You are on page 1of 6

Szöveg © Berg Judit, 2018

Illusztráció © Timkó Bíbor, 2018
www.bibor.org
© Cinemon, 2018
www.cinemon.hu

Minden jog fenntartva. Tilos a kiadvány bármely részét a kiadó írásos engedélye
nélkül adatrögzítő rendszeren tárolni, elektronikus, mechanikus, fénymásoló vagy
más technikai eszközzel sokszorosítani, illetve terjeszteni!

ISBN 978 963 324 603 0

Megjelent a Central Kiadói Csoport Kft.
(1037 Budapest, Montevideo u. 9.) gondozásában, 2018-ban
Felelős kiadó: Szemere Gabriella
Felelős szerkesztő: Pavlovic Tijana
Tördelés: Bethlen Júlia

Producer: Temple Réka
A filmjeleneteket rendezte: Pálfi Zsolt
Animáció: Bárdos Attila, Tóth Zsuzsa

A kiadó könyveit kedvezménnyel megrendelheti
az animuscentral.hu webáruházban
F üttyös Vilkó hármat szaltózott a levegőben, aztán nyekkenve huppant a friss,
tavaszi fűbe.
– Győztem, győztem! – hallatszott mellette a diadalmas kiáltás.
Vilkó felült, kócos, sötétbarna haját kisöpörte a szeméből, és elégedetten elvi-
gyorodott.
– Nagyon megerősödtél, Táltos! Az idei békaderbin te leszel a bajnok, hacsak…
– Hacsak mi? – szökkent mellé a fiatal kecskebéka.
– Hacsak én le nem győzlek! – pattant fel hirtelen Vilkó, és egy váratlan ugrással
újra a barátja nyakában termett. – Gyerünk, most dobj le, ha tudsz!
Táltos izmait megfeszítve eszeveszett ugrálásba kezdett: forgott, bucskázott a
levegőben, és megpróbálta újra ledobni a hátán csimpaszkodó lengefiút. De Vilkó
ezúttal résen volt, és úgy ült a béka hátán, mintha odanőtt volna.
Kis idő elteltével Táltos abbahagyta az ugrálást.
– Végem van, te vagy a bajnok! – nyögte, azzal kacagva, lihegve elnyúlt Vilkó
mellett a fűben.
Békésen heverésztek a friss hajtások között, élvezték a langyos tavaszi levegőt,
a madarak csicsergését és a rovarok zsongását. Hosszú volt a tél, amit Táltos téli
álomba merülve töltött, és most, hogy végre újra együtt lehettek Vilkóval, szűnni
nem akaró jókedv áradt szét bennük. Amikor ráuntak a pihenésre, Táltos feltápász-
kodott.
– Ma délután összegyűlnek a kecskebékák, tartunk egy kis mulatságot a szige-
ten – mondta a barátjának. – Velem tartasz?

Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó Táltossal menjen, lapozz a 10. oldalra!
Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó inkább nézzen körül a parton, lapozz a 7. oldalra!

2 3
– Engem nem érdekel, mit művel Gedeon – legyintett Vilkó. – Inkább menjünk a Vilkó megígérte Táltosnak, hogy később ő is átnéz a szigetre, aztán elbúcsúztak,
nagy fűzfához! és a békafiú beugrott a vízbe. Vilkónak kedve támadt elsétálni a löszfalhoz, hogy
A két barát hátat fordított az undok békáknak, és elindultak a lengék téli szállás- megnézze az undok jégmadár fészkét, de aztán arra gondolt, inkább meglátogatja
helye felé. Ám Vilkó hirtelen megtorpant: a lábuk előtt kerek, fehér tojás hevert. Nagyapót, vagy esetleg elnéz az öbölbe Liléhez, és elhívja hintázni a frissen nőtt
A lengefiú óvatosan megforgatta. Csodával határos módon a tojáson egyetlen repe- fűzfagallyakra. Miközben azon töprengett, mihez is kezdjen, egy borítékot sodort
dés sem látszott. Honnan pottyanhatott ide? felé a szél. Lehajolt érte, és felvette.
– Feketerigó lehet vajon? – találgatott Táltos. Sem feladó, sem címzés nem szerepelt rajta, de a papír vastagságán érezni lehe-
– Nem, az zöldes színű – rázta a fejét Vilkó. tett, hogy levelet rejt a zárt boríték. Vilkó tűnődve forgatta. Vajon kinek szól? Nem
– Nádirigó? illik más levelét elolvasni, viszont ha nem bontja fel, sosem derül ki, hogy ki ve-
– Az meg pöttyös. szítette el. Vagy inkább járja körbe a Nádtengert, és kérdezzen meg minden lakót,
– Kócsag? hátha megtalálja a levél íróját?
– Az nagyobb ennél.
– Kék cinege? Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó felbontsa a levelet, lapozz a 11. oldalra!
– Az meg kisebb. Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó elinduljon megkeresni a levélírót, lapozz a 14. oldalra!
– Vadkacsa?
– Talán – hümmögött Vilkó.
– A rétihéjának is ekkora tojásai vannak – sipított egy vékony hang a közelükben.
Rózsika, a rózsabogár repkedett a hátuk mögött. – Errefelé lakik egy héjapár, nem-
rég raktak tojásokat ők is – magyarázta.
– Ugyan már, hogy tudott volna idáig sértetlenül elgurulni? – tiltakozott Vilkó, de
Rózsika váltig állította, hogy ő már járt a héjafészek környékén, és saját szemével
látta a kerek, hófehér tojásokat.
– Egy biztos – jelentette ki Vilkó némi tűnődés után. – Ezt a tojást muszáj kiköl-
teni, különben elpusztul benne a fióka. Vissza kell juttatnunk a fészekbe!

Ha úgy gondolod, hogy Vilkóék kacsatojást találtak, lapozz a 37. oldalra!
Ha szerinted héjatojást találtak, lapozz a 44. oldalra!

6 7
– Naná hogy veled tartok! – pattant fel Vilkó. – Menjünk a szigetre! Vilkó elővette a bicskáját, és lassú, óvatos mozdulatokkal felnyitotta a borítékot.
Vilkó tavirózsa levélből készült csónakba szökkent, miközben Táltos fejest ugrott a A gyűrött, pecsétes papírlapot girbegurba sorokkal írták tele, Vilkó alig tudta kisi-
vízbe. A lengefiúnak nem volt szüksége evezőkre, mert a barátja belekapaszkodott labizálni a kusza betűket.
a csónak peremébe, erős lábával pedig úgy hajtotta a vizet, hogy motorcsónakként
hasították a Locsogó-tó tükrét.
A szigetre érve csalódottan vették észre, hogy túl korán érkeztek. A békamulat-
ság nem kezdődött még el, csak néhányan heverésztek a nádtöveken. Táltos egy
kicsit odébb izgatottan brekegő csoportra lett figyelmes. A békafiú azonnal felis-
merte Rana Gedeont és barátait, a Nádtenger legnagyképűbb, legnagyszájúbb lakó-
it. Gedeon – a híres derbibajnok, Rana Roni fia – olyan magasan hordta az orrát,
mintha ő maga nyert volna három egymást követő évben békaderbit. Legkedvesebb
szórakozása mások piszkálása és csúfolása volt. Szinte nem múlt el nap anélkül,
hogy ne gúnyolódott volna Táltos csökevényes lábán.
Vilkó és Táltos távolról is jól látta, hogy Gedeon és barátai fejüket összedugva
Vilkó döbbenten meredt a papírra. De hiszen a harácsok és a lengék télen szövet-
nézegetnek valamit. Talán megint gonosz tréfára készülnek a Nádtenger egyik mit
séget kötöttek! Akárhogy is, ezt a levelet sürgősen meg kell mutatnia Rence Ervin-
sem sejtő lakója ellen? A két barát összenézett. Odamenjenek, és kiderítsék, mit
nek és Sulyom királynak! Hogy jut el leggyorsabban Lengevárba? Természetesen
tervez Gedeon és bandája? Vagy húzódjanak arrébb, és ne keveredjenek bajba?
rigóháton.
„Milyen kár, hogy nincs itt Vadóc!” – gondolta a lengefiú.
Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó és Táltos odamenjen Gedeonhoz, lapozz a 17. oldalra!
A fiatal nádirigóval néhány hete kötött barátságot, és elhatározták, hogy a Bu-
Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó és Táltos másfelé folytassa az útját, lapozz a 6. oldalra!
zogányünnep után, amikor Vilkót őrzővé avatják, Vadóc lesz a hátasmadara. Az
avatás előtt elvileg nem repülhetnek együtt, de Vilkó tudta, hogy szükség esetén
Vadóc biztosan elvinné.
– Ha nincs itt a madaram, kénytelen leszek gyalog menni – állapította meg, és
már éppen futásnak eredt volna, amikor furcsa hangot hallott a közeli bokorból.

Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó elvigye a levelet Lengevárba, lapozz a 4. oldalra!
Ha azt szeretnéd, hogy nézze meg, mi zörög a bokorban, lapozz a 19. oldalra!

10 11
– Felség – mondta Vilkó elgondolkozva –, abban biztos vagyok, hogy Harácstanya Vilkó és Táltos érezte, hogy Gedeon és társai rosszban sántikálnak, ezért úgy dön-
népe igazán a barátunk lett, márpedig a barátok nem fordulnak egymás ellen. Én töttek, odamennek hozzájuk. A békafiúk úgy belemerültek a nevetgélésbe, hogy
megbízom bennük. Viszont Pumpedli, a harácsok vezetője nem biztos, hogy őszin- először észre sem vették a hátulról közelítő Vilkóékat.
te. Úgy érzem, nem szeret minket igazán. – Ez aztán a jó hecc! – röhögött Gedeon egyik barátja, Gülü. – Mondd el még
– Ezt mondom én is! – kapott a szón Rence Ervin. – Pumpedli télen jó képet vá- egyszer, mit szólt az öreg, amikor megtréfáltad!
gott a szövetségünkhöz, mert nem volt más választása. De lehet, hogy szívesebben Gedeon fontoskodva magyarázni kezdett:
állna mégis inkább a patkányok mellé. – Szóval éppen szúnyogra vadásztam a nádasban, amikor megláttam, hogy az
– Rendben van, tegyük próbára! – egyezett bele Sulyom király. öreg nagy gonddal sáslevélbe teker valamit. Gondoltam, de jó lenne megnézni, mi
Abban maradtak, hogy a levelet észrevétlenül a harácsvezér asztalára kellene az, és észrevétlenül közelebb kúsztam. Szerencsére az öregnek hirtelen eszébe jut-
csempészni. De hogyan? Vilkó felajánlotta, hogy elmegy Pogihoz, a harácskislány- hatott valami, mert letette a csomagot a tornácra, és beszaladt a házba.
hoz látogatóba, és útközben belopózik Pumpedlihez. Rence Ervin pontosan tudta, – Biztos az jutott eszébe, hogy elfelejtett virágot tűzni a szakállába – gurgulázott
hogy a fiatal lengék közül Vilkó ért legjobban a lapuláshoz, rejtőzködéshez, ráadá- Gülü. – Micsoda vén bolond!
sul ő ismeri legjobban harácsfalut. Az ő látogatása nem fog meglepni senkit, hiszen – Az hát! – nevetett Gedeon is. – El is határoztam, hogy megtréfálom. Amíg oda-
gyakran járnak Lilével Pogihoz játszani. Kézenfekvő volt tehát, hogy tényleg őt bent piszmogott, gyorsan elemeltem a csomagot.
küldjék. De hogyan? Minél gyorsabban, annál jobb! – És mi történt azután?
Az őrparancsnok némi vívódás után maga javasolta, hogy Vilkó új madara, Vadóc – Visszajött az öreg, és keresni kezdte. Benézett a pad alá, a fejét vakargatta, né-
hátára üljön. zett jobbra-balra, végül magában motyogva visszament a házba.
– Bár még nem lettél őrzővé avatva – mondta –, mindannyian tudjuk, hogy remek – Ez jó – röhögött Gülü. – Biztos azt hitte, hogy bevitte, csak elfeledkezett róla.
rigólovas vagy. Gedeon bólogatott.
Így történt, hogy Füttyös Vilkó életében először hivatalos engedélyt kapott, hogy – Lehet, hogy azóta is keresi. De most mi fogjuk kibontani!
a törvények ellenére rigóháton repüljön Harácstanyára. Vilkó és Táltos olyan közel volt már, hogy a beszélgetés minden szavát hallották.
Vadóc, aki eddig senkinek sem akart szót fogadni, most lelkesen vállalta a kül- A lengefiú szeme szikrákat szórt haragjában.
detést.
Ha azt szeretnéd, hogy Vilkó és Táltos közbeavatkozzon, lapozz az 5. oldalra!
Ha kíváncsi vagy, sikerül-e Vilkónak eljuttatnia a levelet Pumpedlihez, lapozz a 34. oldalra! Ha azt szeretnéd, hogy cselhez folyamodjanak, lapozz a 9. oldalra!
Ha azt szeretnéd, hogy mégis inkább hívják el a harácsokat Lengevárba, lapozz a 26. oldalra!

16 17
A LivePrint használata
1. Töltsd le! 2. Indítsd el!

3. Irányítsd 4. Nézd
a telefont azokra a képekre, meg a rövid
ahol ilyen ikont látsz! filmjeleneteket!

2