You are on page 1of 120

EN

SE
NO
FI
DK
SI
HR
SIRONA M2 i-SIZE
ECE R-129, 45 cm - 105 cm, max. 19 kg (Birth - ca. 4 Y)

User guide
EN: rearward-facing (45 cm - 105 cm, max. 19 kg) SE: bakåtvänd (45 cm - 105 cm, max. 19 kg)
NO: Bakover vendt (45 cm - 105 cm, max. 19 kg) FI: selkä menosuuntaan (45 cm - 105 cm, max. 19 kg)
DK: bagudvendt (45 cm - 105 cm, max. 19 kg SI: obrnjen nazaj (45 cm - 105 cm, max. 19 kg)
HR: položaj licem prema natrag (45 cm - 105 cm, max. 19 kg)

CLICK!

MAX.

2
EN - WARNING! This short manual serves as an overview only. For maximum protection and best comfort
8 | CONTENT

EN
for your child it is essential to read and follow the entire instruction manual carefully.

9 | INNEHÅLL

SE
SE – VARNING! Denna korta handbok är endast en översik För maximalt skydd och bästa komfort för ditt barn

NO
är det viktigt att läsa och följa hela bruksanvisningen noga. 9 | INNHOLD

54 | SISÄLLYS

FI
NO – ADVARSEL! Den korte manual giver kun et overblik over produktet. For maksimal beskyttelse af og komfort
for dit barn er det essentielt at læse og følge instruktionsmanualen grundigt.

DK
55 | INDHOLD

55 | VSEBINA

SI
FI – VAROITUS ! Tämä lyhyt käyttöohje antaa vain yleiskatsauksen. Jotta lapsesi saisi parhaan turvallisuuden ja
mukavuuden, on erittäin tärkeää, että luet koko käyttöohjeen huolellisesti.

HR
99 | SADRŽAJ

DK – ADVARSEL! Denne korte manual giver kun et overblik over produktet. For maksimal beskyttelse af og
komfort for dit barn er det essentielt at læse og følge instruktionsmanualen grundigt.

SI – OPOZORILO! Ta kratka navodila služijo le za hiter pregled. Za maksimalno zaščito in največje udobje
vašega malčka pa je bistvenega pomena, da skrbno preberete celotna navodila za uporabo in jim sledite.

HR – UPOZORENJE Ovaj kratki priručnik služi samo kao pregled. Za maksimalnu zaštitu i najbolju udobnost
Vašeg djeteta, važno je da upute za upotrebu u cijelosti pažljivo pročitate i slijedite.
3
EN: forward-facing (76 cm - 105 cm, max. 19 kg) SE: framåtvänd (76 cm - 105 cm, max. 19 kg)
NO: Fremover vendt (76 cm - 105 cm, max. 19 kg) FI: kasvot menosuuntaan (76 cm - 105 cm, max. 19 kg)
DK: fremadvendt (76 cm - 105 cm, max. 19 kg) SI: obrnjen v smeri vožnje (76 cm - 105 cm, max. 19 kg)
HR: položaj licem prema naprijed (76 cm - 105 cm, max. 19 kg)

MAX.
CLICK!

4
EN - WARNING! This short manual serves as an overview only. For maximum protection and best comfort
8 | CONTENT

EN
for your child it is essential to read and follow the entire instruction manual carefully.

9 | INNEHÅLL

SE
SE – VARNING! Denna korta handbok är endast en översik För maximalt skydd och bästa komfort för ditt barn

NO
är det viktigt att läsa och följa hela bruksanvisningen noga. 9 | INNHOLD

54 | SISÄLLYS

FI
NO – ADVARSEL! Den korte manual giver kun et overblik over produktet. For maksimal beskyttelse af og komfort
for dit barn er det essentielt at læse og følge instruktionsmanualen grundigt.

DK
55 | INDHOLD

55 | VSEBINA

SI
FI – VAROITUS ! Tämä lyhyt käyttöohje antaa vain yleiskatsauksen. Jotta lapsesi saisi parhaan turvallisuuden ja
mukavuuden, on erittäin tärkeää, että luet koko käyttöohjeen huolellisesti.

HR
99 | SADRŽAJ

DK – ADVARSEL! Denne korte manual giver kun et overblik over produktet. For maksimal beskyttelse af og
komfort for dit barn er det essentielt at læse og følge instruktionsmanualen grundigt.

SI – OPOZORILO! Ta kratka navodila služijo le za hiter pregled. Za maksimalno zaščito in največje udobje
vašega malčka pa je bistvenega pomena, da skrbno preberete celotna navodila za uporabo in jim sledite.

HR – UPOZORENJE Ovaj kratki priručnik služi samo kao pregled. Za maksimalnu zaštitu i najbolju udobnost
Vašeg djeteta, važno je da upute za upotrebu u cijelosti pažljivo pročitate i slijedite.
5
NOTE! Always keep the User Guide handy in the slot
provide for it under the cover, on the back of the backrest.

HOMOLOGATION CYBEX SIRONA M2 I-SIZE:


ECE R129 Size: 45 cm – 105 cm
Weight: up to 19 kg
SIRONA M2 i-Size
i-Size Universal ISOFIX
45-105cm
! WARNING! Do not use forward-facing before the
max. 19 kg child is 15 months old and reached a size of 76 cm.
1
129 - 000002 ! WARNING! To ensure the optimum protection for
UN Regulation your child, the CYBEX SIRONA M2 i-Size child seat
No. 129/00 must be used exactly as described in the User Guide.
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18, 95448 Bayreuth
Germany
NOTE! The newborn inlay protects your child. It should be
used up to size of 60 cm.

Approved for CYBEX


Base M i-Size

6
OBSERVERA! Ha alltid användarhandboken till hands i NOTER! Hold alltid brukerhåndboken hendig i sporet under

EN
facket under klädseln på baksidan av ryggstödet. trekket, på baksiden av seteryggen.

SE
GODKÄNNING CYBEX SIRONA M2 I-SIZE: GODKJENNELSE CYBEX SIRONA M2 I-SIZE:
ECE R129 Size: 45 cm – 105 cm ECE R129 Size: 45 cm – 105 cm

NO
Vikt: up till 19 kg Vekt: opp til 19 kg

! VARNING! Vänd inte dit barn framåt innan 15


! ADVARSEL! Ikke brukes forovervendte før barnet er
månaders ålder och en längd på 76 cm. 15 måneder gammel og nådd en størrelse på 76 cm.

! VARNING! För att säkerställa bästa möjliga


! ADVARSEL! For å sikre optimal beskyttelse for
skydd för ditt barn, måste CYBEX SIRONA M2 barnet ditt, må CYBEX SIRONA M2 i-Size barnesete
i-Size bilbarnstol användas precis som beskrivs i brukes akkurat som beskrevet i brukerhåndboken.
användarhandboken.
NOTER! Innlegget for nyfødte beskytter barnet ditt. Det skal
OBSERVERA! Inlägget för nyfödda skyddar ditt barn. Det brukes inntil barnet er 60 cm.
ska användas tills barnet är 60 cm.

7
DEAR CUSTOMER!
Thank you for purchasing the CYBEX SIRONA M2 i-Size.
We assure you that in the process of developing the
CYBEX SIRONA M2 i-Size we have focused on safety,
comfort and functionality. The product is manufactured
under special quality surveillance and complies with the
strictest safety standards.
EN CONTENT
BRIEF INSTRUCTIONS - REARWARD-FACING������������������������� 2
BRIEF INSTRUCTIONS - FORWARD-FACING���������������������������� 4
HOMOLOGATION (ECE R129)����������������������������������������������������������� 6
THE RIGHT POSITION IN THE CAR..................................................10
USE OF THE SEAT IN THE CAR.......................................................... 14
SAFE INSTALLATION IN THE CAR..................................................... 18
INSTALLATION OF THE CHILD SEAT............................................... 20
ADJUSTING THE SUPPORTING LEG.............................................. 24
INSTALLATION OF THE SEAT ON BASE......................................... 26
DE-INSTALLATION OF THE BASE FROM THE CAR.................. 28
ADJUSTMENT FOR SITTING AND RECLINING........................... 28
ADJUSTING THE SIDE PROTECTORS............................................30
REARWARD-FACING USE.................................................................... 32
SECURING BY MEANS OF HARNESS SYSTEM........................34
FORWARD-FACING USE.......................................................................36
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?......................................38
REMOVING THE NEWBORN INLAY................................................40
CLEANING....................................................................................................40
REMOVAL OF THE COVER................................................................... 42
PRODUCT CARE.......................................................................................44
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT ..............................................46
PRODUCT DURABILITY.........................................................................46
DISPOSAL....................................................................................................48
CONTACT......................................................................................................48
WARRANTY..................................................................................................50

8
BÄSTA KUND! KJÆRE KUNDE!

EN
Tack för att du valde CYBEX SIRONA M2 i-Size. Vi Takk for at du kjøpte CYBEX SIRONA M2 i-Size. Vi forsikrer
försäkrar er att i arbetet med att utveckla CYBEX SIRONA deg om at i prosessen med å utvikle CYBEX SIRONA M2
M2 i-Size i har vi fokuserat på säkerhet, komfort och i-Size har vi fokusert på sikkerhet, komfort og funksjonalitet.

SE
funktionalitet. Produkten är produserad under speciell Produktet er produsert under spesiell kvalitet overvåking og
kvalitet och uppfyller de strängaste säkerhetsnormer. oppfyller de strengeste sikkerhetskrav.

NO
SE INNEHÅLL NO INNHOLD
KORTA INSTRUKTIONER - BAKÅTVÄND���������������������������������������� 2 KORT VEJLEDNING - BAKOVER VENDT���������������������������������������� 2
KORTA INSTRUKTIONER - FRAMÅTVÄND������������������������������������ 4 KORT VEJLEDNING - FREMOVER VENDT������������������������������������ 4
HOMOLOGATION (ECE R129)������������������������������������������������������������ 7 HOMOLOGATION (ECE R129)������������������������������������������������������������ 7
RÄTT PLASSERINGN I BILEN.............................................................. 11 RIKTIG PLASSERING I BILEN............................................................. 11
ANVÄNDNING AV PLATS I BILEN....................................................... 15 BRUK AV SETET I BILEN........................................................................ 15
SÄKER INSTALLATION I BILEN........................................................... 19 SIKKER INSTALLASJON I BILEN......................................................... 19
IINSTALLATION AV BILBARNSTOLEN.............................................. 21 INSTALLASJON AV BARNESETET..................................................... 21
JUSTERING AV STÖDBEN.................................................................... 25 JUSTERING AV STØTTEBENET.......................................................... 25
INSTALLATION AV SÄTET PÅ BASE................................................... 27 INSTALLASJON AV SETET PÅ BASEN.............................................. 27
DEMONTERING AV BASEN FRÅN BIL............................................ 29 DEMONTERING AV BASEN FRA BILEN......................................... 29
JUSTERING FÖR SITT OCH VILOLÄGE.......................................... 29 JUSTERING FOR SITTE OG HVILESTILLING............................... 29
JUSTERING AV SIDOSKYDDEN........................................................ 31 JUSTERING AV SIDEBESKYTTELSEN............................................ 31
BAKÅTVÄND ANVÄNDNING................................................................. 33 BAKOVERVENDT BRUK......................................................................... 33
SÄKRA MED HJÄLP AV BÄLTESSYSTEM........................................ 35 SIKRING VED HJELP AV SELE SYSTEM......................................... 35
FRAMÅTVÄND ANVÄNDNING.............................................................. 37 FOROVERVENDT BRUK........................................................................ 37
ÄR DITT BARN FASTSPÄNT ORDENTLIGT?..................................39 ER BARNET DITT FORSVARLIG SIKRET?.....................................39
TA BORT INLÄGGET FÖR NYFÖDDA.............................................. 41 FJERNE INNLEGGET FOR NYFØDTE.............................................. 41
RENGÖRING.............................................................................................. 41 RENGJØRING.............................................................................................41
TA AV KLÄDSELN....................................................................................... 43 TA AV TREKKET..........................................................................................43
PRODUKTVÅRD......................................................................................... 45 PRODUKT PLEIE........................................................................................45
VAD DU SKA GÖRA EFTER EN OLYCKA ...................................... 47 HVA DU GJØR ETTER EN ULYKKE ................................................... 47
PRODUKTENS HÅLLBARHET............................................................. 47 PRODUKTETS HOLDBARHET............................................................ 47
ÅTERVINNING.............................................................................................49 BORTSKAFFELSE.....................................................................................49
KONTAKT.......................................................................................................49 KONTAKT.......................................................................................................49
GARANTI........................................................................................................ 51 GARANTI........................................................................................................51

9
THE RIGHT POSITION IN THE CAR
This is an „i-Size“ Child Restraint System. It is approved to
ECE R 129, for use in, „i-Size compatible“ vehicle seating
positions as indicated by vehicle manufacturers in the
vehicle users’ manual.
If your vehicle does not have an i-Size seating position,
please check the vehicle typelist that is included or for
example on our homepage whether the installation is allowed.
If your car is not equipped with ISOFIX, please contact the
vehicle manufacturer.
In exceptional cases, however, the child seat can be used
on the front passenger seat. In this case, observe the
following points:
• Check whether the passenger seat is fitted with ISOFIX.
If ISOFIX is not fitted, the child seat may not be used.
• Deactivate the passenger airbag. If this is not possible
in your car, use of the child seat on the passenger side
is prohibited.
• It is imperative that you comply with the car
manufacturer‘s recommendations.
Items of luggage and other loose objects in the car, which
could cause injury in an accident, must always be safely
secured. They can become deadly projectiles in the case of
a car accident.

10
RÄTT PLASSERINGN I BILEN RIKTIG PLASSERING I BILEN

EN
Detta är ett ”i-Size” Child Restraint System. Den är godkänd Dette er et „i-Size“ Sikkerhets-system for barn. Den er
enligt ECE R 129, för användning i, ”i-Size kompatibla” godkjent etter ECE R 129, for bruk i ”I-Size kompatible”
fordons sittplatser som indikeras av fordonstillverkares sitteposisjoner i kjøretøyet som indikert av bilprodusenter i

SE
användarnas handbok. bilens brukerhåndbok.
Den ÄR Godkänd Enligt förfrågnings ECE R 129 för Hvis bilen din ikke har en i-Size seteposisjon, kan du sjekke

NO
användning i, ”i storlek Kompatibla” Fordons sittplatser as kjøretøy typelisten som er inkludert, eller for eksempel på vår
indikeras AV fordonstillverkares användarnas handbok. hjemmeside om installasjonen er tillatt.
Om din bil inte är utrustad med ISOFIX, kontakta Hvis bilen ikke er utstyrt med ISOFIX, vennligst kontakt
tillverkaren. bilprodusenten.
I undantagsfall, kan barnstolen användas på det främre I unntakstilfeller, kan barnesetet brukes på passasjersetet
passagerarsätet. I detta fall, observera följande punkter: foran. I slike tilfeller vær oppmerksom på følgende punkter:
• Kontrollera att passagerarsätet är utrustad med ISOFIX. • Sjekk om passasjersetet er utstyrt med ISOFIX. Hvis
Om ISOFIX inte är utrustat, kan bamstolen inte användas. ISOFIX ikke er montert, kan barnesetet ikke brukes.
• Avaktivera krockkudden på främre passagerarplatsen. • Deaktiver kollisjonsputen på passasjersiden. Dersom
Om detta inte är möjligt i bilen, är det förbjudet att dette ikke er mulig i bilen, er bruk av barnesetet på
använda barnstolen på passagerarsidan. passasjersiden forbudt.
• Det är viktigt att du följer biltillverkarens rekommendationer. • Det er viktig at du overholder bilprodusentens anbefalinger.
Bagage och andra lösa föremål i bilen, som skulle kunna Elementer av bagasje og andre løse gjenstander i bilen, noe
orsaka skada i en olycka, måste alltid säkert fastsatt. De kan som kan forårsake skade i en ulykke, må alltid være trygt
bli dödliga projektiler i händelse av en bilolycka. sikret. De kan bli dødelige prosjektiler i tilfelle av en bilulykke.

11
! WARNING! Never leave your child unattended in the
car. The plastic parts in the child restraint system heat
up in sun and the child may sustain burns. Protect
your child and the car seat from direct sun exposure
(e.g. by covering it with a light colored cloth).

WARNING! The seat is not suitable for use with a


normal car seatbelt. If the seat is secured with normal
car seatbelt, in case of an accident the child and other
occupants of the car may be severely injured or killed.

WARNING! The child seat is not allowed to be used


on vehicle seats, which are installed at right angles
to the direction of travel. The child seat should not be
used on rearward-facing seats, for example in a van
or minibus. The child seat must always be secured in
place with the ISOFIX system, even when not in use.
If you have to perform an emergency stop or if you are
involved in a minor collision, an unsecured seat can
injure you and other passengers.

12
! !

EN
VARNING! Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i
ADVARSEL! Forlat aldri barnet uten tilsyn i bilen.
bilen. Plastdaljerna i bilbarnstolen värms upp av solen
Plastdelene i barnesetet varmes opp i solen og barnet
och barnet kan få brännskador. Skydda ditt barn och
kan få brannskader. Beskytt barnet og bilsete fra

SE
bilbarnstolen från direkt solljus (t.ex. genom att täcka
direkte sollys (for eksempel ved å dekke den med en
den med en lätt färgad trasa).
lyst farget tøystykke).

NO
VARNING! Sitsen är inte lämplig för användning
ADVARSEL! Setet er ikke egnet for bruk med et
tillsammans med ett vanligtl bil säkerhetsbälte. stolen
vanlig bilbelte. Hvis setet er festet med vanlig bilbelte,
är fixerad med normal bil säkerhetsbälte, i händelse
kan i tilfelle en ulykke barnet og andre passasjerer i
av en olycka kan barn och andra passagerare i bilen
bilen bli alvorlig skadet eller drept.
skadas allvarligt eller dödas.
ADVARSEL! Barnesetet er ikke tillatt å bruke
VARNING! Barnstolen är inte tillåten att användas
på kjøretøyseter, som er installert i rett vinkel på
på bilsäten, som installeras mot färdriktningen.
kjøreretningen. Barnesetet bør ikke brukes på
Barnstolen ska inte användas på bakåtvända stolar,
bakovervendte seter, for eksempel i en varebil eller
t ex i en van eller minibuss. Bilbarnstolen måste alltid
minibuss. Barnesetet skal alltid være sikret med Isofix-
fästas på en plats med ISOFIX-systemet, även när det
system, selv når det ikke er i bruk. Hvis du må utføre en
inte används. Om du måste göra en nödbromsning
nødstopp, eller hvis du er involvert i en mindre kollisjon,
eller om du är inblandad i en mindre kollision, kan ett
kan et usikret sete skade deg og andre passasjerer.
oskyddat säte skada dig och andra passagerare.

13
USE OF THE SEAT IN THE CAR
Depending on age and size the CYBEX SIRONA M2 i-Size
may be used forward-facing and rearward-facing.
NOTE! Accident statistics verify that in a vehicle the
rearward-facing transport of your child is the safest.
Therefore we recommend to use the CYBEX SIRONA M2
i-Size as long as possible in rearward-facing position.
Rearward-facing use (45 cm - 105 cm)
We recommend to use CYBEX SIRONA M2 i-Size in
1 rearward-facing position up to size of 105 cm and max. 19 kg.

! WARNING! It is mandatory to use rearward-facing


up to an age of 15 months and a size of 75 cm.
Even beyond this limit a rearward-facing transport
is the safest. For more details please read section:
„REARWARD-FACING USE (45 cm - 105 cm)“

Foward-facing use (76 cm – 105 cm)


Use of the seat in forward-facing position is permitted when
the child is older than 15 months and min. 76 cm tall.
NOTE! The indicator on the headrest (1) shows the height
of the child, from which the seat can be changed to the
forward-facing use at the earliest. For more details please
read section: „FOWARD-FACING USE (76 cm - 105 cm
and older than 15 months)“.

14
ANVÄNDNING AV PLATS I BILEN BRUK AV SETET I BILEN

EN
Beroende av ålder och storlek kan CYBEX SIRONA M-iSize Avhengig av alder og størrelse kan CYBEX SIRONA M2
användas framåtvänd och bakåtvända. i-Size brukes forovervendt og bakovervendt.

SE
OBSERVERA! Olycksstatistiken bekräftar att sitta NOTER! Ulykkesstatistikken bekrefter at i et kjøretøy er
bakåtvända är den säkrarste sittpositionen för dit barn. bakovervendt transport av barnet ditt den tryggeste. Derfor
Därför rekommenderar vi att använda CYBEX SIRONA M2 anbefaler vi å bruke CYBEX SIRONA M2 i-Size så lenge

NO
i-Size så länge som möjligt i bakåtläge. som mulig i bakovervendt posisjon.
Bakåtvänd användning (45 cm - 105 cm) Bakovervendt bruk (45 cm - 105 cm)
Vi rekommenderar att använda CYBEX SIRONA M2 i-Size i Vi anbefaler å bruke CYBEX SIRONA M2 i-Size i bakovervendt
bakåtvänd position till storlek 105 cm och max. 19 kg. posisjon opp til størrelse på 105 cm og maks. 19 kg.

! VARNING! Det är obligatoriskt att använda


! ADVARSEL! Det er obligatorisk å bruke bakovervendt
bakåtvända upp till en ålder av 15 månader och opp til en alder av 15 måneder og en størrelse på 75 cm.
en längd på 75 cm. Även utanför denna gräns är Også utover denne grensen en bakovervendt transport
en bakåtvänd transport är det säkraste. För mer den tryggeste. For mer informasjon kan du lese avsnittet:
information vänligen läs avsnittet: är det säkraste. „BAKOVERVENDT BRUK (45 cm - 105 cm)“
”BAKÅTVÄND ANVÄNDNING (45 cm - 105 cm)”
Forovervendt bruk (76 cm – 105 cm)
Framåtvänd användning (76 cm - 105 cm) användning Bruk av setet i fremovervendt posisjon er tillatt når barnet er
(76 cm - 105 cm) eldre enn 15 måneder og min. 76 cm høy.
Användning av sätet framåtläge är tillåten när barnet är äldre NOTER! Indikatoren på hodestøtten (1) viser når barnet
än 15 månader och min. 76 cm i lägndl. tidligst er høyt nok til å sitte i forovervendt posisjon. For mer
OBSERVERA! Indikatorn på huvudstödet (1) visar detaljer vær vennlig å les avsnitt: „Forovervendt bruk (76 cm
höjden på barnet, från vilken sätet kan ändras till den - 105 cm og eldre enn 15 måneder)“.
framåtriktade användning tidigast. För mer information läs
avsnitt: „Framåtvändafrån (76 cm - 105 cm och är äldre än
15 månader)”.

15
NOTE! Newborns and infants who are not yet able to sit up
by themselves (up to around 1 year) should, for orthopedic
and safety reasons, always be transported in the flattest
recline position rearward-facing.
NOTE! The child should be clear of any loose parts while
making adjustments with the seat. Keep children away from
the seat, during the installation and de-installation in the car.
There is a risk that child`s fingers can be trapped and are
injured by unavoidable scissoring actions.

16
OBSERVERA! Nyfödda och spädbarn som ännu inte kan NOTER! Nyfødte og spedbarn som ennå ikke er i stand

EN
sitta upp själva (upp till cirka 1 år) bör för ortopediska och til å sette seg opp av seg selv (opp til rundt 1 år) bør,
säkerhetsskäl alltid transporteras i planaste ställningen for ortopediske og sikkerhetsmessige årsaker alltid
bakåtvänd. transporteres i den flateste hvile posisjon bakovervendt.

SE
OBSERVERA! Barnet ska vara borta från alla lösa delar NOTER! Barnet bør være borte fra alle løse deler mens
samtidigt som du justerar sätet. Håll barn borta från sätet, du foretar justeringer med setet. Hold barn borte fra setet,

NO
under installation och avinstallation i bilen. Det finns en risk under installasjonen og de-installasjon i bilen. Det er en
för att barnets fingrar kan fastna och skadas av oundvikliga risiko for at barnets`s fingre kan klemmes og bli skadet av
”klipp”handling. uunngåelige ”klippe” handlinger.

17
SAFE INSTALLATION IN THE CAR
For the protection of all occupants of the car, always
ensure that...
• foldable backrests in the car are locked in their upright
position.
• when installing the SIRONA M2 i-Size on the front
passenger seat, adjust the car seat in rearmost position.
• you properly secure all objects likely to cause injury in the
case of an accident.
• all passengers in the car are buckled up.

! WARNING! Never use the CYBEX SIRONA M2


i-Size on a car seat with an activated front airbag.
This does not apply to so-called side airbags.

18
SÄKER INSTALLATION I BILEN SIKKER INSTALLASJON I BILEN

EN
För att skydda alla passagerare i bilen, se alltid till For beskyttelse av alle passasjerene i bilen, må du
att ... alltid sørge for at ...
• justerbara ryggstöd i bilen låses i sitt upprätt läge. • alle foldbare ryglæn i bilen er låst i deres oprejste position.

SE
• när du installerar SIRONA M2 i-Size på det främre • når du installerer SIRONA M2 i-Size på passasjersetet
passagerarsätet, justera bilsättet i bakersta läget. foran, juster bilsete i bakerste posisjon.

NO
• alla objekt som kan ge skada i händelse av olycka. • alle objekter, der kan gi skader i tilfelle av et uhell.
• alla passagerare är fastspända. • alle passasjerer i bilen er spent fast.

! VARNING! Använd aldrig CYBEX SIRONA M2


! ADVARSEL! Bruk aldri CYBEX SIRONA M2 i-Size
i-Size på ett bilsäte med en aktiverad krockkudde. på et bilsete med en aktivert airbag foran. Dette
Detta gäller inte så kallade sidokrockkuddar. gjelder ikke for såkalte sidekollisjonsputer.

19
INSTALLATION OF THE CHILD SEAT
NOTE! If your car is not equipped with an i-Size seating
position, please check the typelist attached to the product.
The ISOFIX system allows you to fit the CYBEX SIRONA
M2 i-Size securely into the car.
2
Installing the Base
• Select an authorised car seat.
NOTE! The ISOFIX anchorage points (2) are two metal
lugs per seat and are located between the backrest and the
seat of the car. If you are in any doubt, consult your car‘s
instruction manual for assistance.
• If the ISOFIX anchorage points (2) in your car are
3 difficult to access, you should use the connect guides (3)
provided in order to avoid damaging the cover.
4 • If necessary attach the connect guides (3) provided
with the longer lug pointing upwards into both ISOFIX
anchorage points (2). In many cars it is more effective to
install the connect guides (3) in an opposing direction.
• Always fold out the supporting leg (4) until it locks.

20
IINSTALLATION AV BILBARNSTOLEN INSTALLASJON AV BARNESETET

EN
OBSERVERA! Om din bil inte är utrustad med en i-Size NOTER! Hvis bilen ikke er utstyrt med en i-Size
sittplats, kontrollera typlistan till produkten. seteposisjon, se typelisten festet til produktet.

SE
ISOFIX-systemet gör att du kan montera CYBEX SIRONA ISOFIX-systemet gjør at du kan passe CYBEX SIRONA M2
M2 i-Size säkert i bilen. i-Size sikkert inn i bilen.

NO
Instalera basen Installere basen
• Välj ett auktoriserad bilsäte. • Velg et autorisert bilsete.
OBSERVERA! ISOFIX fästpunkter (2) är två metallskor NOTER! Isofix festepunkter (2) er to metallører per sete og
per sittplats och ligger mellan ryggstödet och bilens säte. ligger mellom rygg og sete i bilen. Hvis du er i tvil, sjekk med
Om du är osäker, läs bilens bruksanvisning för att få hjälp. bilens bruksanvisningen for å få hjelp.
• Om ISOFIX-fästpunkter (2) i bilen är svåra att komma • Hvis Isofix festepunkter (2) i bilen din er vanskelig
åt, bör du använda isofix guiderna (3) följer med för att tilgjengelig, bør du bruke isofix guidene (3) følger med for
undvika skador på klädsdeln. å unngå skader på trekket.
• vid behov fäst isofix guiderna (3) med längre klacken • Hvis nødvendig Fest isofix guidene (3) de med med
pekar uppåt i båda ISOFIX-fästena (2). I en del bilar lenger lug pekende oppover i begge Isofix festepunkter
passar det bättre att vända på isofixguiderna (2). I mange biler er det mer effektivt å installere isofix
• Fäll alltid ut stödbenet (4) till låst läge. guidene (3) i motsatt retning.
• Alltid folde ut støttebeinet (4) til den låses.

21
NOTE! Do not put any objects in the foot area in front of the
5 6 child seat.
• Release the lock of the ISOFIX connectors. Both locks
can be adjusted independently. Push both buttons (5
and 6) simultaneously and pull the ISOFIX connectors
out of the base to the endstopper.
• The ISOFIX connectors (7) have to lock into the ISOFIX
anchorage points (2) with an audible click.
• Make sure that the seat stays firmly in place by trying to
pull it out of the ISOFIX connect guides.
2 • The green safety indicator (8) must be clearly visible on
both ISOFIX release buttons.
• Next, push the base in the direction to the backrest until it
8 is fully aligned with the backrest.
• You can now carry on with the chapter, “ADJUSTING
THE SUPPORTING LEG“.
7 NOTE! It is possible that some car seats that are made
of soft material (e.g. velour, leather, etc.) may show signs
of usage and/or discoloration. In order to avoid this, you
5 6 could for example, place a cover or towel underneath it. In
this context we would also like to refer you to our cleaning
instructions, which must be absolutely followed before the
first use of the seat.

22
OBSERVERA! Placera inga föremål i området framför NOTER! Ikke legg gjenstander i fot området foran

EN
bilbarnstolen. barnesetet.
• Låssa ISOFIX fästerna. Båda låsen kan justeras • Frigjør Isofix kontaktene. Begge låser kan justeres
oberoende av varandray. Tryck båda knapparna (5 och 6) uavhengig av hverandre. Skyv begge knappene (5 og 6)

SE
samtidigt och dra ISOFIX anslutningarna ut från basen till samtidig og trekk Isofix kontaktene ut av basen til slutten
det tar stopp. stopperen.

NO
• ISOFIXanslutningarna (7) måste låsasi ISOFIX • Isofix-kontaktene (7) må låses inn i Isofix festepunkter (2)
fästpunkter (2) med ett hörbart klick. med et hørbart klikk.
• Se till att stolen hålls säkert på plats genom att försöka • Kontroller at setet er godt på plass ved å prøve å trekk
dra ut den ur ISOFIX guiderna. den ut av ISOFIX guidene.
• Den gröna säkerhetsindikatorn (8) måste synas tydligt på • Den grønne sikkerhetsindikatoren (8) må være godt
båda ISOFIX låsknapparna. synlig på begge Isofix utløserknappene.
• Därefter tryck basen i riktning mot ryggstödet tills den är • Deretter skyv basen i retning ryggen til den er helt på linje
helt i linje med ryggstödet. med ryggstøtten.
• Du kan nu fortsätta med kapitlet ”JUSTERING AV • Du kan nå fortsette med kapittelet, ”Justering av
stödben”. støttebenet”.
OBSERVERA! Det är möjligt att vissa bilsäten som NOTER! Det er mulig at noen bilseter som er laget av
är gjorda av mjukt material (t.ex. velour, läder, etc.) kan mykt materiale (f.eks velur, skinn, etc.) kan få visse merker
visa tecken på användning och / eller missfärgning. För på bruk og / eller misfarging. For å unngå dette, kan du
att undvika detta kan man till exempel placera ettskydd for eksempel plassere en trekk eller håndkle under den. I
eller handduk under den. Vi vill också hänvisa till våra denne sammenheng ønsker vi også å henvise deg til våre
tvättinstruktioner, som måste följas från första gången man rengjøringsinstruksjoner, som må absolutt følges før første
använder bilbarnstolen. gangs bruk av setet.

23
ADJUSTING THE SUPPORTING LEG
pull the supporting leg (4) out until it touches the vehicle
floor. After this, pull the foot out to the next locking position
to ensure optimal force transmission. The supporting
10 leg indicator (10) on the base will show GREEN and a
9 characteristic ‚CLICK‘ may be heard.
NOTE! Make sure that CYBEX SIRONA M2 i-Size still
rests flat on the car seat.
4

! WARNING! The supporting leg (4) must always be


in direct contact with the vehicle floor. There must be
no objects or spaces between the vehicle floor and
the supporting leg. If there are storage compartments
in the floor of the vehicle you must contact the vehicle
manufacturer.

24
JUSTERING AV STÖDBEN JUSTERING AV STØTTEBENET

EN
Tryck på knappen (9) och dra ut stödbenet (4) tills det rör Trykk på knappen (9) og trekk støttebenet (4) ut til den
vid bilens golv. Efter detta dra foten ut till nästa låsläget för att berører gulvet i kjøretøyet. Etter dette trekk foten ut til neste
säkerställa optimal kraftöverföring. Stödbens indikatorn (10) låseposisjon for å sikre optimal kraftoverføring. Støtteben

SE
på basen ska visa grönt och ett hörbart ”KLICK” ska höras. indikatoren (10) på basen vil vise grønt og et karakteristisk
OBSERVERA! Kontrollera att CYBEX SIRONA M2 i-Size klikk høres.

NO
vilar helt mot bilsätet. NOTER! Pass på at CYBEX SIRONA M2 i-Size fortsatt
hviler flatt på bilsetet.

! VARNING! Stödbenet (4) ska alltid vara i direkt


! ADVARSEL! Støttebenet (4) skal alltid være i direkte
kontakt med bilens golv. Det får inte finnas några kontakt med gulvet i kjøretøyet. Det må ikke være
föremål mellan fordonsgolvet och stödbenet. Om noen gjenstander eller mellomrom mellom bilgulvet og
det finns förvaringsfack i golvet i fordonet måste du støttebeinet. Hvis det er oppbevaringsrom i gulvet på
kontakta tillverkaren. bilen må du kontakte bilprodusenten.

25
INSTALLATION OF THE SEAT ON BASE
Locking of the CYBEX SIRONA M2 i-Size car seat
NOTE! Please ensure that the surface of the Base M i-Size
CLICK!
is free of objects.
Put the CYBEX SIRONA M2 i-Size in the required direction
onto the Base M i-Size. Ensure that both rods lock with an
11 audible „CLICK“. Next control if the indicator (11) on the
Base M i-Size shows GREEN. If the indicator shows RED
the seat is not locked well. Repeat the process if necessary.

11

Releasing the CYBEX SIRONA M2 i-Size car seat


12
Push the central release button (12) and one of the release
buttons on the side (13) simultaneously to unlock the
13 CYBEX SIRONA M2 i-Size from the base.
Tilt the seat a little. The indicator (11) now shows RED.
Now you can release the unlocking buttons (12) and (13) to
lift the CYBEX SIRONA M2 i-Size off the Base M i-Size.
13

26
INSTALLATION AV SÄTET PÅ BASE INSTALLASJON AV SETET PÅ BASEN

EN
Låsning av CYBEX SIRONA M2 i-Size bilbarnstol Låsing av CYBEX SIRONA M2 i-Size bilsete
OBSERVERA! Se till att överdelen på Base M i-Size är fritt NOTER! Sørg for at overflaten på Base M i-Size er fri for

SE
från föremål. gjenstander.
Sätt CYBEX SIRONA M2 i-Size i önskad riktning på basen Sett CYBEX SIRONA M2 i-Size i ønsket retning på Base
M i-Size. Se till att båda stängerna lås med ett hörbart M i-Size. Sikre at begge stengene låses med et hørbart

NO
”KLICK”. Kontrollera att indikatorn (11) på Base M i-Size ”KLIKK”. Så, kontroller om indikator (11) på Base M i-Size
visar GRÖNT. Om indikatorn visar RÖD är stolen inte riktigt viser GRØNT. Hvis indikatoren viser RØD er setet ikke godt
låst. Upprepa processen vid behov. nok låst. Gjenta prosessen om nødvendig.

Frigöra CYBEX SIRONA M2 i-Size bilbarnstol Løsne CYBEX SIRONA M2 i-Size barnesete
Tryck på den centrala knappen (12) och en av spärrarna på Skyv den sentrale utløserknappen (12) og en av
sidan (13) samtidigt för att låsa upp CYBEX SIRONA M2 utløserknappene på siden (13) samtidig for å låse opp
i-Size från basen. CYBEX SIRONA M2 i-Size fra basen.
Luta sitsen lite. Indikatorn (11) visar nu RÖD. Tilt setet litt. Indikatoren (11) viser nå RØD.
Nu kan du släppa upplåsnings knapparna (12) och (13) för Nå kan du slippe de opplåsing knappene (12) og (13) for å
att lyfta CYBEX SIRONA M2 i-Size från Base M i-Size. løfte CYBEX SIRONA M2 i-Size av Base M I-Size.

27
DE-INSTALLATION OF THE BASE FROM THE CAR
Carry out the installation steps in the reverse order.
7 5 6 • Unlock both ISOFIX connectors (7) through pushing the
buttons (5 and 6) simultaneously and pull them out of
the ISOFIX connect guides.
• Push the connectors (7) back into the original position.
9 • By pressing the adjustment handle (9) you can push
back the supporting leg into its original position and then
fold it back to save space.
ADJUSTMENT FOR SITTING AND RECLINING
CYBEX SIRONA M2 i-Size offers up to five different
14 sitting and reclining positions for the safe and comfortable
transport of your child in the car. If wanted, activate the
position adjustment handle (14) on the front of the child
seat, to put the CYBEX SIRONA M2 i-Size in the required
reclining positions. Always make sure that the seat shell
locks into place with an audible „CLICK“.
NOTE! Newborns and infants who are not yet able to sit up
by themselves (up to around 1 year) should, for orthopedic
and safety reasons, always be transported in the flattest
recline position rearward-facing.

! WARNING! For safety reasons adjusting between


sitting and reclining positions during travel is strictly
prohibited!

28
DEMONTERING AV BASEN FRÅN BIL DEMONTERING AV BASEN FRA BILEN

EN
Utför installationsstegen i omvänd ordning. Utfør installasjonstrinnene i motsatt rekkefølge.
• Lås båd uppa ISOFIX anslutningarna (7) genom att • Lås opp begge Isofix-koblinger (7) gjennom å trykke på
trycka på knapparna (5 and 6) samtidigt och dra dem ut knappene (5 og 6) samtidig og trekk dem ut av ISOFIX

SE
ur ISOFIX guidererna. connect guidene.
• Skjut anslutningarna (7) tillbaka till utgångsläget. • Skyv koblingene (7) tilbake til utgangsposisjon.

NO
• Genom att trycka på handtags justeringen (9) kan du • Ved å trykke på justeringshåndtaket (9) kan du skyve
trycka tillbaka stödbenet till sitt ursprungliga läge och tilbake støttebenet i sin opprinnelige posisjon, og deretter
sedan vika tillbaka för att spara utrymme. folde den tilbake for å spare plass.
JUSTERING FÖR SITT OCH VILOLÄGE JUSTERING FOR SITTE OG HVILESTILLING
CYBEX SIRONA M2 i-Size har fem olika sitt och vilo CYBEX SIRONA M2 i-Size tilbyr opptil fem forskjellige
positioner för säker och bekväm transport av ditt barn i bilen. sitte- og liggestillinger for sikker og komfortabel transport
Om du vill aktivera handtaget positionsjustering (14) på av barnet i bilen. Hvis ønsket, aktiver justeringshåndtakets
framsidan av bilbarnstolen som att sätta CYBEX SIRONA posisjon (14) på forsiden av barnesetet, for å sette CYBEX
M2 i-Size i de fasta vilo positionerna. Se alltid till att stolen SIRONA M2 i-Size i de nødvendige soveposisjoner. Sørg
låses på plats med ett hörbart KLICK. alltid for at seteskallet låses på plass med et hørbart KLIKK.
OBSERVERA! Nyfödda och spädbarn som ännu inte kan NOTER! Nyfødte og spedbarn som ennå ikke er i stand
sitta upp själva (upp till cirka 1 år) bör för ortopediska och til å sette seg opp av seg selv (opp til rundt 1 år) bør,
säkerhetsskäl alltid transporteras i planaste läget bakåtvänd. for ortopediske og sikkerhetsmessige årsaker alltid
transporteres i den flateste hvile posisjon bakovervendt.

! ! ADVARSEL! Av sikkerhetsmessige grunner er


VARNING! Av säkerhetsskäl är justering mellan sittande
justering mellom sitte- og liggestillinger under kjøring
och liggande positioner under körning strängt förbjudet!
strengt forbudt!

29
ADJUSTING THE SIDE PROTECTORS
CYBEX SIRONA M2 i-Size is equipped with the „ Linear
Side-impact Protection“ system (L.S.P.). This system
increases the safety of your child in case of side impact.
15 Pull the L.S.P. out to the nearest position on the door side
for having the best possible safety. To release it push the
release button (15).
NOTE! Make sure, that the L.S.P. is fixed with an audible
„CLICK“.
In case the L.S.P. touches the door, it ought to be stored
away properly. It‘s allowed to be used in this position. In
order to push back the L.S.P. into the seat, push the L.S.P.
and fold it, until it locks with an audible „CLICK“.
NOTE! When using the SIRONA M2 i-Size on a middle
position in the vehicle, it‘s prohibited to fold out the (L.S.P.)
device.
Using the (L.S.P.) device for carrying or climbing into the
SIRONA M2 i-Size is prohibited.

30
JUSTERING AV SIDOSKYDDEN JUSTERING AV SIDEBESKYTTELSEN

EN
CYBEX SIRONA M2 i-Size är utrustad med ”Linear CYBEX SIRONA M2 i-Size er utstyrt med ”lineær
Side-Impact Protection” systemet (L.S.P.). Systemet sidekollisjons beskyttelses” system (L.S.P.). Dette systemet
ökar säkerheten för ditt barn vid sidokollision. Dra L.S.P. øker sikkerheten for barnet ditt i tilfelle sidekollisjon.

SE
ut till närmaste positionen på dörrsidan för att ha den Trekk L.S.P. ut til den nærmeste posisjonen på dørsiden
bästa möjliga säkerhet. För att frigöra den trycker på for å få best mulig sikkerhet. For å frigjøre den skyv på

NO
utlösningsknappen (15). utløserknappen (15).
OBSERVERA! Se till att L.S.P. låses fast med ett hörbart NOTER! Sørg for at L.S.P. er festet med et hørbart ”KLIKK”.
”KLICK”. I tilfelle L.S.P. berører døren, bør den settes bort riktig. Det
Om L.S.P. vidrör dörren, ska det tagas bort. Det är inte er tillatt å bruke den i denne stilling. For å skyve tilbake
tillåtet att användas i detta läge. För att fälla tillbaka L.S.P. L.S.P. i setet, skyv L.S.P. ut og fold den, til den låses med et
i sätet, dra L.S.P. ut och fäll den, tills detn låses med ett hørbart ”KLIKK”.
hörbart ”KLICK”. NOTER! Når du bruker SIRONA M2 i-Size på en midt-
OBSERVERA! När du använder Sirona M -Size i en posisjon i bilen, er det forbudt å folde ut (L.S.P.) enhetene.
mittposition i fordonet, är det förbjudet att fälla ut (L.S.P.) Bruke (L.S.P.) enhet til å bære med eller til klatring i
enhet. SIRONA M2 i-Size er forbudt.
Använda (L.S.P.) till att bära eller klättra i SIRONA M2 i-Size
är förbjuden.

31
REARWARD-FACING USE
(45 cm - 105 cm)
Adjusting the headrest
NOTE! The newborn inlay protects your child. It should be
used up to size of 60 cm.
NOTE! Only when adjusted to the most suitable height,
the headrest (16) offers your child the best protection and
safety. The height of the headrest can be adjusted to 12
different positions.
• The headrest (16) must be adjusted to leave a maximum
space of two fingers width between the child‘s shoulders
and the headrest (16).
• Activate the adjustable handle (17) on the bottom side of
the headrest (16) and move it into the required position.
16
The indicator on the headrest (1) shows the height of the
MAX.
17 child from which the seat is recommended for forward-
facing use at the earliest.

The seat may only be used forward-facing, if:


• the child is > 76 cm tall.
and
• the child is min. 16 months old. We recommend to use
1 the seat as long as possible in rearward-facing position.
and
• the correctly adjusted headrest (16) covers the indicator
(1).

32
BAKÅTVÄND ANVÄNDNING BAKOVERVENDT BRUK

EN
(45 cm - 105 cm) (45 cm - 105 cm)
Inställning av huvudstöd JUSTERING AV HODESTØTTEN

SE
OBSERVERA! Inlägget för nyfödda skyddar ditt barn. Det NOTER! Innlegget for nyfødte beskytter barnet ditt. Det skal
ska användas tills barnet är 60 cm. brukes inntil barnet er 60 cm.

NO
OBSERVERA! Först när huvudstödet (16) är justerat till den NOTER! Bare når den justeres til den mest passende
mest lämplig höjden, ger det ditt barn det bästa skyddet och høyde, vil hodestøtten (16) gi barnet den beste beskyttelse
säkerheten. Huvudstödets höjd kan justeras till 12 olika lägen. og sikkerhet. Høyden på nakkestøtten kan justeres til 12
• Huvudstödet (16) ska justeras så att man får plats med forskjellige posisjoner.
två fingrars bredd mellan axlarna och huvudstödet (16). • Hodestøtten (16) må justeres til å gi en maksimal
• Aktivera det justerbart handtaget (17) på undersidan av plass til to fingre i bredden mellom barnets skuldre og
nackstödet (16) och flytta den till önskad position. hodestøtten (16).
Indikatorn in huvudstödet (1) VISAR Höjden på Barnet Från • Aktivere det justerbare håndtaket (17) på undersiden av
när sätet rekommenderas FÖR framåtvänd användning. hodestøtten (16) og flytte den inn i den ønskede posisjon.

Sätet får endast användas framåtvänd, om: Indikatoren på hodestøtten (1) viser høyden av hvor barnet
• barnet är> 76 cm lång. skal være for tidligst anbefalt for forovervendt bruk.
och
• barnet är min. 16 månader gammal Vi rekommenderar att Setet kan bare brukes forovervendt hvis:
använda stolen så länge som möjligt i bakåtvänd. • Barnet er> 76 cm høy.
och og
• att korrekt inställt nackstöd (16) täcker indikatorn (1). • barnet er min. 16 mndr. gammelt. Vi anbefaler å bruke
setet så lenge som mulig i bakovervendt posisjon.
og
• den korrekt justerte hodestøtten (16) dekker indikatoren
(1).

33
SECURING BY MEANS OF HARNESS SYSTEM
23
18 The shoulder belts are firmly attached to the headrest and
must not be adjusted separately. Make sure that the headrest
20 is correctly locked in place before you use the seat.
19 NOTE! Make sure that the child seat is free of toys and hard
objects.
24 • Loosen the shoulder belts (18) by activating the
adjustment handle on the central adjuster (19) and
simultaneously pulling both shoulder belts (18) upwards.
• Open the belt buckle (20) by pressing firmly on the red
button.
• The belt tongues (21) can be fixed sideward on the cover
(22).
22 NOTE! Always pull on the shoulder belt (18); never pull the
shoulder pads (23).
21
• Put the child in the child seat and adjust the shoulder
belts (18) to fit exactly over your child‘s shoulders.
NOTE! Make sure that the shoulder belts (18) are not
twisted or crossed over.
• Bring both belt tongues (21) together and lock them into
place in the belt buckle (20) with an audible „CLICK“.
• Gently and cautiously pull on the central adjuster belt
CLICK!
(24), in order to tighten the shoulder belts (18) until they
lie against the body of your child.
NOTE! In order to gain optimum protection from the
CYBEX SIRONA M2 i-Size, the shoulder belts should lie
as close as possible to the body. Please assure that the lap
belts lie close to the hip and are appropriately tight.

34
SÄKRA MED HJÄLP AV BÄLTESSYSTEM SIKRING VED HJELP AV SELE SYSTEM

EN
Axelbältena är fäst på nackstödet och får inte justeras Skulderbeltene er godt festet til hodestøtten og må ikke
separat. Kontrollera att nackstödet är i rätt positions innan justeres separat. Sikrer deg at hodestøtten er plassert
du använder stolen. korrekt, før du bruker setet.

SE
OBSERVERA! Se till att bilbarnstolen är fritt från leksaker NOTER! Sikrer dig, at legetøj og hård objekter ikke er
och hårda föremål. placeret i sædet.

NO
• Lossa axelbältena (18) genom att aktivera • Løsne skulderbeltene (18) ved å aktivere
handtagsjustering på centraljusteringen (19) och justeringshåndtak på sentraljusteringen (19) og samtidig
samtidigt dra båda axelbanden (18) uppåt. trekke begge skulderremmer (18) oppover.
• Öppna spännet (20) genom att trycka hårt på den röda • Åpne beltelåsen (20) ved å trykke hardt på den røde
knappen. knappen.
• Bältestungorna (21) kan fästas i sidan på klädeln (22). • Belte tungene (21) kan festes på siden på trekket (22).
OBSERVERA! Dra alltid på i axelbältet (18); och aldrig i NOTER! Trekk alltid i skulderbeltet (18); Dra aldri i
axelmuddarna (23). skulderputene (23).
• Sätt barnet i barnstolen och justera axelbältena (18) för • Sett barnet i barnestolen og juster skulderbeltene (18) til
att passa exakt över barnets axlar. å passe akkurat over barnets skuldre.
OBSERVERA! Se till att axelbältena (18) inte är vriden NOTER! Pass på at skulderbeltene (18) ikke er vridd eller
eller korsade. krysset over.
• Ta båda bältestungorna (21) tillsammans och lås dem på • Før begge beltetungene (21) sammen og lås dem på
plats i spännet (20) med ett hörbart ”klick”. plass i beltelåsen (20) med et hørbart ”klikk”.
• Mjukt och försiktigt dra i centraljusteringen bältet (24), för • Skånsomt og forsiktig trekk på det sentrale
att att dra åt axelbanden (18) tills de ligger mot kroppen justeringsbeltet (24), for å stramme skulderbeltene (18)
av ditt barn. før de legger seg mot kroppen til barnet ditt.
OBSERVERA! För att få optimalt skydd från CYBEX NOTER! For å oppnå optimal beskyttelse fra CYBEX
SIRONA M2 i-Size, bör axelbältena ligga så nära som SIRONA M2 i-Size, bør skulderbeltene ligge så nær som
möjligt mot kroppen. Kontrolera att höftbälten ligger mot mulig til kroppen. Vennligst sikre at hoftebeltene ligger nær
höften och är lagom åtstramat. hoften og er hensiktsmessig stramt.

35
FORWARD-FACING USE
(76 cm - 105 cm and older than 15 months)
Using the seat in forward-facing position is permitted if
the child is older than 15 months and min. 76 cm tall. In
order to offer your child the highest level of protection,
we recommend to use CYBEX SIRONA M2 i-Size in the
rearward-facing position for as long as possible. If there
is not enough room for your child´s legs you can use the
CYBEX SIRONA M2 i-Size in the forward-facing position.
Learn more about how to secure your child in section
„SECURING BY MEANS OF HARNESS SYSTEM“.
NOTE! Accident statistics prove that the safest way to
transport your child in the car is in the rearward-facing position.
Therefore we recommend to use CYBEX SIRONA M2 i-Size
in the rearward-facing position for as long as possible.
NOTE! The indicator on the headrest (1) shows the body
height of the child, from which the seat can be changed to
the forward-facing use at the earliest.
The seat may only be used forward-facing, if:
1 • the child is > 76 cm tall.
and
• the child is min. 16 months old. We recommend to use
the seat as long as possible in rearward-facing position.
and
• the correctly adjusted headrest (16) covers the indicator
(1).

36
FRAMÅTVÄND ANVÄNDNING FOROVERVENDT BRUK

EN
(76 cm - 105 cm och är äldre än 15 månader) (76 cm - 105 cm og eldre enn 15 måneder)
Att använda sätet framåtvänt är tillåten om barnet är äldre Bruk av setet i fremovervendt posisjon er tillatt dersom barnet

SE
än 15 månader och min. 76 cm lång. För att erbjuda ditt er eldre enn 15 måneder og min. 76 cm høy. For å kunne tilby
barn den högsta skyddsnivån, rekommenderar vi att använda barnet ditt det høyeste nivået av beskyttelse, anbefaler vi å
CYBEX SIRONA M2 i-Size bakåtvänd så länge som möjligt. bruke CYBEX SIRONA M2 i-Size i bakovervendt posisjon

NO
Om det inte finns tillräckligt med utrymme för ditt barns ben så lenge som mulig. Hvis det ikke er nok plass til barnets
kan du använda CYBEX SIRONA M2 i-Size framåtvänd. ben kan du bruke CYBEX SIRONA M2 i-Size i forovervendt
Läs mer om hur du skyddar ditt barn i avsnittet ”SÄKRA posisjon. Lær mer om hvordan du kan sikre barnet i avsnittet
GENOM bältessystem”. ”SIKRING VED HJELP AV SELE SYSTEM”.
OBSERVERA! Olycksstatistiken visar att det säkraste NOTER! Ulykkesstatistikk viser at den sikreste måten
sättet att transportera barn i bilen är bakåtvänt. Därför å transportere barnet i bilen er i bakovervendt posisjon.
rekommenderar vi att använda CYBEX SIRONA M2 i-Size Derfor anbefaler vi å bruke CYBEX SIRONA M2 i-Size i
bakåtvänt så länge som möjligt. bakovervendt posisjon så lenge som mulig.
OBSERVERA! Indikatorn på huvudstödet (1) visar NOTER! Indikatoren på hodestøtten (1) viser kroppshøyde
kroppslängden på barnet, från vilken bilbarnstolen tidigast av barnet, som setet kan endres til bruk fremovervendt
kan ändras till framåvänd possition. posisjon tidligst.
Sätet får endast användas framåtvänt, om: Setet kan bare brukes forovervendt hvis::
• barnet är > 76 cm lång. • barnet er > 76 cm høy.
och og
• barnet är min. 16 månader gammalt. Vi rekommenderar • barnet er min. 16 mndr. gammelt. Vi anbefaler å bruke
att använda stolen så länge som möjligt i bakåtläge. setet så lenge som mulig i bakovervendt posisjon.
och og
• nackstödet (16) är korrekt inställt och täcker indikatorn • den korrekt justerte hodestøtten (16) dekker indikatoren
(1). (1).

37
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?
7
To guarantee the maximum safety for your child,
please make sure that:
• The ISOFIX connectors (7) are correctly fastened to the
vehicle and the supporting leg (4) has been correctly
installed.
• The seat has been locked into the correct position in the
base.
• The headrest has been adjusted to the correct height.
• The 5-point belt system has been correctly adjusted to
the size of the child, the shoulder belts have not been
CLICK! twisted and the belt system has been locked.
• Newborns and infants who are not yet able to sit up by
themselves (up to around 1 year) should, for orthopedic
and safety reasons, always be transported in the flattest
recline position rearward-facing.

4
CLICK!

CLICK!

38
ÄR DITT BARN FASTSPÄNT ORDENTLIGT? ER BARNET DITT FORSVARLIG SIKRET?

EN
För att garantera maximal säkerhet för ditt barn, se For å garantere maksimal sikkerhet for barnet ditt,
till att: må du sørge for at:

SE
• ISOFIX anslutningarna (7) är korrekt fastsatt i bilen och • Isofix-koblingene (7) er korrekt festet til kjøretøyet og
stödbenet (4) har installerats korrekt. støttebenet (4) er riktig installert.
• Sätet är låst i rätt position i basen. • Setet er låst i riktig i basen.

NO
• Huvudstödet har justerats till rätt höjd. • Hodestøtten har blitt justert til riktig høyde.
• 5-punktsbältet är korrekt anpassad till barnets storlek, • 5-punktsele systemet er korrekt innstilt til størrelsen av
axelbältena inte är vridna och bältessystemet har låsts. barnet, skulderbeltene ikke er blitt vridd og selesystemet
• Nyfödda och spädbarn som ännu inte kan sitta upp själva er blitt låst.
(upp till cirka 1 år) bör för ortopediska och säkerhetsskäl • Nyfødte og spedbarn som ennå ikke er i stand til å
alltid transporteras det planaste läget bakåtvänd. sette seg opp av seg selv (opp til rundt 1 år) bør,
for ortopediske og sikkerhetsmessige årsaker alltid
transporteres i den flateste hvile stilling bakovervendt.

39
REMOVING THE NEWBORN INLAY
The preinstalled newborn inlay helps to support lying
comfort and fit for the smallest babies.
The newborn inlay (25) may be removed after the baby is 61
cm (approx. 3 months) to provide more space for the child.
To remove the newborn inlay (25) open the snap buttons of
the headrest cover. Now first pull off the headrest cover and
25 then remove the newborn insert. After that put the headrest
cover back in place, reposition the shoulder belts and finally
close the snap buttons again.

CLEANING
Make sure that only an original CYBEX seat cover is used on
the seat because the cover is also a fundamental component
of the good functioning of the child seat.Replacement covers
may be purchased at authorised dealer.
Plastic parts, the belt system as well as the anti-slide-coating
of the shoulder belts can be cleaned with a wet cloth.
Do not wash the newborn inlay.
NOTE! Please wash the cover before you use it the first time.
The cover should be washed at 30° C in a delicate wash
cycle. Washing at higher temperatures than 30° C or by hand
may result in color bleeding. Wash separately from other
items and never tumble dry! Never dry in strong sunlight!

! WARNING! Never use chemical cleaning or


bleaching agents.

40
TA BORT INLÄGGET FÖR NYFÖDDA FJERNE INNLEGGET FOR NYFØDTE

EN
Det förinstallerade inlägget för nyfödda ger högre Innlegget for nyfødte hjelper til med at de minste babyene
liggkomfort och bättre passform för de allra minsta ligger behagelig. Innlegget for nyfødte (25) kan fjernes når
barnen. Inlägget (25) kan tas bort när barnet är 61 cm babyen er 61 cm (omtrent 3 måneder) for å gi mer plass

SE
(ca 3 månader), så att barnet får mer plats. För att ta bort for barnet. For å fjerne innlegget (25) åpnes knappene på
inlägget (25) ska du öppna tryckknapparna på överdraget hodestøttens trekk. Så trekkes hodestøttens trekk av, og

NO
till huvudstödet. Dra nu först av överdraget och ta sedan ut innlegget fjernes. Deretter settes hodestøttens trekk tilbake,
inlägget. Sätt därefter tillbaka överdraget till huvudstödet, sett skulderbeltene i posisjon og lukk knappene igjen.
justera axelremmarna och stäng tryckknapparna igen.

RENGÖRING RENGJØRING
Kontrollera att endast en original CYBEX klädseln används Sørg for at bare et originalt CYBEX setetrekk brukes på
på sätet eftersom klädeln också är en grundläggande del av setet fordi trekket er også en fundamental del av den
ett väl fungerande funktion av bilbarnstolen.Ny klädsel kan god funksjon av barnesetet. Nye trekk kan kjøpes hos en
köpas hos en auktoriserad återförsäljare. autorisert forhandler.
Plastdetaljer, bältessystemet och axelbältena kan rengöras Plastdeler, selesystemet samt anti-skli-belegget på
med en våt trasa. skulderbeltene kan rengjøres med en våt klut.
Tvätta inte inlägget. Ikke vask innlegget for nyfødte.
OBSERVERA! Vänligen tvätta överdraget före första NOTER! Vask venligst betrækket før første brug. Vennligst
användningen. Vänligen tvätta klädeln innan du använder vaske trekket før du bruker det første gang. Trekket bør
den för första gången. Klädseln ska tvättas vid 30° C på ett vaskes ved 30° C på et skånsomt vaskeprogram. Vasking
skonsamt tvättprogram. Tvättning vid högre temperaturer ved høyere temperaturer enn 30° C, eller for hånd kan
än 30° C eller för hand kan resultera i färgblödning. Tvättas resultere i fargetap. Vaskes separat og aldri tørkes i
separat och aldrig torktummlas!´Torka aldrig i direkt sol ljus tørketrommel! Tørk aldri i sterkt sollys!

! VARNING! Använd aldrig kemiska rengöringsmedel


! ADVARSEL! Bruk aldri kjemiske rengjøringsmidler
eller blekmedel. eller blekemidler.

41
REMOVAL OF THE COVER
The cover consists of seven components fixed to the seat
shell by hook and loop fastener, elastic piping, snap buttons
and brackets. Once you have released all the fastenings,
26 you can remove the individual components for washing.
NOTE! Before detaching the cover please pull out the
20 elastics under silver decorative parts to avoid damage.
Proceed as follows:
• Open the belt buckle (20) of the 5-point belt system.
27 • Open all snap buttons of the pads and cover parts (26).
• Unhook the shoulder pads from the brackets (27).
• Remove all belt pads.
• Thread the shoulder belts out of the cover.
• Remove the cover by pulling it forwards.
• To fix the cover again on the seat carry out the steps in
reverse order.
NOTE! When remounting the shoulder pads, it is essential
to ensure that...
• the closed side faces towards the childs neck.
• the shoulder pads are perfectly mounted on the brackets
(27).
• the shoulder belts are guided inside the shoulder pads.

42
TA AV KLÄDSELN TA AV TREKKET

EN
Klädseln består av sju komponenter fästade vid stolen med Trekket består av syv komponenter festet til seteskallet med
kardborrknäppning, gummiband, tryckknappar och konsoler. feste for kroker og sløyfer, elastisk strikk, trykknapper og
När du har frigjort alla fästen, kan du ta bort enskilda braketter. Når du har løsnet alle festene, kan du fjerne de

SE
komponenter för tvätt. enkelte komponentene for vask.
OBSERVERA! Innan du tar bort klädeln kan du dra bort de NOTER! Før du fjerner trekket kan du trekke ut elastikken

NO
elastiska silver dekorativa delar för att undvika skador. under de sølv dekorative delene for å unngå skader.
Gör på följande sätt: Gjør som følger:
• Öppna bälteslåset (20) i 5-punktsbälte systemet. • Åpne beltespennen (20) på 5-punkt selesystemet.
• Öppna alla tryckknappar från kuddar och klädsel (26). • Åpne alle trykknapper på putene og alle delene til trekket
• Haka av axelkuddarna från fästena (27). (26).
• Ta bort alla bälteskuddar. • Hekt av skulderputene fra brakettene (27).
• Trä axelbältena från klädeln • Fjern alle belteputer.
• Ta bort klädseln genom att dra den framåt. • Tre skulderbeltene ut av trekket.
• För att sätta på klädeln igen på sätet utföra stegen i • Fjern trekket ved å dra det fremover.
omvänd ordning. • For å sette på trekket igjen på setet utføre trinnene i
OBSERVERA! När återmontering av axelkuddarna, är det motsatt rekkefølge.
viktigt att se till att ... NOTER! Når du setter på skulderputene, er det viktig å
• den slutna sidan är vänd mot barnets hals. sikre at ...
• axelkuddarna är rätt monterade på fästena (27). • den lukkede siden vender mot barnets nakke.
• axelbältena förs in i axelkuddarna. • skulderputene er riktig montert på brakettene (27).
• skulderbeltene er guidet inne i skulderputene.

43
PRODUCT CARE
To guarantee that your child seat provides the
maximum protection, it is essential to comply with
the following points:
• All major components of the child seat must be regularly
checked for damage. The mechanical parts must work
without problems.
• Make sure that the child seat is not jammed between
hard parts such as the car door, seat rails etc, which can
damage it.
• Avoid getting any dirt or sand in between the upper seat
shell and the base. This can have a negative impact on
the performance of the rotation and recline function.
Should this happen the dirt should be removed before
rotating and reclining the seat any further to avoid any
permanent damage of the seat.
After a drop, accident or any other form of direct impact, it
must be tested by the manufacturer before being used again.

! WARNING! The cover is an integral component of the


CYBEX SIRONA M2 i-Size safety design. The child
seat must therefore never be used without the cover.

44
PRODUKTVÅRD PRODUKT PLEIE

EN
För att garantera att bilbarnstolen ger maximalt For å garantere at barnesetet gir maksimal beskyttelse,
skydd, är det viktigt att följa följande punkter: er det viktig å overholde følgende punkter:

SE
• Alla viktiga komponenter i bilbarnstolen måste • Alle de viktigste komponentene i barnesetet må
regelbundet kontrolleras för skador. Alla mekaniska delar regelmessig kontrolleres for skader. De mekaniske delene
måste fungera utan problem. må fungere uten problemer.

NO
• Se till att bilbarnstolen inte har fastnat mellan hårda delar • Sørg for at barnesetet ikke sitter fast mellom harde deler
såsom bildörren, sätesskenor etc, vilket kan skada den. som bildør, seteskinner etc, noe som kan skade den.
• Undvik att få smuts eller sand mellan den övre sitsens • Unngå å få skitt eller sand i mellom øvre seteskall og
skal och base. Det kan ha en negativ inverkan på base. This kan ha en negativ innvirkning på resultatene av
resultatet av rotationen och lutnings funktion. rotasjonen og hvile funksjon.
Skulle detta hända skall smuts avlägsnas innan du vrider Skulle dette skje, bør smuss fjernes før du roterer og
och lägger stolen i viloläge för att undvika permanenta legger setet i hvilestilling for å unngå permanent skade
skador av sätet. på setet.
Om babyskydet har tappats, eller varit med i en olycka måste Etter en mist, ulykke eller en hvilken som helst annen form
den besiktigas av fabriken innan den tages i bruk igen. for direkte belastning, må den testes av fabrikanten før den
brukes på nytt.

! VARNING! Klädelnär en integrerad del av CYBEX


! ADVARSEL! Trekket er en integrert del av CYBEX
SIRONA M2 i-Size säkerhets design. Bilbarnstolen får SIRONA M2 i-Size sikkerhets design. Barnesetet må
därför aldrig användas utan klädsel. derfor aldri brukes uten trekket.

45
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT
If you are involved in an accident, the child seat may sustain
damage that is not visible to the naked eye. If this is the
case, the child seat must be examined by the manufacturer
and replaced if necessary.

PRODUCT DURABILITY
The CYBEX SIRONA M2 i-Size has been designed
to fulfil its intended functions for a maximum of
four years of total use. However, since vehicles are
subject to very great fluctuations in temperature and
to unpredictable strains, the following points must
be observed:
• If the car is exposed to the bright sun the child seat
must be removed from the car or covered with a light-
colored cloth.
• Check all plastic and metal parts of the seat regularly for
damage or alterations in shape or color. If you discover
any alteration, the child seat must be disposed or it
must be checked by the manufacturer and replaced if
necessary.
• Alteration in the fabric of the upholstery, in particular
fading, are normal after some years of use and do not
represent damage.
46
VAD DU SKA GÖRA EFTER EN OLYCKA HVA DU GJØR ETTER EN ULYKKE

EN
Om du är inblandad i en olycka, kan bilbarnstolen fåskada som Hvis du er involvert i en ulykke, kan barnesetet få skade
inte är synlig för blotta ögat. Om så är fallet, måste bilbarnstolen som ikke er synlig for det blotte øye. Hvis dette er tilfelle,
undersökas av tillverkaren och bytas ut vid behov. må barnesetet bli undersøkt av produsenten og eventuelt

SE
skiftes ut.

NO
PRODUKTENS HÅLLBARHET PRODUKTETS HOLDBARHET
CYBEX SIRONA M2 i-Size har blivit designat för CYBEX SIRONA M2 i-Size har blitt designet for
att uppfylla sina avsedda funktioner för högst å oppfylle sine tiltenkte funksjoner i inntil fire år
fyra års totala användningen. Eftersom fordon med total bruk. Men siden biler er utsatt for svært
utsätts för mycket stora variationer i temperatur store svingninger i temperatur og til uforutsigbare
och till oförutsägbara påfrestningar, skall följande påkjenninger, må følgende punkter overholdes:
punkter följas: • Hvis bilen er utsatt for sterk sol må barnestolen fjernes fra
• Om bilen är utsatt för stark sol skall den avlägsnas från bilen eller dekkes med et lyst-farget tøy.
bilen eller täckas över med ett ljust tyg. • Sjekk alle plast- og metalldeler på setet regelmessig
• Kontrollera alla plast och metalldelar i sätet regelbundet for skader eller endringer i form eller farge. Hvis du
för skador eller förändringar i form eller färg. Om du oppdager noen endring, må barnesetet kastes eller det
upptäcker någon förändring, måste barnstolen kastas må kontrolleres av produsenten og eventuelt skiftes ut.
eller så måste den kontrolleras av tillverkaren och bytas • Endring i stoff av trekket, spesielt falming, er normalt etter
ut vid behov. noen års bruk og regnes ikke som skade.
• Ändring i klädseln, särskilt färgning, är normala efter
några års användning och reknars inte som skada.

47
DISPOSAL
At the end of its product life the child seat must be properly
disposed. Waste separation may vary in different localities.
In order to make sure that the child seat is disposed in
proper way, contact your local waste disposal authority or
administration of your place of residence. In all cases you
may have a look to your national disposal regulations.

CONTACT
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany

www.cybex-online.com / info@cybex-online.com
www.facebook.com/cybex.online
48
ÅTERVINNING BORTSKAFFELSE

EN
I slutet av sin livslängd måste bilbarnstolen avyttras på ett På slutten av sin levetid må barnesetet kastes på riktig
riktigt sätt. Sopsortering kan variera mellan olika orter. För måte. Avfallshåndtering kan variere i ulike lokaliteter. For å
att se till att barnstolen är avyttras på rätt sätt, kontakta være sikker på at barnesetet er kastet på riktig måte, kan du

SE
din lokala avfallsmyndighet eller administration vid din kontakte den lokale avfallsstasjonen eller administrasjonen
bostadsort. Vid vissa tillfällen så läs föreskrifter för dina på ditt bosted. I alle tilfeller kan du ta en titt på dine

NO
nationela avfallshantering. nasjonale forskrifter for avfallshåndtering.

KONTAKT KONTAKT
CYBEX GmbH CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany

www.cybex-online.com / info@cybex-online.com www.cybex-online.com / info@cybex-online.com


www.facebook.com/cybex.online www.facebook.com/cybex.online
49
WARRANTY
The following warranty applies solely in the country where
this product was initially sold by a retailer to a customer.

1. The warranty covers all manufacturing and material


defects, existing and appearing, at the date of purchase
or appearing within a term of three (3) years from the
date of purchase from the retailer who initially sold the
product to a consumer (manufacturer’s warranty). Please
check the product with respect to completeness and
manufacturing or material defects immediately at the date
of purchase or immediately after receipt. Please always
keep your dated proof of purchase.
2. In case of a defect, stop using the product immediately.
To obtain the warranty please take or ship the product to
the original retailer, who initially sold this product to you
in a clean and complete condition and submit an original
proof of purchase (sales receipt or invoice). Please do
not take or ship the product to the manufacturer directly.
3. This warranty does not cover any damages which
result from misuse, environmental influence (water, fire,
accidents etc.), normal wear and tear or failure to comply
with the instructions provided in this user manual. The
warranty does not apply if modifications and services
were performed by unauthorized persons or if non-
original components and accessories were used.
4. This warranty does not affect any statutory consumer
rights, including claims in tort and claims with respect to
a breach of contract, which the buyer may have against
the seller or the manufacturer of the product.

50
GARANTI GARANTI

EN
Följande garanti gäller endast i det land där produkten Garantien nedenfor gjelder kun i det landet hvor produktet
ursprungligen såldes av en återförsäljare till en kund. opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde.

SE
1. Garantin täcker alla tillverknings- och materialfel, 1. Garantien omfatter alle fabrikasjons- og materialfeil,
nuvarande och förekommer vid inköpsdatum eller som eksisterende og vises ved kjøpsdato eller opptrer

NO
förekommer inom en period av 3 år från inköpsdatum från innenfor en periode på 3 år fra kjøpsdato fra forhandleren
återförsäljare som ursprungligen sålde produkten till en som opprinnelig solgte produktet til en forbruker
konsument (tillverkarens garanti). Kontrollera produkten (produsentens garanti). Vennligst sjekk produktet med
med avseende på fullständighet och tillverknings- eller hensyn til fullstendighet og produksjon eller materialfeil
materialfel omedelbart vid inköpsdatum eller omedelbart umiddelbart på kjøpstidspunktet eller umiddelbart etter
efter mottagandet. Spar alltid daterat inköpsbevis. mottak. Ta alltid vare på datert kjøpsbevis.
2. Vid en defekt, sluta använda produkten omedelbart. 2. I tilfelle av en defekt, slutte å bruke produktet
För att få garantin ta eller leverera produkten till den umiddelbart. For at bevare garantien venligst bring
ursprungliga återförsäljare, som initialt sålt denna produkt eller send produktet til det sted du har købt produktet i
till dig i en ren och fullständig skick och lämna in en komplet og rengjort tilstand sammen med kvittering eller
ursprungliga inköpsbeviset (kvitto eller faktura). Leverera faktura på købet. Undlad venligst at sende produktet
inte produkten till tillverkaren direkt. direkte til producenten.
3. Garantin täcker inte skador som beror på felaktig 3. Denne garantien dekker ikke skader som skyldes feil
användning, miljöpåverkan (vatten, eld, olyckor etc.), bruk, miljøpåvirkning (vann, brann, ulykker osv), normal
normalt slitage eller underlåtenhet att följa de instruktioner slitasje eller manglende overholdelse av instruksjonene
som finns i denna instruktionsbok. Garantin gäller inte om i denne bruksanvisningen. Garantien på produktet
modifieringar och tjänster utfördes av obehöriga eller om bortfalder hvis produktet modificeres eller hvis produktet
icke-originaldelar och tillbehör har använts. serviceres af uautoriseret personer eller hvis der benyttes
4. Denna garanti påverkar inte eventuella lagstadgade uoriginale reservedele eller tilbehør.
konsumenträttigheter, inklusive fordringar skadestånd 4. Denne garantien påvirker ikke lovfestede
och krav när det gäller avtalsbrott, som köparen kan ha forbrukerrettigheter, herunder krav i tort og krav med
gentemot säljaren eller tillverkaren av produkten. hensyn til et kontraktsbrudd, som kjøperen måtte ha mot
selgeren eller produsenten av produktet.

51
HUOM! Säilytä tämä kayttöohje aina saatavilla selkänojan
takana, kankaan alla olevassa taskussa.

HYVÄKSYNTÄ CYBEX SIRONA M2 I-SIZE:


ECE R129 Size: 45 cm – 105 cm
Paino: 0 19 kg
SIRONA M2 i-Size
i-Size Universal ISOFIX
45-105cm
! VAROITUS! Älä käytä kasvot menosuuntaan ennekuin
max. 19 kg lapsi on 15 kk ikäinen ja saavuttanut 76 cm pituuden.
1
129 - 000002 ! VAROITUS! Varmistaaksesi lapsesi parhaan
UN Regulation turvallisuuden, CYBEX SIRONA M2 i-Size
No. 129/00 turvaistuinta tulee käyttää tarkalleen tämän
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18, 95448 Bayreuth
käyttöohjeen mukaisesti.
Germany

HUOM! Vastasyntyneen tukisisus suojaa lastasi. Sitä tulee


käyttää siihen saakka, kunnes vauvan pituus on 60 cm.

Approved for CYBEX


Base M i-Size

52
BEMÆRK! Du bedes altid have denne brugsvejledning i OPOMBA! Navodila za uporabo imejte vedno pri roki v
nærheden - eksempelvis ved at placere den i rummet under predvideni zarezi pod prevleko, na zadnji strani opore za
betrækket på rygstøttens bagside. hrbet.

HOMOLOGATION CYBEX SIRONA M2 I-SIZE: HOMOLOGACIJA CYBEX SIRONA M2 I-SIZE:


ECE R129 Størrelse: 45 cm – 105 cm ECE R129 Velikost: 45 cm – 105 cm
Vægt: op til 19 kg Teža: do 19 kg

! !

FI
ADVARSEL! Benyt ikke stolen fremadvendt før OPOZORILO! Sedeža, obrnjenega v smeri vožnje, ne
barnet er 15 måneder og er 76 cm. uporabljajte vse dotlej, dokler malček ne dopolni 15

DK
mesecev in doseže višine 76 cm.

SI
ADVARSEL! For at kunne give den maksimale !
beskyttelse skal CYBEX SIRONA M2 i-Size anvendes OPOZORILO! Da bi vašemu malčku zagotovili
nøjagtigt som beskrevet i denne brugsvejledning. optimalno zaščito, morate otroški avto sedež CYBEX
SIRONA M2 i-Size uporabljati natančno tako, kot je
BEMÆRK! Babyindlægget beskytter dit barn. Det bør opisano v navodilih za uporabo.
anvendes, indtil barnet måler 60 cm.
OPOMBA! Vložek za novorojenčka varuje vašega otroka.
Treba ga je uporabljati do velikosti 60 cm.

53
HYVÄ ASIAKAS,
Kiitos, että olet ostanut CYBEX SIRONA M2 i-Sizen.
Me vakuutamme, että SIRONA M2 i-Size turvaistuimen
kehitystyössä olemme keskittyneet turvallisuuteen,
mukavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tämä tuote on
valmistettu erityisten laatuvaatimusten mukaisesti ja se
täyttää tiukimmat turvallisuusmääräykset.

FI SISÄLLYS
LYHYT KÄYTTÖOHJE - SELKÄ MENOSUUNTAAN��������������������� 2
LYHYT KÄYTTÖOHJE - KASVOT MENOSUUNTAAN������������������ 4
HYVÄKSYNTÄ (ECE R129)������������������������������������������������������������������� 52
OIKEA SIJOITUS AUTOSSA..................................................................56
ISTUIMEN KÄYTTÖ AUTOSSA.............................................................60
TURVALLINEN ASENNUS AUTOON.................................................64
TURVAISTUIMEN ASENNUS................................................................66
TUKIJALAN SÄÄTÖ.................................................................................... 70
ISTUIMEN ASENNUS JALUSTAAN.................................................... 72
JALUSTAN IRROTUS AUTOSTA............................................................74
ISTUMA-ASENNON JA KALLISTUKSEN SÄÄTÖ...........................74
SIVUTÖRMÄYSSUOJIEN SÄÄTÖ........................................................ 76
KÄYTTÖ SELKÄ MENOSUUNTAAN................................................... 78
VALJAIDEN KÄYTTÖ..................................................................................80
KÄYTTÖ KASVOT MENOSUUNTAAN................................................ 82
ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY?..........................................84
VASTASYNTYNEEN TUKISISUKSEN IRROTTAMINEN.............86
PUHDISTUS.................................................................................................86
PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN................................................................88
TUOTTEEN HOITO....................................................................................90
MITÄ TEHDÄ KOLARIN JÄLKEEN ...................................................... 92
TUOTTEEN KESTOIKÄ............................................................................. 92
HÄVITTÄMINEN...........................................................................................94
YHTEYSTIEDOT..........................................................................................94
TAKUU.............................................................................................................96

54
KÆRE KUNDE! SPOŠTOVANI KUPEC!
Mange tak for dit køb af CYBEX SIRONA M2 i-Size. Vi Zahvaljujemo se vam za nakup otroškega avto sedeža
kan forsikre dig, at sikkerhed, komfort og brugervenlighed CYBEX SIRONA M2 i-Size. Zagotavljamo vam, da smo se
var vores største fokusområder under udviklingen af v procesu razvoja CYBEX SIRONA M2 i-Size osredotočili
CYBEX SIRONA M2 i-Size. Produktet er udviklet under na varnost, udobje in prijaznost do uporabnika. Izdelek je
enestående kvalitetsovervågning og overholder de izdelan pod posebnim nadzorom kakovosti in v skladu z
strammeste sikkerhedskrav. najstrožjimi varnostnimi zahtevami.

DK INDHOLD SI VSEBINA

FI
KORTE INSTRUKTIONER - BAGUDVENDT ��������������������������������� 2 KRATKA NAVODILA - OBRNJEN NAZAJ����������������������������������������� 2
KORTE INSTRUKTIONER - FREMADVENDT�������������������������������� 4 KRATKA NAVODILA - OBRNJEN V SMERI VOŽNJE ���������������� 4
HOMOLOGATION (ECE R129)��������������������������������������������������������� 53 HOMOLOGACIJA (ECE R129)���������������������������������������������������������� 53

DK
DEN RIGTIGE POSITION I BILEN...................................................... 57 PRAVI POLOŽAJ V AVTU......................................................................... 57
BRUG AF STOL I BILEN.......................................................................... 61 UPORABA SEDEŽA V AVTOMOBILU............................................... 61
SIKKER INSTALLATION I BILEN.......................................................... 65 VARNA NAMESTITEV V AVTO............................................................... 65

SI
INSTALLATION AF AUTOSTOL............................................................. 67 NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTO SEDEŽA................................. 67
JUSTERING AF STØTTEBEN................................................................ 71 PRILAGODITEV OPORNE NOGE...................................................... 71
INSTALLATION AF SÆDE PÅ BASE.................................................. 73 NAMESTITEV SEDEŽA NA PODSTAVEK......................................... 73
AFINSTALLATION AF BASE FRA BIL................................................. 75 ODSTRANITEV PODSTAVKA IZ VOZILA......................................... 75
JUSTERING FOR SIDDE OG HVILE.................................................. 75 PRILAGODITEV ZA SEDENJE IN NAGIB........................................ 75
JUSTERING AF SIDEBESKYTTERE.................................................. 77 PRILAGAJANJE STRANSKIH ZAŠČIT............................................... 77
BAGUDVENDT BRUG............................................................................. 79 UPORABA NAZAJ OBRNJENEGA SEDEŽA................................. 79
FASTGØRELSE MED SELESYSTEM................................................. 81 ZAVAROVANJE S SISTEMOM VARNOSTNIH PASOV............... 81
FREMADVENDT BRUG........................................................................... 83 UPORABA NAPREJ OBRNJENEGA SEDEŽA.............................. 83
ER DIT BARN ORDENTLIGT SIKRET?............................................. 85 JE VAŠ MALČEK PRAVILNO ZAVAROVAN?................................... 85
SÅDAN FJERNES BABYINDLÆGGET............................................. 87 ODSTRANITEV VLOŽKA ZA NOVOROJENČKA........................... 87
RENGØRING.............................................................................................. 87 ČIŠČENJE..................................................................................................... 87
AFTAGNING AF BETRÆK......................................................................89 ODSTRANITEV SEDEŽNE PREVLEKE.............................................89
PRODUKTPLEJE........................................................................................ 91 NEGA IZDELKA..........................................................................................91
EFTER EN ULYKKE ................................................................................... 93 V PRIMERU NESREČE .......................................................................... 93
PRODUKTETS HOLDBARHED........................................................... 93 TRAJNOST IZDELKA................................................................................ 93
BORTSKAFFELSE..................................................................................... 95 ODLAGANJE IZRABLJENEGA IZDELKA......................................... 95
KONTAKT....................................................................................................... 95 STIK..................................................................................................................95
GARANTI........................................................................................................ 97 GARANCIJA.................................................................................................. 97

55
OIKEA SIJOITUS AUTOSSA
Tämä „i-Size“ turvaistuin. Se on hyväksytty ECE R 129
mukaisesti, „i-Size yhteensopivaksi“ auton valmistajan
merkitsemillä paikoilla auton käyttöohjeen mukaisesti.
Jos autosi ei ole i-Size -yhteensopiva, tarkasta
oheistetusta ajoneuvolistasta tai kotisivuiltamme onko
asennus sallittua autoosi.
Jos autosi ei ole varustettu ISOFIX -kiinnikkeillä, ota yhteyttä
autosi valmistajan edustajaan.
Joissain erityistapauksissa turvaistuinta voidaan käyttää
etuistuimella. Noudata silloin seuraavia ohjeita:
• tarkasta, onko etuistuin varusetettu ISOFIX-kiinnikkeillä.
Jos ISOFIX -kiinnikkeitä ei ole, ei istuinta voi käyttää
tällä paikalla.
• Poista etumatkustajan turvatyyny (airbag) käytöstä.
Jos tämä ei ole autossasi mahdollista, on käyttö tällä
istuimella kielletty.
• On tärkeää, että noudatat autonvalmistajan ohjeita.
Matkatavarat tai muut irralliset esineet autossa saattavat
aiheuttaa vammoja kolarissa ja siksi ne tulee aina kiinnittää
turvallisesti. Ne voivat aiheuttaa jopa kohtalokkaita seurauksia.

56
DEN RIGTIGE POSITION I BILEN PRAVI POLOŽAJ V AVTU
Dette er et „i-Size Child Restraint System“. Det er To je sistem za zadrževanje otrok „i-Size“. Odobren je po
godkendt til ECE R 129, til brug i „i-Size kompatible“ standardu ECE R 129 za uporabo na „i-Size kompatibilnih“
køretøjers siddepositioner, som indikeret af bilproducenten avtomobilskih sedežih, ki jih navedejo proizvajalci vozil v
i bilens brugsvejledning. priročniku za uporabo vozila. Če vaše vozilo ni opremljeno z
Hvis din bil ikke har en i-Size sædeposition bedes du tjekke i-Size sedežem, preverite priloženi seznam z modeli vozil ali
i den inkluderet biltypeliste, om installation er tilladt. Du kan pa na naši spletni strani preverite, če je dovoljena namestitev.
også finde denne liste på vores hjemmeside. Če vaše vozilo ni opremljeno z ISOFIX-om, se obrnite na
Hvis din bil ikke er udstyret på ISOFIX, bedes du kontakte proizvajalca vozila. V izjemnih primerih lahko otroški avto

FI
din bilfabrikant. sedež uporabite na sprednjem sopotnikovem sedežu. V tem
I ekstraordinære tilfælder kan autostolen anvendes på det primeru upoštevajte naslednja priporočila:

DK
forreste passagersæde. I sådanne tilfælde skal du være • Preverite, če je sopotnikov sedež opremljen z ISOFIX-
opmærksom på det følgende: om. Če ISOFIX ni nameščen, otroškega avto sedeža ne
• Tjek om passagersædet er udstyret med ISOFIX. Sædet smete uporabljati.

SI
må kun anvendes herpå, hvis sædet er udstyret med • Deaktivirajte sopotnikov varnostni meh. Če to v vašem
ISOFIX. vozilu ni mogoče, je uporaba otroškega avto sedeža na
• Deaktiver passager airbagen. Hvis den ikke kan sopotnikovi strani prepovedana.
deaktiveres, kan stolen ikke anvendes på dette sæde. • Obvezno se morate ravnati po priporočilih proizvajalca
• Det er strengt nødvendigt, at du overholder bilproducents avtomobila.
anbefalinger. Prtljaga in drugi nezavarovani predmeti v avtu, ki bi v primeru
Baggage og andre løse objekter i bilen, som kan forvalde prometne nesreče lahko poškodovali potnike, morajo biti
skade i tilfælde af et uheld, skal altid fastgøres. De kan vedno varno pritrjeni. V primeru prometne nesreče lahko
forvandles til dødelige projektiler ved en kollision eller et uheld. namreč postanejo smrtonosni izstrelki.

57
!
VAROITUS! Älä koskaan jätä lasta vartioimatta
autoon. Turvakaukalon muoviosat saattavat
lämmetä auringonpaisteessa ja lapsi saattaa saada
palovammoja. Suojaa aina lapsesi ja turvaistuin
suoralta auringonpaisteelta (asettamalla esim vaalea
kangas kaukalon päälle).
VAROITUS! Tätä turvaistuinta ei saa kiinnittää
auton turvavyöllä. Jos turvaistuin on kiinnitetty
pelkällä auton turvavyöllä, lapsi tai muut matkustajat
saattavat loukkaantua ja saada vakavia tai jopa
kuolettavia vammoja.

VAROITUS! Turvaistuinta ei saa koskaan käyttä


sivuttain auton kulkusuuntaan nähden. Turvaistuinta
ei saa koskaan käyttää auton istuimilla, jotka ovat
vasten auton kulkusuuntaa esim. pikkubusseissa
tai matkailuautoissa. Turvaistuin tulee olla aina
kiinnitettynä autoon, vaikka istuin ei olisi käytössä.
Pienessäkin hätäjarrutuksessa tai kolaritilanteessa
kiinnittämätön turvaistuin voi vahingoittaa muita
matkustajia ja kuljettajaa.

58
! ADVARSEL! Efterlad aldrig dig barn uden opsyn.
! OPOZORILO! Malčka v avtomobilu nikoli ne puščajte
Plastikdelene i autstolen bliver opvarmet i solen og kan brez nadzora. Plastični deli otroškega avto sedeža se
give mindre skader. Beskyt dit barn og autostolen fra na soncu segrejejo in lahko opečejo malčka. Zavarujte
direkt sollys (eksempelvis ved at tildække stolen med vašega malčka in otroški avto sedež pred neposredno
et lyst klæde). izpostavljenostjo soncu (npr. tako, da sedež pokrijete
s svetlo krpo).
ADVARSEL! Stolen er ikke anvendelig med en
normal sædesele. Hvis stolen er fastgjort med en OPOZORILO! Otroški avto sedež ni primeren za
almindelig bilsele, kan barnet eller øvrige passagerer i uporabo z običajnim avtomobilskim varnostnim pasom,

FI
bilen, blive alvorligt kvæstet ved en ulykke. saj se v primeru nesreče lahko malček in drugi potniki
v avtu resno poškodujejo ali celo umrejo.

DK
ADVARSEL! Autostolen må ikke anvendes
på bilsæder, som er installeret i højre vinkel til OPOZORILO! Otroškega avto sedeža ne smete
køreretningen. Autostolen må ikke benyttes på uporabljati na avtomobilskih sedežih, ki so nameščeni

SI
bagudvendte sæder, som eksempelvis findes i pravokotno na smer vožnje. Ne smete ga uporabljati na
varevogne og minibusser. Autostolen skal altid nazaj obrnjenih avtomobilskih sedežih, npr, v kombiju
fastgøres med ISOFIX, også når stolen ikke er i ali minibusu. Otroški sedež mora biti vedno pritrjen s
brug. Hvis du skal gennemføre en nødbremse eller sistemom ISOFIX, tudi kadar ni v uporabi. V primeru
er involveret i en mindre kollision, kan et ikkefastgjort zaviranja v sili ali če ste vpleteni v manjšem trku, lahko
sæde skade både dig og dine medpassagerer. nezavarovan sedež poškoduje vas in druge potnike.

59
ISTUIMEN KÄYTTÖ AUTOSSA
Lapsen iästä ja koosta riippuen CYBEX SIRONA M2 i-Size
istuinta voidaan käyttää selkä tai kasvot menosuuntaan.
HUOM! Onnettomuustilastot vahvistavat, että lapsen
kuljettaminen autossa selkä menosuuntaan on turvallisinta.
Siksi suosittelemme käyttämään CYBEX SIRONA M2
i-Size turvaistuinta selkä menosuuntaan, niin pitkään kuin
mahdollista.
Käyttö selkä menosuuntaan (45 cm - 105 cm)

1 Suosittelemme käyttämään CYBEX SIRONA M2 i-Size


istuinta selkä menosuuntaan aina 105 cm pituuteen ja max.
19 kg painoon.

! VAROITUS! On pakollista käyttää turvaistuinta selkä


menosuuntaan 15 ikään ja 75 cm pituuteen saakka.
Tästä rajasta riippumatta on turvallisinta kuljettaa lasta
selkä menosuuntaan. Lisätietoja saat osiosta: „KÄYTTÖ
SELKÄ MENOSUUNTAAN (45 cm - 105 cm)“

Käyttö kasvot menosuuntaan (76 cm – 105 cm)


Tämän turvaistuimen käyttö kasvot menosuuntaan on
sallittua, kun lapsi on 15 kk ikäinen ja min. 76 cm pitkä.
HUOM! Merkintä (1) sivutuessa kertoo, milloin lapsi on
riittävän pitkä istuimen kääntämiseksi aikaisintaan kasvot
menosuuntaan. Lisätietoa saat osiosta: „KÄYTTÖ KASVOT
MENOSUUNTAAN (76 cm - 105 cm ja 15 kk iästä)“.

60
BRUG AF STOL I BILEN UPORABA SEDEŽA V AVTOMOBILU
CYBEX SIRONA M2 i-Size kan anvendes både fremad- og Glede na starost in velikost malčka, lahko sedež CYBEX
bagudvendt afhængigt af alder og størrelse. SIRONA M2 i-Size uporabljate obrnjenega naprej in nazaj.
BEMÆRK! Uheldsstatistikker bekræfter, at bagudvendt OPOMBA! Statistični podatki o avtomobilskih nesrečah
anvendelse af autostole er sikrest. Vi anbefaler derfor at potrjujejo, da je vožnja malčka v nazaj obrnjenem sedežu
anvende CYBEX SIRONA M2 i-Size bagudvendt så lang najvarnejša. Zato priporočamo, da CYBEX SIRONA M2
tid som muligt. i-Size čim dlje uporabljate v nazaj obrnjenem položaju.
Bagudvendt brug (45 cm - 105 cm) Uporaba nazaj obrnjenega sedeža (45 cm - 105 cm)

FI
Vi anbefaler at anvende CYBEX SIRONA M2 i-Size Priporočamo, da sedež CYBEX SIRONA M2 i-Size
bagudvendt, indtil barnet er 105 cm og max. 19 kg. uporabljate v nazaj obrnjenem položaju do malčkove velikosti

DK
105 cm in maksimalne teže 19 kg.
! ADVARSEL! Det er obligatorisk at anvende autostole
bagudvendt, indtil barnet er 15 måneder og 75 cm.
! OPOZORILO! Uporaba nazaj obrnjenega sedeža

SI
Selv efter denne grænse er nået, er det sikrest at je obvezna do malčkove starosti 15 mesecev in
anvende stolen bagudvendt. For flere detaljer bedes velikosti 75 cm. Tudi po tej omejitvi je prevoz malčka
du læse denne sektion: „BAGUDVENDT BRUG (45 v nazaj obrnjenem sedežu najvarnejši. Za več
cm - 105 cm)“. podrobnosti si preberite poglavje »UPORABA NAZAJ
OBRNJENEGA SEDEŽA (45 cm – 105 cm)«.
Fremadvendt brug (76 cm – 105 cm)
Fremadvendt brug af autostolen er godkendt, når barnet er Uporaba naprej obrnjenega sedeža (76 cm – 105 cm)
fyldt 15 måneder og er min. 76 cm høj. Uporaba naprej obrnjenega sedeža je dovoljena v primeru,
BEMÆRK! Indikatoren på nakkestøtten (1) viser den če je malček starejši od 15 mes. in visok najmanj 76 cm.
højde, som barnet skal have, før stolen tidligst kan benyttes OPOMBA! Indikator na opori za glavico (1) prikazuje višino
fremadvendt. For flere detaljer bedes du læse denne otroka, pri kateri lahko najprej uporabite naprej obrnjen
sektion: „FREMADVENDT BRUG (76 cm - 105 cm og sedež. Za več podrobnosti si preberite poglavje »UPORABA
ældre end 15 måneder)“. NAPREJ OBRNJENEGA SEDEŽA (76 cm – 105 cm in
starejši od 15 mesecev)«.

61
HUOM! Vastasyntyneitä ja lapsia, jotka eivät vielä osaa
istua tuetta (n. 1-vuotiaaksi saakka) tulee turvallisuus ja
terveydellisistä syistä, aina kuljettaa selkä menosuuntaan
loivimmassa lepoasennossa.
HUOM! Varmista, että lapsella ei ole mitään irrallisia
esineitä säädettäessä turvaistuinta.. Huolehdi, että lapsi
ei ole turvaistuimessa, kun sitä asennetaan tai irrotetaan
autosta. Siinä on riski, että lapsen sormet ym. voivat
vahingoittua ulkoisista tekijöistä.

62
BEMÆRK! Nyfødte og småbørn, som endnu ikke kan OPOMBA! Novorojenčke in dojenčke, ki še niso sposobni
sidde op selv (op til omkring 1 år) skal af ortopædiske og sedeti sami (do približno 1 leta) morate iz ortopedskih in
sikkerhedsmæssige årsager altid transporteres bagudvendt i varnostnih razlogov vedno prevažati v nazaj obrnjenem
den fladeste hvileposition. sedežu z ravno oporo za hrbet.
BEMÆRK! Barnet må ikke være i kontakt med løse OPOMBA! Med prilagajanjem sedeža malček ne sme biti
dele, mens stolen justeres. Hold barnet væk fra sædet v bližini sproščenih delov sedeža. Med namestitvijo sedeža
under installation og afinstallation i bilen. Der er risiko for, v avto in odstranitvijo iz avta, otroci ne smejo biti v bližini
at barnets fingre kan blive fastklemt og beskadigede ved sedeža. Obstaja namreč nevarnost, da bi se otroški prstki
uundgåelige bevægelser ved installationen. ujeli v sedež in se resno poškodovali.

FI
DK
SI
63
TURVALLINEN ASENNUS AUTOON
Suojataksesi kaikki matkustajat varmista, että…
• Auton istuimien säädettävät selkänojat ovat lukittuina
pystyimpään asentoonsa.
• jos SIRONA M2 i-Size on sijoittettu etumatkustajan
istuimelle, etuistuin on säädetty takimmaiseen
asentoonsa.
• autossa kaikki esineet, jotka voivat aiheuttaa vammoja
kolarissa ovat kiinnitettyjä.
• kaikki matkustajat autossa ovat kinnittäneet turvavyönsä.

! VAROITUS! Älä sijoita CYBEX Sirona i-Sizea auton


istuimelle, jonka etuturvatyyny on aktiivinen. Tämä ei
koske ns. sivuturvatyynyjä.

64
SIKKER INSTALLATION I BILEN VARNA NAMESTITEV V AVTO
For beskyttelse af alle passagerer i bilen bedes du Za zaščito vseh potnikov v avtu, se vedno prepričajte,
sørge for, at... da…
• alle foldbare ryglæn i bilen er låst i deres oprejste position • so zložljive opore za hrbet v avtu zataknjene v pokončnem
• autostolen justeres i dens bagerste position, hvis položaju
SIRONA M2 i-Size installeres på det forreste • pri namestitvi SIRONA M2 i-Size na sprednjem,
passagersæde. sopotnikovem sedežu, avtomobilski sedež pomaknete
• alle objekter, der kan give skader i tilfælde af et uheld kolikor je mogoče nazaj
• alle passengerer har sele på. • da pravilno zavarujete vse predmete, ki bi v primeru trka

FI
lahko poškodovali potnike
• so vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnimi pasovi

DK
SI
! OPOZORILO! CYBEX SIRONA M2 i-Size ne
! ADVARSEL! Anvend aldrig CYBEX SIRONA M2 uporabljajte na avtomobilskem sedežu, opremljenim
i-Size på sædet med aktiverede front airbags. Dette z aktiviranim varnostnim mehom. To ne velja za tako
gælder ikke for de såkaldte side airbags. imenovane stranske varnostne mehe.

65
TURVAISTUIMEN ASENNUS
HUOM! Jos autosi ei ole i-Size yhteensopiva, tutustu
mukana olevaan sallittujen ajoneuvojen luetteloon.
ISOFIX kiinnkkeet mahdollistavat CYBEX SIRONA M2
i-Size turvaistuimen turvallisen asennuksen autoon.
2 Jalustan asennus
• Valitse hyväksytty auton istuin.
HUOM! ISOFIX kiiinnityslenkit (2) ovat kaksi metallilenkkiä
sijoitettuina auton istuimen ja selkänojan verhoilujen
väliin. Jos et ole varma sijoituksesta, perehdy autosi
käyttöohjekirjaan.
• Jos ISOFIX kiinnityslenkit (2) autossasi ovat hankala
3 löytää, käytä mukana tulevia ISOFIX ohjaimia (3),
jotka voit kiinnittää ISOFIX lenkkeihin (11) pysyvästi
4 välttääksesi autosi verhoilujen vaurioita.
• Aseta istuimen mukana tulevat ohjaimet (3) pidempi
sakara ylöspäin auton ISOFIX kiinnikkeisiin (2). Joissakin
automalleissa on helpompi kiinnittää ohjaimet (3) ylösalaisin.
• Vedä tukijalka (4) ulos kunnes se nojaa turvallisesti
auton lattiaan.

66
INSTALLATION AF AUTOSTOL NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTO SEDEŽA
BEMÆRK! Hvis din bil ikke er udstyret med en i-Size OPOMBA! Če vaše vozilo ni opremljeno z i-Size sedežem,
sædeposition, bør du tjekke typelisten, som er vedlagt preverite priloženi seznam z modeli vozil.
produktet. Sistem ISOFIX vam omogoča varno namestitev sedeža
ISOFIX systemet gør det muligt at fastgøre CYBEX CYBEX SIRONA M2 i-Size v vozilo.
SIRONA M2 i-Size sikkert i bilen. Namestitev podstavka
Installering af base • Izberite odobren avtomobilski sedež.
• Vælg et autoriseret bilsæde. OPOMBA! ISOFIX pritrdilni točki (2) sta dva kovinska

FI
BEMÆRK! ISOFIXens forankringspunkter (2) nastavka za vsak sedež, nameščena med naslonjalom in
er to kabelsko i metal, som er placeret mellem sedežno površino avtomobilskega sedeža. Če ste v dvomih,

DK
rygstøtten og bilsædet. Hvis du er i tvivl, bør du tjekke preberite navodila za uporabo vašega vozila.
instruktionsmanualen til din bil for assistance. • Če sta pritrdilni točki (2) v vašem vozilu težko dostopni,
• Hvis det er svært at nå ISOFIX forankringspunkterne (2) morate uporabiti priloženi spojni vodili (3), da se izognete

SI
i din bilanchorage bør du de tilhørende bruge ”connect poškodbam sedežne prevleke.
guides” (3) for at undgå at beskadige betrækket. • Po potrebi v ISOFIX pritrdilni točki (2) pritrdite priloženi
• Hvis det er nødvendigt, kan du benytte de vedlagte spojni vodili (3), z daljšim nastavkom obrnjenim navzgor.
”connect guides” (3) (skal have den længste arm V številnih vozilih je učinkoviteje, če spojni vodili (3)
pegende opad) Placer dem blot i begge ISOFIX namestite v nasprotni smeri.
forankringspunkter (2). I mange biler er det mere effektive • Vedno raztegnite oporno nogo (4) in jo zataknite.
at installere ”connect guides” (3) i den modsatte retning.
• Fold altid støttebenet (4) ud, indtil det låser.

67
HUOM! Älä sijoita mitään esineitä jalkatilaan turvaistuimen
5 6 etupuolelle.
• Vapauta ISOFIX -tankojen lukitus. Molempia lukkoja voidaan
käsitellä erikseen. Paina napeista (5 ja 6) yhtäaikaisesti ja
vedä ISOFIX tangot täysin ulos rajoittimeensa.
• ISOFIX tankojen (7) tulee lukkiutua ISOFIX
kiinnityslenkkeihin (2) kuultavasti ”KLIK”.
• Varmista, että turvaistuin on oikein kiinnittynyt vetämällä
istuinta ulospäin ISOFIX ohjaimista.
• Vihreiden turvallisuusosoittimien (8) tulee olla selvästi
2 näkyvissä ISOFIX vapautusnapeissa.
• Seuraavaksi, työnnä jalustaa auton selkänojan suuntaan
kunnes se nojaa täysin auton selkänojaan.
8 • Voit nyt siityä osioon, “TUKIJALAN SÄÄTÖ“.
HUOM! Joidenkin autojen verhoilumateriaalien yhteydessä
(nahka, plyyshi, tms.) turvaistuimen käyttö saattaa aiheuttaa
7 naarmuja ja kulumista tai värimuutoksia niihin. Voit välttää
tätä asettamalla turvalaitteen alle siihen tarkoitetun
suojuksen, pyyhkeen tms. Tässä yhteydessä: haluamme
5 6 myös muistuttaa puhdistusohjeista, joita tulee noudattaa
ennen turvaistuimen käyttöönottoa.

68
BEMÆRK! Hold altid benområdet foran autostolen frit og OPOMBA! V prostor za noge pred otroškim avto sedežem
ryddeligt. ne postavljajte nikakršnih predmetov.
• Frigiv låsen på ISOFIX connectors. Begge låse kan • Sprostite blokado ISOFIX zaskočnih ročic. Obe blokadi
justeres individuelt. Skub begge knapper (5 og 6) på lahko prilagajate samostojno. Istočasno pritisnite gumba
samme tid og træk ISOFIX connectors ud af basen. (5 in 6) in do konca izvlecite ISOFIX zaskočni ročici iz
• ISOFIX connectors (7) skal låses i ISOFIX podstavka.
forankringspunkterne (2) med et lydbart klik. • ISOFIX zaskočni ročici (7) se morata zatakniti v ISOFIX
• Sørg for, at sædet står ordentligt fast ved at forsøge at pritrdilni točki (2) s slišnim klikom.
trække det ud af ISOFIX connect guidene. • Prepričajte se, da sedež ostaja trdno na mestu in sicer

FI
• Den grønne sikkerhedsindikator (8) skal være tydeligt tako, da ga poskušate izvleči iz ISOFIX spojnih vodil.
synlig på begge ISOFIX frigivningsknapper. • Na obeh ISOFIX gumbih za sprostitev mora biti jasno
• Skub basen mod rygstøtten, indtil det er på linje med viden zeleni varnostni indikator (8).

DK
rygstøtten. • Nato potiskajte podstavek proti naslonjalu avtomobilskega
• Du kan nu fortsætte til sektionen ”JUSTERING AF sedeža, dokler ni povsem uravnan z naslonjalom.

SI
BENSTØTTE”. • Sedaj lahko nadaljujete s poglavjem »PRILAGODITEV
BEMÆRK! Det kan forekomme, at nogle bilsæder, OPORNE NOGE«.
der er lavet af blødt materiale (f.eks. velour, læder, mm.) OPOMBA! Na nekaterih avtomobilskih sedežih iz občutljivih
kan vise tegn på brug og/eller misfarvning. Dette kan materialov (npr. velur, usnje itd.) lahko uporaba otroškega
undgås ved at placere et klæde eller håndklæde under sedeža pusti sledi obrabe in/ali spremembo barve. Da bi se
basen. Vi henviser i denne sammenhæng til afsnittet med izognili tem nevšečnostim, lahko pod sedež podložite odejo
rengøringsinstruktioner, som skal følges nøjagtigt inden ali brisačo. Pri tem bi vas radi opozorili tudi na naša navodila
første brug. za čiščenje, ki jih morate absolutno upoštevati pred prvo
uporabo sedeža.

69
TUKIJALAN SÄÄTÖ
Paina vapautuspainiketta (9) ja Vedä tukijalka (4) ulos
kunnes se nojaa turvallisesti auton lattiaan. Vedä tukijalka
lähimpään lukitusreikään varmistaen oikean rasituksen
10 vastaanottamisen. Tukijalan asentoilmaisimen tulee näyttää
9 VIHREÄÄ ja äänen ”KLIK” tulee kuulua.
HUOM! Varmista, että CYBEX SIRONA M2 i-Size on
tukevasti auton istuimella.
4

! VAROITUS! Tukijalan (4) täytyy olla aina tukevasti


vasten auton lattiaa. Tukijalan alle ei saa laittaa mitään
esineitä. Jos autosi lattiassa on tavaralokero, ota
yhteyttä autosi valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi.

70
JUSTERING AF STØTTEBEN PRILAGODITEV OPORNE NOGE
Tryk på frigivelsesknappen (9) og træk i støttebenet (4) Pritisnite gumb za sprostitev (9) in izvlecite oporno nogo
indtil, det når bilens bund. Træk herefter foden ud til den (4), dokler se ne dotakne tal vozila. Nato izvlecite nogo še
næste låseposition for optimal kraftoverførsel. Støttebens do naslednje blokade, da zagotovite optimalen prenos moči.
indikatoren (10) på basen vil være GRØN, og det vil være Indikator podporne noge (10) na podnožju bo prikazoval
muligt at høre et karakteristisk ’KLIK’. ZELENO in zaslišali boste značilen »KLIK«.
BEMÆRK! Sørg for, at CYBEX SIRONA M2 i-Size stadig OPOMBA! Prepričajte se, da je CYBEX SIRONA M2
sidder fladt på bilsædet. i-Size še vedno varno pritjen na avtomobilskem sedežu.

FI
DK
SI
! ADVARSEL! Støttebenet (4) skal altid være i direkte
! OPOZORILO! Oporna noga (4) mora biti vedno v
kontakt med bilens bund. Der må hverken være neposrednem stiku s tlemi vozila. Med tlemi vozila
objekter eller luft mellem bilens bund og støttebenet. in oporno nogo ne sme biti nikakršnih predmetov ali
Hvis bilens bund har opbevaringsrum bedes du razmika. Če so na tleh vozila predelki za shranjevanje,
kontakte bilproducenten. se morate posvetovati s proizvajalcem vozila.

71
ISTUIMEN ASENNUS JALUSTAAN
CYBEX SIRONA M2 i-Size turvaistuimen lukitus
HUOM! Varmista, että M i-Size jalustan päällä ei ole mitään
CLICK!
esineitä.
Aseta CYBEX SIRONA M2 i-Size haluttuun suuntaan Base
M i-Sizen päälle. Varmista, että molemmat kiinnitystangot
11 lukittuvat kuuluvasti „KLIK“. Varmista seuraavaksi, että
osoitin (11) Base M i-Sizessa näyttää VIHREÄÄ. Jos osoitin
näyttää punaista, turvaistuin ei ole oikein lukittunut. Toista
tarvittaessa kiinnitys alusta.

11

CYBEX SIRONA M2 i-Size turvaistuimen irrotus


12
Paina vapautuspainiketta (12) ja yhtä vapautusnapeista
(13) samanaikaisesti vapauttaaksesi CYBEX SIRONA M2
13 i-Sizen jalustasta.
Kallista istuinta hiukan. Osoitin (11) näyttää nyt PUNAISTA
RED.
Voit nyt vapauttaa lukitusnapit (12) ja (13) nostaaksesi
13 CYBEX SIRONA M2 i-Sizen pois Base M i-Size jalustasta.

72
INSTALLATION AF SÆDE PÅ BASE NAMESTITEV SEDEŽA NA PODSTAVEK
Fastlås CYBEX SIRONA M2 i-Size Fiksiranje otroškega avto sedeža CYBEX SIRONA
BEMÆRK! Sørg for, at overfladen på Base M i-Size er fri M2 i-Size
for objekter. OPOMBA! Prepričajte se, da na površini podstavka M i-Size
Placer CYBEX SIRONA M2 i-Size i den påkrævede retning ni nikakršnih predmetov.
på Base M i-Size. Sørg for, at begge stænger låser med et Sedež CYBEX SIRONA M2 i-Size v želeni smeri namestite
lydbart ”KLIK”. Tjek at indikatorerne (11) på Base M i-Size na podstavek M i-Size. Prepričajte se, da sta se obe blokirni
viser GRØN. Hvis indikatoren viser rød, er stolen ikke låset palici zataknili s slišnim »KLIKOM«. Nato preverite, če
korrekt. Gentag denne proces hvis nødvendigt. indikator (11) na podstavku M –i-Size sveti ZELENO. Če

FI
indikator sveti RDČE, sedež ni dobro zataknjen. Po potrebi
ponovite postopek.

DK
SI
Afinstallation af CYBEX SIRONA M2 i-Size Sprostitev otroškega avto sedeža CYBEX SIRONA
Tryk på samme tid på den centrale frigivelsesknap (12) M2 i-Size
og en af frigivelsesknapperne på siden (13) for at frigøre Istočasno pritisnite osrednji gumb za sprostitev (12) in
CYBEX SIRONA M2 i-Size fra basen. enega od gumbov za sprostitev ob strani sedeža (13), da
Tilt stolen en smule. Indikatoren (11) viser nu RØD. CYBEX SIRONA M2 i-Size sprostite s podstavka.
Du kan nu slippe frigivelsesknapperne (11 og 12) for at løfte Malce nagnite sedež. Indikator (11) sedaj sveti RDEČE.
CYBEX SIRONA M2 i-Size af Base M i-Size. Sedaj lahko sprostite gumba za sprostitev (12) in (13), da
sedež CYBEX SIRONA M2 i-Size dvignete s podstavka
M i-Size.

73
JALUSTAN IRROTUS AUTOSTA
Suorita kiinnitysohje päinvastaisessa järjestyksessä.
7 5 6 • Vapauta ISOFIX kiinnitystangot (7) molemmin puolin
painamalla vapautuspainikkeista (5) ja (6) vetämällä niitä
eteenpäin samanaikaisesti ulos ISOFIX -ohjaimista.
• Työnnä tangot (7) takaisin alkuperäiseen asentoon.
9 • Painamalla painikkeesta (9) voit työntää tukijalan takaisin
alkuperäiseen asentoon ja kääntää sen taaksepäin.

14 ISTUMA-ASENNON JA KALLISTUKSEN SÄÄTÖ


CYBEX SIRONA M2 i-Size tarjoaa viisi eri istuma- ja
lepoasentoa lapsen turvallisen ja mukavan matkustamisen
takaamiseksi autossa. Paina haluttaessa säätökahvasta (14)
turvaistuimen etupuolella ja säädä CYBEX SIRONA M2
i-Size toivottuun asentoon. Varmista, että turvaistuin lukittuu
kuuluvasti haluttuun asentoon ”KLIK”.
HUOM! Vastasyntyneitä ja lapsia, jotka eivät osaa
istua ilman tukea (n. 1v. ikään) tulee terveydellisistä ja
turvallisuussyistä kuljettaa selkä menosuuntaan loivimmassa
lepoasennossa.

! VAROITUS! Turvallisuussyistä istuimen säätö


istuma- ja lepoasennon välillä on auton liikkuessa
ehdottomasti kielletty!

74
AFINSTALLATION AF BASE FRA BIL ODSTRANITEV PODSTAVKA IZ VOZILA
Gennemfør installationsprocessen i omvendt Korake za namestitev izpeljite v obratnem vrstnem
rækkefølge. redu.
• Frigør begge ISOFIX connectors (7) ved at trykke på • Z istočasnim pritiskom gumbov (5 in 6) sprostite obe
begge knapper (5 og 6) og træk dem ud af ISOFIX ISOFIX zaskočni ročici (7) in ju izvlecite iz ISOFIX vodil.
connect guides. • Zaskočni ročici (7) potisnite nazaj v prvoten položaj.
• Skub connectors (7) tilbage til deres oprindelige position. • S pritiskom regulirne ročice (9) lahko potisnete oporno
• Du kan støttebenet tilbage til dets oprindelige position nogo nazaj v prvoten položaj in jo nato zložite, da
ved at trække på justeringshåndtaget (9). Det kan også prihranite prostor.

FI
foldes samme og dermed spares plads.

DK
JUSTERING FOR SIDDE OG HVILE PRILAGODITEV ZA SEDENJE IN NAGIB
CYBEX SIRONA M2 i-Size tilbyder op til fem sidde- og CYBEX SIRONA M2 i-Size ponuja do pet različnih
hvilepositioner for sikker og komfortabel transport af dit barn položajev za sedenje in nagib sedeža, za varno in udobno

SI
i bilen. Hvis dette ønskes, skal positionshåndtaget (14), vožnjo vašega malčka v avtu. Po želji lahko aktivirate ročico
som er placeret på stolens forside, aktiveres. Derefter kan za reguliranje položaja (14) na sprednji strani otroškega
CYBEX SIRONA M2 i-Size placeres i den ønskede position. sedeža, da CYBEX SIROMA M i-Size namestite v želene
Sørg altid for, at sædet låser fast med et lydbart klik. položaje. Vedno se prepričajte, da se sedežna školjka
BEMÆRK! Nyfødte og småbørn, som endnu ikke kan zatakne s slišnim klikom.
sidde oprejst selv (omkring 1 år) skal optopædiske og OPOMBA! Novorojenčke in dojenčke, ki še niso sposobni
sikkerhedsmæssige årsager altid transporteres bagudvendt i sedeti sami (do približno 1 leta) morate iz ortopedskih in
den fladeste position. varnostnih razlogov vedno prevažati v nazaj obrnjenem
sedežu z ravno oporo za hrbet.

! ADVARSEL! Af sikkerhedsmæssige årsager er det


! OPOZORILO! Iz varnostnih razlogov je prilagajanje
strengt forbudt at skifte mellem sidde- og hvileposition sedeža med sedečimi in nagnjenimi položaji med
under selve kørslen! vožnjo strogo prepovedano!

75
SIVUTÖRMÄYSSUOJIEN SÄÄTÖ
CYBEX SIRONA M2 i-Size on varustettu„ Lineaarisella
sivutörmäysssuojalla (L.S.P.). Tämä järjestelmä lisää lapsen
turvallisuutta erityisesti sivutörmäyksissä. L.S.P. tulee olla
15 mahdollisimman ulkona ja lähellä auton sivurakenteita, jotta
se antaisi parhaan suojavaikutuksen. Vapauttaaksesi sen
paina nappia (15).
HUOM! L.S.P. n tulee lukkiutua kuuluvasti “KLIK”.
Tilanteissa, joissa L.S.P. koskettaa auton ovea, sen tulee
olla kokonaan sisääntaitettuna. Käyttö on sallittua tässä
asennossa. Laitettaessa L.S.P. sisään, tulee se vetää ensin
täysin ulos ja sitten kääntää se istuimen sisään, kunnes se
lukkituu äänekkäästi ”KLIK”.
HUOM! Käytettäessä SIRONA M2 i-Sizea keskipaikalla on
sviutörmäyssuojien (L.S.P.) käyttö kielletty.
Sivutörmäyssuojien (L.S.P.) käyttö turvakaukalon
kantamiseen tai apuna siihen kiipeämiseen on kielletty.

76
JUSTERING AF SIDEBESKYTTERE PRILAGAJANJE STRANSKIH ZAŠČIT
CYBEX SIRONA M2 i-Size er udstyret med „Linear Side- CYBEX SIRONA M2 i-Size je opremljen s sistemom
impact Protection“ systemet (L.S.P.). Systemet øger barnets »linearne zaščite v primeru bočnega trka« (L.S.P.). Sistem
sikkerhed i tilføje af en sidekollision. Træk L.S.P. ud til den povečuje varnost vašega malčka v primeru bočnega trka. Za
nærmeste position ved den nærmeste dør for den bedst največjo varnost izvlecite L.S.P. v položaj, ki je najbližji vratom
mulige sikkerhed. Tryk på frigivningsknappen (15) for at avtomobila. Za sprostitev pritisnite gumb za sprostitev (15).
frigive dem. OPOMBA! Prepričajte se, da se L.S.P. zatakne s slišnim
BEMÆRK! Sørg for at L.S.P. er fastgjort og giver et lydbart »KLIKOM«.
„KLIK“. V primeru, da se L.S.P. dotika vrat, bi ga morali pravilno

FI
Hvis L.S.P.’en rør døren, skal den pakkes væk. L.S.P.’en må shraniti. Uporaba v tem položaju je dovoljena. Da L.S.P.
gerne bruges i denne position. For at skubbe L.S.P.’en ind i potisnete nazaj v sedež, ga potisnite ven in ga zložite, da se

DK
sædet, skal L.S.P.’en skubbes ud og foldes, indtil den låser zaskoči s slišnim »KLIK«.
og afgiver et ’KLIK’. OPOMBA! Pri uporabi sedeža SIRONA M2 i-Size na

SI
BEMÆRK! L.S.P. enheden må ikke udfoldes, hvis SIRONA srednjem avtomobilskem sedežu, sistema L.S.P. ne smete
M2 i-Size placeres på det midterste sæde. izvleči.
Det er ikke tilladt at bruge L.S.P. enhederne til at bære Uporaba sistema L.S.P. za prenašanje ali plezanje v sedež
stolen eller klatre ind i SIRONA M2 i-Size. je prepovedana.

77
KÄYTTÖ SELKÄ MENOSUUNTAAN
(45 cm - 105 cm)
Pääntuen säätö
HUOM! Vastasyntyneen tukisisus suojaa lastasi. Sitä tulee
käyttää siihen saakka, kunnes vauvan pituus on 60 cm.
HUOM! Vain säädettynä oikeaan korkeuteen pääntuki (16)
antaa lapsellesi parhaan turvallisuuden ja mukavuuden.
Pääntuen korkeus voidaan säätää 12 eri asentoon.
• Pääntuki (16) tulee säätää siten, että aikuisen kaksi
sormea mahtuu lapsen hartioiden ja pääntuen väliin.
• Nosta vapautuskahvasta (17) on pääntuen alareunassa
(16) ja sirrä pääntuki oikeaan asentoon.
Pääntuessa oleva osoitin (1) näyttää lapsen pituuden,
milloin aikaisintaan on suositeltavaa kääntää istuin kasvot
16 menosuuntaan.
MAX.
17
Turvaistuinta saa käyttää kasvot menosuuntaan, kun:
• lapsi on 76 cm pitkä.
ja
• lapsi on vähintään 16 kk ikäinen. Suosittelemme
käyttämään turvaistuinta niin pitkään selkä menosuuntaa,
kun se on mahdollista.
ja
1 oikein säädetty pääntuki (16) peittää osoittimen (1).

78
BAGUDVENDT BRUG UPORABA NAZAJ OBRNJENEGA SEDEŽA
(45 cm - 105 cm) (45 cm - 105 cm)
Justering af nakkestøtten Prilagoditev opore za glavo
BEMÆRK! Babyindlægget beskytter dit barn. Det bør OPOMBA! Vložek za novorojenčka varuje vašega otroka.
anvendes, indtil barnet måler 60 cm. Treba ga je uporabljati do velikosti 60 cm.
BEMÆRK! Nakkestøtten (16) giver kun dit barn den OPOMBA! Le na najprimernejšo višino prilagojena opora za
bedste beskyttelse og sikkerhed, når det er justeret til den glavico (16) zagotavlja vašemu malčku maksimalno zaščito
korrekte højde. Nakkestøtten kan justeres til 12 forskellige in varnost. Višino opore za glavico lahko prilagodite v 12

FI
højdepositioner. različnih položajev.
• Nakkestøtten (16) skal justeres, så der maksimalt er • Oporo za glavico (16) morate prilagoditi tako, da je med

DK
plads til to fingres bredde mellem barnets skuldre og malčkovimi rameni in oporo za glavico (16) za največ dva
nakkestøtten (16). prsta prostora.
• Aktiver justerhåndtaget (17) på nakkestøttens underside • Aktivirajte regulirno ročico (17) na spodnji strani opore za

SI
og træk det til den ønskede position. glavico (16) in premaknite oporo v želen položaj.
Indikatoren på nakkestøtten (1) viser den børnehøjde, Indikator na opori za glavico (1) prikazuje višino malčka, pri
hvorfor det tidligst anbefales at køre fremadvendt. kateri je najprej priporočljiva uporaba naprej obrnjenega
sedeža.
Stolen må kun anvendes fremadvendt, hvis:
• barnet er > 76 cm høj. Naprej obrnjen sedež lahko uporabljate le:
og • če je malček visok > 76 cm.
• barnet er min. 16 måneder gammel. Vi anbefaler at in
anvende stolen bagudvendt så længe, det er muligt. • če je malček star najmanj 16 mesecev. Priporočamo, da
og čim dlje uporabljate nazaj obrnjen sedež.
• nakkestøtten (16), som er indstillet korrekt, dækker in
indikatoren (1). • če pravilno prilagojena opora za glavico (16) pokriva
indikator (1).

79
VALJAIDEN KÄYTTÖ
23
18 Olkavyöt ovat kiinteästi asennetut pääntukeen ja niitä ei voi
säätää erikseen. Varmista ennen käyttöä, että pääntuki on
20 oikein lukittunut paikoilleen.
19 HUOM! Varmista, että turvaistuimessa ei ole leluja tai muita
esineitä.
24 • Löysennä olkavöitä (18) painamalla keskuslukituksen
nappia (19) ja vetämällä olkavöitä (18) samanaikaisesti
ylöspäin.
• Vapauta valjaiden lukko (20) painamalla punaisesta
napista tiukasti.
• Vöiden lukkokielet (21) voidaan kiinnittää päällisen
ulkosivuille (22).
22 HUOM! Vedä aina olkavöistä (18) eikä vyönpehmusteista
(23).
21
• Laita lapsi istuimeen ja aseta olkavyöt (18) suoraan
lapsen hartioiden päältä.
HUOM! Varmista, että olkavyöt (18) eivät ole kierteellä tai
ristissä.
• Aseta molemmat lukkokielet (21) yhteen päällekkäin ja
lukitse ne lukkopesään (20) kunnes kuulet äänen“KLIK”.
• Vedä tasaisesti keskushihnasta (24) kiristääksesi olkavyöt
(18) kunnes ne ovat tiukasti lapsen vartalolla.
CLICK!
HUOM! Jotta CYBEX SIRONA M2 i-Size antaisi parhaan
turvallisuuden, olkavöiden tulee olla mahdollisimman tiukasti
lapsen vartalolla. Varmista, että lantiovyö on lapsen lantiolla
ja se on riittävän tiukalla.

80
FASTGØRELSE MED SELESYSTEM ZAVAROVANJE S SISTEMOM VARNOSTNIH PASOV
Skulderselerne er fastgjort til nakkestøtten og må ikke Ramenska pasova sta čvrsto pritrjena na oporo za glavico
justeres individuelt. Sikrer dig, at nakkestøtten er placeret in ju ne smete prilagajati ločeno. Pred uporabo sedeža se
korrekt, før du bruger sædet. prepričajte, da je opora za glavico pravilno zataknjena.
BEMÆRK! Sikrer dig, at legetøj og hård objekter ikke er OPOMBA! Prepričajte se, da v otroškem sedežu ni igračk
placeret i sædet. in trdih predmetov.
• Løsne skulderselerne (18) ved at aktivere • Zrahljajte ramenska pasova (18) s pritiskom na ročico za
justeringshåndtaget på den centrale justeringsring (19) prilagajanje na osrednjem regulatorju (19) in istočasno
og trække begge skulderseler (18) opad. Dette skal potegnite oba ramenska pasova (18) navzgor.

FI
gøres på samme tid. • S čvrstim pritiskom na rdeč gumb odpnite zaponko za
• Åben selespændet (20) med et fast tryk på den røde pas (20).

DK
knap. • Jezička na pasovih (21) lahko pritrdite ob strani na
• Seletungen (21) kan fastgøres på betrækket (22). sedežno prevleko (22).

SI
BEMÆRK! Træk altid i skulderseler (18), aldrig i OPOMBA! Vedno potegnite za ramenski pas (18), nikoli ne
skulderpuderne (23). vlecite za ramenski blazinici (23).
• Placer barnet i stolen og juster skulderselerne (18), så de • Namestite malčka v sedež in pasova (18) prilagodite tako,
passer lige over barnets skuldre. da se natančno prilegata malčkovim ramenom.
BEMÆRK! Sørg for, at skulderselerne (18) ikke er snoede OPOMBA! Prepričajte se, da ramenska pasova (18) nista
eller krydser hinanden. zasukana in da se ne križata.
• Træk begge seletunger (21) sammen og lås dem fast i • Spnite oba jezička (21) na pasovih in ju s slišnim
selespændet (20) med et lydbart „KLIK“. »KLIKOM« zataknite v zaponko (20).
• Træk forsigtigt i den centrale justeringssele (24) for at • Nežno in previdno potegnite osrednji regulirni pas (24),
stramme skulderselerne (18) indtil, at de ligger fladt mod da zategnete ramenska pasova (18), in se tesno
barnets krop. prilegata malčkovemu telesu.
BEMÆRK! For at opnå optimal beskyttelse i CYBEX OPOMBA! Da bi CYBEX SIRONA M2 i-Size lahko
SIRONA M2 i-Size skal skulderselerne ligge så tæt mod zagotovil malčku optimalno zaščito, se morata ramenska
barnets krop som muligt. Sørg for at lårselerne ligger tæt pasova čimbolj prilegati malčkovemu telesu. Prepričajte se,
mod hoften og er strammede korrekt. da trebušna pasova ležita tesno na malčkovih bokih in da sta
ustrezno zategnjena.

81
KÄYTTÖ KASVOT MENOSUUNTAAN
(76 cm - 105 cm ja yli 15 kk ikäisillä)
Käytettäessä istuinta kasvot menosuuntaan lapsen
täytyy olla yli 15 kk ikäinen ja väh. 76 cm pituinen. Jotta
lapsesi saisi parhaan turvallisuuden, suosittelemme
käyttämään CYBEX SIRONA M2 i-Size turvaistuinta selkä
menosuuntaan niin pitkään kuin mahdolista. Jos lapsen
jaloille ei ole riittävästi tilaa, voidaan CYBEX SIRONA M2
i-Sizea käyttää kasvot menosuuntaan Lue lisää lapsen
turvallisesta kiinnityksestä osiosta „VALJAIDEN KÄYTTÖ“.
HUOM! Onnettomuustilastot osoittavat, että turvallisin
tapa on kuljettaa lasta selkä menosuuntaan. Siksi
suosittelemme käyttämään CYBEX SIRONA M2 i-Sizea
selkä menosuuntaan niin pitkään kuin mahdollista.
HUOM! Osooitin pääntuessa (1) näyttää lapsen
pituuden, jossa istuin voidaan aikaisintaan kääntää kasvot
menosuuntaan.
Tätä turvaistuinta saa käyttää kasvot menosuuntaan, kun:
• lapsi on> 76 cm pitkä.
1 ja
• lapsi on väh. 16 kk ikäinen. Suosittelemme käyttämään
tätä turvaistuinta selkä menosuuntaan niin pitkään kuin
mahdollista.
ja
• Oikein säädetty pääntuki (16) peittää osoittimen (1).

82
FREMADVENDT BRUG UPORABA NAPREJ OBRNJENEGA SEDEŽA
(76 cm - 105 cm og ældre end 15 måneder) (76 cm - 105 cm in starejši od 15 mesecev)
Det er tilladt at benytte stolen fremadvendt, hvis barnet Uporaba naprej obrnjenega sedeža je dovoljena v primeru,
er ældre end 15 måneder og min. 76 cm høj. For at opnå če je malček starejši od 15 mesecev in visok najmanj
den højeste beskyttelse anbefaler vi at anvende CYBEX 76 cm. Da bi malčku zagotovili najvišjo stopnjo zaščite,
SIRONA M2 i-Size bagudvendt så længe, det er muligt. priporočamo, da CYBEX SIRONA M2 i-Size čim dlje
Hvis der ikke er nok plads til barnets ben, kan CYBEX uporabljate v nazaj obrnjenem položaju. Če ni dovolj
SIRONA M2 i-Size anvendes fremadvendt. Lær mere om, prostora za malčkove nogice, lahko CYBEX SIRONA
hvordan du sikret dit barn i sektionen „FASTGØRELSE M2 i-Size uporabite v naprej obrnjenem položaju. Več

FI
MED SELESYSTEM”. o zavarovanju vašega malčka si preberite v poglavju
BEMÆRK! Uheldsstatistikker viser, at det i bil er sikrest »ZAVAROVANJE MALČKA S POMOČJO SISTEMA

DK
at transportere dit barn i bagudvendt position. Vi anbefaler VARNOSTNIH PASOV«.
derfor at anvende CYBEX SIRONA M2 i-Size bagudvendt OPOMBA! Statistični podatki o avtomobilskih nesrečah

SI
så længe, det er muligt. potrjujejo, da je vožnja malčka v nazaj obrnjenem sedežu
BEMÆRK! Indikatoren på nakkestøtten (1) viser den najvarnejša. Zato priporočamo, da CYBEX SIRONA M2
børnehøjde, hvorfra det tidligst er tilladt at anvende stolen i-Size čim dlje uporabljate v nazaj obrnjenem položaju.
fremadvendt. OPOMBA! Indikator na opori za glavico (1) prikazuje višino
Stolen må kun anvendes fremadvendt, hvis: malčka, pri kateri lahko sedež najprej uporabite obrnjen naprej.
• barnet er > 76 cm høj. Naprej obrnjen sedež lahko uporabljate le:
ognd • če je malček visok > 76 cm.
• barnet er min. 16 måneder gammel. Vi anbefaler at in
anvende stolen bagudvendt så længe, det er muligt. • če je malček star najmanj 16 mesecev. Priporočamo, da
og čim dlje uporabljate nazaj obrnjen sedež.
• nakkenstøtten (16), som er indstillet korrekt, dækker in
indikatoren (1). • če pravilno prilagojena opora za glavico (16) pokriva
indikator (1).

83
ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY?
7
Varmistaaksesi lapsesi parhaan turvallisuuden,
tarkasta ennen liikkeellelähtöä että:
• ISOFIX tangot (7) on oikein kiinnittyneet autoon ja että
tukijalka (4) on oikein säädetty.
• Turvaistuin on kiinnitetty oikeaan suuntana jalustaan.
• Pääntuki on säädetty oikeaan korkeuteen.
• 5-pistevaljaat on oikein säädetty lapsen koolle ja olkavyöt
eivät ole kierteellä ja valjaat on lukittu oikein.
• vastasyntyneitä ja lapsia, jotka eivät osaa istua ilman
tukea (n. 1 v. ikään) tulee turvallisuus ja terveydellisistä
CLICK! syistä kuljettaa loivimmassa lepoasennossa selkä
menosuuntaan.

4
CLICK!

CLICK!

84
ER DIT BARN ORDENTLIGT SIKRET? JE VAŠ MALČEK PRAVILNO ZAVAROVAN?
For at garantere dit barn den maksimale sikkerhed, Za zagotovitev maksimalne varnosti za vašega
skal du sørge for, at: malčka, se prepričajte, da:
• ISOFIX connectors (7) er fastgjort til bilen korrekt, og at • sta ISOFIX zaskočni ročici (7) pravilno pritrjeni v vozilo in
støttebenet (4) er installeret korrekt. da je bila oporna noga (4) pravilno nameščena.
• Stolen er låst i den rigtigs position i basen. • je bil sedež v pravilnem položaju zataknjen v podstavek.
• Nakkestøtten er justeret til den korrekte højde. • je bila opora za glavico prilagojena na pravo višino.
• 5-punkts selesystemet er justeret korrekt til barnets • je 5-točkovni varnostni pas prilagojen malčkovi velikosti,
størrelse, at skulderselerne ikke er snoede, og at da ramenska pasova nista zasukana in da je sistem

FI
selesystemet er fastlåst. varnostnih pasov zapet.
• Nyfødte og småbørn, som endnu ikke kan sidde op selv • novorojenčke in dojenčke, ki še niso sposobni sedeti

DK
(op til 1 år) skal af ortopædiske og sikkerhedsmæssige sami (do približno 1 leta) iz ortopedskih in varnostnih
årsager altid transporteres bagudvendt i den fladeste razlogov vedno prevažate v nazaj obrnjenem sedežu z
position. ravno oporo za hrbet.

SI
85
VASTASYNTYNEEN TUKISISUKSEN IRROTTAMINEN
Valmiiksi asennettu vastasyntyneen tukisisus lisää
istuimen käyttömukavuutta ja istuvuutta pienille vauvoille.
Vastasyntyneen tukisisuksen (25) saa poistaa, kun vauvan
pituus on 61 cm (ikä noin 3 kk), jotta vauvalle tulee lisätilaa
istuimessa. Tukisisus (25) poistetaan avaamalla päätuen
suojuksen painonapit. Vedä ensin päätuen suojus pois ja
25 irrota sitten vastasyntyneen tukisisus. Laita päätuen suojus
takaisin paikoilleen, tarkista olkahihnojen asento ja sulje
painonapit lopuksi.

PUHDISTUS
Käytä aina vain alkuperäisiä CYBEX päälliskankaita, sillä
ne ovat tärkeä osa istuimen toimintaa ja lainmukaista
hyväksyntää.
Muoviosat, kuten valjaat ja luistonestomateriaalilla
päällystetyt olkavyöt, voidaan puhdistaa kostealla kankaalla.
Älä pese vastasyntyneen tukisisusta.
HUOM! Voit pestä päällisen ennen ensimmäistä käyttöä.
Pese päälliskankaat erillään ennen ensimmäistä käyttöä.
Päällinen voidaan konepestä 30° C hienopesuohjelmalla.
Pesu yli 30° C veden länmmössä saattaa aiheuttaa värien
haalistumista. Pese päällinen erikseen muusta pyykistä. Älä
rumpukuivaa! Älä kuivaa koskaan suorassa auringonvalossa!

! VAROITUS! Älä käytä hankaavia tai haalistavia


pesuaineita!

86
SÅDAN FJERNES BABYINDLÆGGET ODSTRANITEV VLOŽKA ZA NOVOROJENČKA
Det formonterede babyindlæg giver liggekomfort og passer Prednameščen vložek za novorojenčka podpira udobje
til de helt små babyer. Babyindlægget (25) kan fjernes, efter med ležanjem in je primeren za najmanjše otroke. Vložek
at babyen er blevet 61 cm (ca. 3 måneder) for at give mere za novorojenčka (25) lahko odstranite, ko je otrok velik 61
plads til barnet. For at fjerne babyindlægget (25) skal du cm (pribl. 3 mesece), da mu zagotovite več prostora. Za
åbne snapknapperne på hovedstøtte-coveret. Træk først odstranjevanje vložka za novorojenčka (25) odprite zaskočne
hovedstøtte-coveret af nu, og fjern herefter babyindlægget. gumbe prekritja vzglavnika. Najprej snemite prekritje
Sæt herefter hovedstøtte-coveret på igen, justér vzglavnika in nato odstranite vložek za novorojenčka. Nato
skulderselerne og luk til sidst snapknapperne igen. prekritje vzglavnika znova namestite, prilagodite ramenske

FI
pasove in zaprite zaskočne gumbe.

DK
RENGØRING ČIŠČENJE
Det er vigtigt, at du kun bruger originale CYBEX Pomembno je, da uporabite le originalno CYBEX
sædebetræk, da betrækket udgør en væsentlig funktion i sedežno prevleko, saj prevleka predstavlja pomemben del

SI
stolen. Ekstra betræk kan fås hos din forhandler. funkcionalnosti sedeža. Nadomestne prevleke so vam na
Plastikdele, selesystemet og skulderselernes antiglide- voljo pri pooblaščenem prodajalcu.
betræk kan rengøres med en våd klud. Plastične dele, sistem pasov, kot tudi proti-zdrsno oblogo
Babyindlægget må ikke vaskes. ramenskih pasov lahko očistite z vlažno krpo.
BEMÆRK! Vask venligst betrækket før første brug. Vask Vložka za novorojenčka ne umivajte.
venligst betrækket før første brug. Betrækket kan vaskes ved OPOMBA! Prevleko pred prvo uporabo operite. Sedežno
30° C på finvask Hvis du vasker det ved mere end 30° C prevleko pred prvo uporabo operite. Sedežno prevleko lahko
eller i hånde kan der forekomme misfarvning. Vask venligst perete strojno, pri maksimalni temperaturi 30° C in pri tem
betrækket adskilt fra andet vasketøj og anvend aldrig uporabite program za občutljivo perilo. Če jo operete pri višji
tørretumbler! Tør ikke betrækket i direkte sollys. temperaturi ali ročno, lahko obledi. Prevleko perite ločeno
in je nikoli ne sušite strojno! Nikoli je ne sušite na direktni
! ADVARSEL! Brug altid kemiske rengøringsmidler sončni svetlobi!
eller blegemidler. ! OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte kemičnih čistil
ali belil.

87
PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN
Päällinen sisältää seitsemän osaa, jotka on kiinnitetty
istuimen runkoon joustavilla kaarilla, hihnakiinnitin,
painonapeilla ja hakasilla. Kun olet avannut nämä
26 kiinnitykset, voit irrottaa osat pesuun.
HUOM! Ennen päällisen irrotusta vedä joustavat
20 kangasosat pois hopeanväristen koristeosien alta vaurioiden
välttämiseksi.
Toimi seuraavasti:
27 • Avaa vyön lukko (20) viisipistevaljaissa.
• Avaa painonapit pehmusteista ja päällisosista (26).
• Vapauta olkapehmusteet soljista (27).
• Poista valjaiden pehmusteet.
• Vedä olkavyöt lukkokielineen ulos päällisestä.
• Vedä päällinen eteenpäin.
• Asetaaksesi päällisen takaisin, tee nämä päinvastaisessa
järjestyksessä.
HUOM! Asettaessasi olkavöitä takaisin on tärkeää
varmistaa että...
• umpinainen puoli on kohti lapsen niskaa.
• olkavyön pehmusteet on kiinnitetty oikein hakasiin (27).
• olkavyöt kulkevat oikein pehmusteissa.

88
AFTAGNING AF BETRÆK ODSTRANITEV SEDEŽNE PREVLEKE
Betrækket beslår af syb dele, som er fastgjort til Prevleka je sestavljena iz sedmih delov, ki so pritrjeni na
sædeskallen med velcrolukning, elastik, trykknapper og sedežno školjko z kavelj in zanke, elastičnimi vrvicami,
beslag. De enkelte elementer kan fjernes og vaskes, når alle pritisnimi gumbi in nosilci. Ko ste sprostili vse pritrditve,
fastgørende elementer er frigjort. lahko snamete posamezne dele prevleke in jih operete.
BEMÆRK! Træk venligst elastikken under de sølvfarvede OPOMBA! Pred odstranitvijo prevleke, izvlecite elastike
dekorationsdele, inden betrækket tages af for at undgå pod srebrnimi okrasnimi deli, da se izognete poškodbam.
beskadigelse. Sledite naslednjim napotkom:
Følg disse trin:

FI
• Odpnite zaponko (20) 5-točkovnega varnostnega pasu.
• Åben 5-punktsselens selespænde (20). • Odpnite vse pritisne gumbe na blazinicah in delih

DK
• Åben alle trykknapper og betrækdele (26). prevleke (26).
• Frigør skulderpuderne fra beslagene (27). • Snemite ramenski blazinici z nosilcev (27).
• Fjern alle selepuder. • S pasov odstranite vse zaščitne blazinice.

SI
• Træk skulderpuderne ud af betrækket. • Ramenska pasova potegnite iz prevleke.
• Fjern betrækket ved at trække det fremad. • Snemite prevleko tako, da jo potegnete naprej.
• For at påføre betrækket igen, følg blot trinene i omvendt • Če želite prevleko spet namestiti na sedež, ponovite
rækkefølge. postopek v obratnem vrstnem redu.
BEMÆRK! Når skulderpuderne påføres igen, er det vigtigt OPOMBA! Pri ponovni montaži ramenskih blazinic je
at sikre, at... bistvenega pomena, da…
• de lukkede sidedele vender mod barnets hals. • je zaprta stran obrnjena proti malčkovemu vratu.
• skulderpuderne er fastgjort korrekt på beslagene (27). • sta ramenski blazinici odlično nameščeni na nosilcih (27).
• skulderselerne er ført igennem skulderpuderne. • sta na ramenskih pasovih zaščitni ramenski blazinici.

89
TUOTTEEN HOITO
Varmistaaksesi, että turvaistuin antaa parhaan
suojan, on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:
• Kaikki turvaistuimen osat tulee tarkastaa säännöllisesti.
Kaikkien mekaanisten osien tulee toimia moitteettomasti.
• Varmista, että turvaistuinei ole jäänyt kovien esineiden
kuten auton oven, istuimen kiskojen tms. puristukseen. Ne
voivat vahingoittaa turvaistuinta.
• Välttäkää hiekan ja muun lian tai esineiden joutumista
istuimen ja jalustan väliin. Tämä saattaa estää
kääntölukituksen ja kallistuksen toimintaa.
Jos sellaista kuitenkin pääsee tapahtumaan, on istuin
puhdistettava ennen kääntämistä tai kallistamista
pysyvien vaurioiden välttämiseksi.
Putoamisen, kolarin tai muun siihen rasituksia kohdistaneen
tapahtuman jälkeen, turvaistuin tulee tarkastaa valmistajan
toimesta ennen käytön jatkamista.

! VAROITUS! Kangaspäällinen on tärkeä tekninen


osa CYBEX SIRONA M2 i-Size turvaistuimen
turvallisuutta. Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää
ilman kangaspäällisiä.

90
PRODUKTPLEJE NEGA IZDELKA
For at babyautostolen kan give den maksimale Da bi vašemu malčku zagotovili maksimalno zaščito,
beskyttelse, skal du holde øje med det følgende: morate upoštevati naslednje:
• Alle vigtige dele på babyautostolen skal tjekkes jævnligt • Vse pomembne dele otroškega avto sedeža morate redno
for skader. Alle mekaniske dele skal fungere optimalt. pregledovati zaradi morebitnih poškodb. Mehanski deli
• Tjek at autostolen ikke er fastklemt mellem hårde dele såsom morajo delovati brezhibno.
bildør, sædeskinner osv., hvilket kan beskadige stolen. • Prepričajte se, da se otroški sedež ni zagozdil med trde
• Undgå at, der er grus eller jord mellem den øverste dele, kot so vrata avtomobila, tirnice sedeža ipd., ki ga
sædeskal og basen. Det kan have store implikationer for lahko poškodujejo.

FI
stolens rotations- og hvilefunktion. • Pazite, da med sedežno školjko in podstavek ne zaide
Hvis dette sker, skal grusset fjernes, før stolen drejes umazanija ali pesek. To lahko negativno vpliva na funkciji

DK
eller placeres i hvileposition for at undgå permanent obračanja in nagiba sedeža.
skade på stolen. V takem primeru morate, pred vsakim nadaljnjim
Efter et tab af stolen, et uheld eller anden form for direkte obračanjem ali nagibom sedeža, odstraniti umazanijo, da

SI
sammenstød, skal stolen testes af producenten, før det igen preprečite trajne poškodbe sedeža.
må tages i brug. Po padcu, nesreči ali kakršni koli drugi obliki neposrednega
udarca, ga mora pred ponovno uporabo preizkusiti proizvajalec.

! OPOZORILO! Sedežna prevleka predstavlja bistven


! ADVARSEL! Betrækket af en integreret del af element varnostnega dizajna sedeža CYBEX SIRONA
CYBEX SIRONA M2 i-Sizes sikkerhedsdesign. M2 i-Size. Otroškega avto sedeža ne smete nikoli
Autostolen må derfor aldrig benyttes uden betræk. uporabljati brez sedežne prevleke.

91
MITÄ TEHDÄ KOLARIN JÄLKEEN
Onnettomuus saattaa aiheuttaa turvakaukaloon vaurioita,
joita ei voi nähdä silmämäärin tarkastellessa. Kun turvaistuin
on altistunut poikkeukselliselle rasitukselle esim. kolarissa,
tulee se aina tarkastuttaa valmistajan edustajalla ja
tarvittaessa vaihtaa uuteen.

TUOTTEEN KESTOIKÄ
CYBEX SIRONA M2 i-Size on suunniteltu
täyttämään siihen kohdistetut vaatimukset
neljän vuoden käytöaikana. Kuitenkin: Koska
turvaistuin joutuu käytössä alttiiksi erittäin suurille
lämpötilavaihteluille ja muille rasituksille autossa,
seuraavat seikat täytyy huomioida:
• Jos auto on alttiina suoralle auringonpaisteelle pidemmän
aikaa, tulee turvakaukalo poistaa autosta tai peittää se
vaalealla kankaalla.
• Tarkasta säännöllisesti muovi- ja metalliosat vaurioilta
ja värimuutoksilta. Jos huomaat vaurioita tai muutoksia,
turvaistuin tulee poistaa käytöstä, hävittää ja korvata uudella.
• Muutokset kankaissa, erityisesti haalistuminen, on
normaalia käytössä, eikä niitä lasketa vaurioiksi.

92
EFTER EN ULYKKE V PRIMERU NESREČE
Hvis du er involveret i ulykke, kan stolen blive beskadiget, Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, so lahko na
selvom skaderne ikke er synlige for øjet. Hvis dette otroškem avto sedežu nastale poškodbe, ki s prostim
sker, skal stolen undersøges af producenten og om očesom niso vidne. V takem primeru mora otroški sedež
nødvendigt udskiftes. obvezno pregledati proizvajalec in ga po potrebi zamenjati.

FI
DK
SI
PRODUKTETS HOLDBARHED TRAJNOST IZDELKA
CYBEX SIRONA M2 i-Size er designet til at kunne CYBEX SIRONA M2 i-Size je bil oblikovan tako,
opfylde dens funktioner i maksimalt fire års brug. da ohrani svoje maksimalne lastnosti celoten
Du skal dog eftersom, at nogle biler bliver udsat predviden čas uporabe, to je maksimalno 4 leta. Ker
for store udsvingninger i temperatur og andre pa v vozilih lahko pride do velikih temperaturnih
uforudsigelige kræfter, holde øje med det følgende: nihanj in nepredvidljivih obremenitev, je potrebno
• Hvis køretøjet er udsat for stærkt sollys i længere upoštevati naslednje:
perioder, skal babyautostolen fjernes fra køretøjet eller • Če je bilo vozilo dalj časa na vročem soncu, morate
dækkes med en lys klud. otroški sedež vzeti iz vozila ali pa ga prekriti s svetlo krpo.
• Kontroller alle plastdele årligt for beskadigelse eller • Redno preverjajte vse plastične in kovinske dele sedeža
ændring af form eller farve. Hvis du bemærker en ændring glede možnih poškodb ali spremembe oblike ali barve.
i babyautostolen, skal du kontakte din forhandler, da Če opazite kakršnekoli spremembe, morate otroški sedež
ændringen kan påvirke ydeevnen af babyautostolen. bodisi zavreči ali pa ga mora pregledati proizvajalec in ga
• Ændringer i stoffet, især falmet farve, er normalt efter po potrebi zamenjati.
nogle års brug og betragtes ikke som skade. • Spremembe na tekstilu za blazinjenje, še posebej
obledelost barv, so po nekaj letih uporabe povsem
običajne in ne predstavljajo poškodbe.
93
HÄVITTÄMINEN
At the end of its product life the child seat must be
properly disposed. Jätehuolto-ohjeet vaihtelevat alueittain.
Varmistaaksesi turvaistuimen asianmukaisen hävityksen,
noudata paikallisia jätehuolto-ohjeita tai kysy neuvoa
viranomaisilta. Joka tapauksessa noudata oman maasi
jätehuolto-ohjeita.

YHTEYSTIEDOT
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany

www.cybex-online.com / info@cybex-online.com
www.facebook.com/cybex.online
94
BORTSKAFFELSE ODLAGANJE IZRABLJENEGA IZDELKA
Autostolen skal efter endt brug bortskaffes forsvarligt. Na koncu življenjske dobe otroškega sedeža, morate sedež
Affaldssortering kan variere afhængigt af geografi. For at pravilno zavreči. Ločevanje odpadkov se lahko razlikuje
sikre at babyautostolen bortskaffes i overensstemmelse po posameznih regijah. Da boste izrabljen sedež odvrgli v
med reglerne, skal du kontakte din lokale afdeling for skladu s predpisi, priporočamo, da se posvetujete z lokalno
håndtering af affald eller lokale myndighed. Under alle upravo, kjer boste dobili prave napotke glede odlaganja. V
omstændigheder bør du tage højde for de nationale vsakem primeru pa upoštevajte predpise glede pravilnega
bortskaffelsesregulationer. odlaganja odpadkov v vaši državi.

FI
DK
SI
KONTAKT STIK
CYBEX GmbH CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany

www.cybex-online.com / info@cybex-online.com www.cybex-online.com / info@cybex-online.com


www.facebook.com/cybex.online www.facebook.com/cybex.online
95
TAKUU
Seuraava takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä
tuote on alunperin myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle.

1. Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, jotka


tulevat esiin 3 vuoden kuluessa tuotteen ostamisesta
jälleenmyyjältä, joka on alun perin myynyt tuotteen
kuluttajalle (valmistuttajan takuu). Tarkastakaa heti
ostohetkellä huolellisesti, että tuote on täydellinen ja että
materiaali- tai valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Säilytä
aina alkuperäinen ostotosite.
2. Jos siinä ilmenee virheitä, lopettakaa tuotteen käyttö
välittömästi. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteys
alkuperäiseen tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä
tai toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle. Alkuperäinen,
ostopäiväyksellä varustettu ostotosite, takuumerkintä,
ostokuitti tai ostolasku, josta selviää tuotteen malli ja
ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle tuotteen mukana. Älkää
ottako yhteyttä suoraan valmistajaan.
3. Tämä takuu ei kata vahinkoja ja vikoja, jotka ovat
aiheutuneet käyttäjästä, ympäristötekijöistä (kosteus, tuli,
liikenneonnettomuus jne.) tai normaalista kulumisesta
tai tämän käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuun
edellytyksenä on tuotteen käyttö käyttöohjeen mukaisesti
ja että kaikki siihen kohdistuvat toimenpiteet on tehty
valmistajan valtuuttaman henkilön toimesta sekä vain
alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita on käytetty.
Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
4. Tämä takuu ei rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan
maakohtaisia kuluttajansuojalakiin perustuvia oikeuksia
myyjää tai valmistajaa kohtaan.

96
GARANTI GARANCIJA
Følgende garanti gælder udelukkende i det land, hvor dette Sledeča garancija velja izključno v državi, kjer je bil izdelek
produkt oprindeligt blev solgt af en detailhandler til en kunde. prvotno prodan kupcu.

1. Garantien dækker alle fremstillingsfejl og materialle 1. Garancija pokriva vse proizvodne napake in napake na
fejl, som enten forekommer ved køb eller opstår inden materialu, ki obstajajo na dan nakupa ali pa se pojavijo
for 3 år efter købsdato hos forhandleren, som oprindeligt v obdobju 3 let od dneva nakupa pri prodajalcu, ki je
solgte produktet til en kunde (fabrikantens garanti). izdelek prvotno prodal kupcu (garancija proizvajalca).
Tjek venligst produktet grundigt for fremstillingsfejl Prosimo, da takoj po nakupu ali po prejemu preverite,

FI
eller materielle fejl umiddelbart efter købsdato eller če je izdelek popoln, brez tovarniških napak ali napak na
modtagelse af kvittering. Behold altid et bevis på, hvornår materialu. Vedno shranite datirano dokazilo o nakupu.
du har købt produktet. 2. V primeru poškodb morate izdelek takoj prenehati

DK
2. Hvis produktet bliver defekt, bør du stoppe med at uporabljati. Za uveljavitev garancije je potrebno izdelek
bruge produktet omgående. For at bevare garantien v čistem in kompletnem stanju vrniti ali poslati trgovcu,

SI
venligst bring eller send produktet til det sted du har købt pri katerem je bil prvotno kupljen in predložiti originalno
produktet i komplet og rengjort tilstand sammen med dokazilo o nakupu (blagajniški listek ali račun). Prosimo,
kvittering eller faktura på købet. Undlad venligst at sende da izdelka ne vračate ali pošiljate neposredno proizvajalcu.
produktet direkte til producenten. 3. Ta garancija ne pokriva nikakršnih poškodb, ki so
3. Garantien omfatter ikke skade opstået som resultat posledica napačne uporabe izdelka, vplivov okolja
af fejlagtig brug, påvirkninger fra vand, ild, uheld, (voda, ogenj, prometne nesreče itd.), običajne obrabe
normal slitage eller hvis manglende overholdelse af ali neupoštevanja napotkov v teh navodilih. Garancija
retningslinjerne i denne manual. Garantien på produktet ni veljavna, če so spremembe in servise opravile
bortfalder hvis produktet modificeres eller hvis produktet nepooblaščene osebe ali če so bili uporabljeni
serviceres af uautoriseret personer eller hvis der benyttes neoriginalni deli in dodatki.
uoriginale reservedele eller tilbehør. 4. Ta garancija ne vpliva na kakršnekoli zakonske pravice
4. Denne garanti påvirker ikke forbrugerens lovmæssige potrošnikov, vključno s terjatvami v odškodninski
rettigheder, herunder krav i erstatningsret og fordringer odgovornosti in terjatvami v zvezi s prekinitvijo pogodbe, ki
med hensyn til et kontraktbrud, som køber måtte have bi jih lahko imel kupec do prodajalca ali proizvajalca izdelka.
mod sælger eller producenten af produktet.

97
NAPOMENA! Uvijek čuvajte upute za upotrebu pri ruci u
dzepu smještenom ispod navlake autosjedalice na stražnjoj
strani naslona.

HOMOLOGACIJA CYBEX SIRONA M2 I-SIZE:


ECE R129 Veličina: 45 cm – 105 cm
SIRONA M2 i-Size Težina: do 19 kg
i-Size Universal ISOFIX
45-105cm
max. 19 kg ! UPOZORENJE! Ne koristite autosjedalicu okrenutu
u smjeru vožnje prije nego dijete navrši 15 mjeseci i
1 dosegne 76 cm visine.
129 - 000002
UN Regulation
No. 129/00 ! UPOZORENJE! Kako biste svojem djetetu osigurali
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18, 95448 Bayreuth
optimalnu zaštitu CYBEX SIRONA M2 i-Size
Germany autosjedalica se mora koristiti točno kako je opisano u
ovom uputstvu za upotrebu.

NAPOMENA! Umetak za novorođenče služi kao zaštita


vašeg djeteta. Trebate ga upotrebljavati dok je dijete manje
od 60 cm.

Approved for CYBEX


Base M i-Size

98
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji autosjedalice CYBEX SIRONA
M2 i-Size. Uvjeravamo vas da smo u procesu razvoja
CYBEX SIRONA M2 i-Size autosjedalice bili usredotočeni
na sigurnost, udobnost i funkcionalnost. Ovaj proizvod
proizveden je pod specijalnim nadzorom i odgovara
najstrožim standardima kvalitete.

HR SADRŽAJ
KRATKE UPUTE - POLOŽAJ LICEM PREMA NATRAG�������������� 2
KRATKE UPUTE - POLOŽAJ LICEM PREMA NAPRIJED���������� 4
HOMOLOGATION (ECE R129)����������������������������������������������������������� 6
ISPRAVNO POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE...........................100
UPOTREBA AUTOSJEDALICE U VOZILU.....................................102
SIGURNO POSTAVLJANJE U VOZILO...........................................104
POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE...................................................105
POSTAVLJANJE NOSIVE NOGE....................................................... 107
POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE NA BAZU..............................108

HR
UKLANJANJE BAZE IZ AUTOMOBILA............................................109
PODEŠAVANJE ZA SJEDENJE I POTPORU................................109
PODEŠAVANJE BOČNIH ZAŠTITA..................................................110
AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NATRAG...................... 111
OSIGURAVANJE UZ POMOĆ POJASA........................................ 112
AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NAPRIJED.................. 113
DA LI JE VAŠE DIJETE SIGURNO? ................................................ 114
UKLANJANJE UMETKA ZA NOVOROĐENČE............................ 115
ČIŠĆENJE.................................................................................................. 115
UKLANJANJE NAVLAKE....................................................................... 116
ODRŽAVANJE PROIZVODA................................................................117
ŠTO UČINITI NAKON NESREĆE .....................................................117
ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA...............................................................117
ODLAGANJE............................................................................................. 118
KONTAKT.................................................................................................... 118
JAMSTVO.................................................................................................... 118

99
ISPRAVNO POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE
Ovo je „i-Size“ sustav ograničenja za dijete. IU skladu s
ECE R 129, za upotrebu u „i-Size kompatibilnim“ vozilima,
informacije o kompatibilnosti dobivaju se od proizvođača
vozila i nalaze se u uputama vozila.

Ukoliko vaše vozilo nema i-Size položaj sjedenja, molimo vas,


provjerite popis vozila koji je uključen ili provjerite na našoj
internetskoj stranici da li je postavljanje dopušteno.
Ukoliko vaš automobil nema ISOFIX, molimo vas,
kontaktirajte proizvođača vozila.

U iznimnim se slučajevima autosjedalica može koristiti na


suvozačevom sjedalu. U tom slučaju, obratite pozornost na
sljedeće točke:
• Provjerite ima li suvozačevo sjedalo ISOFIX. Ako nema
ISOFIX, ne smije se koristiti autosjedalica na navedeni
način.
• Deaktivirajte suvozačev zračni jastuk. Ako navedeno nije
moguće izvršiti u vašem automobilu, zabranjeno je koristiti
autosjedalicu na suvozačevom sjedalu.
• It is imperative that you comply with the car
manufacturer‘s recommendations.
Prtljaga i drugi predmeti u automobilu koji bi mogli izazvati
ozljedu u prometnoj nesreći uvijek moraju biti čvrsto
pričvršćeni. Oni mogu postati smrtonosni projektili u slučaju
prometne nesreće.

100
! UPOZORENJE! Nikada ne ostavljajte dijete bez
nadzora u autu. Plastični se dijelovi autosjedalice
zagrijavaju na suncu i dijete bi moglo pretrpjeti
opekline. Zaštitite svoje dijete i sjedalo automobila od
izravnog izlaganja suncu (npr. prekrivanjem sjedala
tkaninom svijetle boje).

UPOZORENJE! Sjedalica nije prikladna za upotrebu


s normalnim automobilskim pojasom. Ako je sjedalica
osigurana normalnimautomobilskim pojasem, u slučaju
prometne nesreće dijete idrugi putnici mogu biti
ozbiljno ozlijeđeni ili mogu umrijeti.

UPOZORENJE! Sjedalica se ne smije koristiti na


sjedalima vozila koja su pod pravim kutem u pravcu
smjera vožnje.. Sjedalica ne bi trebala biti korištena

HR
na sjedalima okrenutim prema natrag, primjerice
u kombiju ili minibusu. Sjedalica uvijek mora biti
osigurana na mjestu s ISOFIX sustavom, čak i u
slučajevima u kojima se sjedalica ne koristi. Ukoliko
se morate hitno zaustaviti ili ste sudjelovali u manjem
sudaru, sjedalica koja nije propisno osigurana može
ozlijediti vas i ostale putnike.

101
UPOTREBA AUTOSJEDALICE U VOZILU
Ovisno o dobi i visini djeteta CYBEX SIRONA M2 i-Size
može se koristiti okrenuta u smjeru vožnje i obrnuto od njega.
NAPOMENA! Statistike o prometnim nesrećama potvrđuju
daje autosjedalica okrenuta prema natrag najsigurnija
za prijevoz vašeg djeteta. Stoga predlažemo da CYBEX
SIRONA M2 i-Size autosjedalica bude okrenute prema
natrag, dokle god je to moguće.
Autosjedalica okrenuta prema natrag (45 - 105 cm)
Preporučamo da koristite CYBEX SIRONA M2 i-Size
1 okrenutu prema naprijed do visine od 105 cm i maksimalne
težine od 19 kg djeteta.

! UPOZORENJE! Obavezno je korištenje autosjedalice


okrenute prema natrag kod djece do 15 mjeseci i visine
od 75 cm. Čak i nakon ovog ograničenja ovaj je položaj
autosjedalice najsigurniji u prijevozu. Za više detalja,
molimo vas, pročitajte poglavlje: „AUTOSJEDALICA
OKRENUTA PREMA NATRAG (45 cm - 105 cm)“.

Autosjedalica okrenuta prema naprijed (76 – 105 cm)


Upotreba autosjedalice okrenute prema naprijed dopuštena
je kada je dijete starije od 15 mjeseci i minimalno 76 cm
visoko 76 cm tall.
NAPOMENA! Indikator na naslonu za glavu (1) pokazuje
visinu djeteta od koje autosjedalica najranije može biti
postavljena na način da je okrenuta prema naprijed. Za više
detalja, molimo vas,pročitajte poglavlje: „AUTOSJEDALICA
OKRENUTA PREMA NAPRIJED (76 - 105 cm i starije od
15 mjeseci)”.
102
NOTE! Newborns and infants who are not yet able to sit up
by themselves (up to around 1 year) should, for orthopedic
and safety reasons, always be transported in the flattest
recline position rearward-facing.
NOTE! The child should be clear of any loose parts while
making adjustments with the seat. Keep children away from
the seat, during the installation and de-installation in the car.
There is a risk that child`s fingers can be trapped and are
injured by unavoidable scissoring actions.

HR
103
SIGURNO POSTAVLJANJE U VOZILO
Zbog sigurnosti svih putnika u automobilu, uvijek se
pobrinite da.
• su sklopivi nasloni u automobilu pravilno postavljeni u
uspravni položaj.
• prilikom postavljanja SIRONA M2 i-Size autosjedalice na
suvozačevo sjedalo, postavite sjedalo na krajnji stražnji
položaj.
• ste pravilno osigurali sve objekte koji bi mogli uzrokovati
ozljede u slučaju nesreće.
• su svi putnici u automobilu zaštićeni sigurnosnim pojasom.

! UPOZORENJE! Nikada nemojte koristiti CYBEX


SIRONA M2 i-Size na sjedalu s aktiviranim prednjim
zračnim jastukom. Ovo se ne odnosi na tzv. bočne
zračne jastuke.

104
POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE
NAPOMENA! Ako vaš automobil nije opremljen s i-Size
sjedećim položajem, molimo Vas, provjerite popis vrsta
položaja priložen proizvodu.
ISOFIX sistem omogućuje da CYBEX SIRONA M2 i-Size
2 sigurno postavite u vozilo.
Postavljanje baze
• Izaberite odgovarajuću autosjedalicu.
NAPOMENA! ISOFIX pričvrsne točke (2) su dva metalna
oslonca na sjedalu, a nalaze se između naslona i sjedišta
automobila. Ako ste u ikakvoj dvojbi, provjerite upute za
uporabu automobila zbog pojašnjenja.
3 • Ukoliko su ISOFIX pričvrsne točke (2) u Vašem
automobilu teško pristupne, trebali biste koristiti vodiče
4 za povezivanje (3) da biste izbjegli oštećivanje navlake

HR
• Ukoliko je potrebno pričvrstite oba vodiča za povezivanje
(3) opremljena s dužim osloncem usmjerenim gore u obje
ISOFIX pričvrsne točke (2). U mnogim je automobilima
puno učinkovitije instalirati vodiče za povezivanje (3) u
suprotnom smjeru
• Uvijek izvucite nosivu nogu (4) dok se ona ne zaključa

105
NAPOMENA! Nemojte stavljati nikakve predmete u prostor
5 6 predviđen za noge ispred dječje autosjedalice.
• Otpustite ISOFIX konektore. Oba se konektora mogu
zasebno podešavati
Pritisnite obje tipke (5 i 6) istovremeno i izvucite ISOFIX
konektore iz postolja do krajnjeg čepa
• ISOFIX se konektori (7) moraju zaključati u ISOFIX
pričvrsne točke (2) zvučnim klikom.
• Provjerite da li je autosjedalica čvrsto na mjestu tako što
ćete ju pokušati izvući iz ISOFIX vodiča za povezivanje
2 • Zeleni indikator sigurnosti (8) mora biti jasno vidljiv na
obje ISOFIX tipke za otpuštanje
• Nadalje, pritisnite postolje u smjeru naslona za leđa sve
8 dok nije u potpunosti poravnata s naslonom za leđa
• Sada možete nastaviti s poglavljem “NAMJEŠTANJE
NOSIVE NOGE“
7 NAPOMENA! Moguće je da neke autosjedalice
presvučene mekšim materijalom (npr. velur, koža, itd.) nakon
nekog vremena pokažu znakove istrošenosti i blijedila. Da to
5 6 izbjegnete možete ju prekriti npr. prekrivačem ili ručnikom.
Dodatno podsjećamo i na potrebu čišćenja prema uputama
koje pažnjivo pročitajte i slijedite prije prve upotrebe.

106
POSTAVLJANJE NOSIVE NOGE
Pritisnite tipku za otpuštanje (9) i indikator nosive noge na
postolju će svijetliti ZELENO kada je u ispravnom položaju.
Izvlačite nosivu nogu (4) sve dok ona ne dotakne dno
vozila. Indikator potporne noge (10) na osnovi pokazivat će
9 10 ZELENO i čut ćete tipičan „KLIK”.
NAPOMENA! Pobrinite se da je CYBEX SIRONA M2
i-Size postavljena ravno i ispravno na sjedištu automobila.
4

HR
! UPOZORENJE! Nosiva noga (4) mora uvijek biti u
izravnom kontaktu s dnom vozila. Između dna vozila i
nosive noge ne smije biti nikakvih predmeta prostora.
Ukoliko imate pretince za pohranu stvari na dnu vozila,
morate kontaktirati proizvođača vozila.

107
POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE NA BAZU
Zaključavanje CYBEX SIRONA M2 i-Size autosjedalice
NAPOMENA! Molimo vas da se pobrinete da na površini
CLICK!
postolja M i-Size nema nikakvih predmeta.
Stavite CYBEX SIRONA M2 i-Size u odgovarajući položaj
napostolje M i-Size. Pobrinite se da se obje šipke zaključaju
11 uz zvuk „KLIK“ Zatim provjerite svijetli li indikator (11)
na postolju M i-Size ZELENO Ukoliko indikator svijetli
CRVENO autosjedalica nije pravilno postavljena. Ukoliko je
potrebno ponovite proces.

11

Uklanjanje CYBEX SIRONA M2 i-Size autosjedalice


12
Sada možete pustiti tipke za otkpuštanje (12) i (13) podići
CYBEX SIRONA M2 i-Size s postolja M i-Size Malo nagnite
13 sjedalo Indikator (11) sada svijetli CRVENO RED.
Sada možete pustiti tipke za otkpuštanje (12) i (13) podići
CYBEX SIRONA M2 i-Size s postolja M i-Size.

13

108
UKLANJANJE BAZE IZ AUTOMOBILA
Napravite instalacijske korake obrnutim redoslijedom.
7 5 6 • Otključajte oba ISOFIX konektora (7) istovremenim
pritiskanjem tipki (5 i 6) i izvucite ih iz ISOFIX vodiča za
povezivanje.
• Vratite konektore (7) u prvobitni položaj
9 • Pritiskanjem ručice za namještanje položaja (9) možete
vratiti nosivu nogu u početni položaj i sklopiti ju da biste
uštedjeli prostor.

14 PODEŠAVANJE ZA SJEDENJE I POTPORU


CYBEX SIRONA M2 i-Size nudi do pet različitih položaja
za sjedenje i potporu za siguran i udoban prijevoz vašeg
djeteta automobilom. Ukoliko želite, aktivirajte ručicu za
namještanje položaja (14) na prednjoj strani autosjedalice da

HR
biste postavili CYBEX SIRONA M2 i-Size u željeni potporni
položaj. Uvijek se pobrinite da se autosjedalica zaključala na
svoje mjesto zvučnim klikom.
NAPOMENA! Novorođenčad i dojenčad koja još ne mogu
sama sjediti (do otprilike 1 godine starosti) bi se zbog
ortopedskih i sigurnosnih razloga uvijek trebala prevoziti
polegnuta u najravniji mogući položaj i okrenuta prema natrag.

! UPOZORENJE! Iz sigurnosnih je razloga


podešavanje autosjedalice za sjedenje ili potporu
tijekom vožnje strogo zabranjeno!

109
PODEŠAVANJE BOČNIH ZAŠTITA
CYBEX SIRONA M2 i-Size opremljena je sa sustavom
„linearne zaštite od bočnih udara“ (L.S.P.). Taj sustav
povećava sigurnost vašeg djeteta u slučaju bočnog udarca.
15 Izvucite L.S.P. do najbližeg mjesta na strani vrata da biste
ostarili najveću sigurnost. Da ga otpustite, pritisnite tipku za
otpuštanje (15).
NAPOMENA! Pobrinite se da je L.S.P. pravilno postavljen,
uz zvuk „KLIK“
Ako sustav L.S.P. dodiruje vrata, trebate ga odgovarajuće
sklopiti. Dozvoljeno ga je upotrebljavati u ovom položaju.
Kako biste sustav L.S.P. utisnuli u sjedalicu, izvucite i
sklopite ga dok ne čujete „KLIK”.
NAPOMENA! Prilikom upotrebe SIRONA M2 i-Size na
središnjoj poziciji u vozilu, zabranjeno je koristiti (L.S.P.)
uređaj.
Zabranjena je upotreba (L.S.P.) uređaja za nošenje ili
penjanje u SIRONA M2 i-Size.

110
AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NATRAG
(45 cm - 105 cm)
prilagodba naslona za glavu
NAPOMENA! Umetak za novorođenče služi kao zaštita
vašeg djeteta. Trebate ga upotrebljavati dok je dijete manje
od 60 cm.
NAPOMENA! Samo u slučaju kada je namješten na
prikladnu visinu, naslon za glavu (16) pruža vašem djetetu
najbolju zaštitu i sigurnost. Visina naslona za glavu može biti
podešena na 12 različitih položaja.
• Naslon za glavu (16) mora biti podešen tako da ostavi
prostor od maksimalno dva prsta širine između djetetovih
ramena i naslona za glavu (16).
• Aktivirajte podesivu ručku (17) na donjoj strani naslona za
16 glavu (16) i njome podesite željeni položa.j

HR
MAX.
17 Indikator na naslonu za glavu (1) pokazuje preporučenu
visinu djeteta od koje se autosjedalica najranije može koristiti
okrenuta prema naprijed.

Autosjedalica se može koristiti okrenuta naprijed ako


• je dijete visoko > 76 cm.
and
• je dijete staro minimalno 16 mjeseci. Preporučujemo
1 položaj autosjedalice okrenute prema natrag što je duže
moguće.
and
• ispravno namješten naslon za glavu (16) prekriva indikator (1).

111
OSIGURAVANJE UZ POMOĆ POJASA
23
18 Rameni pojasi čvrsto su pričvršćeni na naslon za glavu
imoraju se zasebno podešavati. Provjerite je li naslon za
20 glavu pravilno postavljen prije upotrebe autosjedalice.
19 NAPOMENA! Pobrinite se da u autosjedalici nema
igračaka i tvrdih predmeta.
24 • Otpustite ramene pojase (18) aktiviranjem ručice za
podešavanje na središnjem regulatoru (19) iistovremenim
povlačenjem oba ramena pojasa (18) nagore.
• Pojas otkopčajte (20) čvrstim pritiskom na crvenu tipku.
• Kopče ramenih pojasa (21) možete pričvrstiti bočno (22).
NAPOMENA! Uvijek povlačite rameni pojas (18); nemojte
povlačiti naramenice (23).
22
• Dijete stavite u sjedalicu i podesite ramene pojase (18)
21 tako da savršeno prianjaju uz djetetova ramena.
NAPOMENA! Obratite pozornost na to da se rameni pojasi
(18) ne uvrnu ili zapetljaju.
• Spojite obje kopče ramenih pojasa (21) i prikopčajte ih
na pojasne okove (20) sa zvučnim signalom klik.
• Nježno i oprezno podešavajte pojas na središnjem
regulatoru (24), kako biste zategnuli ramene pojase (18)
do te mjere da oni prianjaju uz djetetovo tijelo.
CLICK! NAPOMENA! Kako biste dobili optimalnu zaštitu od
autosjedalice CYBEX SIRONA M2 i-Size, rameni pojasi
trebaju prianjatiuz tijelo što je bolje moguće. Pazite da krilni
pojasi prianjaju uz kuk i da su odgovarajuće čvrstine.

112
AUTOSJEDALICA OKRENUTA PREMA NAPRIJED
(76 cm - 105 cm i starije od 15 mjeseci)
Korištenje sjedalice usmjerene unatrag dozvoljeno je ako
je dijete starije od 15 mjeseci ili 76 cm visoko. Kako biste
svojem djetetu omogućili maksimalnu zaštitu, preporučujemo
korištenje autosjedalice CYBEX SIRONA M2 i-Size
okrenute unatrag što je duže moguće. Ako dijete nema
dovoljno mjesta za noge možete koristiti autosjedalicu
CYBEX SIRONA M2 i-Size u položaju usmjerenom prema
naprijed. Saznajte više o sigurnosti Vašeg djeteta u poglavlju
„SIGURNOST UZ POMOĆ POJASA“.
NAPOMENA! Statistike nesreća ukazuju na to da je
autosjedalica okrenuta unatrag najsigurniji način da dijete
vozite u automobilu. Zbog toga preporučujemo korištenje
autosjedalice CYBEX SIRONA M2 i-Size okrenute unatrag
što je duže moguće.

HR
NAPOMENA! Indikator na naslonu za glavu (1) pokazuje
djetetovu visinu, a prema njemu se prvom prilikom sjedalica
može koristiti okrenuta unatrag
1 Sjedalica se smije koristiti u položaju usmjerenom prema
naprijed, ako:
• je dijete > 76 cm visoko.
i
• je dijete min ili 16 mjeseci staro Preporučujemo korištenje
sjedalice što je duže moguće u položaju usmjerenom
prema naprijed.
i
• ako ispravno podešen naslon za glavu (16) prekriva
indikator (1).

113
DA LI JE VAŠE DIJETE SIGURNO?
7
Kako biste svojem djetetu omogućili maksimalnu
sigurnost, obratite pozornost na:
• ISOFIX konektori (7) pravilno su pričvršćeni za vozilo i
nosiva je noga (4) pravilno postavljena.
• Autosjedalica je u pravilnom položaju pričvršćena na
postolje.
• Naslon za glavu podešen je na odgovarajuću visinu.
• Sistem pojasa s pet točaka kontakta ispravno je podešen
prema veličini djeteta, rameni pojasi nisu zapetljani i
pričvršćeni su.
CLICK! • Novorođenčad i dojenčad koja još nisu u stanju
samostalno sjediti (do 1. godine starosti) trebate,
iz ortopedskih isigurnosnih razloga, uvijek voziti u
najravnijem položaju usmjerenom prema natrag.

4
CLICK!

CLICK!

114
UKLANJANJE UMETKA ZA NOVOROĐENČE
Ugrađeni odvojivi umetak za novorođenče pruža udobnost
pri ležanju i prikladan je za najmanje bebe. Umetak za
novorođenče (25) možete ukloniti ako je beba veća od
61 cm (nakon približno 3 mjeseca starosti) kako biste joj
omogućili više mjesta. Za uklanjanje umetka za novorođenče
(25) otkopčajte dugmad na pritisak na presvlaci naslona
25 za glavu. Potom najprije skinite presvlaku naslona za glavu
te izvadite umetak za novorođenče. Nakon toga ponovno
navucite presvlaku naslona za glavu, podesite ramene
pojaseve i na kraju zakopčajte dugmad na pritisak.
ČIŠĆENJE
Pripazite na to da za autosjedalicu koristite isključivo
originalnu CYBEX navlaku jer je navlaka također temeljna
komponenta ispravnog djelovanja autosjedalice. Zamjenske
navlake možete kupiti kod ovlaštenog prodavača

HR
Plastične dijelove, sustav pojaseva i protuklizni sloj ramenih
pojaseva možete čistiti vlažnom krpom.
Nemojte prati umetak za novorođenče.
NAPOMENA! Navlaku operite prije prvog korištenja.
Navlaka se pere na temperaturi od 30° C za osjetljivo pranje.
Pranje na temperaturama većim od 30° C ili ručno može
rezultirati puštanjem boje. Navlaku perite odvojeno od ostalih
odjevnih predmeta i nikada ne sušite u sušilici! Nikada ju ne
sušite na jakom suncu!

! UPOZORENJE! Nikada ne koristite kemijsko čišćenje


ili izbjeljivanje

115
UKLANJANJE NAVLAKE
Navlaka se sastoji od sedam komponenti pričvršćenih za
školjku sjedalice kukica i zatezač petlje, elastičnom gumom,
dugmadi i držačima. Nakon što ste uklonili sva pričvršćenja,
26 možete ukloniti pojedinačne komponente za pranje:
NAPOMENA! Prije odvajanja navlake molimo Vas da
20 otkačite elastične gume ispod srebrnih dekorativnih dijelova
kako biste izbjegli oštećenja
Uklanjanje navlake
27 • Otkopčajte kopču (20) sistema sigurnosnih pojasa u 5
točaka.
• Otkopčajte svu dugmad jastuka i naslona (26).
• Otkačite ramene jastuke s nosača (27).
• Uklonite sve jastuke pojasa.
• Izvucite ramene pojase iz navlake.
• Uklonite navlaku povlačenjem prema naprijed.
• Za ponovno postavljanje navlake na sjedalicu ponovite
iste korake obrnutim redoslijedom.
NAPOMENA! Prilikom postavljanja ramenih jastuka, nužno
je osigurati da...
• je zatvorena strana okrenuta prema djetetovom vratu.
• su rameni jastuci savršeno postavljeni na držaču (27).
• su rameni pojasevi uvedeni u ramene jastuke.

116
ODRŽAVANJE PROIZVODA ŠTO UČINITI NAKON NESREĆE
Kako biste bili sigurni da autosjedalica pruža Ako ste učesnik u prometnoj nesreći, autosjedalica može
maksimalnu zaštitu, nužno je pridržavati se pretrpjeti štetu koja je golom oku nevidljiva. Ako je ovo
sljedećih točaka: slučaj, autosjedalicu proizvođač mora testirati i zamijeniti
• Sve glavne komponente autosjedalice moraju se redovito ukoliko je to nužno.
provjeravati zbog mogućih oštećenja Mehanički dijelovi ŽIVOTNI VIJEK PROIZVODA
moraju raditi bez problema. Autosjedalica CYBEX SIRONA M2 i-Size dizajnirana
• Vodite računa da sjedalica nije uglavljena između tvrdih jeda vrši svoju funkciju u trajanju od maksimalno
predmeta kao što su automobilska vrata, klizni žlijeb četiri godine korištenja. Međutim, budući da su
sjedala itd., koji mogu oštetiti sjedalicu. vozila podložna vrlo velikoj fluktuaciji u temperaturi
• Izbjegavajte nanos bilo kakve prljavštine ili pijeska između i nepredvidivoj deformaciji, sljedeće se točke moraju
gornje školjke sjedala i postolja. poštivati:
Ukoliko do toga dođe, prljavštinu treba ukloniti prije
daljnjeg rotiranja i podešavanja autosjedalice kako biste • Ako je vozilo izloženo jakom suncu autosjedalica mora biti
izbjegli trajno oštećenje iste. uklonjena ili prekrivena svijetlom tkaninom.
• Redovito provjeravajte sve plastične i metalne dijelove
U slučaju pada, prometne nesreće ili nekog drugog oblika autosjedalice zbog mogućeg oštećenja ili promjena u obliku

HR
izravnog djelovanja, sjedalicu morate dati na provjeru i boji. Ako zapazite bilo kakve promjene, autosjedalicu
proizvođaču prije nego je ponovno možete upotrijebiti. trebate odložiti na otpad ili ju dati proizvođaču na provjeru,
koji će ju onda po potrebi zamijeniti.
• Promjene u platnu presvlake, posebno izlizanost,
normalne su nakon nekoliko godina korištenja i ne
predstavljaju štetu.

! UPOZORENJE! Navlaka je sastavna komponenta


sigurnosne autosjedalice CYBEX SIRONA M2 i-Size..
Dječja se autosjedalica stoga ne smije nikada koristiti
bez navlake.

117
ODLAGANJE JAMSTVO
Na kraju životnog vijeka proizvoda, autosjedalicu treba Sljedeće je jamstvo važeće isključivo u zemlji u kojoj je ovaj
propisno odložiti na otpad Odvajanje otpada može varirati proizvod prvotno prodan kupcu od strane prodavača
ovisno o prebivalištu. Kako biste autosjedalicu propisno
odložili na otpad, kontaktirajtekomunalnu službu ili lokalnu 1. Jamstvom se pokrivaju sve proizvodne i materijalne
upravu Vašeg prebivališta. U svim slučajevima možda ćete pogreške koje postoje ili se pojavljuju u trenutku kupnje
morati provjeriti Vaše nacionalne uredbe za odlaganje otpada. odnosno u razdoblju unutar tri (3) godine od dana kada
je prodavač proizvod izvorno prodao kupcu (jamstvo
proizvođača). Na dan kupnje odnosno po primitku odmah
provjerite proizvod na njegovu cjelovitost i moguće
proizvodne ili materijalne pogreške. Uvijek pohranite
račun s naznačenim datumom.

2. U slučaju kvara, odmah prestanite upotrebljavati proizvod.


Za dobivanje jamstva, proizvod u čistom i besprijekornom
stanju donesite ili pošaljite prodavaču kod kojega ste ga
kupili i dostavite mu originalni dokaz o kupnji (prodajni
račun ili fakturu). Proizvod nemojte nositi ili dostavljati
izravno proizvođaču.

3. Ovim jamstvom nisu pokrivena oštećenja prouzročena


nenamjenskom primjenom, okolišnim utjecajima (poplave,
požari, prometne nesreće itd.), uobičajenim trošenjem
ili nepridržavanjem uputa iz ovog korisničkog priručnika.
Jamstvo prestaje ako su neovlaštene osobe obavljale
KONTAKT izmjene ili servisiranja odnosno ako su se koristili dijelovi i
oprema koji nisu izvorni.
CYBEX GmbH
Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany 4. Ovo jamstvo ne utječe na bilo kakva zakonska prava
potrošača, uključujući prava na nadoknadu štete i
www.cybex-online.com / info@cybex-online.com potraživanja s obzirom na povredu ugovora, koje.
www.facebook.com/cybex.online
118
HR
119
CYBEX GmbH
RIEDINGERSTR. 18 | 95448 BAYREUTH | GERMANY
WWW.CYBEX-ONLINE.COM | INFO@CYBEX-ONLINE.COM
WWW.FACEBOOK.COM /CYBEX.ONLINE

CY_171_0873_C0816
GO TO WWW.CYBEX-ONLINE.COM
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO