You are on page 1of 2

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Predmet: Sociologija rada

SEMINARSKI RAD

Tema: Kultura rada i tehnička kultura

Profesor:Staniša Dimitrijević Student:Lilić Emilija RZ 19/18

Niš, 2018
Kultura rada i tehnička kultura

Sadržaj: