You are on page 1of 20

17 oktober 2018

Hoofdstuk 5: Lijnen

V-1.
a. het startgetal is 5 en de richtingscoëfficiënt is -2.
b. Als de x-coördinaat één groter wordt, neemt de y-coördinaat met 2 af.
c. de richtingscoëfficiënt van l is 1 21 .
d. y = 1 21 �
x + b gaat door (2, -3) e. y = -2 x + b gaat door (-3, -4)
b = -3 - 1 2 �
1
2 = -6 b = -4 + 2 �-3 = -10
y = 12 x - 6
1
y = -2 x - 10
f. a= 4 -0
6 --2
= 1
2

y = 21 x + b
b = 0 - 21 �-2 = 1
y = 2 x -1
1

V-2.
a. y = -3 x + 7 b. y = 34 x c. y = -18 21 x + 13 21
d. y = - 21 x + b e. a = 4 --2 = - 6
-4 -1 5
f. a = --11--41 = 52
b = 4 21 + 21 �
1= 5 y = - 56 x + b y = 52 x + b
y = -2 x +5
1 b = 1 + 56 �
-2 = - 32 b = 1 - 52 �4 = - 53
y = - 56 x - 32 y = 52 x - 35

V-3.
a. -1 - 3 �
2� -4 32 = -2 + 14 = 12 klopt.
b. x -1 0 1 2 3
c. Als x met 1 toeneemt wordt de y -4 32 -3 31 -2 32
y -4 -2
telkens 32 groter.
2
d. 3

e. 2 x - 3 y = 12
3 y = 2 x - 12
y = 32 x - 4

V-4.
a. 2 x - 1 = 8 - 1 21 x b. y = 2�
2 74 - 1 = 4 71
3 21 x = 9
x = 2 74

V-5.
a. y = -4 x + 9
b./c. 6 x - 2( -4 x + 9) = 3
6 x + 8 x - 18 = 3
14 x = 21
x = 1 21
d. y = -4 �
1 21 + 9 = 3

1
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

V-6.
a. 1,5 x = -0,5 x + 4 b. x + (2 x - 8) = 7 c. y = -2 x + 9
2x = 4 3 x = 15 x - ( -2 x + 9) = 12
x = 2 en y = 3 x = 5 en y = 2 3 x = 21
x = 7 en y = -5
d. x = 3y + 8 e. 2 x - 5(4 x - 6) = 12 f. y = -x 2 + 2
2(3 y + 8) + 3y = 1 2 x - 20 x + 30 = 12 x + ( - x 2 + 2) � 2 = 1
9 y = -15 -18 x = -18 x - 2x + 2 2 = 1
y = -1 32 en x = 3 x = 1 en y = -2 x = 2 2 - 1 en y = 2 - 2

1.
a. x = 0 : y = -2 21 �
0 + 5 = 5 dus door (0, 5)
y = 0 : 2 2 x = 5 en daaruit volgt x = 2 dus door (2, 0)
1

b. m: y = - 21 x + 3
c. k: y = 21 x - 2
d. y = -2 21 x + 5 e. y = - 21 x + 3 y = 21 x - 2
2y = -5 x + 10 2y = - x + 3 2y = x - 4
5 x + 2 y = 10 x + 2y = 3 x - 2y = 4

2.
y
a. Als x = 0 dan moet = 1 en dus y = 5 en voor het snijpunt met de x-as volgt iets
5
dergelijks.
x 2y x y x 2y x y
b. m: + = + 1 = 1 en k: - = + =1
3 3 3 12 4 4 4 -2
c. de x-as in (-6, 0) en de y-as in (0, 3)
x y
d. + = 1. Links en rechts vermenigvuldigen met 36 levert 4 x - 9 y = 36
9 -4

3.
a. y = - 32 x + 7 b. y = -2 x + 3 c.
x
2 21
+ y
-1
=1

3 y = -2 x + 21 2x + y = 3 y= x
- 1 = 52 x - 1
2 21
2 x + 3 y = 21 x
11
+ y3 = 1
2

2
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

x y
4. k: + 1 =1 l: y = 51 x + 1 52 m: x = 3
22 32
1

5.
x y x y x y
a. + =1 b. y = -x + 4 c. + =1 d. + =1
6 18 -4 20 -5 -7 21
x+y =4
3 x + y = 18 -5 x + y = 20 -3 x - 2y = 15
x y
y = -3 x + 18 + =1 y = 5 x + 20 y = -1 21 x - 7 12
4 4

6.
a. Als a = 0 dan is by = c . Hieruit volgt y = cb : een horizontale lijn.
b. Als b = 0 dan is ax = c . Hieruit volgt x = ca : een verticale lijn.
c. Als c = 0 dan is ax + by = 0 , ofwel y = - ab x : een rechte lijn door de oorsprong.
Er is dan sprake van een recht evenredig verband.
d. Als a = b = 0 dan is c = 0
Als a = c = 0 dan geldt by = 0 . Hieruit volgt dat b = 0 � y = 0 . Dus de x-as.
Als b = c = 0 dan is x = 0 : de y-as.

7.
a. x = 0: y = 0:
-4 y = -18 3 x = -18
De snijpunten met de assen zijn (0, 4 21 ) en ( -6, 0)
y = 4 21 x = -6
b./d. -
c. -5 x + 7 y = 19
-5 x 7 y x y
+ = + 5 =1
19 19 -3 5 2 7 4

De snijpunten van m met de assen zijn: ( -3 54 , 0) en (0, 2 57 ) .


e. 3 x - 4 y = -18 7( 34 x + 4 21 ) - 5 x = 19
4 y = 3 x + 18 1
4
x = -12 21
y = 4x+42
3 1
x = -50
Het snijpunt van l en m is (-50, -33).

x y
8. + =1
p q
y x
= - +1
q p
y = -p x +q
q

l en m zijn evenwijdig, dus - p = 4 (of 4p = -q ).


q

9.
a. a = 128 --04 = 1 a = 10 -2
0 -12
= - 32 x - 4 = - 32 x + 10
y = x+b BD : y = - 32 x + 10 1 32 x = 14
b = 0 - 4 = -4 x = 8 52
AC : y = x - 4 S(8 52 , 4 52 )

3
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

x y
b. AD: + = 1 en BC: x = 12
4 10
y
3+ =1
10
1
y = -2 De coördinaten van T zijn: (12, -20)
10
y = -20

10. y = x +2+c
2x - ( x + 2 + c ) = 4
x -2-c = 4
x = 6 + c en y = 6 + c + 2 + c = 8 + 2c

11.
a. 5g + 7s = 26 + 19 = 45 euro
b. g + s = 26 - 19 = 7 euro
c. 6g + 8s = 2 � (3g + 4s ) = 2 �26 = 54
d. 6g + 9s = 3 � (2g + 3s ) = 3 �19 = 57
e. s = (6g + 9s ) - (6g + 8s ) = 57 - 54 = 3
f. met opdracht b: g = 4

12.
a. 5 x = 20
x = 4 en y = 1
b. Als je ze daarna bij elkaar optelt, dan valt 2y weg uit de vergelijking.
c. 6 x - 15 y = 36 en hier haal je de tweede vergelijking vanaf:
-16 y = 32
y = -2 en x = 1

13.
a. 2x - 4y = 4 b. 6 x + 4y = 80 c. 2 x + 10 y = 40
-9 y = -18 6 x - 9 y = 132 12y = 33
y =2 13 y = -52 y = 2 34
x=6 y = -4, x = 16 y = - 34
d. -2 x + 4y - 24 = 0 e. 10 x - 4 y = 12 f. 7y = 7
5 y - 34 = 0 10 x - 25 y = 5 y =1
5 y = 34 21y = 7 x=4
y = 6 54 en x = 1 35 y = 31 en x = 1 31

14.
a. A en C.
b. y = -x - 2 14 x - 8 y = -4 2 x + ( 21 x - 2) = 3
3 x - 2( - x - 2) = 4 14 x + 35y = -133 2 x + 21 x - 2 = 3
3 x + 2x + 4 = 4 -43 y = 129 2 21 x = 5
5x = 0 y = -3 en x = -2 x = 2 en y = -1
x = 0 en y = -2

4
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

15.
a. Ja; 3 + 2y = 8 b. -4 + 2 y = 8
2y = 5 2y = 12
y =22 1
y =6
c. voor alle waarden van x. Het stelsel heeft oneindig veel oplossingen.
d. De lijnen vallen samen.
e./f. x + 2y = 6
2y = - x + 6
y = - 21 x + 3
De lijnen hebben dezelfde richtingscoëfficiënt, maar een verschillend snijpunt met
de y-as. De lijnen zijn evenwijdig.

16.
a. 2x + 5y = 6 b. 3 x - 2y = 1 21 c. 8 x - 8y = 4 x - 3
5 y = -2 x + 6 2y = 3 x - 1 21 4 x - 8 y = -3
y = - 52 x + 1 51 y = 1 21 x - 34 x - 2y = - 34
1 oplossing oneindig veel geen oplossingen

17.
a. 4 x + 4 py = 12 b. 2y = 2qx + 8 c. r ( -ry + 2) + 4 y = 4
4 p = -1 2q = 4 (4 - r 2 )y = 4 - 2r
p = - 41 q=2 4-r2 = 0
strijdig afhankelijk r = -2 � r = 2
r = -2 : strijdig en als
r = 2 : afhankelijk

18. deze zijn echt niet leuk


a. 2 x - 2 2y = 3 2 b. x 2 + 3 2y = 4 2 c. x 2 + 2y = 4 2
(3 - 2 2)y = 0 (3 2 + 2)y = 3 2 4y = 4 2 - 6
y =0 y = 33 22+ 2 y = 2 - 1 21
2x = 3 2 x =1 1
2
2 x = 4 - 3 9 2 2+ 2 x = 2 + 1 21 2
x 2 =3 x= 3
2
= 3 2
2
= 1 21 2

19.
a. Van O naar P is 2 naar rechts en 5 omhoog; de richtingscoëfficiënt is 2 21 .
b. tan(�POQ ) = 52 = 2 21 . Deze is dus gelijk aan de richtingscoëfficiënt.
c. л POQ 68o
d. tan( �ROS ) = 2
4 e. tan(a ) = 4
3 f. tan( b ) = - 31
л ROS 27o a �53o b �-18o
De hoek is 18°.

20. 4x + 5y = 0 4x = y + 2 x
3
+ 5y = 1
y = - 54 x y = 4x - 2 y = -1 32 x + 5
a = tan-1( - 54 ) �-39o b = tan-1(4) �76o g = tan-1( -1 32 ) �-59o

5
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

21.
a. tan(30o ) �0,58 y = 0,58 x
b. tan( -45o ) = -1 y = -x
c. y =0

22.
-1 o
a. De richtingscoëfficiënt is 21 en de richtingshoek tan ( 21 ) �27
b. l : y = -x + 2
De richtingscoëfficiënt is -1 en de richtingshoek -45°.
c. De hoek tussen k en l is 27o + 45o �72o

23.
a. 3 x - 21 y = 4 2y + 3 x = 6 b. y = 52 x + 4 2y + 5 x = 1
1
2
y = 3x - 4 2 y = -3 x + 6 a = tan-1( 52 ) 2y = -5 x + 1
y = 6x - 8 y = -1 21 x + 3 �22o y = -2 21 x + 21
a = tan-1(6) �81o b = tan ( -1 21 ) �-56 b = tan-1( -2 21 )
-1 o

De hoek tussen de lijnen is 43°. Deze hoek is 90°.


c. 2 21 x + y = 5 y = 32 x - 2
y = -2 21 x + 5 b = tan-1( 32 ) �34o
a = tan ( -2 21 ) �-68
-1 o

De hoek tussen de lijnen is 78°.


d. y = 21 3 � x+2 en y = - 21 2 � x+2 3
a = tan-1( 21 3 ) �41o b = tan-1( - 21 2) �-35o De hoek is 76°.

24.
a. De richtingscoëfficiënt van AB is 62 : hellingshoek 18°
De richtingscoëfficiënt van AD is - 124 = -3 : hellingshoek -72°. �A = 90o
De richtingscoëfficiënt van BC is 3: hellingshoek 72°
De richtingscoëfficiënt van CD is - 124 = - 31 : hellingshoek -18°. �C = 90o
b. De richtingscoëfficiënt van AC is 88 = 1: hellingshoek 45°
De richtingscoëfficiënt van BD is - 10
10
= -1 : hellingshoek -45°.
De hoek tussen de diagonalen AC en BD is 90°.

25.
a. 15° er onder of 15° er boven.
b. 2x - 3y = 9 r1 = tan(48,7o ) �1,14 en r2 = tan(18,7o ) �0,34
3y = 2x - 9 y = 1,14 x + b y = 0,34 x + b
y = 3 x -3
2
- ‫׻‬- = b 1 1,14 6 - 5,82 ‫׻‬- = b 1 0,34 6 1,03
a = tan ( 3 ) �34
-1 2 o
y = 1,14 x - 5,82 y = 0,34 x - 1,03

26.
a. 3y - 2x + 6 = 0 2y + 3 x - 9 = 0
3y = 2x - 6 2 y = -3 x + 9
rcl = 32 �
rcm � -1 21 = -1
y = 32 x - 2 y = -1 21 x + 4 21

6
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

b. tan( b ) = DE
AD
= 32 = AB
BC dus �ACB = b
= tan( �ACB )
c. In driehoek ABC geldt: a + 90 + b = 180o o

a + b = 90o : l en m snijden elkaar loodrecht.

27.
a. DE = BC = p en AD = AB = q
b. m1 = qp en m2 = -pq
-q
c. m2 = qp �
m1 � p
= -1

28.
a. y = 3 + 21 = 24
l: y = - x + 2 en het product van de richtingscoëfficiënten is -1.
b. y = - 41 �
3 + 10 34 = 10
m : 21 y = 2x - 1
- 41 = -1 , dus loodrecht.
en 4 �
y = 4x - 2

29.
a. l : 2y = x + 1 y = 21 x + 21
y = -2 x + b en -2 � 1
2
= -1 dus staan loodrecht op elkaar.
b. 2 = -2 � 2 + b = -4 + b
b=6
c. y = -2 x + 6

30.
a. 2x - 3y = 5 loodlijn: y = -1 21 x + b gaat door (-2, -1)
3y = 2x - 5 b = -1 + 1 21 �
-2 = -4
y = 32 x - 1 32 y = -1 2 x - 4
1

b. y = 231 x - 3 = 1 51 x - 3 loodlijn: y = - 56 x + b gaat door (-1, 3)


2

b = 3 + 56 �-1 = 2 61
y = - 56 x + 2 61

31.
-p
a. px + qy = 3 b. q
- 34 =
� 3p
4q
= -1 c. 4p + q = 3
qy = - px + 3 3 p = -4q
y = -qp x + q3 3 p + 4q = 0
3 p + 4( -4 p + 3) = -13 p + 12 = 0
d. 13 p = 12 dus 12
13
x - 139 y = 3
p = 13
12
en q = -4 � 12
13
+ 3 = - 139

32.
a. a = -51--13 = -1 b. y = x + b gaat door C(-3, -5)
y = -x + b b = -5 - -3 = -2
b = 3 +1= 4 y = x -2
y = -x + 4

7
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

c. a= -5 --1
-3 - 5
= 1
2
y = -2 x + b gaat door A(1, 3)
y = x+b 1
2 b = 3 + 2�1= 5
b = -5 - 21 � -3 = -3 21 y = -2 x + 5
y = 21 x - 3 21

33.
a. 7y = 7 3 x + 15y = 27 3 x - 6y = 6
y =1 14 y = 28 -7 y = 7
x = 9-5�1= 4 y =2 y = -1
A(4, 1) B( -1, 2) C(0, - 1)
b. richtingscoëfficiënt van AB is -5 . Hoogtelijn uit C: y = 5 x - 1
1

richtingscoëfficiënt van AC is 24 . Hoogtelijn uit B: y = -2 x


richtingscoëfficiënt van BC is -31 . Hoogtelijn uit A: y = 31 x - 31
Het snijpunt van de hoogtelijnen uit B en C is:
5 x - 1 = -2 x
7x = 1
x = 71 en y = - 72
Invullen in de hoogtelijn uit A: y = 31 �
1
7
- 31 = 1
21
- 21
7
= -6
21
= - 72 klopt.

34. ax + by = c bx - ay = d
by = -ax + c ay = bx - d
en -a

b
= -1
y = -ba x + bc y = ab x - da b a

35. AB = 52 + 22 = 29 en PQ = 52 + 42 = 41

36. ST = (7 + 5)2 + ( -11 + 6)2 = 169 = 13

37.
a.
b. a= 2
4
= 1
2 c. y = -2 x + b
y = 21 x + b b = -1 21 + 2 �
3 = 4 21
b = 0 - 21 �1 = - 21 y = -2 x + 4 21
y = 21 x - 21
d. 1
2
x - 21 = -2 x + 4 21 e. CQ = (3 - 2)2 + ( -1 21 - 21 )2 = 5
2 21 x = 5
x=2
Q(2, 21 )

38.
a. 1
4
x - 31 y = -1 y = -1 31 x + b 3
4
x + 3 = -1 31 x - 1 61
1
3
y = 41 x + 1 b = -2 21 + 1 31 �1 = -1 61 2 121 x = -4 61
y = 34 x + 3 y = -1 31 x - 1 61 x = -2 en y = 1 21
d (P, l ) = 3 2 + 4 2 = 5

8
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

b. 2x - 3y = 3 y = -1 21 x + b
3y = 2x - 3 b = 2 + 1 21 �
-2 = - 1
Het snijpunt is (0, -1).
y = 32 x - 1 y = -1 2 x - 1
1

d (Q, m) = (0 + 2)2 + ( -1 - 2)2 = 13

39.
a. y = 2� 3 - 7 = -1 , dus P ligt op l.
m : y = 2x + 3 2 x + 3 = - 21 x + 21
y = - 21 x + b 2 21 x = -2 21
b = -1 + 21 �3 = 21 d (P, m ) = PQ = 42 + 22 = 2 5
x = -1
y = - 21 x + 21 Q( -1, 1)
b. Nee, de afstand tussen twee evenwijdige lijnen is overal hetzelfde.

40.
a. P(0, -3) b. P(2, 0)
y = -2 x - 3 2 x - 8y = 21 -4 x + 8 = 41 x - 2 85
-2 x - 3 = 21 x + 4 21 8 y = 2x - 21 4 41 x = 10 85
2 21 x = -7 21 y = 41 x - 2 58 x = 2 21 en y = -2
x = -3 en y = 3 y = -4 x + b d = ( 21 )2 + ( -2)2 = 4 41
d = 3 +6 =3 52 2
b = 0+ 4� 2=8
c. P(2, 0)
5 x + 2y = 10
2y = -5 x + 10 De lijnen vallen samen; de afstand is 0.
y = -2 21 x + 5

41.
a.
b. a = 7-4---52 = -2
B
y = -2 x + b
b = -5 + 2 � 2 = -1
y = -2 x - 1
c. M(-1, 1)
d. y = 21 x + b
b = 1 - 21 � -1 = 1 21 A
y = 21 x + 1 21
e. Een willekeurig punt op k is: P ( x, 21 x + 1 21 )
PA = ( x - 2)2 + ( 21 x + 1 21 - -5)2 = x 2 - 4 x + 4 + 41 x 2 + 6 21 x + 42 41
= 1 41 x 2 + 2 21 x + 46 41
PB = ( x + 4)2 + ( 21 x + 1 21 - 7)2 = x 2 + 8 x + 16 + 41 x 2 - 5 21 x + 30 41 =
= 1 41 x 2 + 2 21 x + 46 41

9
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

42.
a. a= 1-3
6 --4
= - 51 Het midden van AB is (1, 2):
y = - 51 x + b y = 5x + b
b = 3 + 51 �-4 = 2 51 b = 2-5� 1 = -3
AB : y = - 51 x + 2 51 l : y = 5x - 3
b. a= -5 -1
4-6
=3 het midden van BC is (5, -2)
y = 3x + b y = - 31 x + b
b = 1- 3 �
6 = -17 b = -2 + 31 � 5 = - 31
BC : y = 3 x - 17 k : y = - 31 x - 31
c. 5 x - 3 = - 31 x - 31
5 31 x = 2 32
x = 21 en y = - 21
d. a = 4-5---43 = -1 het midden van AC is (0, -1)
y = -x + b y = x -1
en ( 21 , - 21 ) ligt op deze lijn.
b = 3 + -4 = - 1
e. M ligt op l, de middelloodlijn van AB, dus MA = MB
M ligt op k, de middelloodlijn van BC, dus MB = MC
Dus MA = MB = MC .
f. zie e.

43. 3 x + y = -2 -7 x + y = -12 x + 2y = 6
y = -3 x - 2 y = 7 x - 12 y = - 21 x + 3

-3 x - 2 = 7 x - 12 -3 x - 2 = - 21 x + 3 7 x - 12 = - 21 x + 3
10 x = 10 2 21 x = -5 7 21 x = 15
x =1 x = -2 x=2
A(1, - 5) B( -2, 4) C(2, 2)
Middelloodlijn van AB: y = 3 x + b gaat door ( - 2 , - 2 ) : y = 31 x - 31
1 1 1

Middelloodlijn van BC: y = 2 x + b gaat door (0, 3): y = 2x + 3


1
3
x - 31 = 2 x + 3
1 32 x = -3 31 het middelpunt van de cirkel is M(-2, -1)
x = -2 en y = -1
MA = 32 + ( -4)2 = 5 , MB = 02 + 52 = 5 en MC = 42 + 32 = 5 : straal is 5.

44.
y
b
= - ax + 1
y = - ba x + b
De vergelijking van de loodlijn door O is: y = ab x
- ab x + b = ab x
( ab + ab )x = a ab+ b x = b
2 2

b
x = a2 + b2 = a2ab+ b2 en y = ab � =
2
ab2 a 2b
a 2 + b2 a 2 + b2
ab

10
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

2 2
� ab 2 � � a 2 b � a 2b 4 a 4b 2 a 2 b 2 (b 2 + a 2 )
d = �2 +
2 � �2 2 �
= + = =
�a + b � �a + b � (a 2 + b 2 )2 (a 2 + b 2 )2 (a 2 + b 2 )2
a 2b 2 ab
= =
a +b
2 2
a2 + b2

45.
a. y = 2x + 2
b. door de grafiek 3 naar rechts te verschuiven, vervang je de x door x-3.
c. y = 2( x + 5) = 2 x + 10
d. y = 2( x - 2) - 3 . Hieruit volgt: y + 3 = 2( x - 2)

46.
a. 3y = x
y = 31 x wordt 5 omlaag verschoven: y = 31 x - 5
1
3
x - ( y + 5) = 0
x - 3( y + 5) = 0
b. y = 3 ( x - 3) + 4
1

1
3
( x - 3) + - y + 4 = 0
( x - 3) - 3( y - 4) = 0
c. 2( x - 3) - 4( y - 5) = 5

47.
x -3 y
a. ka : y = 0,7( x - 3) + 4 l a : 3( x - 3) + 2y = 6 ma : + =1
4 -3
x y -7
b. k b : y - 7 = 0,7 x + 4 l b : 3 x + 2( y - 7) = 6 mb : + =1
4 -3
x+4 y +2
c. kc : y + 2 = 0,7( x + 4) + 4 l c : 3( x + 4) + 2( y + 2) = 6 mc : + =1
4 -3

48. x + 2�
5 = 12 x
3
+ -54 = 1
x=2 1
3
x = 2 14
k wordt 2 naar rechts verschoven x = 6 34
m wordt 2 41 naar links verschoven

49.
a. De beeldpunten zijn (0, 6) en (5, 21): y = 3x + 6
b. De beeldpunten zijn (0, 4) en (15, 14): y = 32 x + 4
y x
c. y = 3 x + 6 = 1,5(2 x + 4) , dus = 2x + 4 en y = 32 x + 4 = 2 � + 4
1,5 3

50.
a. ka : y5 = 0,7 x + 4 l a : 3 x + 52 y = 6 ma : 4x + y
-15
=1
b. k b : y = -0,35 x + 4 lb : - 1 x + 2y = 6
1
2 mb : -x8 + -y3 = 1

11
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

c. kc : -y2 = 1,4 x + 4 lc : 6 x - y = 6 mc : 2x + 6y = 1
d. spiegeling in de x-as is een vermenigvuldiging t.o.v. de x-as met -1.
kd : - y = 0,7 x + 4 l d : 3 x - 2y = 6 md : 4x + 3y = 1
e. spiegeling in de y-as is een vermenigvuldiging t.o.v.de y-as met -1.
ke : - y = -0,7 x + 4 l e : - 3 x + 2y = 6 me : -x4 + -y3 = 1

51.
a. 0,5 x + 3 = 7 -2 x + 6 = 7 y = 0,5 �
2 + 3 = 4 en y = -2 �
2+6 = 2
0,5 x = 4 -2 x = 1
x =8 x = - 21 Vx -as , 13 Vx -as , 3 1
4 2
Vy -as , 1 Vy -as , - 1
4 4

b. Dan zou de beeldlijn y = 6 moeten zijn.


c. Door lijn m 3 omlaag te verschuiven gaat de beeldlijn door (0, 3) welke bij een
vermenigvuldiging t.o.v. de y-as niet verandert.
De verschoven grafiek gaat door (1, 1) en l gaat door (-4, 1): er moet dus met -4
vermenigvuldigd worden t.o.v. de y-as.

52.
a. m� (4 - 4) + 3 = m �
0 + 3 = 3 voor alle waarden van m.
b. y = m( x - 4) + 3 = mx + 3 - 4m c. m( x - 4) + 3 = 0
1 < 3 - 4m < 8 x - 4 = -m3
-2 < - 4 m < 5 x = 4 - m3
-1 41 < m < 21 1 < 4 - m3 < 8
-3 < -m3 < 4
m < - 34 en m > 1

53.
a. x - 2 y = -3 x
3 31
+ y
5
=1 7 x + 6 y - 33 = 0
2y = x + 3 1 21 x + y = 5 6 y = -7 x + 33
y = 2 x + 12
1 1
y = -1 2 x + 5
1 y = -1 61 x + 5 21
evenwijdig Eén oplossing samenvallend
geen oplossingen oneindig veel oplossingen
-3 x + 4 y = 3 x
15
+ 4y
15
= 1
4y = 3 x + 3 x + 4 y = 15
Eén oplossing
y = 4x+4
3 3
y = - 41 x + 3 34
b. B: - 21 x + 3 = -1 21 x + 5 D: 34 x + 34 = - 41 x + 3 34
x = 2 en y = 2 x = 3 en y = 3
c. (0, 5 2 ) en (3, 2)
1

54.
a. AB = 42 + ( -1)2 = 17 �4,1 AC = 92 + 92 = 9 2 �12,7
BC = 52 + 102 = 5 5 �11,2
b. rc AC = 99 = 1 en rc AB = -41 �A = tan-1(1) - tan-1( - 41 ) �59o
rcBC = 105 = 2 �B = 180o - (tan-1(2) - tan-1( - 41 )) �103o

12
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

De overgebleven hoek is dan 180o - 59o - 103o �18o


c. De loodlijn uit B op AC:
y = -x + b x + 2 = -x - 1
b = -2 + 1�1 = -1 2 x = -3
y = -x - 1 x = -1 21 en y = 21
d (B, AC ) = (2 21 )2 + ( -2 21 )2 = 2 21 2

55.
a. k: y = 21 x + 1 l: y = - 32 x + 4 m: y = - 32 x + 6
b. �( k, l ) = tan-1( 21 ) - tan -1( - 32 ) �60 o
c. De lijn door (0, 4) loodrecht op l is: y = 1 21 x + 4
1 21 x + 4 = - 32 x + 6
2 61 x = 2 d (l , m ) = ( 13 ) + (1135 )2 �1,7
12 2

x = 1213
en y = 5 135
d. eerst k 8 naar rechts verschuiven: y = 21 ( x - 8) + 1 = 12 x - 3
Deze lijn gaat door (0, -3) en na vermenigvuldiging door (0, 4): factor -1 31
y = -1 31 ( 21 x - 3) = - 32 x + 4

56.
a. 5 x - 2y = 3 en y = x - 6
5 x - 2( x - 6) = 3
3 x = -9
x = -3 en y = -9
b. -2qx + 2y = -12 en de twee vergelijkingen bij elkaar optellen levert
(5 - 2q ) x = p - 12
c. 5 - 2q = 0 en p - 12 = 0 ; dus voor p = 12 en q = 2 21
d. strijdig als q = 2 21 en p �12
e. precies één oplossing als q �2 21

57.
1
( x + 2) y x+2 y
1
a. 3
+ =1 b. 3
+ =1
5 3 5 3
x + 2 + 5 y = 15 3( 3 x + 2) + 5 y = 15
1

x + 5 y = 13 x + 5y = 9

58. PS: y = - 41 x + 50
QS: y = 4 x + b gaat door (40, 10) - 41 x + 50 = 4 x - 150
b = 10 - 4 � 40 = -150 4 41 x = 200
y = 4 x - 150 xS = 47 171 en y S = 38 174
PS = (47 171 )2 + ( -11 13
17
)2 �48,5 wordt afgelegd in 3.02 uur. De schipper komt om
12.02 uur aan in punt S.

13
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

De patrouilleboot moet QS = (7 171 )2 + (28 174 )2 �29,1 km afleggen in 47 minuten


29,1
Dat moet hij dan doen met een snelheid van 47 �37 km/u
60

59.
a.
b. geen idee
c. y = mx + 10 en y = - m1 x
mx + 10 = - m1 x
m m1 x = -10
-10m -10m 10
x= 2 en y = - m1 � 2 = 2
m +1 m +1 m +1
2 2
�-10m � � 10 �
d. SM = � 2 � +� 2 - 5� =
�m + 1 � �m + 1 �
100m 2 100 100
= + 2 - 2 + 25 =
(m + 1) (m + 1)
2 2 2
m +1
100m 2 + 100 - 100(m 2 + 1)
== + 25 =
(m 2 + 1)2
= 25 = 5

T-1.
a. k: (2 21 , 0) en (0, 4) l: (3, 0) en (0, -2)
b. 4 x + 2 21 y = 10 c. 3y = 2x - 6
y = 32 x - 2
2 21 y = -4 x + 10
x y
y = -1 35 x + 4 + =1
3 -2
d. y = -1 35 x + b gaat door (5, 12)
b = 12 + 1 35 �
5 = 20 1 35 x + y = 20
y = -1 35 x + 20 8
100
x + 201 y = 1
x y
+ =1
12,5 20

14
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

T-2.
a. -2 x + y = - 1 b. x - 32 y = -2 c. 6x + 4y = 2
2 x + 4 y = 16 2 32 y = 4 -6 x + 15 y = -21
5 y = 15 y = 1 21 en x = -1 19 y = -19
y = 3 en x = 2 y = -1 en x = 1
d. - x + 21 y = 1
- x + 3y = 3
-2 21 y = -2
y = 54 en x = - 35

T-3.
a. 3 x + 4 y = 12
4 y = -3 x + 12
y = - 34 x + 3
Het stelsel is strijdig.
b. De lijnen zijn evenwijdig.

T-4. l: y = 3 x m: y = - 32 x + 3 31
�O = tan-1(3) �72o �A = - tan-1( - 32 ) �34o �B = 180o - 72o - 34o �74o

T-5.
a. 4 x - 10 y = 5 y = -2 21 x + b gaat door P(1, 2)
10 y = 4 x - 5 b = 2 + 2 21 �
1 = 4 21
y = 52 x - 21 y = -2 21 x + 4 21
b. 2
5
x - 21 = -2 21 x + 4 21
2,9 x = 5
x = 1 29
21
en y = 52 � 1 29
21
- 21 = 11
58

T-6.
a. 2 x + 3 y = 8 21 de loodlijn door P: y = 1 21 x - 1 21
3 y = -2 x + 8 21 - 32 x + 2 65 = 1 21 x - 1 21
y = - 32 x + 2 56 2 61 x = 4 31
x = 2 en y = 1 21 d (P, l ) = 12 + (1 21 )2 �1,8
b. rcPQ = -5
8

y = 1 35 x + b gaat door (5, - 2 21 )


b = -2 21 - 1 53 �5 = -10 21
y = 1 35 x - 10 21

T-7. 3( x + 4) + 5 �y
-3
= 16
3 x - 1 32 y = 4
9 x - 5 y = 12

15
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

T-8.
a. PQ = 22 + (-4)2 = 2 5
b. rcPQ = -24 = -2 c. y = 21 x
y = -2 x + b 1
2
x = -2 x + 7
b = 3 + 2�2=7 2 21 x = 7
y = -2 x + 7 x = 2 54 en y = 1 52
d (O, l ) = (2 54 )2 + (1 52 )2 �3,1

T-9.
a. 2 x + 4 y = 10 b. 2 x - 3 y = -4 x + 2y = 5
-7 y = -14 3y = 2x + 4 2y = - x + 5
y = 2 en x = 1 y = 32 x + 1 31 y = - 21 x + 2 21
�( l , m ) = tan-1( 32 ) - tan -1( - 21 ) �60o

T-10.
a. rcl = -43 = -1 31 rcm = 2
4
= 1
2

y = -1 31 x + b y = 21 x + b
b = 5 + 1 31 �
-1 = 3 32 b = 1 - 21 �
2=0
y = -1 31 x + 3 32 y = 21 x
b. �( l , m ) = 180o - (tan -1( 21 ) - tan-1(1 31 )) �80 o
c. l AB : y = 34 x + b gaat door ( 21 , 3) mBC : y = -2x + b gaat door (4, 2)
b = 3 - 34 � 1
2
= 2 85 b = 2+ 2� 4 = 10
y = 4 x +28
3 5
y = -2 x + 10
d. �( l AB , mBC ) = 180o - (tan -1( 34 ) - tan-1( -2)) �80 o

16
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

Extra oefening Basis


B-1.
a. 5 x - 4 y = 10 x
2
+ y
2 21
=1 x = - 54 y + 2
4 y = 5 x - 10 4
5
y = -x + 2
y = 14 x - 2 2
1 1
y = -1 41 x + 2 21
Vergelijkingen b en d passen bij lijn l.

B-2.
a. -3 x + 2y = -8 b. 2 x - 12y = 14
-4 x = -20 9y = 3
x = 5 en y = 3 21 y = 31 en x = 9

B-3.
a. x + 3y = 6 b = tan-1( 32 ) �34o
3y = -x + 6
y = - 31 x + 2
a = tan-1( - 31 ) �-18o
b. �(l , m ) = 18o + 34o = 52o

B-4.
a. -1 34 x + y = 3 21 7 y = -4 x + 14
y = 1 34 x + 3 21 y = - 74 x + 2 - 74 = -1 , dus loodrecht.
en 1 34 �
b. 2x - 5y = 3 de loodlijn: y = -2 21 x + b gaat door (2, 3)
5y = 2x - 3 b = 3 + 2 21 �
2=8
y = 52 x - 53 y = -2 2 x + 8
1

B-5.
a. PQ = 12 + 42 = 17 �4,12
b. rcl = - 31 en rcPQ = 4 : PQ staat niet loodrecht op l.
c. y = 3 x + b gaat door P(5, 5) 3 x - 10 = - 31 x + 2 31
b = 5 -3� 5 = -10 3 31 x = 12 31
y = 3 x - 10 x = 3 107 en y = 3 � 3 107 - 10 = 1101
d (P, l ) = (1 103 )2 + (3 109 )2 �4,11

B-6.
x -4 y -7 - 21 x - y
a. - =1 b. - 1 =1
2 3 21 2 32
7( x - 4) - 4( y - 7) = 14 -3 21 x + 4y = 14
7 x - 4 y = 70 -7 x + 8y = 28

17
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

Extra oefening Gemengd


G-1.
a. px - 2 p 2 y = -17 p
(2 p 2 - 4)y = 17 p + 8
17 p + 8 17 p + 8 17 p2 + 8 p 8 p + 34
yS = en x S = 2 p � - 17 = - 17 = 2
2p - 4
2
2p - 4
2
p -2
2
p -2
17 p + 8 8 p + 34 16 p + 68
b. = 2 =
2p2 - 4 p -2 2p 2 - 4
17 p + 8 = 16 p + 68
p = 60

G-2.
a.
b. y = 31 �
6 + 4 = 6 : V(6, 6)
c. 1
3
x +4 =1
1
x = -3
3
H(-9, 1)
x = -9
d. PV = 02 + 52 = 5 PH = 152 + 02 = 15 HV = 152 + 52 = 5 10
e. y = -3 x + b gaat door P(6, 1) -3 x + 19 = 31 x + 4
b = 1+ 3 �6 = 19 3 31 x = 15
y = -3 x + 19 x = 4 21 en y = 5 21
d (P, l ) = (1 21 )2 + ( -4 21 )2 = 1 21 10

G-3.
a. k: y = 3 x - 1 b. l : 2x + 5y + 5 = 0
loodlijn: y = - 31 x + b gaat door (-2, 4) 5 y = -2 x - 5
b = 4 + 31 �-2 = 3 31 y = - 52 x - 1
y = - 31 x + 3 31 y = 2 21 x + 5
c.
d. De hoekensom van een vierhoek is 360°.
Vanwege de twee loodlijnen zijn de overstaande hoeken m k
samen ook 180°.
b = 180o - a , mar dan is de scherpe hoek tussen n en m
n
gelijk aan 180o - (180o - a ) = a . l

G-4.
a. rcl = 4
5en rcm = -91
�( l , m ) = tan-1( 54 ) - tan -1( -91) = 45 o
-q p -q
b. rc AC = p
q , rcBC = p en rc AB = p +q

c. rcBC = -1 , dus �C = 90o . En verder AC = p 2 + q 2 = BC . De andere hoeken


rc AC �
zijn dus 45°.

18
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

G-5. Vermenigvuldigen met - 41 : y = 0,5 �


( -4 x ) + 3 = -2x + 3
3 omhoog verschuiven: y = -2 x + 3 + 3 = -2 x + 6

Uitdagende opdrachten
U-1.
a. x = 3 en y = 4 invullen levert p �
0+q�
0 = 0 en dat geldt voor alle waarden van p
en q.
b. x + y - 7 = 0 en 2 x + y + 2 = 0
2 x + ( - x + 7) + 2 = 0
x = -9 en y = 16
Alle lijnen gaan door (-9, 16)

U-2.
a. A(-5, 0) en B(5, 0)
rc AP = 42 = 2 en rcBP = -84 = - 21 . Het product van de richtingscoëfficiënten is -1, dus
AP ^ BP .
b. rc AP = pq+5 en rcBP = pq-5
q2 25 - p 2 2
q
p +5
�q
p-5
= p 2 - 25
= p2 - 25
= - pp2 --25
25
= -1, dus AX ^ BX .

U-3.
a. �(u, v ) = tan-1(2) - tan -1(0,5) �36,9 o
�(u, w ) = tan-1(2) - tan-1(1) �18,4 o
b. y = - 21 x + b 2 x + 1 = - 21 x + 1 21 p + 1
b = p + 1 + 21 p = 1 21 p + 1 2 21 x = 1 21 p
UP = ( 52 p )2 + ( - 51 p)2 = 1
p2
y = - 21 x + 1 21 p + 1 x = 35 p en y = 1 51 p + 1 5

y = -2 x + b 1
2
x + 1 = -2 x + 3 p + 1
b = p + 1 + 2p = 3 p + 1 2 21 x = 3 p VP = ( 51 p )2 + ( - 52 p )2 = 1
5
p2
y = -2 x + 3 p + 1 x = 1 51 p en y = 53 p + 1

19
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5
17 oktober 2018

U-4.
a. De loodlijn uit C op l is: Deze loodlijn snijden met l:
y = 1 31 x + b 1 31 x + 3 = - 34 x + 3
b = 7 - 1 31 �
3=3 x = 0 en y = 3
y = 13 x + 3
1
D(0, 3)
CD = 32 + 42 = 5 OppDABC = 21 � 5 = 18 34 . Hieruit volgt AB = 7 21
AB �
A(-4, 6) en B( p, - 34 p + 3) :
AB = ( p + 4)2 + (- 34 p - 3)2 = p 2 + 8 p + 16 + 169 p 2 + 4 21 p + 9 =
= 1169 p 2 + 12 21 p + 25 = 7,5
1169 p 2 + 12 21 p + 25 = 56 41
1169 p 2 + 12 21 p - 31 41 = 0
ABC - formule
p = 2 � p = -10
Dus B(2, 1 21 )
De lijn n gaat door B en C(3, 7): y = 5 21 x - 9 21
b. De oppervlakte van DDEC is 4 keer zo groot als die van DABC
De zijden van DDEC moeten dan 2 keer zo groot worden.
De loodlijn uit C op de verschoven lijn snijden elkaar in (-3, -1) of in (9, 15)
y = - 34 x + b y = - 34 x + b
b = -1 + 34 �-3 = -3 41 b = 15 + 34 �9 = 21 34
y = - 34 x - 3 41 y = - 34 x + 21 34

20
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 5