You are on page 1of 22

17 oktober 2018

Hoofdstuk 1: Vergelijkingen.

V-1.
a. y = ( x + 6)( x - 2) = x 2 + 4 x - 12 c. y = 6 x 2 - (3 x - 2 x 2 ) = 8 x 2 - 3 x
b. y = -3 x (2 - 34 x ) = -6 x + 2 41 x 2 d. y = 21 x 2 + 2x ( x - 3) = 2 21 x 2 - 6 x

V-2.
a. y = 3 x (2 x - 9) + 4 x = 6 x 2 - 27 x + 4 x = 6 x 2 - 23 x
b. y = x(2 - x ) + x � 1
3
x = 2 x - x 2 + 31 x 2 = - 32 x 2 + 2 x
c. y = (3 x + 6)( x - 2) = 3 x 2 - 6 x + 6 x - 12 = 3 x 2 - 12
d. y = 21 x( - 31 x + 61 ) + x = - 61 x 2 + 1121 x
e. y = ( x 2 - 3 x )2 - x 2 = x 4 - 6 x 3 + 9 x 2 - x 2 = x 4 - 6 x 3 + 8 x 2
f. y = (1 - 2 x )2 ( x + 3) = (1 - 4 x + 4 x 2 )( x + 3) = 4 x 3 + 8 x 2 - 11x + 3
g. y = 3 - x( x - 6) = 3 - ( x 2 - 6 x ) = - x 2 + 6 x + 3
h. y = 2 x + 3 - ( x - 4)2 = 2 x + 3 - ( x 2 - 8 x + 16) = - x 2 + 10 x - 13

V-3.
a. q = 15 p 2 + 20 p = 5 p(3 p + 4) e. b = -6a 6 + 21a 4 = 3a 4 ( -2a 2 + 7)
b. p = -3q 2 - 27q = -3q(q + 9) f. h = t 2 - 100t + 900 = (t - 10)(t - 90)
c. q = p 2 - 25 p - 150 = ( p - 30)( p + 5) g. h = p 2 + 6 p + 9 = ( p + 3)2
d. h = 0,2t 2 - 0,6t 3 = 0,2t 2 (1 - 3t ) h. q = p 2 - 4 = ( p - 2)( p + 2)

V-4.
a. y = 5x + b b. a= 6 --2
1--7
=1 c. y = -0,25 x + b
-3 = 5 �2 + b = 10 + b -2 = -7 + b 5 = -0,25 �3+b
b = -13 b=5 b = 5,75
y = 5 x - 13 y = x+5 y = -0,25 x + 5,75
d. a = --712---83 = 5 e. y= 45
20
x = 2 41 x
8 = 5� -3 + b
b = 23
y = 5 x + 23

V-5.
a. 2 x - 3 = -3 x + 7 b. 1
2
x - 2 = 7 - 41 x c. 6 x + 1 51 x = 1 21 x + 9
5 x = 10 3
4
x =9 5 107 x = 9
x=2 x = 12 x = 119
11

d. -2 x + 23 = 45 - 22 x
20 x = 22
x = 1101

1
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

V-6.
a. ( x + 3)2 = 81 b. 2 x + 2 = 32 c. x +3 =5
x + 3 = -9 � x + 3 = 9 2 x + 2 = 25 x + 3 = 25
x = -12 � x = 6 x =3 x = 22
28
d. =7
x -2
x - 2 = 287 = 4
x=6

1.
a. De haakjes zijn uitgewerkt.
b. Aan beide kanten is er 2x opgeteld.
c. -5 x = -20
x=4
d. klopt.

2.
a. 8x - 4 = 3x + 7 b. -12 x + 6 = 3 - 5 x c. 1
2
x - 5 = 32 x + 1
5 x = 11 7x = 3 1
x = -6
6
x=2 1
5 x= 3
7 x = -36
d. 1 37 x + 1 = 2 x - 3 e. 8( x - 1) + 2 = 2 x + 3(4 - x ) f. 15 - (2 x - 6) = 7 x + 4
4
x=4 8 x - 8 + 2 = 2 x + 12 - 3 x 15 - 2 x + 6 = 7 x + 4
7
x =7 9 x = 18 9 x = 17
x=2 x = 1 89
g. 9 x = 6 x - 5(2 - 3 x ) h. 10 - (3 + 4 x ) = -7 x + 1
9 x = 6 x - 10 + 15 x 10 - 3 - 4 x = -7 x + 1
12 x = 10 3 x = -6
x= 5
6
x = -2
2
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

i. 1 21 (12 - 3 x ) = 12(1 21 - 3 x ) j. 3
5
x + 1107 = 1 51 x - 103
18 - 4 21 x = 18 - 36 x
3
5
x=2
31 21 x = 0 x = 3 31
x =0

3.
a. hellingsgetal is - 21
b. Kijk hoeveel je omhoog/omlaag moet gaan als je 1 stapje naar rechts gaat.
c. hellingsgetal van k is 2.
d. k : y = 2x - 1
e. 2 x - 1 = 4 - 21 x
2 21 x = 5
x=2
De coördinaten van het snijpunt zijn: (2, 3)

4.
a. 2 x - 1 = 8 - 1 21 x b. voor x > 2 74 geeft l grotere uitkomsten.
3 21 x = 9
x = 2 74

5. - 41 x + 8 = 21 x - 1
1
4
x =9
x = 36
Uit de schets is dan af te lezen dat g ( x ) > f ( x ) voor x > 36 .
l
6.
a. 4 x - 2 21 = - 34 x + 7
4 34 x = 9 21 m
x=2
Lees uit de tekening af dat voor x < 2 geldt:
4 x - 2 21 < - 34 x + 7

7.
a.
b. 6 x - 14 = - 32 x + 6 f(x)
g(x)
6 32 x = 20
x =3
f ( x ) �g ( x ) voor x �3

8.
a. x =3 �x =5
b. p 2 - 7 p - 30 = 0 d.
4a 2 + 24a = 4a(a + 6) = 0
( p - 10)( x + 3) = 0 4a = 0 � a + 6 = 0
p = 10 � p = -3 a = 0 � a = -6

3
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

c. Ik kan geen twee getallen vinden waarvan het product -13 is en de som 7.

9.
a. x 2 - x - 12 = 0 b. x 2 - 5x = 0 c. q 2 - 50q - 5000 = 0
( x - 4)( x + 3) = 0 x ( x - 5) = 0 (q - 100)(q + 50) = 0
x = 4 � x = -3 x =0 �x =5 q = 100 � q = -50
d. 8a 2 = 32 e. 2t 2 - 10t + 12 = 0 f. a 2 + 6a - 7 = 20
a2 = 4 (2t - 4)(t - 3) = 0 a 2 + 6a - 27 = 0
a = -2 � a = 2 t = 2 �t = 3 (a + 9)(a - 3) = 0
g. 5x 2 - x - 4 = 0 h. (4 x + 2)2 = (5 - 2 x )2
(5 x + 4)( x - 1) = 0 4 x + 2 = -5 + 2 x � 4 x + 2 = 5 - 2 x
x = - 54 � x = 1 2 x = -7 � 6 x = 3
x = -3 21 � x = 1
2
10.
a. (3 x + 4)2 = 25 b. x + 5 = -4 + 3 x
3 x + 4 = -5 � 3 x + 4 = 5
3 x = -9 � 3 x = 1
x = -3 � x = 31

11.
a. ( x - 8)2 = 9 (7a + 8)2 = (a + 8)2
b.
x - 8 = -3 � x - 8 = 3 7a + 8 = -a - 8 � 7a + 8 = a + 8
x = 5 � x = 11 8a = -16 � 6a = 0
a = -2 � a = 0
c. (4 - p ) = (5 p + 16) (2 x - 3) = 9
2 2 2
d. (5 x + 6)2 = x 2
4 - p = -5 p - 16 � 4 - p = 5 p + 16 5x + 6 = -x � 5x + 6 = x
4 p = -20 � 4 p = -12 6 x = -6 � 4 x = -6
p = -5 � p = -3 x = -1 � x = -1 21
e. 9 p 2 = (3 p)2 = (12 - p )2 f. ( x 2 - 3 x )2 = 16
3 p = -12 + p � 3 p = 12 - p x 2 - 3 x = -4 � x 2 - 3 x = 4
2 p = -12 � 4 p = 12 x 2 - 3x + 4 = 0 � x2 - 3 x - 4 = 0
p = -6 � p = 3 � ( x - 4)( x + 1) = 0
x = 4 � x = -1
12.
a. x =7
b. x = 1 41

13.
a. 2x - 5 = 7 � x + 4 = 0 b. 5t + 3 = 0 � t 2 - 4 = 5
2 x = 12 � x = -4 5t = -3 � t 2 = 9
x=6 t = - 35 � t = -3 � t = 3
c. x (2 x - 9) = 7 x 2 = x �
7x d. 2x + 7 = x - 5 � x - 5 = 0

4
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

x = 0 � 2x - 9 = 7 x x = -12 � x = 5
5 x = -9
x = -1 54

5
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

14.
a. ( x - 4)2 = (5 x + 6)2 b. (t + 3)(t - 1) = 32
x - 4 = -5 x - 6 � x - 4 = 5 x + 6 t 2 + 2t - 35 = 0
6 x = -2 � 4 x = -10 (t - 5)(t + 7) = 0
x = - 31 � x = -2 21 t = 5 � t = -7
c. (t + 3)(t - 4) = 2t (t + 3) d. 8 x - 2x - 1 = 0
2
e. ( x - 6)2 = 16
t + 3 = 0 � t - 4 = 2t (4 x + 1)(2 x - 1) = 0 x - 6 = -4 � x - 6 = 4
t = -3 � t = -4 x = - 41 � x = 21 x = 2 � x = 10
f. x 2 - 7 x = x ( x - 7) = 0
x =0 �x =7

15. ( x - 5)(2 x + 3) = ( x - 5)2


x - 5 = 0 � 2x + 3 = x - 5
x = 5 � x = -8
f ( x ) �g ( x ) voor x ά , -8] Ȯ [ 5 ,

16.
a. Je kan geen worteltrekken uit een negatief getal.
b. 2 x - 5 �0 c. 2x - 5 = 4
2 x �5 2x = 9
x �2 21 x = 4 21
d. De wortel uit een getal kan nooit negatief worden.
e. 6 - 21 x = 3 21
6 - 21 x = 12 41
1
2
x = -6 41
x = -12 21

17.
a. x -5 = 7 b. 2 + 3 p - 5 = 11 c. 6 - 21 x 2 = 3
x = 12 3 p = 14 6 - 21 x 2 = 3
x = 144 3 p = 196 2
x =3
1 2

p = 65 31 x = - 6 �x = 6
d. 5 - 6 - 3 x = 2 21 e. 1
3
p - 5 = 11 f. x 2 - 2x + 6 = 3
6 - 3 x = 2 21 1
3
p - 5 = 11 x 2 - 2x + 6 = 9
6 - 3 x = 6 41 1
3
p = 16 x 2 - 2 x - 3 = ( x - 3)( x + 1) = 0
3 x = - 41 p = 48 x = 3 � x = -1
x = - 121

6
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

18.
a. aan beide kanten van het =-teken x eraf gehaald en vervolgens beide kanten
kwadrateren.
b. x = 2- x
x = (2 - x )2 = 4 - 4 x + x 2
x 2 - 5 x + 4 = ( x - 1)( x - 4) = 0
x =1 �x = 4
c. Alleen x = 1 is een oplossing van de vergelijking.

19.
a. x = 2 32
x = 7 91
b. Hij heeft beide kanten gekwadrateerd.

20.
a. 2 + x + 10 = x b. x + 2 x + 4 = 10 c. 2 1- x = x + 2
x + 10 = x - 2 2 x + 4 = - x + 10 4(1 - x ) = x 2 + 4 x + 4
x + 10 = x 2 - 4 x + 4 2 x + 4 = x 2 - 20 x + 100 x2 + 8x = 0
x 2 - 5x - 6 = 0 x 2 - 22 x + 96 = 0 x ( x + 8) = 0
( x - 6)( x + 1) = 0 ( x - 16)( x - 6) = 0 x = 0 � x = -8
x = 6 � x = -1 x = 16 � x = 6
d. x �8 - 21 x = 2 x e. 2x 2 - x = 3 x - 2 f. 1- 3 x �6 x + 1 = 0
x (8 - 21 x ) = 4 x 2
2 x 2 - x = 9 x 2 - 12 x + 4 1- 3x = 0 � 6x + 1 = 0
4 x - 8x = 0
1
2
2
7 x - 11x + 4 = 0
2
1- 3x = 0 � 6x + 1 = 0
x (4 21 x - 8) = 0 (7 x - 4)( x - 1) = 0 3 x = 1 � 6 x = -1
x = 0 � x = 1 79 x= 4
7
�x =1 x= 1
3
� x = - 61

21.
a. 1
2
x - 1 �0 b. 1
2
x -1 = 3
1
2
x �1 x -1= 9 1
2

x �2 x = 10 1
2
x = 20
c./d. Omdat de grafiek van alleen bestaat voor x-waarden groter of gelijk aan 2.

22.
a. 6 - x = x2 + 4 6 - x �0
6 - x = x2 + 4 - x �-6
x 2 + x - 2 = ( x + 2)( x - 1) = 0 x �6
x = -2 � x = 1
f ( x ) �g ( x ) voor x ά-� , 2] [ 1, 6] .

7
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

b. x 2 + 4 = 2x - 21
x 2 + 4 = (2 x - 21 )2 = 4 x 2 - 2 x + 1
4
3 x 2 - 2 x - 3 34 = 0
ABC - formule
x = - 56 � x = 1 21
h( x ) > g ( x ) voor x > 1 21 .

23.
a. Voor x = 5 wordt de noemer 0 en delen door 0 is flauwekul.
b. 3 x - 15 = 120
10
= 12 c. 3 x - 15 = 120
6
= 20 3 x - 15 = 120
15
=8
3 x = 27 3 x = 35 3 x = 23
x =9 x = 11 3
2
x = 7 32

24.
a. 7 x + 2 = 183 = 6 b. 10 - 3m = -35
5
= -7 c. x2 + 3 = 56
7
=8
7x = 4 3m = 17 x =5
2

x = 74 m = 5 32 x = - 5 �x = 5
d. 6p - 3 = 125
-25
= -5 e. 16 - 2q 2 = 30
7 21
=4 f. 5t + 3 = -45
9
= -5
6 p = -2 2q 2 = 12 5t = -8
p=- 1
3
q =6
2
t = -1 35
q = - 6 �q = 6

25.
a. Voor x = -2 21 wordt de noemer 0 en heeft g geen functiewaarden.
b. Voor x = -2 21
c. 150 = 6 x � (2 x + 5) = 12 x 2 + 30 x
12 x 2 + 30 x - 150 = 6(2 x 2 + 5 x - 25) = 6(2 x - 5)( x + 5) = 0
x = 2 21 � x = -5

26.
a. 3( x + 2) = x( x - 2)
3 x + 6 = x 2 - 2x
Voor x = -2 en x = 2 worden de noemers 0.
b. x 2 - 5 x - 6 = ( x - 6)( x + 1) = 0
x = 6 � x = -1

27.
a. (3 x - 2) = 8 x �
16 � (3 x - 1)
48 x - 32 = 24 x 2 - 8 x
24 x 2 - 56 x + 32 = 8(3 x 2 - 7 x + 4) = 8(3 x - 4)( x - 1) = 0
x = 1 31 � x = 1

8
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

b. 18 x = x �
(3 x - 1) = 3 x 2 - x c. 2 x = ( x - 4)(2 x - 6) = 2 x 2 - 14 x + 24
3 x 2 - 19 x = x (3 x - 19) = 0 2 x 2 - 16 x + 24 = 2( x - 2)( x - 6) = 0
x = 0 � x = 6 31 x =2 �x =6
d. 75 = ( x + 8)( x - 8) = x 2 - 64 e. ( x - 4)( x - 1) = ( x + 6)( x + 3)
x = 139
2
x 2 - 5 x + 4 = x 2 + 9 x + 18
x = - 139 � x = 139 14 x = -14
x = -1
f. x 2 = 3x �
( x - 1) = 3 x 2 - 3 x
2 x 2 - 3 x = x (2 x - 3) = 0
x = 0 � x = 1 21

28.
1 1
a. 2+ = 2 32 c. 2+ = x - 2 21
x -3 x -3
1 1
= 32 = x - 4 21
x -3 x -3
3 = 2( x - 3) = 2x - 6 1 = ( x - 3)( x - 4 21 ) = x 2 - 7 21 x + 13 21
2x = 9 x 2 - 7 21 x + 12 21 = ( x - 2 21 )( x - 5) = 0
x = 4 21 x = 2 21 � x = 5
P (4 21 , 2 32 ) R(2 21 , 0) en Q(5, 2 21 )
b. f ( x ) < 2 32 voor x ά ,3 Ȯ 4 21 , d. f ( x ) �m voor �,2 21 ] � 3,5]
1
e. 2+ = a - x heeft maar één oplossing
x -3
1
= a-2- x
x -3
1 = ( x - 3)(a - 2 - x ) = - x 2 + (a - 2 + 3) x - 3(a - 2)
x 2 - (a + 1)x + 3a - 5 = 0
D = ( -(a + 1))2 - 4 ��
1 (3a - 5) = a2 + 2a + 1 - 12a + 20 = a 2 - 10a + 21 = 0
(a - 3)(a - 7) = 0
a = 3 �a = 7

29.
a. 8 x - 2y = 15 b. 3m + 4n = 12
2y = 8 x - 15 3m = -4n + 12
y = 4 x - 7 21 m = -1 31 n + 4

30.
a. 8 p - 4q = 9 b. p+q = 0 c. 15 p = 3q + 27
4q = 8 p - 9 q = -p 3q = 15 p - 27
q = 2 p - 2 41 q = 5p - 9

9
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

d. 18q - 12 = 3 p + 2(q - 1) e. 3(q + 1) = 6 p + 5 f. 10 p - 4q = 6 p + 12


18q - 12 = 3 p + 2q - 2 3q + 3 = 6 p + 5 -4q = -4 p + 12
16q = 3 p + 10 3q = 6 p + 2 q = p-3
q= 3
16
p + 58 q = 2 p + 32

31.
3 6 8 16
a. = 7a + 5 b. 8+ = 7a - 6 d. 2a = e. a-9 =
b b b+4 b-4
3 6 8 16
b= = 7a - 14 b+4= b-4=
7a + 5 b 2a a-9
6 4 16
b= b = -4 b= +4
7a - 14 a a-9

c. a = b +1 f. a+3 = b-2
b + 1 = a2 b - 2 = (a + 3)2 = a 2 + 6a + 9
b = a2 - 1 b = a 2 + 6a + 11

32.
a. y = 3(7 x - 2) + 5 = 21x - 6 + 5 = 21x - 1
b. b = 8(2a + 6) - 10 = 16a + 48 - 10 = 16a + 38

33.
a. y = -5(19 x + 18) + 89 = -95 x - 90 + 89 = -95 x - 1
b. y = 8(5 - 2 x ) + 10 = 40 - 16 x + 10 = -16 x + 50
c. y = 6 - 3( x 2 + 4) = 6 - 3 x 2 - 12 = -6 - 3 x 2
d. y = (3 x + 1)2 + 9 = 9 x 2 + 6 x + 1 + 9 = 9 x 2 + 6 x + 10

34.
a. p2 + 5 p + 6 = 0
b. ( p + 2)( p + 3) = 0
p = -2 � p = -3
c. 3 x - 7 = -2 � 3 x - 7 = -3 d. p 2 + 3 p - 18 = ( p + 6)( p - 3) = 0
3x = 5 � 3x = 4 p = 2 x + 5 = -6 � p = 2 x + 5 = 3
x = 1 32 � x = 1 31 2 x = -11 � 2 x = -2
x = -5 21 � x = -1

35.
a. p 2 - 13 p + 36 = ( p - 4)( p - 9) = 0
p = 4 �p =9
b. x2 = 4 � x2 = 9
x = -2 � x = 2 � x = -3 � x = 3

10
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

36.
a. p 2 - 17 p + 16 = ( p - 1)( p - 16) = 0 b. p 2 - 7 p + 12 = ( p - 3)( p - 4) = 0
p = 1 � p = 16 p =3 �p =4
x 2 = 1 � x 2 = 16 x2 = 3 � x2 = 4
x = -1 � x = 1 � x = -4 � x = 4 x = - 3, x = 3, x = -2 � x = 2
c. p - 24 p - 25 = ( p - 25)( p + 1) = 0
2
d. 3 p 2 - 8 p + 5 = (3 p - 5)( p - 1) = 0
p = 1 32 � p = 1
p = 25 � p = -1
x 2 = 25 � x 2 = -1 x 2 = 1 32 � x 2 = 1
x = -5 � x = 5 � � x = - 1 32 , x = 1 32 , x = -1 � x = 1
e. -4 p 2 - 3 p + 1 = (4 p - 1)( - p - 1) = 0 f. -2 p 2 - 42 p + 200 = -2( p + 25)( p - 4) = 0
p = 41 � p = -1 p = -25 � p = 4
x2 = 1
4
� x 2 = -1 x 2 = -25 � x 2 = 4
x = - 21 � x = 1
2
x = -2 � x = 2

37.
a. p 2 - 5 p - 6 = ( p - 6)( p + 1) = 0 b. p 2 - 2 p - 8 = ( p - 4)( p + 2) = 0
p = 6 � p = -1 p = 4 � p = -2
x 2 - 3 = 6 � x 2 - 3 = -1 (1 - 2 x )2 = 4 � (1 - 2 x )2 = -2
x2 = 9 � x2 = 2 1 - 2 x = -2 � 1 - 2 x = 2 � �
x = -3, x = 3, x = - 2 � x = 2 2 x = 3 � 2 x = -1
x = 1 21 � x = - 21
c. p 2 + p - 2 = ( p + 2)( p - 1) = 0 d. 4 p = p 2 - 12
p = -2 � p = 1 p 2 - 4 p - 12 = ( p - 6)( p + 2) = 0
x = -2 � x = 1 p = 6 � p = -2
� �x =1 1
x
= 6 � x1 = -2
x = 61 � x = - 21
38.
a.
b. h(5) = 5a + 3 = 18 g(x) f(x)
5a = 15
a=3
c. h(0) = a � 0 + 3 = 3 voor alle waarden van a.
Dus de grafiek van h gaat door (0, 3) voor
alle waarden van a.
d. 3 x + 2y = 3
2 y = -3 x + 3
y = -1 21 x + 1 21
Voor a = -1 21 zijn h en m evenwijdig.

39.
a. g a (2) = 4a + 1 = 5 b. ka (2) = 6 + 2a = 0 c. 14 + 4a = 4 - a
4a = 4 2a = -6 5a = -10
a =1 a = -3 a = -2

11
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

40.
a. h( -7) = 49 - 21 - 4 = 24 = a
b. Als de discriminant gelijk is aan 0, dan is er maar één snijpunt.
c. D = 9 - 4 ��
1 ( -4 - a ) = 0
9 + 16 + 4a = 0
4a = -25
a = -6 41
d. Voor a > -6 41 is de discriminant groter dan 0 en zijn er twee snijpunten.

41.
a. f (8) = ga (8) = -32
g a (8) = a - 16 = -32
a = -16
b. - x 2 + 4 x = a - 2 x heeft maar één oplossing
x2 - 6x + a = 0
D = 36 - 4 �� 1 a=0
4a = 36
a=9
c. Voor a > 9 snijden de grafieken elkaar niet (de lijn ligt dan meer naar links).

42.
4
a. fp (1) = =3 b. De functiewaarde bestaat niet als de noemer 0 is:
p-5
p - 5 = 1 31 -10 p - 5 = 0
p = - 21
p = 6 31 10 p = -5
4
c. =x
px - 5
4 = x ( px - 5) = px 2 - 5 x
px 2 - 5 x - 4 = 0
D = 25 - 4 � p� -4 = 25 + 16 p = 0
16 p = -25
p = -1169

43.
a. 5 x - 6 = 18 - 3 x b. 18 = -6 x( x - 4) = -6 x 2 + 24 x c. 2 x -1 = 4
8 x = 24 6 x - 24 x + 18 = 0
2 x -1= 4
x =3 6( x - 3)( x - 1) = 0 x =5
x = 3 �x =1
d. 3 x + 14 x - 5 = -5
2
e. 4 x = x - 3 � 7 - 2x = 0
3 x + 14 x = x (3 x + 14) = 0
2
3 x = -3 � 2 x = 7
x = 0 � x = -4 3 2 x = -1 � x = 3 21

12
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

f. ( x + 4)(13 - x ) = 2 x (2 x + 1) g. 2 x + 1 = - x + 5 � 2x + 1 = x - 5
- x 2 + 9 x + 52 = 4 x 2 + 2 x 3 x = 4 � x = -6
5 x 2 - 7 x - 52 = (5 x + 13)( x - 4) = 0 x = 1 31
x = -2 35 � x = 4
h. ( x - 4)2 = 25 � x 2 - 9 = 0
x - 4 = -5 � x - 4 = 5 � x 2 = 9
x = -1 � x = 9 � x = -3 � x = 3

44.
a. 11 - 2 x = x + 2 b. x + 2 = 3 21
(11 - 2 x )2 = 121 - 44 x + 4 x 2 = x + 2 x + 2 = 12 41
4 x 2 - 45 x + 119 = (4 x - 17)( x - 7) = 0 x = 10 41
x = 4 41 � x = 7 g ( x ) < 3 21 voor x �[ -2,10 41
(4 41 , 2 21 )
c. x + 2 = -x - 3
x + 2 = ( - x - 3)2 = x 2 + 6 x + 9
x2 + 5x + 7 = 0
D = 25 - 4 �� 1 7 = -3 < 0
Er zijn dus geen snijpunten.
d. De grafiek van y = - x + p moet dan door (-2, 0) gaan of daar rechts van liggen.
2+ p = 0
p = -2
Dus voor p �-2 is er precies één snijpunt.

45.
1 1 1 1
a. 1
8
= + b. 1
=+
b 10 8
b v
1 1 1 1 1 1 v 8 v - 8 0,125v - 1
= - = 1
=8- = - = =
b 8 10 40
b v 8v 8v 8v v
b = 40 v
b=
0,125v - 1

46.
a. p 2 - p - 12 = ( p - 4)( p + 3) = 0 p = 4 � p = -3
3 3
b. =4 � = -3
2x - 1 2x - 1
2 x - 1 = 34 � 2 x - 1 = -1
2 x = 1 34 � 2 x = 0
x = 78 � x = 0

47.
2
a. O = 10p 102 + 202 �702 cm .

13
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

b. 6p 62 + h 2 = 600 c./d. p r r 2 + 152 = 500p


36 + h 2 �31,8 r r 2 + 225 = 500
36 + h 2 �1013,2 r 2 (r 2 + 225) = r 4 + 225r 2 = 250000
h 2 �977,2 r 4 + 225r 2 - 250000 = (r 2 + 625)( r 2 - 400) = 0
h �31,3 cm r 2 = -625 � r 2 = 400
r = -20 � r = 20
e. p r r 2 + h 2 = 200p
r 2 + h 2 = 200
r
r 2 + h 2 = 40000
r2
h2 = 40000
r2
-r2
h= 40000
r2
-r2

48.
a. fp ( -3) = 4 - p 6 - -3 = 4 - 3 p = 7
3 p = -3
p = -1
b. 4 - 4 6 - x = -8 e. 4 - 3 6 - x = 21 x - 3
4 6 - x = 12 3 6 - x = 7 - 21 x
6-x =3 9(6 - x ) = (7 - 21 x )2 = 49 - 7 x + 41 x 2
6-x =9 1 2
4
x + 2 x - 5 = 41 ( x 2 + 8 x - 20) = 41 ( x + 10)( x - 2) = 0
x = -3 x = -10 � x = 2
( -10, - 8) en (2, - 2)

14
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

Test jezelf.

T-1.
a. 13 + 2 x = 3( x - 5) + 7 x b. 1
5
p + 3 = 103 p - 8 c. 3 32 x - 3 = 2( 61 x + 1)
13 + 2 x = 10 x - 15 1
p = 11 3 32 x - 3 = 31 x + 2
10
8 x = 28 p = 110 3 31 x = 5
x = 3 21 x = 1 21

T-2.
a. y = 2x - 5 p = -1,8q + 13
3 x - 2(2 x - 5) = - x + 10 = 1 0,2( -1,8q + 13) - 0,3q + 4 = -0,66q + 6,6 = 0
x = 9 en y = 13 q = 10 en p = -5
b. 8 x - 3( y + 1) = 2 x
8 x - 3y - 3 = 2x
6 x - 3y = 3 De lijnen zijn evenwijdig: nul oplossingen.
2x - y = 1

T-3.
a. a 2 - 9a - 22 = 0 b. 4p2 - 8p + 3 = 0 c. 3 x 2 = 18
(a - 11)(a + 2) = 0 (2 p - 1)(2p - 3) = 0 x2 = 6
a = 11 � a = -2 2p = 1 � 2p = 3 x = - 6 �x = 6
p= 1
2
� p = 1 21
d. (4m + 7)2 = (7m )2 e. 2 x - 3 = -1 + 8 x � 2 x - 3 = 1 - 8 x
4m + 7 = -7m � 4m + 7 = 7m 6 x = -2 � 10 x = 4
11m = -7 � 3m = 7 x = - 31 � x = 52
m = - 11
7
� m = 2 31
f. u - 3 = 8 �u + 4 = 0
u = 11 � u = -4

T-4.
a. x + 4 = 12 b. 2 x = -5 c. 18 + 21 x 2 = 20
x + 4 = 144 � x2 = 4
x = 140 x = -2 � x = 2
d. 3 - x = 5 - 2x e. x2 + 4 = x + 1 f. 2x - 1 = 0 � 4 - 2 x + 1 = 0
3 - x = (5 - 2 x )2
x + 4 = ( x + 1)
2 2
2x - 1 = 0 � 2 x + 1 = 4
3 - x = 25 - 20 x + 4 x 2 x 2 + 4 = x 2 + 2x + 1 2x = 1 � x + 1 = 2
4 x 2 - 19 x + 22 = 0 2x = 3 x = 21 � x + 1 = 4
(4 x - 11)( x - 2) = 0 x = 1 21 x =3
x = 2 34 � x = 2

T-5.
a. 2 x - 1 = 153 = 5 b. -3 x = ( x + 1)( x - 4) c. x ( x + 4) = ( x - 2)( x + 2)
2x = 6 -3 x = x 2 - 3 x - 4 x 2 + 4x = x 2 - 4
x =3 x2 = 4 4 x = -4
x = -2 � x = 2 x = -1
15
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

2
d. =8
x2
x 2 = 41
x = - 21 � x = 1
2

T-6.
a. 2q + 2 = 4 p - 5 b.
3
p
= q +1 c. 1
p+6
=q+8 d. 2 p+6 = 7-q
4 p = 2q + 7 3 1 p + 6 = 3 21 - 21 q
p= p= -6
p = 21 q + 1 34 q +1 q +8 p = (3 21 - 21 q )2 - 6

T-7.
a. p 2 + 6 p + 8 = ( p + 2)( p + 4) = 0 b. p 2 - 10 p - 11 = ( p - 11)( p + 1) = 0
p = -2 � p = -4 p = 11 � p = -1
x + 1 = -2 � x + 1 = -4 x 2 = 11 � x 2 = -1
x = -3 � x = -5 x = - 11 � x = 11
c. p 2 - p = p( p - 1) = 0 d. p 2 - p - 30 = ( p - 6)( p + 5) = 0
p = 0 �p =1 p = 6 � p = -5
x2 - 8 = 0 � x2 - 8 = 1 2 x + 6 = 6 � 2 x + 6 = -5
x = - 8 � x = 8 � x = -3 � x = 3 2 x + 6 = 36 � �
x = 15
e. 6 p 2 - 7 p - 3 = (2p - 3)(3 p + 1) = 0
p = 1 21 � p = - 31
1
x2
= 1 21 � x12 = - 31
x2 = 2
3
� �
x=- 2
3
�x = 2
3

T-8.
a. ( x + 2)2 - 3 = 2 b. ( x + 2)2 - 3 = 21 x - 21
( x + 2)2 = 5 x 2 + 4 x + 4 - 3 = 21 x - 21
x+2= - 5 �x+2= 5 x 2 + 3 21 x + 1 21 = ( x + 21 )( x + 3) = 0
x = -2 - 5 � x = -2 + 5 x = - 21 � x = -3
( - 21 , - 34 ) en (-3, -2)
c. fp (0) = p 2 - 3 = 5 d. ( x + p )2 - 3 = 21 x - 21 heeft één oplossing
p2 = 8 x 2 + (2 p - 21 )x + p 2 - 2 21 = 0 heeft één oplossing als D = 0
p=- 8 �p = 8 (2 p - 21 )2 - 4 ��
1 ( p 2 - 2 12 ) = 0
4 p 2 - 2 p + 41 - 4( p2 - 2 21 ) = 0
2 p = 10 41
p = 5 81

16
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

T-9.
a. 4 x + 2y = 45 -2 x ( x - 8) = -2 x + 22 21
2y = -4 x + 45 -2 x 2 + 18 x - 22 21 = -2( x - 1 21 )( x - 7 21 ) = 0
y = -2 x + 22 21 x = 1 21 � x = 7 21
b. f (6) = -12 �-2 = 24 en y = -12 + 22 21 = 10 21
A(6, 24) en B(6, 10 21 ) : de lengte van lijnstuk AB is dan 13 21 .
c. -2 p( p - 8) - ( -2 p + 22 21 ) = 6 21
-2 p 2 + 16 p + 2 p - 22 21 = 6 21
-2 p 2 + 18 p - 29 = 0
ABC - formule
p ‫�ڻ‬
2,10 p 6,90

T-10.
a. 2- x +4 x +2 = 7
4 x +2 = x +5
16( x + 2) = ( x + 5)2 = x 2 + 10 x + 25
x 2 - 6 x - 7 = ( x - 7)( x + 1) = 0
x = 7 � x = -1
f ( x ) <�
7 -- Ȯ x [ 2, 1
voor 7,
b. Er is één snijpunt vanaf het moment dat de lijn door het randpunt (-2, 4) van de
grafiek van f gaat.
4 = --2+ p = 2+ p
p=2
Voor p < 2 zijn er geen snijpunten

17
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

Extra oefeningen – Basis

B-1.
a. 8 x - 20 + 4 = 1 - 24 + 3 x b. 1
3
x - 4 = -2 x + 31 x + 4
5 x = -7 2x = 8
x = -1 2
5 x=4

B-2. - 52 x + 10 > 31 x - 2
- 15
11
x > -12
x < -16 114

B-3.
a. 1
4
x2 - 3x + 8 = 0 b. (4k - 3)2 = 100k 2 = (10k )2
x 2 - 12 x + 32 = 0 4k - 3 = -10k � 4k - 3 = 10k
( x - 4)( x - 8) = 0 14k = 3 � 6k = -3
x =4 �x =8 k = 143 � k = - 21
c. 8 x 2 + 12 x = 0 d. 6 x 2 = 30 � x - 2 = 0
4 x (2 x + 3) = 0 x2 = 5 � x = 2
x = 0 � x = -1 21 x =- 5 �x = 5 �x =2

B-4.
a. 2 6 - 2 x = 18 b. 5x + 2 = 4 + x
6 - 2x = 9 (5 x + 2)2 = 4 + x
6 - 2 x = 81 25 x 2 + 20 x + 4 = 4 + x
2 x = -75 25 x 2 + 19 x = x (25 x + 19) = 0
x = -37 21 x = 0 � x = - 19 25

c. (3 x + 11) 5 x + 30 = 0 d. 2 x + x - 7 = 20
3 x + 11 = 0 � 5 x + 30 = 0 x - 7 = -2 x + 20
3 x = -11 � 5 x = -30 x - 7 = ( -2 x + 20)2 = 4 x 2 - 80 x + 400
x = -3 32 � x = -6 4 x 2 - 81x + 407 = (4 x - 37)( x - 11) = 0
x = 9 41 � x = 11

B-5.
112 1- 6x 3x - 5 4
a. = -4 b. =2 c. =
2x + 3 2x 5-x 3x
2 x + 3 = 112
-4
= -28 1- 6x = 4x 9 x - 15 x = 20 - 4 x
2

2 x = -31 10 x = 1 9 x 2 - 11x - 20 = 0
x = -15 21 x = 101 (9 x - 20)( x + 1) = 0
x = 2 92 � x = -1

18
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

x2
d. = 1x
x+4 2
x 2 = 21 x 2 + 2 x
x - 2 x = 21 x ( x - 4) = 0
1 2
2
x =0 �x =4

B-6.
3
a. = k -6
m
3
k = +6
m
3
k = ( + 6)2
m
b. y = (2(3k - 5) + 7)2 - 3(3k - 5) = (6k - 3)2 - (9k - 15) = 36k 2 - 45k + 24
c. 2 x 6 + 8 = 17 x 3
2( x 3 )2 - 17 x 3 + 8 = 2y 2 - 17 y + 8 = (2y - 1)( y - 8) = 0
y = 21 � y = 8
x= 3 1
2
�x =2

B-7.
a. fp (1) = (1 - 3)2 + 2 p - 9 = 4 + 2 p - 9 = 5
2 p = 10
p=5
b. fp ( x ) = 0 heeft dan geen oplossingen.
( x - 3)2 + 2 p - 9 = x 2 - 6 x + 2 p = 0
D = 36 - 4 �� 1 2 p = 36 - 8 p < 0
-8 p < -36
p > 4 21

19
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

Extra oefening – Gemengd


G-1.
a. 5a + 6 = 7 en 18 - 25 = 3b
5a = 1 3b = -7
a = 51 b = -2 31
b. 6 x - 5 y = 14 x ay + 2 x = 7
-5 y = 8 x ay = -2 x + 7
y = -1 35 x y = - a2 x + 7a
Er zijn geen oplossingen als de lijnen evenwijdig lopen. Dus als -2
a
= -1 35
Dat is als a = 1 41 .
c. 5y + 5 x = b x 2 + 3 x + 2 = - x + 51 b heeft één oplossing
5 y = -5 x + b x 2 + 4 x + 2 - 51 b = 0
y = - x + 51 b D = 16 - 4 ��
1 (2 - 51 b) = 16 - 4(2 - 51 b) = 0
4
5
b = -8
b = -10

G-2.
5 4 21 1
a. -2 = x -8 c. -2 =
x -2 x -2 ( x - 2)2
5 1
= x -6 =y
x -2 x -2
5 = ( x - 2)( x - 6) = x 2 - 8 x + 12 4 21 y - 2 = y 2
x 2 - 8 x + 7 = ( x - 1)( x - 7) = 0 y 2 - 4 21 y + 2 = ( y - 4)( y - 21 ) = 0
x =1 �x =7 y = 4 � y = 21
(1, - 7) en (7, - 1) x = 2 41 � x = 4
b. f5 ( x ) = 0 en f5 (0) = -52 - 2 = -4 21
5
=2
x -2
x - 2 = 2 21 dus de coördinaten zijn: A (4 21 , 0) en B (0, - 4 21 ) . Beide 4 21 van O(0, 0)
x = 4 21
d. fa ( x ) = 0 en fa (0) = -a2 - 2 = -2 - a2 = -1�
(2 + a2 )
x - 2 = a2
x = 2 + a2
(2 + a2 , 0)

G-3.
a. x + 5 = -4 x x + 5 = 2x - 6 -4 x = 2 x - 6 h( x ) = 0
5 x = -5 x = 11 6x = 6 2x - 6 = 0
x = -1 x =1 2x = 6
( -1, 4) (11, 16) (1, - 4) x =3
b. f ( x ) > g ( x ) voor x > -1
c. 0 �h( x ) < f ( x ) voor 3 �x < 11

20
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

d. ( x + 5)2 = (2 x - 6)2 e. g( x ) = f ( x ) �
f (x) � h( x )
x + 5 = -2 x + 6 � x + 5 = 2 x - 6 f ( x ) = 0 � g ( x ) = h( x )
3 x = 1 � - x = -11 x = -5 � x = 1
x = 31 � x = 11

G-4.
a. a= 29 --16
17 --8
= 1 54 b. 2 x - x + 8 = 12
y =1 x +b 4
5 x + 8 = 2x - 12
-16 = 1 54 � -8 + b = -14 52 + b x + 8 = (2 x - 12)2 = 4 x 2 - 48 x + 144
b = -1 35 4 x 2 - 49 x + 136 = (4 x - 17)( x - 8) = 0
y = 1 54 x - 1 53 x = 4 41 � x = 8

Uitdagende opdrachten
U-1.
a. ( 3, 0) en (0, 2 2)
b. y = 52 x - 2
2
5
x-y =2 x y
ofwel + =1
1
5
x - y =1
1
2 5 -2
c. y= 3 5
2 3
x + b gaat door (8 3, 6 5 )
b = 6 5 - 32 5
3
8 3 = 6 5 - 12 5 = -6 5

y= 3 5
2 3
x-6 5

U-2. Stel S( p; 0,6 p + 2)


De loodrechte projectie van S op de y-as is T (0; 0,6 p + 2)
Vanwege de gelijkbenigheid van driehoek ABS is BT = TA . Voor de y-coördinaat
van A geldt: 2 + 2 � (0,6 p + 2 - 2) = 2 + 1,2 p
OppDABS = 21 � (2 + 1,2 p - 2) �
p = 0,6 p 2 = 15
p 2 = 25
p=5
l is de lijn door A(0, 8) en S(5, 5): y = -0,6 x + 8

U-3.
1
a. x2 + = 9 91 b. (2 x - 1)4 = 36
x2
x 4 - 9 91 x 2 + 1 = ( x 2 - 9)( x 2 - 91 ) = 0 (2 x - 1)2 = 6 � (2 x - 1)2 = -6
x2 = 9 � x2 = 1
9
2x - 1 = 6 � 2x - 1 = - 6 � �
x = -3, x = 3, x = - 31 � x = 1
3 x = 21 + 1
2
6 � x = 21 - 21 6

21
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1
17 oktober 2018

3x 2
c. =
( x - 2)( x + 1) ( x - 2)( x - 1)
1 3x 2
=0 � =
x -2 x +1 x -1
� 3 x ( x - 1) = 2( x + 1)
3 x 2 - 5 x - 2 = (3 x + 1)( x - 2) = 0
x = - 31 � x = 2

U-4.
a. De vergelijking heeft één oplossing als de discriminant gelijk is aan 0
D = (3a)2 - 4 ��
1 (2a + 5) = 0
9a 2 - 8a - 20 = (9a + 10)(a - 2) = 0
a = -1 91 � a = 2
b. 25 - 20a + 4a 2 - 4 = 0 a = 1 21 : a = 3 21 :
4a 2 - 20a + 21 = 0 x2 - 6x + 5 = 0 x 2 - 14 x + 45 = 0
(2a - 3)(2a - 7) = 0 ( x - 5)( x - 1) = 0 ( x - 5)( x - 9) = 0
a = 1 21 � a = 3 21 x = 5 �x =1 x =5 �x =9

U-5. f ( x ) = x 2 - 4 x + c = ( x - 2)2 + c - 4
De grafiek van f is een dalparabool waarvan de top ligt bij x = 2 .
De hoogste stand van de parabool is als de top op de x-as ligt: f (2) = 0 . Dit is als
c =4.
De laagste stand van de parabool is als x = 6 een nulpunt is (het andere nulpunt
ligt dan bij x = -2 ): f (6) = 0 . Dit is als c = -12 .
Voor c � -12 , 4 ] heeft de parabool minstens één snijpunt met de x-as op het
bedoelde interval.

22
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 1