Institut Pendidikan Guru, Kampus Tun Abdul Razak Refleksi Sepanjang melaksanakan tugasan olahraga yang diberikan oleh

Tn. Haji Musah Bin Ahmad, banyak pengetahunan dan ilmu yang saya dapat. Pengetahuan dan ilmu ini menjurus kepada cara kepegawaian mengelolakan sukan atau pertandingan. Antara yang kami pelajari dalam tempoh masa 6 bulan ini ialah lompat jauh, lari pecut, lari berpagar, lontar peluru, lompat tinggi dan lari berganti-ganti. Kumpulan saya diberi tugasan lompat tinggi. Di dalam satu kumpulan kami ada 4 orang iaitu saya sendiri Marlyana Binti Umar, Shamila Bt Dabong, Mohd Hatta B. Zulkifli dan Wong Suk Ling. Lompat tinggi di jalankan pada 7 Oktober 2010 di Dewan Serbaguna IPG Kampus Tun Abdul Razak. Kami membuat penerangan dan demo mengenai lompat tinggi serta cara mengendalikan sukan lompat tinggi ini. Pada keseluruhan, kursus ini sangat berguna untuk dibawa ke sekolah. Ini kerana sudah semestinya setiap sekolah akan mengadakan sukan setiap tahun. Dengan adanya kursus ini kami diterangkan dengan terperinci dari sejarah, pengenalan sukan, cara latihan yang sesuai, teknik-teknik yang betul pada setiap sukan olahraga, peraturan-peraturan sukan olehraga, cara borang penilaiaan dan cara pemarkahan. Ia diterangkan secara terperinci dan mudah difahami. Sebelum ini kami tidak jelas tentang setiap sukan olehraga yang dijalankan. Dengan adanya kursus ini, kami tidak teragakagak lagi apabila nanti di arahkan untuk menjadi pegawai penilai untuk aktiviti di manamana kejohanan yang dianjurkan oleh sekolah mahupun daerah. Antara lain ialah, kami membuat praktikal mengenai permainan tersebut. Dengan adanya praktikal dan melakukan sendiri, ia lebih jelas dan tidak tertumpu kepada cara pembelajaran hanya mendengar. Cara penyediaan alatan dan cara menjalankan sukan olahraga tersebut juga amat penting dan berguna. Kita akan lebih ingat dan mudah untuk mempraktikkanya di sekolah nanti. Selain itu ia memupuk semangat berpasukan di dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Kerjasama berpasukan penting dalam mejayakan sesuatu pengelolaan aktiviti sukan.
Olahraga

Institut Pendidikan Guru. kursus olahraga ini mendatangkan banyak kebaikan. Ini diakui oleh saya sendiri dimana kemahiran perlu ada sebelum membuat pembentanga. Ahmad diatas segala komitmen beliau untuk membimbing kelas KPLI Prasekolah dalam kursus ini ISI KANDUNGAN Olahraga . Kampus Tun Abdul Razak Terdapat juga kelemahan sepanjang krusus ini berlangsung. Ini menyukarkan mempelajari teknik sebab bola lontar peluru terbenam ke dalam tanah. Antara kekangan yang tidak dirancang ialah hari hujan. Akhir sekali. Ada juga pengetahuan atau ilmu yang perlu ditambah oleh pensyarah pembimbing untuk diperbaiki. padang becak dan aktiviti lontar peluru di jalankan pada padang yang basah. Kesimpulannya di sini. dengan kesempatan ini. Haji Musah B. saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Tn. Antara kekangan lain pula ialah dari segi kemahiran. Ia penting untuk kursus KPLI. Bila hari hujan.

Kampus Tun Abdul Razak Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Lompat Jauh Lari Pecut Lari Berpagar Lari Berganti-ganti Lontar Peluru Lompat Tinggi Refleksi Olahraga .Institut Pendidikan Guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful