You are on page 1of 16

17 oktober 2018

Hoofdstuk 8: Vectoren

V-1.
a. PR = 142 + 112 = 317
b. AC = 172 - 82 = 15

V-2.
a. AC = 122 + 92 = 15 c. QR = 132 - 32 = 4 10
b. EF = 7 2 d. SV = 252 - 172 = 4 21

V-3.
a.
b. AB = 52 - 32 + 62 - 3 2 = 4 + 3 3

V-4.
a.
b. De diagonalen van een ruit staan loodrecht op elkaar en delen elkaar middendoor.
z = 102 + 82 = 164 = 2 41

V-5. AB = 8 en BC = 4 3 a 2 a 2a
a 3
V-6.
a. AC = 14 2 - 132 = 3 3
a a
�B = cos -1( 13
14
) �21,8o en
�C = 90o - 21,8o �68,2o
b. �D = 90o - 36o = 54o cos(36o ) = EF
13
sin(36o ) = DF
13

EF = 13 cos(36o ) �10,5 DF = 13 sin(36o ) �7,6


c. HK = (7 3 )2 - 72 = 7 2 �G = cos-1( 7 73 ) �54,7o �K = 90o - 54,7o �35,3o
d. PR = 62 - ( 18 )2 = 18 �R = �Q = 45o

V-7. 1
3
20 = 6 32 en
� 2
3
20 = 13 31

V-8.
a.
b. D(1, 3) BD = 32 + 42 = 5
E(3, 0) CE = 32 + 62 = 3 5
c. 3 5 = 2 5 en BZ = 32 �
CZ = 32 � 5 = 3 31

1
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

1.
a./b.

r r r r r r
2. a en j c en i d en h

3.
a. r r
r r
3a + 2a = 5a
r a+b
b.
r r r r r
c. -b + 1 21 b = 21 b
a b d
c
d.

4.
a./b./c.
r r r r r r
d. (u - v ) - (v - u ) = 2u - 2v a

5. b
a. begin- en eindpunt vallen samen.
b. -

6.
a./b.
c. 32 + 12 = 10 �3,2 m

7.
a. De twee tn zijn
even groot, maar
tegengesteld. Die
heffen elkaar op.
Beide sleepboten
oefenen ook een horizontale trekkracht uit op het schip.
th
b. cos30o = 10000
‫׻‬ t h =10000 cos30 o 8660 N. De sleepboten samen leveren een trekkracht van
ongeveer 17.321 N.

8.
a.
u
r
b. De vector p gaat 8 naar rechts en 4 naar beneden. Het eindpunt is dan (8, -4)
c. vanuit (2, 1) 2 naar rechts en 1 omhoog: eindpunt (4, 2)
r
d. | a | = 4 2 + 22 = 2 5

2
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

9.
r r � -1� � 2 � �1 � r r �-1� � 4� � -5 � r r �-3 � �1 � � -4 �
a. a + b = � �+ � �= � � a - 2b = � �- � �= � �3a + 21 b = � �- � 1 �= � 1 �
�1 � � 3 � �4 � �1 � � 6� � -5 � �3 � � 12 � �
12 �
r r r r
b. | a | = ( -1)2 + 12 = 2 | b | = 22 + 32 = 13 | a + b | = 12 + 42 = 17
r r r r
| a - b | = ( -3)2 + ( -2)2 = 13 | 3a - 2b | = ( -7)2 + ( -3)2 = 58
r r
c. | 3a | = ( -3)2 + (3)2 = 18 = 3 2 = 3 ( -1)2 + 12 = 3� |a|

10.
uuu
r � 4�
a. AB = � �
�1 �
uuu
r uuu r � 6� � 2� � 4�
b. OB - OA = � �- � �= � �
�5� � 4 � �1 �
uuur uuu
r uuu
r �2� �6 � �4 �
c. OM = 21 (OA + OB ) = 21 (� �+ � �
)= � 1�
�4� �5� � 42�

11.
uuu
r � -2 � �
3� � -5 � uuu r �1 � � -2 � �3 � uur �2 � �6 �
a. AB = � �- � �= � � BC = � �- � �= � � 3 � CA = 3 �
� �= � �
�5 � � 7 � �-2 � � -4 � �5 � � -9 � �11� �33 �
b. M AB ( 2 , 6)
1
MBC ( - 2 , 2 ) M AC (2, 1 2 )
1 1 1

12.
a.
r ur �2 �
b. v en w zijn beide veelvouden van �-1�
� �
2 8
� �� � � � 10 �-2 � �-8 � �-10 �
c. � �, � �en � � d. � �, � �en � �
�-1� �-4 � �-5 � �1 � �4 � �5 �
�2�
e. bijvoorbeeld: � �
�4�

uu
r � 0�
13. ay = � �
2�

14.
uur � -3 � uu r �0 �
a. u x = � �en uy = � �
�0 � �-5 �
r
b. | a | = 62 + y 2 = 3 5
36 + y 2 = (3 5 )2 = 45 uu
r �0 � uu r � 0�
y2 = 9 ay = � �of ay = � �
�-3 � 3�

y = -3 � y = 3

3
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

15.
a. Uit de natuurkunde: kracht �arm = constant
4� AZ = 2 �BZ
AZ : BZ = 2 : 4 = 1: 2
b. 4� AZ = 10 �(7 - AZ )
4� AZ = 70 - 10 � AZ
14 �AZ = 70
AZ = 14
70
=5

16.
r r r r r
a. Z is het midden van AB. Dus z = 21 �
(a + b ) = 21 �
a + 21 �
b
b.
c. DOAB : DDZB
OB AB 3 r r
= = DB = 32 �
OB = 32 �b OD = 31 �
b
DB ZB 2
DOBA : DCZA
CA ZA 1 r r
= = CA = 31 �OA = 31 �
a OC = 23 �
a
OA
r AB 3 r r
z = OC + OD = 32 �
a + 31 �
b
d. -

17.
a. Z ligt op 128 deel vanaf A. Met andere woorden AZ = 128 � 6 = 4.
8
b. Z ligt op 13 deel vanaf A.
xZ = 2 + 138 (7 - 2) = 5 131 en y Z = 9 - 138 (9 - -3) = 1138
r r r r r r r
18. z = 31 �
b + 32 � a + 21 �
( 21 � c ) = 31 �
b + 31 �
a + 31 �
c

19.
r �1� �4 � 10 �7 � �206 + 16 + 70 43
20 � � 5 �
a. z= 6
20 � �+
� 4
20 � �+ 20 �
� � �= �12 + 20 + 30 �= �
20

�2� �5� �3 � �20 20 20 � � 3 101 �
r �-3 � 30 �-1� 6 � 5 � 5 �3 � �-6530 + -6530 + 0 + 70
0 � 14 � + 15
65 � �65 �
25

b. z= 10
65
� + � + � + � + � = 65
� � 65 � � 65 � � 65 � � 65 � � �-50 + 210 + 24 + 28 + -15 � � = �
�-5 � �7 � �4� 2�
� �-3 � �65 65 65 65 65 � � 3 652 �

20. 10
60
0 + 30
� 60
2+
� 20
60
10 = 4 31
� AZ = 4 31
r r r r
21. z = 184 �
a + 186 �
b + 188 �
c

22.
a. Stel de puntmassa’s zijn a.
r r r r r r r r r r
z = 3aa �
a + 3aa �
b + 3aa �
c = 31 �
a + 31 �
b + 31 �
c = 31 �
(a + b + c )

4
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

b. In driehoek ABC is D het midden van BC.


u
r r r
d = 21 �b + 21 �
c
uuu
r r r r
AD = 21 �b + 21 �
c -a
uuu
r uuur r r r r r r
AZ = 32 �AD = 32 �( 21 �b + 21 �c - a ) = 31 �
b + 31 �c - 32 �a
r r uuu r r r r r r r r
z = a + AZ = a + 31 � b + 31 �c - 32 �
a = 31 �a + 31 �b + 31 �c
�0� 1 � 8 � 1 �x � � 3�
� � �+ 3 � � �+ 3 �� �= � �
1
c. 3
�0� � 0 � �y � �4 �
2 32 + 31 x = 3 1
3
y =4
1
3
x=3 1
y = 12 C(1, 12)
x =1

23.
uur � 8 � uu r � 0� uu
r r
a. ax = � �en ay = � � b. |b | = 8�
| ax | � 20 = 160
�0� �6�
uu
r
| ax |
c. cos(a ) = r
|a|
uu
r r
| ax | = | a | �cos(a )
uu
r r r r r r
| ax | �|b| =|a|� cos(a )�
|b| =|a|� cos(a )
|b|�

24.
r r r r
a. a�b = 6 ��
4 cos(60o ) = 12 b. a�b = 8 ��
6 cos(135o ) = -24 2
r r
c. a�b = 5�4 2�cos(90o ) = 0

25.
r r r r r r
a. a� b =|a|� |b|�cos(90o ) = | a | � 0=0
|b|�
r r r r r r
b. b = 0 dan is a = 0 � b = 0 � cos(a ) = 0
Ja, als a �
De eerste twee zullen niet waar zijn, dus a = 90o

26.
uuur r uuu
r uuu r
a. | OD |2 +h 2 = | b |2 b. h 2 = | AB |2 - | AD |2
r 2 r r r r r 2
|b|� cos(a ) + h 2 = | b |2 h 2 = | a - b |2 - | a | - | b | cos(a )
r r 2 r r
h 2 = | b |2 - | b | �cos(a ) = | b |2 - | b |2 � cos 2 (a )
r r r r r r 2
c. | b |2 - | b |2 �cos2 (a ) = | a - b |2 - | a | - | b | cos(a )
r r r r r r r r
| b |2 - | b |2 �cos2 (a ) = | a - b |2 -(| a |2 -2� |a|� |b|� cos(a )+ | b |2 � cos 2 (a ))
r 2 r r 2 r 2 r r
| b | = | a - b | - | a | +2� |a|� |b|� cos(a )
r r r 2 r 2 r r
2� |a|� |b|� cos(a ) = | a | + | b | - | a - b |2

5
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

r r
d. a b = (a12 + a22 ) + (b12 + b22 ) - ((a1 - b1 )2 + (a2 - b2 )2 ) =
2 ��
= a12 + a22 + b12 + b22 - (a12 - 2a1b1 + b12 + a22 - 2a2b2 + b22 ) = 2a1b1 + 2a2b2
r r
a�b = a1b1 + a2 b2

27.
r r
a. a�b = 3�
5 + 4�
-12 = -33
cos(a ) = -33
32 + 42 �52 + ( -12)2 �
b. 5�13 �cos(a ) = -33
cos(a ) �-0,508
a �121o

28.
a./b. cos(a ) = 11
32 + ( -2)2 �52 + 22 � cos(a ) = -11
42 + 52 �12 + ( -3)2 �
13 � 29 � cos(a ) = 11 41 �10 � cos(a ) = -11
cos(a ) �0,567 cos(a ) �-0,543
a �55o a �123o

29.
�p ��q �
a. � ��� �= pq - qp = 0
�q ��-p �
�3 � �7 � �5 � �0 � �-9 �
b. � � c. �� � � �� � �
�-2 � �4 � �-1� �4 � �0 �

30.
a. 2.00 uur: (4, 16) 2.30 uur: (4 21 , 17 21 ) 3.00 uur: (5, 19)
b. Om 16.00 uur bij de Afsluitdijk.
c. De richting van het jacht is 1 naar rechts en 3 omhoog. Vanaf Medemblik moet het
jacht nog 75 naar rechts, en dus 225 naar boven. Het jacht gaat door het punt
(77, 235).
�x � �2 � �1 � �2 � � 2 � �4 �
d. 2 uur: � �= � �+ 2 � � �= � �+ � �= � �
�y � � 10 � � 3� � 10 � � 6� � 16 �
�x � �2 � �1 � �2 � � 3 � �5 �
en 3 uur: � �= � �+ 3 � � �= � �+ � �= � �
�y � � 10 � � 3� � 10 � � 9� � 19 �
�x � �2 � � 1 � �2 � � 2,75 � �4,75 �
e. t = 2,75 : � �= � �+ 2,75 � � �= � �+ � �= � �
�y � �10 � � 3� � 10 � � 8,28 � � 18,25 �

31. Teken een lijn door (2, 3) met richtingscoëfficiënt - 41 .

32.
�x � �3 � � -2 � �3 � �-10 � �-7 �
a. m = 5 : � �= � �+ 5 � � �= � �+ � �= � �
�y � �-1� �5 � � -1� �25 � � 24 �
�x � �3 � �-2 � �3 � � 5 � � 8 �
m = -2 21 : � �= � �+ -2 21 �
� �= � �+ � �= � 1 �
�y � � -1� �5 � �-1� � -12 21 � � -13 2 �

6
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

�3 � �-2 � �1 � �3 � �-2 � � 9 �
b. � �+ m � �= � � c. � �+ m � �= � �
�-1� �5 � �4 � �-1� �5 � �-16 �
3 - 2m = 1 3 - 2m = 9
2m = 2 2m = -6
m =1 m = -3
�3 � � -2 � �-33 � �3 � � -2 � � 31�
d. � �+ m � �= � � e. � �+ m � �= � �
�-1� �5 � �90 � �-1� �5 � �b �
3 - 2m = -33 3 - 2m = 31
2m = 36 2m = -28
nee
m = 18 m = -14
y = -1 + 18 �
5 = 89 b = -1 + -14 �
5 = -71

33.
�8 � uuu
r � 18 � �8 � � 10 �
a. � � b. PQ = � �- � �= � �
�-2 � �3 � � -2 � �5 �
�2� � 10 � �x � �8 � � 2�
c. Een veelvoud van � �is � �. d. � �= � �+ l � �
�1 � �5 � �y � �-2 � �1 �

34.
uuu
r � -4 - -5 � �1 � �x � �-5 � �1 �
a. AB = � �= � � � �= � �+ l � �
� 2 - 9 � �-7 � �y � �9 � �-7 �
uuu
r � 4 - -4 � �8 � �x � �-4 � � 2�
b. CD = � �= � � � �= � �+ l � �
17 - 5 � �
� 12 � �y � �5 � � 3�
�x � �0 � �� 1
c. � �= � �+ l ��
�y � �4 � �� 1

35.
�x � �-3 � � 21� �-3 � �
7�
a. KL : � �= � �+ l1 � �= � �+ l � �
�y � �1 � �6 � �1 � � 2�
�-3 � � 7� � 74 � �x � � -3 � � 5�
b. � �+ l � �= � � c. AB : � �= � �+ l � �
�1 � � 2� � 23 � �y � �5 � � 4�
-3 + 7l = 74 -3 + 5l = 42
7l = 77 5l = 45
l = 11 l =9
y = 1 + 11�2 = 23 y = 5 + 9� 4 = 41
M ligt op KL. C ligt op de lijn door A en B.

36. met de x-as: met de y-as:


7 + 2t = 0 2 - 3t = 0
2t = -7 3t = 2
t = -3 21 t = 32
(12 21 , 0) (0, 8 31 )

7
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

37.
a./b. 5 x = 5 + 10l
2y = -6 + 10l
5 x - 2y = 11
c. het inproduct van die twee is 0: ze staan loodrecht op elkaar.

38.
uuur �x - 3 �
a. PX = � �
�y - 5 �
�x - 3 �� 2�
b. � � �= 0
��
�y - 5 �� 1�
2( x - 3) + ( y - 5) = 2x - 6 + y - 5 = 2x + y - 11 = 0

39.
�x � �1 + 3t � �1 � � 3�
a. 2x + 3y = c b. � �= � �= � �+ t � �
�y � � 5t + 3 � � 3� � 5�
2� 2+3� 9 = 31 = c 5 x - 3y = c
2 x + 3 y = 31 5� 1- 3 � 3 = -4 = c
5 x - 3 y = -4

40.
a.
�x � �-3 � �1 �
b. m : � �= � �+ m � �
�y � �2 � � -2 �
2x + y = c
c = 2� -3 + 2 = -4
2 x + y = -4
uuur �8 �
b. PQ = � �en het midden van PQ is M(1, 1): 4 x - y = 3
�-2 �

�-2 ��8 � -16 + p 2 = 0


41. � �� � �= 0
�p ��p � p 2 = 16
p = -4 � p = 4

42.
a.
uuur � 10 � uuu r � -6 � uuu
r uuu
r �10 ��-6 �
b. PR = � �en QS = � � PR �QS = � ��� �= -60 + 60 = 0
�15 � �4 � 15 ��4 �

uuur � 9�
c. PQ = � �
� 7�
9 x + 7y = c
c = 9� -1 + 7 �
13 = 82
9 x + 7 y = 82

8
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

uuu
r � -6 �
43. BC = � � 6 x + 5 y = 24
�-5 �

44.
�7�
a. beide vectoren staan loodrecht op � �
�2�
b. Als je (0, 2) invult, klopt de vergelijking
�x � � 0 � �2 �
c. k : � �= � �+ l � �
�y � � 2� � -7 �

45.
�x � �0 � � 2� �x � �0 � �1 � �x � �1 �
a. � �= � �+ l � � b. � �= � �+ l � � c. � �= l � �
�y � �-4 � � 3� �y � �10 � �-7 � �y � �4 �
�x � �0 � �1 � �x � �-8 � � 0� �x � � 0 � � 2�
d. � �= � �+ l � � e. � �= � �+ l � � f. � �= � �+ l � �
�y � �5� � 0� �y � �0 � �1 � �y � �-0,4 � �1 �

46.
�x � �2t - 1 � � -1� �2 �
a. � �= � �= � �+ t � �
�y � �3 - 5t � �3 � �-5 �
teken een lijn door (-1, 3) met richtingscoëfficiënt -2 21
b. 5 x + 2y = 1

47. uur uur


uur uur
F F
cos(12o ) = FFuunr = 50
Fn
a. sin(12o ) = Fuupr = 50p
z
uu
r
z
uu
r
‫׻‬Fn =50 cos(12o ) 48,9 N ‫׻‬Fp =50 sin(12o ) 10,4 N
b. Dan moet je minstens 15 + 10,4 = 25,4 N trekken.

48.
r r
a. -3 �a = b : tegengesteld c. geen van de drie
u
r r r r
b. p�a = 6� -25 + 15 �10 = 0 : loodrecht d. -2 31 �
e = f : tegengesteld

49.
�x � � 1 � �1 �
a. AB : � �= � �+ l � �
�y � � 2� � -2 �
b. 1 + l = -2
l = -3
y = 2 + -3 � -2 = 8
Punt C ligt op de lijn AB.
uuur � 1 - -5 � � 6�
c. DA = � �= � �
�2 - -2 � � 4�
uuur uuur
DA � AB = 6 � 1+ 4 � -2 = -2 �0 , dus ze staan niet loodrecht op elkaar.

9
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

uuur uuur
d. DQ � DA = 0
8� 6 + (q + 2) �
4 = 48 + 4q + 8 = 56 + 4q = 0
4q = -56
q = -14

50.
a.
b. S(11, 6) S(1, 6) S(5, -2)
uuu
r uuur
c. | PR | = 5 en | PQ | = 3 + 42 = 5
2

Dus als S(11, 6), dan is PQRS een ruit.


�x � � 3� � 2� �x � �8� � -1�
d. S(11, 8): PS : � �= � �+ l � �en RQ : � �= � �+ m � �
�y � � 2 � �1 � �y � �2 � �2 �
�x � � 3� � 3� �x � �8 � �-7 �
S(1, 6): PQ : � �= � �+ l � �en RS : � �= � �+ m � �
�y � � 2 � �4 � �y � �2 � �4 �
�x � � 3 � �1 � �x � �5 � �1 �
S(5, -2): PR : � �= � �+ l � �en SQ : � �= � �+ m � �
�y � � 2� � 0� �y � �-2 � �8�

51.
ur uu
r uu
r
a. De som van F1 en F2 is even groot als Fz maar tegengesteld (recht omhoog), want
het gewicht hangt stil.
uu
r ur uu r ur uu r
b. Fz = -(F1 + F2 ) = -F1 - F2
uu
r ur uu r
Fz + F1 + F2 = 0 Bovendien hangt het gewicht in evenwicht, dus de som van de
krachten die op dat gewicht werken moet 0 zijn.

52.
uuur �-1 � x = -4 y + 2
a. BC = � � hA : x + 4 y = 2
�-4 � 7�( -4 y + 2) + y = 2
uuur �-7 � -28 y + 14 + y = 2
AC = � � hB : 7 x + y = 2
�-1� -27 y = -12
y= 4
9
en x = 2
9

b. hA : x + 4 y = p - 4
hB : ( p + 1)x + y = 2
Invullen van (-2, 1) levert p = -2 + 4 + 4 = 6 en ( p + 1) �
-2 + 1 = 2
-2 p = 2 - 1 + 2 = 3
klopt niet
p = -1 21
H(-2, 1) kan geen hoogtepunt zijn.
uuu
r �2 �
c. PR = � � de hoogtelijn uit Q is dan 2 x + qy = 4
�q�
d. De hoogtelijn uit R is x = 0 . Dus y H = q4

10
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

r �-2 � 1 �
2� 1 � 0 � �0 � 4
e. z = 31 �
� �+ 3 �� �+ 3 �
� �= �1 q �
1
3
q=
�0 � � 0� � q � �3 � q
1
3
q2 = 4
q 2 = 12
q = -2 3 � q = 2 3
r �-2 � 10 �
2� 5 � 0 � �0 � 4
f. z= 10
25 � �+ 25 �
� � �+ 25 �
� �= �5 q �
1
5
q=
�0 � 0�
� �q � �25 � q
q 2 = 20
q = -2 5 � q = 2 5

53.
uuur � 2 - p� uuur �q � uuu
r uuu r uuur �p � � q � � p + q �
a. AB = � � AD = � � OD = OA + AD = � �+ � �= � �
�-q � �2 - p� �q� � 2 - p� �2- p +q�
uuu
r � p + q � �p - q � � 2q �
b. ED = � �- � �= � �
�2 - p + q � �p + q � � 2 - 2p �
uuur �p - 1�
c. MA = � �
�q �
uuur uuu
r �p - 1�� 2q �
MA � ED = � �� � �= ( p - 1) �
2q + q �
(2 - 2p ) = 2pq - 2q + 2q - 2pq = 0
� q �� 2 - 2p �
uuur uuu r
Dus MA ^ ED

11
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

r r
T-1.
r r a+ 2b
1

T-2. 2a - b
r ur �2 � �21� � 23 �
a. v + 3 w = � �+ � �= � �
� -3 � � 15 � �
12 �
r ur �4 � � 7 � �-3 � r
2v - w = � �- � �= � �
� -6 � � 5 � �-11� -2b
r
b. | v | = 22 + ( -3)2 = 13
ur
| w | = 72 + 52 = 74
r r ur r
| 3v | = 3� | v | = 3 13 | w - 3v | = 12 + 142 = 197
� 2� 2-3� 7 � �-17 � � 0 � �0 �
c. � �= � �en � �= � �
� 0 � �0 � � 2� -3 - 3 �
5� � -21�
d. A(4 2 , 1)
1

ur � -2 � uu r � 2 � uu r � 3�
e. v1 = � � v 2 = � �en v 2 = � �
�3 � �3� �2�

T-3.
a.
r
b. z = 129 �0 + 123 �8=2 Z ligt op AB zo dat AZ = 2
r �6 � 10 � 2 � 20 � 0 � 15 �0 � 30 �-2 � 40 �-4 �
c. z = 1205
�� �+ 120 � � �+ 120 � � �+ 120 � � �+ 120 �� �+ 120 �
� �=
�3� � 0� � 8� �-4 � �10 � �-10 �
� 30
+ 20
+ -60
+ -160
� �-1 � 5
= �15 120 160 120 -60 120 300 120-400 �= � 112 �
�120 + 120 + 120 + 120 + 120 � � 8 �

T-4.
r r r r
a. a�b = 4 ��
2 cos(45o ) = 4 2 b. a�b = 5 ��
3 cos(150o ) = -7 21 3
c. -1 + 5 �
2� cos(a )
3 = 22 + 52 �( -1)2 + 32 �
13 = 29 �10 � cos(a )
cos(a ) = 290 �0,763
13

a �40,2o

T-5.
�x � �-3 � � 1�
a. KL : � �= � �+ l � �
�y � �-5 � � 2�
b. De richtingsvector is dezelfde. Vraag is dus of punt (6, 13) op KL ligt.
-3 + l = 6
l =9 (6, 13) ligt er op!
y = -5 + 2 � 9 = 13
c. -3 + l = 3 21 d. -3 + l = 27
l =62 1
l = 30
y = -5 + 2 � 62 =8
1
y = -5 + 30 �2 = 55 = p
Ja, punt (3 21 , 8) ligt op KL.
12
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

T-6.
a. 5 x + 4 y = -8
�x � �1 - 5t � �1 � �-5 �
b. � �= � �= � �+ t � � 8 x + 5 y = 18
�y � � 2 + 8t � �2 � �8 �

T-7.
�x � �-8 � �3� �x � �0 � �1 �
a. l : � �= � �+ l � � c. n : � �= � �+ l � �
�y � �0 � �1 � �y � �-5 � �0�
�x � �0 � �1 � �x � �64 � �0�
b. m : � �= � �+ l � � d. k : � �= � �+ l � �
�y � �-4 � �-5 � �y � �0 � �1 �

T-8.
�x � �-3 - 5t � � -3 � �5�
a. � �= � �= � �- t � �
�y � �8 - 2t � �8 � � 2�
2
Teken een lijn door (-3, 8) met richtingscoëfficiënt 5 .
b. met de x-as: met de y-as:
8 - 2t = 0 -3 - 5t = 0
t=4 t = - 35
( -23, 0) (0, 9 51 )
�x � �-3 � �5� �x � �-3 � �2 �
c. � �= � �+ l � � d. � �= � �+ m � �
�y � �
12 � � 2� �y � �
12 � � -5 �

T-9.
uuur uuur � 6 ��0� uuur uuu
r � 6 ��6�
a. OM � AB = � �� � �= 0 + 3 = 3 en OM � OB = � ��� �= 36 + 18 = 54
� 3 ��1� �3 ��6�
6�6 + 0� 3
b. cos(�AOM ) = �0,894 л AOM 27o
6 � 45
6�6 + 3� 6
c. cos(�MOB ) = �0,949 л MOB 18o
45 �72
0� �
� 6� � 6� � 4�
d. Z = 31 (� �+ � �+ � � ) = ��
0� �
� 0� � 6� � 2�

T-10. Een vergelijking van l is: 3 x + 2y = 7 , ofwel y = - 32 x + 3 21


by = 5 x - c
y = 5b x - cb
5
b
= -23
b = 5-�
3
2
= -3 31
3 + 3 31 �
Door punt (3, 3): 5 � 3 = 15 + 10 = 25 = c

13
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

Extra oefening – Basis


B-1.
a./b.

B-2.
u
r u
r �2� 1 � -8 � �-1 � �-12 � �-13 �
a. - 21 p + 1 12 q = - 12 �
� �+ 1 2 �
� �= � �+ � �= � �
�6� �0 � � -3 � �0 � �-3 �
b. M(-3, 3)

B-3.
r �-1� 1 �3 � 1 �4 � 1 �0 � �1 21 �
a. z = 41 �� �+ 4 �
� �+ 4 �� �+ 4 �� �= � �
�30 � � 31� � 35 � � 32 21 �
34 � �
r �-1� 10 �4 � �2 13
11

b. z = 133 � + �
� � 13 � � � = 11 �
�30 � �35 � �33 13 �

B-4.
-1 o
a. De hoek die OA maakt met de x-as is tan ( 41 ) �14,0
De hoek die OB maakt met de x-as is tan-1(2) �63,4o
�AOB = 63,4o - 14,0o �49,4o
-1
De richtingshoek van AB is tan ( - 32 ) �-56,3
o

�OAB = 14,0o + 56,3o �70,3o en dus is л OBA 60,3o


�181��-2 �
b. � �� � �= -362 + 363 = 1 �0 dus niet loodrecht.
�121��3 �

B-5.
�x � � 4� � -2 � �x � �4 � �-3 �
a. AB : � �= � �+ l � � b. l : � �= � �+ l � �
�y � �1 � �3 � �y � �1 � �1 �
c. 4 - 3l = 22
3l = 18
y = 1+ 6 �
1 = 7 : K ligt niet op l.
l=6

B-6.
�x � �2� � 7� �x � �3 + 5t � �3 � �5 �
a. l : � �= � �+ l � � b. � �= � �= � �+ t � � x + 5 y = 33
�y � �0� � 2� �y � �6 - t � � 6 � �-1�
�x � � 2 � �1 �
c. � �= � �+ m � � 5x - y = 9
�y � �1 � � 5�

14
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

Extra oefening – Gemengd


uuu
r �p + 2 � uuur �p - 4 � �p + 2 ��p - 4 �
G-1. AP = � �en BP =� � � ��� �= 0
�2 � �4 � � 2 �� 4 �
( p + 2)( p - 4) + 8 = 0
p 2 - 2 p = p( p - 2) = 0
p =0 �p =2

G-2.
a. yZ = 4
12 + m
6 + 126+ m �
� 3 =1 b. xZ = 2
42
4+
� 4
42
5+
� 6
42
0 + 30
� 42
-2 = - 16
� 21

=1
24 +18
12 + m
12 + m = 42
m = 30

G-3.
a. a� c
a
+b� 0 =c +0 =c
u
r � a� u r ur �c � �x � �c - x �
b. n = � �en p - x = �a �- � �= �a �
�b� � 0 � �y � �- y �
u
r u r ur � a ��ca - x �
n�( p - x ) = � ��
� �= a �
( ca - x ) - b �
y = c - ax - by = 0 ofwel ax + by = c
b
� �� - y �

G-4.
a. 4 + l = -1 + 3 m ( 24 + 6l = -6 + 18 m )
-2 + 6l = -5 + 2 m
26 = -1 + 16 m x = -1 + 11611
3 = 4 161

16 m = 27 y = -5 + 116 11
�2 = -1 85
m = 116
11

b. 4 + l = 10 -2 + 6l = -8
l=6 l = -1 -1 �l �6

G-5.
�x � � 3 � �1 � �x � �3 � �1 �
a. l : � �= � �+ l � � b. l s : � �= � �+ l � �
�y � � 2� � 3� �y � �-2 � � -3 �
c. A’(-2, 3) en B’(-5, 4)
a = -54---32 = - 31
y = - 31 x + b
b = 3 + 31 � -2 = 2 31
y = - 31 x + 2 31
d. (-y, x)

15
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8
17 oktober 2018

Uitdagende opdrachten
U-1.
a.
uur
sin(a ) = FT
b. uur
FZ
= 0,4�
2�
9,81
9,81
= 0,2
a �12o

U-2.
- xE yE
a. sin(70o ) = 43
cos(70o ) = 43

xE = -43 sin(70o ) y E = 43 cos(70o )


uuur �-40,41� uuu
r �55 sin(37o ) � �33,10 � uuu
r �23 sin(81o ) � �22,72 �
b. DE = � � EF =� �= � � FG = � o � �
= �
�14,71 � �55cos(37o ) � � 43,92 � 23 cos(81 ) � �3,60 �

c. G(15.41, 62.23)
uuur
| DG | = 15,412 + 62,232 �64 km
-1 15,41 o
De hoek die DG maakt met de pijl naar het noorden is tan ( 62,23 ) �14
De koers is dan 194°.

U-3.
r
a. | v | = p2 + q 2
ur
| w | = ( p - q 3 )2 + (q + p 3 )2 = ( p 2 - 2 pq 3 + 3q 2 ) + (q 2 + 2 pq 3 + 3 p 2 ) =
r
= 4 p 2 + 4q 2 = 4 � p 2 + q 2 = 2�
|v |
b. p( p - q 3 ) + q(q + p 3 ) = p 2 + q 2 � cos(a )
2 p2 + q 2 �
cos(a )
p 2 - pq 3 + q 2 + pq 3 = 2( p 2 + q 2 ) �
p + q = 2( p + q ) �
2 2 2 2
cos(a )
cos(a ) = 2
1

a = 60o
c. De steunvector over een hoek van 60° draaien en halveren:

1 - - 3 �3 � 1 � 4� � 2�
1
�� �= 2 �� � = ��
2
�- 3 + 1� 3 � 0� � 0�
� � �
De richtingsvector over een hoek van 60° draaien:
�2 3 - 1� 3 � � 3 �
� �= � �
�1 + 2 3 �3 �
� � �7 �
�x � �2� � 3 �
Dus de beeldlijn wordt: � �= � �+ m � �
�y � �
0 � �7 �

16
Uitwerkingen 4 vwo wiskunde B, hoofdstuk 8