 79.48 + 8.30

85.26 48.21 26.48 64.84 98.31


+ 42.21 + 9.41 + 8.44 + 34.59 + 25.74

33.15 33.82 60.02 63.25


22.37
+ 12.52 + 33.49 + 55.17 + 49.45
+ 1.06

7
LUAS DAN PERIMETER

8
PECAHAN SETARA – LOREKKAN

9
MASA

10
PENUKARAN UNIT

11
12
13