You are on page 1of 11

CERCETARE DE MARKETING

1. Cele trei tipuri de informatii solicitate sistemului informational de marketing(SIMk) sunt:


a) Secundare, primare, solicitate
b) Structurate, nestructurate, aleatorii
c) Permanente, monitorizate, solicitate

2. Ce etapa urmeaza dupa proiectarea metodelor de colectare a datelor in cadrul procesului


cercetarii de marketing?
a) Implementarea procesului de colectare a datelor
b) Definirea obiectivelor cercetarii de marketing
c) Interpretarea si raportarea concluziilor
d) Analiza situatiei si definirea problemei

3. ………………. Utilizeaza metode de analiza calitativa si cantitativa pentru a furniza informatii


vitale decidentilor de marketing:
a) Planificarea de marketing
b) Cercetarea de marketing
c) Strategia de marketing
d) Mix-ul de marketing

4. Care dintre urmatoarele enunturi ESTE adevarat cu privire la cercetarea cantitativa?


a) Implica raspunsuri structurate ce pot fi preluate ulterior
b) Este o metoda recomandata pentru evaluarea atitudinilor si opiniilor consumatorilor
c) Se utilizeaza numai pe un esantion mic de respondenti
d) Este posibila numai prin folosirea chestionarelor trimise prin posta

5. Care sunt datele secundare interne pe care le poate folosi analistul in cadrul cercetarii de
marketing?
a) Procese verbale, rapoarte de vanzari, facturi
b) Faxuri, scrisori, rapoarte guvernamentale
c) Rapoarte statistice, banci de date furnizate de organizatii specializate
d) Numai b) si c)

6. Ansamblul de procedure pentru colectarea, sortarea, analizarea si distribuirea informatiilor,


la momentul potrivit si cu acuratete, decidentilor de marketing se numeste:
a) Sistem informational de marketing
b) Procesul cercetarii de marketing
c) Programul cercetarii de marketing
d) Conceptual cercetarii de marketing

7. Ce metoda de cercetare are ca obiectiv obtinerea de date preliminare pe baza carora se pot
formula ipoteze?
a) Cercetarea descriptive
b) Cercetarea exploratorie
c) Cercetarea cauzala
d) Cercetarea statistica

8. Care dintre urmatoarele se constituie in cerintele pentru colectarea datelor secundare?


a) Relevanta si acuratete
b) Actualitate si impartialitate
c) Substitubilitate si transferabilitate
d) Toate de mai sus
e) Numai a) si b)

9. Ce tip de esantionare este folosita in situatia in care analistul identifica si intervieveaza un


numar prestabilit de subiecti din mai multe categorii?
a) Normala
b) Aleatorie
c) Stratificcata
d) Nici una

10. Care dintre urmatoarele enunturi NU ESTE adevarat cu privire la analiza situationala?
a) Urmareste studierea informatiilor noi care nu sunt inca disponibile in piata
b) Poate implica discutii informale cu colegii si alte persoane relevante
c) Trebuie sa se finalizeze cu identificare de date secundare relevante
d) Este de real ajutor pentru cercetatorii care se confrunta cu o cercetare noua, nefamiliara

11. Prin ce metoda de cercetare pot fi obtinute informatiile necesare analizei de piata?
a) Observarea comportamentului consumatorului
b) Anchete ce permit intervievarea
c) Experimentarea
d) Toate de mai sus

12. In ce parte a raportului de cercetare este precizat modul in care a fost abordat studiul de
cercetare?
a) Metodologie
b) Cadru general
c) Recomandari
d) Concluzii

13. Cercetarea calitativa in comparative cu cercetarea cantitativa utilizeaza:


a) Intrebari inchise, ce au raspunsuri predefinite
b) Intrebari dihotomice
c) Intrebari deschise, fara raspunsuri predefinite
d) Esantioane mai reprezentativa de consumatori
SEGMENTAREA PIETEI

1. Care dintre urmatoarele este o variabila de segmentare comportamentala?


a) Nevoile consumatorului
b) Veniturile consumatorului
c) Educatia consumatorului
d) Nationalitatea si etnica consumatorului

2. Prima etapa in cadrul procesului de pozitionare a produsului este:


a) Proiectarea atributelor produsului
b) Identificarea trasaturilor cheie ale produsului
c) Alegerea strategiei de pozitionare
d) Masurarea atributelor cheie ale produsului

3. Criteriile dupa care se evalueaza segmentele de piata sunt urmatoarele, CU EXCEPTIA:


a) Marimea si cresterea segmentului, structura sa
b) Obiectivele companiei si costurile aferente mix-ului de marketing
c) Numarul si tipurile de concurenti
d) Strategiile de segmentare si pozitionare pe piata

4. Harta perceptiilor poate fi intocmita numai daca:


a) Sunt identificate attribute care influenteaza perceptia consumatorilor
b) Este evaluat costul de influentare a segmentului de piata
c) Produsul se adreseaza unui singur segment de consumatori
d) Toate de mai sus

5. Care dintre urmatoarele reprezinta variabile de segmentare demografice?


a) /////////////////Frecventa de utilizare a produsului
b) Familiaritatea fata de marca
c) Beneficiile urmarite
d) Ciclul de viata al familiei

6. Care din urmatoarele enunturi ESTE adevarat?


a) Organizatiile nonprofit nu aplica principiile segmentarii pietei
b) Estimarea cererii pe un segment de piata este o actiune importanta a segmentarii
c) Segmentarea pietei estimeaza dorintele consumatorilor si actiunile de marketing ale pietei
d) Segentarea pietei influenteaza potentialul de vanzari si genereaza profituri reduse

7. Consumatorii care au interes, venit si acces la produs formeaza:


a) Piata disponibilia
b) Piata strapunsa
c) Piata potential
d) Piata tinta
8. Care din urmatoarele enunuturi NU sunt criterii de evaluare a atractivitatii unui segment de
piata?
a) Costul cuceririi si mentinerii segmentului
b) Mix-ul de marketing folosit de concurenti
c) Marimea estimate a segmentului de piata

9. Ce tip de strategie utilizeaza o firma in situatia in care prin schimbarea numelui produsului se
poate adresa si altor segmente de piata?
a) Pe mai multe segmente cu un singur produs
b) Pe toata piata cu un produs
c) Pe mai multe segmente cu mai multe produse
d) Marketing de masa

10. Diferentierea mix-ului de marketing este o decizie importanta pentru companie deoarece:
a) Faciliteaza obtinerea avantajului competitive pe piata tinta
b) Consumatorii vizati vor percepe mix-ul oferit ca unica modalitate de a-si satisfice dorintele
c) Clarifica pozitia pe care o ocupa compania in harta perceptuala
d) Toate de mai sus

11. Segmentarea pietei international este mult mai provocatoare decat segmentarea pietei
autohtone, deoarece:
a) Diversitatea variabilelor de segmentare este diminuata semnificativ
b) Disponibilitatea informatiilor despre variabilele de segmentare utilizate este semnificativ
crescuta
c) Disponibilitatea si dependent informatiilor cheie sunt semnificativ diminuate
d) Toate de mai sus
e) Nici una

12. Care dintre urmatoarele enunturi ESTE adevarat cu privire la pozitionarea prodului sau a
marcii?
a) Se refera la modul in care managerii companiei percep marcile prezente pe piata
b) Pozitionarea nu este importanta atunci cand marcile concurente din piata sunt foarte
similar
c) De regula, pozitionarea produselor sau a marcilor ia in consideratie 6 sau 7 atribute
importante pentru managerii de produs
d) Numai a) si c)
PRODUSUL

1. Conceptual de produs ESTE CEL MAI BINE descries de:


a) Totalitatea aspectelor tehnice ale productiei
b) Orice entitate tangibila sau intangibila ce poate face obiectul unui schimb
c) Imaginea pe care o ocupa produsul in mintea consumatorilor
d) Totalitatea serviciilor de natura intangibila

2. Caracteristicile unei marci sunt urmatoarele, CU EXCEPTIA:


a) usor de scris si de pronuntat
b) sa sugereze beneficiile cheie ale produsului
c) sa fie in concordanta cu imaginea companiei
d) sa fie in concordanta cu cerintele modei

3. Serviciile, spre deosebire de bunurile tangibile:


a) pot fi depozitate pentru un consum ulterior
b) de regula, sunt mai intai vandute si ulterior realizate
c) nu implica prezenta consumatorului in perioada de fabricare
d) sunt produse si utilizate la interval diferite de timp

4. Care dintre urmatoarele reprezinta beneficii ale unei ambalari adecvate?


a) Usurinta si siguranta in utilizarea produsului
b) Faciliteaza promovarea produslui
c) Reducerea costurilor de productie
d) Usurinta in manuirea si prezentarea produsului
e) Toate de mai sus

5. Ciclul de viata al produsului:


a) Descrie succesiunea de etape de la idee la produs pana la scoaterea de pe piata a produsului
b) Cuprinde cinci etape principale
c) Se aplica mai degraba pentru marci individuale decat pentru anumite tipuri de produse
d) Evidentiaza evolutia vanzarilor si a profitului
e) Toate de mai sus

6. Elementele ce caracterizeaza marca unui produs sunt:


a) Numele, elemente grafice
b) Formularea sloganului
c) Restrictiile sloganului
d) Restrictiile legale
e) Nici una

7. Care dintre urmatoarele servicii prestate se incadreaza in categoria produselor intangibile?


a) Servicii de asigurari
b) Servicii de plata
c) Transportul marfurilor
d) Intretinerea echipamentelor

8. Despre ce caracteristica a mix-ului de produse este vorba atunci cand o firma comercializeaza
pe piata: detergent, deodorant, pasta de dinti?
a) Largime
b) Consistenta
c) Lungime
d) Adancime

9. Ce factor influenteaza alura CVP in situatia unei firme care vinde servicii de telefonie mobile?
a) Conditiile sociale din piata
b) Caracteristicile produsului
c) Dinamica domeniului de activitate
d) Strategia de promovarea aleasa

10. Curba ciclului de viata are urmatoarele etape:


a) Cercetare, proiectare, realizare, vanzare
b) Proiectare, realizare, introducere, saturatie, declin
c) Introducere, crestere, maturitate, saturatie, declin
d) Introducere, crestere, saturatie, maturitate, declin

11. Care sunt factorii ce influenteaza momentul introducerii unui produs nou pe piata?
a) Produsele concurente si restrictiile producatorilor
b) Salarizarea si motivarea angajatilor
c) Largimea si consistenta mix-ului de produse
d) Dinamica domeniului de activitate si produele concurente

5.CERCETARE DE MARKETING

1. Cele mai utilizate metode de cercetare calitativa sunt urmatoarele, CU EXCEPTIA:


a) Esantionarea, chestionarul
b) Interviul de profunzime, grupurile orientate
c) Observarea, tehnicile proiective

2. Care din urmatoarele cerinte NU apartin procesului de elaborare a unui chestionar?


a) Sa contina intrebari filtru
b) Sa permita evaluari, analize, intrebari
c) Sa contina intrebari referitoare la aspectele relevante
d) Sa defineasca modul de atingere a obiectivelor propuse

3. Ce tip de scala permite subiectilor sa plaseze obiectul evaluat intr-o serie numerica ordonata
sau intr-o serie de categorii mentionate in ordine crescatoare?
a) Scala pe categorii
b) Scala compusa
c) Scala de atitudini
d) Nici una

4. In situatia in care analistul de marketing foloseste o submultime a populatiei analizate pentru


a culege informatii in vederea extrapolarii, ei utilizeaza:
a) Observarea
b) Esantionarea
c) Experimental
d) Panelul

5. In ce etapa a procesului de cercetare de marketing se elboreaza planul de cercetare si se


formeaza anchetatorii?
a) Colectarea datelor
b) Prelucrarea informatiilor
c) Identificarea problemei
d) Analizarea informatiilor

6. Din ce categorie a SIMk fac parte informatiile referitoare la preturile practicate de


concurenti?
a) Informatii monitorizate
b) Informatii permanente
c) Informatii soliciatte
d) Nici una

7. Care din urmatoarele elemnete NU sunt luate in considerarea la precizarea obiectivelor


cercetarii de marketing?
a) Studiul concurentei si pietei
b) Studiul produsului si preturilor
c) Studiul fluctuatiei si a absenteismului personalului
d) Comportamentul si atitudinea consumatorilor

8. Care din urmatoarele element NU sunt folosite ca si criteria in segmentarea pietei?


a) Varsta si sexul potentialilor consumatori
b) Marimea concurentei si pozitionarea marcilor concurente
c) Frecventa de utilizare
d) Modul de utilizare si loialitate fata de marca

9. In situatia in care firma evalueaza concurenta dintr-un segment de piata, aceasta utilizeaza
ca si criteriu de evaluare:
a) Atractivitatea segmentului
b) Compatibilitatea cu obiectivele firmei
c) Imaginea companiei
d) Pozitia competitiei
10. Ce tip de strategie utilizeaza o firma atunci cand, utilizand un singur mix de marketing
doreste sa atraga consumatori din mai multe segmente?
a) Multi segment
b) Mono segment
c) Combina
d) Structurata

11. Criteriul “aspiratiile consumatorilor” se incadreaza in criteriul de segmentare:


a) Geographic
b) Demographic
c) Psihografic
d) Nici unul

12. Care dintre urmatoarele reprezinta prima etapa in cadrul procesului de segmentare a pietei?
a) Identificarea criteriilor relevante de segmentare
b) Gruparea consumatorilor cu nevoi similar intr-un segment de piata
c) Evaluarea dimensiunilor segmentelor de piata
d) Evaluarea concurentilor din segmentele de piata vizate

13. Care ESTE scopul essential al segmentarii si pozitionarii de piata?


a) Sa faca cunoscut produsul pe piata
b) Sa trezeasca interesul pentru produs
c) Sa satisfaca cat mai bine nevoile consumatorilor
d) Sa identifice cat mai multi consumatori potentiali

14. Pentru a determina cea mai buna pozitie pentru o marca, compania trebuie sa analizeze:
a) Dinamica preferintelor segmentelor semnificative
b) Cerea pentru fiecare segment
c) Impartirea pietei pe maric concurente
d) Toate de mai sus
e) Numai a) si b)

7.PRODUSUL

1. Care sunt factorii ce stau la baza alegerii unui nume de marca pentru un produs?
a) Sugerarea beneficiilor produslui
b) Un mesaj pozitiv, emotionant si simplu
c) Potrivirea cu imaginea firmei
d) Respectarea restrictiilor legale
e) Toate de mai sus

2. Care sunt elementele component ale unui mix de produs?


a) Largimea mix-ului
b) Consistenta mix-ului
c) Lungimea mix-ului
d) Toate de mai sus
e) Numai a) si c)

3. Caracteristicile produselor industrial sunt:


a) Timpul de planificare al cumpararii este scurt
b) Timpul dedicate procesului de cumparare este scurt
c) Frecventa mare de achizitie
d) Numai a) si b)
e) Nici una

4. Factorii care stimuleaza aparitia de produse noi sunt:


a) Apararea pozitiei pe piata
b) Cucerirea de noi piete
c) Progresul tehnologic
d) Toate de mai sus

5. Care dintre urmatoarele enunturi ESTE adevarat?


a) Analiza portofoliului de produse furnizeaza si informatii referitoare la dinamica produselor
b) Produsele perisabila fac parte din categoria bunurilor intangibile
c) Serviciile bancare sunt tangibile pentru ca sunt bunuri de folosinta conventionala
d) Etapa de declin necesita promovarea intense pentru a incuraja loialitatea fata de marca

6. Ce elemnete se adauga la produsul asteptat pentru a devein produs dezvoltat?


a) marca, design, ambalj, culoare
b) service, garantie, credite, instalare
c) service, garantie, ambalaj, design
d) marca, stil, ambalare, design

7. care din urmatoarele caracteristici pot fi associate bunurilor individuale de consum current?
a) Frecventa mare de cumparare
b) Service post vanzare
c) Achizitionare pe baza de specificatii
d) Nici una

8. Linia de produse reprezinta un grup de produse inrudite datorita:


a) Functiilor similar
b) Folosirii aceluiasi canal de distributie
c) Utilizarii de catre aceleasi grupuri de client
d) Toate de mai sus

9. In ce etapa a CVP compania trebuie sa-si concentreze eforturile spre cresterea cotei de piata
pentru a putea rezista in fata norilor concurenti, chiar daca trebuie sa-si sacrifice profitul pe
termen scurt?
a) Maturitate
b) Crestere
c) Introducere
d) Declin

10. Curba ciclului de viata a unui produs reprezinta:


a) Intervalul de timp de la idea de produs pana la realizarea lui
b) Intervalul de timp intre momentul fabricatiei si aparitiei pe pata a produsului si momentul
incetarii fabricatiei produsului
c) Intervalul de timp in care produsele se vand bine pe piata
d) Nici una

 Ce instrument de masura este folosit atunci cand sunt exprimate intrebari ce cotin o
afirmatie, iar acel chestionar isi exprima gradul de dezacord sau de acord:

c) scala Likert

 Cele mai utilizate metode de cercetare calitativa sunt urmatoarele cu EXCEPTIA:


a) Esantionarea, chestionarul
b) Interviul de profunzime, grupurile orientate
c) Observarea, tehnicile proiective

 Care din urmatoarele cerinte NU apartin procesului de elaborarea a unui chestionar?


a) sa contina intrebari filtru
b) sa permita evaluari, analize, interpretari
c) sa contina intrebari, referitoare la aspectele relevante
d) sa defineasca modul de atingere a obiectivelor propuse

 Care sunt principiile care stau la baza unei cMK eficiente?


a) Observarea atenta,formularea ipotezelor, previziuni si testare
b) Planificare, observare,experimentul controlul
c) Organizare, stabilirea prioritatilor, alegerea metodei si a instr. De cercetare
d) Observare, organizare, experimentare, control

 Care dintre urmatoarele reprezinta etapele corecte ale procesului de cercetare de mk


a) Colectarea de date, interpretare, definirea problemei, analiza suituatiei, rezolvarea
problemei
b) Analiza situatiei,colectarea datelor, interpretarea, analiza situatiei, rezolvarea
problemei
c) Definire problemei problemei, analiza situatiei, Colectarea de date, interpretare,
rezolvarea problemei

 Segmentarea pietei reprezinta:


a) Gruparea consumatorilor
b) Impartirea pietei dupa anumite criterii
c) Impartirea pietei
d) niciuna
 In situatia in care analistul de mk foloseste o submultime a populatiei analizate pt a culege
informatii in vederea extrapolarii, el utilizeaza:
a) observarea
b) esantionarea
c) exprimentul
d) panelul
 In ce etapa a procesului de crcetare de mk se elaboreaza planul de cercetare si se formeaza
anchetatorii?
a) Colecatrea datelor
b) Prelucrarea informastiilor
c) Identificarea problemei
d) Analizarea informatiilor

 Din ce categorie a S.I.Mk fac parte inf referitoare la [returile practicate de concurenti?
a) Inf monitorizate
b) Inf permanente
c) Inf solicitate
d) Niciuna

 Ce tip de scala permite subiectilor sa plaseze obiectul evaluat intr-o serie numerica ordonata
sau intr-o serie de categorii mentionate in ordine crescatoare?
a) Scala pe categorii
b) Scala compusa
c) Scala de atitudini
d) niciuna