You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWOŚCI SYLVANII:


NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
KSIĘSTWO VON WALDEN KSIĘŻNA SOPHIE VON WALDEN
WALDENHOF MS Księżna Sophie 4200 2 administracja, handel, 50b/30c Stolica Sylvanii. Centrum Kultu Sigmara w
uprawy prowincji. Prom na rzece Stir i Ils.
Egling W Księżna Sophie 82 1 torf, uprawy 6c Prom na rzece Ils.
Hundham W Księżna Sophie 92 1 uprawy 10c
BARONIA VON WALDEN BARON HEINRICH VON WALDEN
Teufelheim Z Baron Heinrich 87 1 uprawy 10b/4c W pobliżu ruin zamku Vanhalden.
Prom na rzece Tepla.
Drakendorf W - 45 1 ubóstwo - Prom na rzece Ils.
Drakenhof Z Baron Heinrich 0 0 - - Dawna stolica Sylvanii, należąca do Von
Draków i Von Carsteinów.
Vanhalden Z Baron Heinrich 0 0 - - Zamieszkałe przez Ghoule ruiny zamku
wybudowanego przez nekromantę Dietera
van Hala.
BARONIA VON RUMSFED BARON KRISTOF VON RUMSFELD
Leicheberg MM Baron Kristof 380 2 kozy, owce 20b/15c Prom na rzece Eisig.
Naubonum W Baron Kristof 94 1 ubóstwo 5c Prom na rzece Eisig.
BARONIA VON FENNWART BARON KARL VON FENNWART
Mikalsdorf MM Baron Karl 145 1 uprawy, torf 10b/10c Rogatki.
Nachtdorf W Baron Karl 43 1 ubóstwo - U podmurza Mikalsdorf.
BARONIA VON BUNDEBAD BARONOWA GABRIELLA VON BUNDEBAD
Nachthafen MM Baronowa Gabriella 225 2 kozy, owce 17b/14c
Pfaffbach W Baronowa Gabriella 93 1 ubóstwo 7c
BARONIA VON REGRAKS BARON OSKAR VON REGRAKS
Regrakhof Z Baron Oskar 86 1 ubóstwo 8b/-
Swartzdorf W Baron Oskar 33 1 ubóstwo - U podmurza Regrakhof.
KULT SIMGARA
Siegfriedhof Z Świątynia Sigmara 320 2 drewno, uprawy 45a/15c Klasztor Sigmara. Prom na rzece Rott.
Frazndofr W Świątynia Sigmara 37 1 ubóstwo - U podmurza Siegfriedhof.
Wasserhof W Świątynia Sigmara 25 1 ubóstwo - U podmurza Siegfriedhof.
BARONIA VON KRISTALLBACH BARONOWA ANIKA VON KRISTALLBACH
Stirfähre MM Baronowa Anika 285 2 kozy, ser, uprawy 12b/12c Prom na rzece Stir.
Rottfurt W Baronowa Anika 55 1 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Rott.
BARONIA VON STOLPE BARON PETR VON STOLPE
Schwarzhafen MM Baron Petr 420 2 bydło, uprawy 15b/20c
Steubenhof W Baron Petr 58 1 ubóstwo - U podmurza Schwarzhafen.
BARONIA VON WELLMITZ BARON STEFAN VON WELLMITZ
Tempelhof Z Baron Stefan 83 1 uprawy 12b Prom na rzece Rott.
Huttenhof W Baron Stefan 22 1 ubóstwo - U podmurza Tempelhof.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

2 - WARHAMMER FRP