You are on page 1of 4

SANDAL ANYAR

Ing pasar adhine Eka ngrengek njaluk sandal anyar. Sandale adhine emang wis
bodol lan wis ora ana rupane. Adhine Eka jenenge Rina,sing umure 5 taun. Eka
sayang banget karo adhine, merga iku adhine siji-sijine. Eka saking keluarga sing
ora mampu, bapake mung kerja dadi buruh bangunan lan ibune dadi tukang
ngumbai ing desane.

“Mba tukokake sandal sing werna pink iku loh, ketone apik temen,” njaluke Rina
sing arep nangis.

“Mba ora duwe duwit,Rin. Kiye duwite arep nggo tuku sayur tok,” jawabe Eka sing
melas karo adhine.

Senajan ora ditukokke Rina tetep meneng nerima. Bocah cilik kuwe wis ngerti
angger kehidupane rekasa, nggo mangan bae kurang apa maning tuku sandal.

Sewise saking pasar lan tuku sayuran Eka bali menyang omahe sing kaya
gubuk tapi tetep rapi angger disawang, amarga Eka bocah sing sregepan lan
manutan. Omahe saking pring sing dianyam lan atepe wis pada rapuh dipangan
rayap, nanging ngarep omahe akeh wit kembang sing pada mekar.

Senajan Eka saking keluarga sing ora mampu, nanging bapake pingin Eka
dadi wong sukses lan pingin nyekolahke nganti perguruan tinggi. Bapake ora
kecewa amarga Eka termasuk siswa sing pinter ing sekolahane. Wengine pas Eka
arep sinau lan bapake sing nembe bali kerja mereki Eka.

“Ka, kowe harus dadi wong sing berguna lan ngelebihi bapak sing mung dadi
buruh bangunan,” ngendikane bapake Eka.

“Nggih pak,kula ajeng usaha,”

Esuk-esuk sing atis banget Eka wis tangi lan nyiapake sepeda sing arep
dienggo neng sekolah. Eka nguja mangkat esuk merga Eka arep melu lomba Cerdas
Cermat sing dianakake SMA. Sewise siap Eka pamitan karo wong tuwane.

“Pak, Bu, kula badhe mangkat rumiyin. Moga-moga kula saged dados juara lomba
lan saget mundut sandal kangge Rina,” pamitane Eka karo jabattangan wong
tuwane.

“Ya, Amin. Ati-ati ya Ka,” ngendikane bapake.

“Mba, mengko tuku sandal ya?”adhine sing sumringah ngerti angger arep
ditukokke sandal anyar.
Tibaning sekolahan Eka deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana
peserta liya sekolah. Ing sekolah uga dipasang umbul-umbul werna-werni, tembok
sekolah wis dicet werna orange sing apik.

Ing lomba Eka bisa njawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Kiye
wektune pengumuman juara ,ternyata sing oleh juara 1 kuwe Eka. Eka langsung
nerima piala karo amplop sing isine piagam ditambah duwit pembinaan. Eka bali
menyang omah karo sumringah gole ngonthel sepedane.

“Assalamualaikum. Bu,pak.”

“Wa’alaikum salam, ana apa Ka?”pitakone ibune Eka.

“Bu, kula nrima juara 1 lan Rina bakal duwe sandal anyar.”

“Alhamdulilah,Ka. Anake Ibune pinter temen. Ibune tambah sayang maring


kowe.”ngendikane ibune sing sumringah lan bangga.

Sore-sore,sewise ganti klambi Eka ngajak Rina adhine menyang pasar tuku
sandal anyar.

“Tuku sandal sing werna apa Rin?” pitakone Eka maring adhine.

“Sing werna pink mba!”

Langsung bae Eka tuku sandal sing dipingini adhine. Ing jero atine Eka lega
merga wis bisa nuruti kepinginan adhine ngganggo jerih payahe dewek.

“Matur nuwun ya mba.”

Atine Eka tambah bungah.

NAMA : Annisa Widya P

Kelas : 8A

No 05
UNSUR INTRINSIK CERPEN
1. Tema
Ekonomi
2. Tokoh
- Eka
- Rina
- Bapake
- Ibune
3. Watek
Ø Eka :
- Penyayang. Bukti : “Eka sayang banget karo adhine,merga iku adhine siji-sijine…”
- Sregeppan lan manutan. Bukti : “Sewise saking pasar lan tuku sayuran Eka bali menyang
omahe sing kaya gubuk tapi tetep rapi angger disawang, amarga Eka bocah sing sregepan lan
manutan.”
- Pinter. Bukti : “Bapake ora kecewa amarga Eka termasuk siswa sing pinter ing
sekolahane.”
- Gelem usaha. Bukti : ““Nggih pak,kula ajeng usaha,”
Ø Rina :
- Nerima. Bukti : “Senajan ora ditukokke Rina tetep meneng nrima.”
- Pengerten. Bukti : “Bocah cilik ku we wis ngerti angger kehidupane rekasa, nggo mangan
bae kurang apa maning tuku sandal.”
Ø Bapake :
- Kerja keras. Bukti : “Wengine pas Eka arep sinau lan bapake sing nembe bali kerja mereki
Eka.”
- Duwe pinginan sing mulya. Bukti : “Senajan Eka saking keluarga sing ora mampu,
nanging bapake pingin Eka dadi wong sukses lan pingin nyekolahke nganti perguruan tinggi.”
Ø Ibune :
- Penyayang. Bukti : ““Alhamdulilah,Ka. Anake Ibune pinter temen. Ibune tambah sayang
maring kowe.”
4. Latar
Ø Panggonan :
- Ing pasar. Bukti : “Ing pasar adhine Eka ngrengek njaluk sandal anyar.”
- Ing omahe Eka. Bukti : “Sewise saking pasar lan tuku sayuran Eka bali menyang omahe
sing kaya gubuk tapi tetep rapi angger disawang, amarga Eka bocah sing sregepan lan
manutan.”
- Ing sekolahan. Bukti : “Tibaning sekolahan Eka deg-degan amargi sekolahane wis rame
lan ana peserta liya sekolah.”
Ø Wektu :
- Wayah wengi. Bukti : “Wengine pas Eka arep sinau lan bapake sing nembe bali kerja
mereki Eka.”
- Esuk-esuk. Bukti : “Esuk-esuk sing atis banget Eka wis tangi lan nyiapake sepeda sing arep
dienggo neng sekolah.”
Ø Kahanan :
- Rame ing sekolahan. Bukti : “Tibaning sekolahan Eka deg-degan amargi sekolahane wis
rame lan ana peserta liya sekolah.
- Sumringah. Bukti : “Eka bali menyang omah karo sumringah gole ngonthel sepedane.”

5. Alur
Maju
6. Sesawangan
Wasana Purusa (wong ketelu)
7. Amanat
- Senajan kita sekalian ora duwe materi utawa harta sing melimpah nanging dewek harus
duweni ilmu sing bisa nduwurke derajat.
- Ing kehidupan harus usaha lan pantang menyerah
- Dadi wong harus kerja keras aja ngandalake wong liya.
Sinopsis:
Ing pasar adhine Eka ngrengek njaluk sandal anyar. Sandale adhine emang wis bodol lan wis ora
ana rupane. Adhine Eka jenenge Rina,sing umure 5 taun. Eka sayang banget karo adhine, merga
iku adhine siji-sijine. Eka saking keluarga sing ora mampu, bapake mung kerja dadi buruh
bangunan lan ibune dadi tukang ngumbai ing desane.Senajan ora ditukokke Rina tetep meneng
nerima. Bocah cilik kuwe wis ngerti angger kehidupane rekasa, nggo mangan bae kurang apa
maning tuku sandal.
Sewise saking pasar lan tuku sayuran Eka bali menyang omahe sing kaya gubuk tapi tetep
rapi angger disawang, amarga Eka bocah sing sregepan lan manutan. Senajan Eka saking
keluarga sing ora mampu, nanging bapake pingin Eka dadi wong sukses lan pingin nyekolahke
nganti perguruan tinggi. Bapake ora kecewa amarga Eka termasuk siswa sing pinter ing
sekolahane.
Esuk-esuk sing atis banget Eka wis tangi lan nyiapake sepeda sing arep dienggo neng sekolah.
Eka nguja mangkat esuk merga Eka arep melu lomba Cerdas Cermat sing dianakake SMA.
Sewise siap Eka pamitan karo wong tuwane.
Tibaning sekolahan Eka deg-degan amargi sekolahane wis rame lan ana peserta liya sekolah.
Ing lomba Eka bisa njawab soal sing diwacakake dewan juri nganti bener. Kiye wektune
pengumuman juara ,ternyata sing oleh juara 1 kuwe Eka. Eka langsung nerima piala karo
amplop sing isine piagam ditambah duwit pembinaan.
Sore-sore,sewise ganti klambi Eka ngajak Rina adhine menyang pasar tuku sandal anyar.
Langsung bae Eka tuku sandal sing dipingini adhine. Ing jero atine Eka lega merga wis bisa
nuruti kepinginan adhine ngganggo jerih payahe dewek.