You are on page 1of 18

Windows Server 2008 Active Directory Backup ve Restore İşlemleri

Windows Server 2008 Active Directory Backup ve Restore İşlemleri.

Active Directory servisini daha önceki makalelerimizde detaylı bir şekilde


incelemiştik. Bu makalemizde detaylı olarak Active Directory servisi
hakkında bilgi vermeyeceğiz ancak bu servisin yedeklenmesi ve
yedekten geri dönüş işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
Windows Server 2008 üzerinde yedekleme işlemlerimizi Windows Server
Backup servisi ile gerçekleştirebiliyoruz. Windows Server 2000/2003
üzerinde ise Windows Backup (ntbackup) kullanıyorduk. Ancak bu servis
artık Windows Server 2008 üzerinde kullanılmamaktadır. Windows
Server 2000/2003 üzerinde alınmış yedeklerinizi açabilmeniz için
ntbackup.exe yazılımını Microsoft’un sitesinden indirip Windows Server
2008 üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak sadece eski yedeklerinizi açmak
için. Yeni bir yedekleme işlemini bu servis ile yapamazsınız.

Active Directory bilgisayar sistemlerimizin en önemli servislerinden


birisidir. Hatta can damarıdır diyebiliriz. Bunun içindir ki bu servisi çok iyi
korumalıyız ve sürekli düzenli bir şekilde yedeklemeliyiz.

Windows Server 2008 üzerindeki Active Directory servisini yedeklemek


için komut satırını kullanmak zorundayız. Çünkü Graphical User
Interface (GUI) ya da görsel olarak tanımlayabileceğimiz yapıyı
kullanamıyoruz desteklenmiyor.
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi yedekleme işlemini yapacağımız
komut şöyledir;

wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:sürücü:

Yukarıdaki komutu çalıştırdığımızda yedekleme mekanizması devreye


girecek ve şekilde de görüldüğü gibi işlevini yerine getirmeye
başlayacaktır.

Bir sonraki aşamada ise bize bir soru iletilecektir.


Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bize yedekleme işlemine başlama
isteyip istemediğimiz sorulmaktadır. Bu soruya “Y” yazarak YES
cevabını veriyoruz ve gerekli işlemler başlıyor.
Bu kısımda ise yedeklenecek olan dosyaların tanımlaması tamamlandı
ve dosyaların yedeklenmesine başlanmaktadır.

Windows Backup (ntbackup) ile yedekleme görsel moda yapılabiliyordu


ve ancak Windwos Server 2008 üzerinde ise komut satırından bu işlemi
yapabiliyoruz.

Görüldüğü gibi yedekleme işlemimiz devam etmektedir.


Yedeklemeye devam ediyor.
Nihayet sonunda yedekleme işlemimiz tamamlandı. Ve yukarıdaki
şekilde de görüldüğü gibi işlemin başarılı bir şekilde tamamlandığını
gösteren mesajı görmekteyiz ve gerekli log dosyasının da yerini
göstermektedir.
Yedekleme işlemimiz tamamlandı ve yukarıdaki şekilde de görüldüğü
gibi bizim tanımlamış olduğumuz bölüm içinde SystemStateBackup
isimli bir klasör oluşturuldu ve ilgili dosyalar bu klasörün içine kaydedildi.

Windows Server Backup servisi ntbackup’a göre daha farklı bir yapı ve
teknolojiye sahiptir.

Alınan yedeğin içeriğini yukarıdaki şekilde görmekteyiz. Bir önceki


sürümlerde BKF uzantılı olan yedek dosyalarımız Windows Server
Backup ile uzantı VHD haline getirilmiştir.
Yedekten geri dönüşün başarılı olup olmadığını anlamak için Active
Directory servisinden birkaç kullanıcımızı siliyoruz.

Kullanıcılarımızı da sildik. Şimdi artık silinmiş olan bu kullanıcılarımızı


almış olduğumuz yedekten geri getirme işlemini yapalım.
Yedekten dönüş işlemine başlamadan önce ilk önce Backup Version
bilgisini almamız lazım. Bunun için ise yukarıdaki şekilde görülen komutu
kullanacağız. Komutumuz;

wbadmin get versions

Yukarıdaki komutu kullanarak Backup Version bilgisini şekildeki gibi


alıyoruz. Version Identifier : tarih-saat şeklinde tanımlanır. Version
identifier:11/17/2007-08:31 gibi.
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi komutumuzu çalıştırıyoruz ve geri
yükleme işlemini başlatıp başlatmayacağımız sorusu bize sorulmaktadır.
“Y” yazarak YES diyoruz.
Karşımıza bir soru daha gelmektedir buna da “Y” yazarak “YES”
diyoruz ve devam ediyoruz.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi eğer biz alınmış olan Active


Directory yedeğini geri dönmek istiyorsak bu işlemi mutlaka Active
Directory Services Restore Mode (DSRM) yapmamız gerekiyor.
Yukarıdaki görüldüğü durumda bizim Active Directory yedeğini geri
yüklememiz mümkün değildir. Bu yüzden sunucumuzu yeniden
başlatıyoruz ve açılış esnasında F8 Gelişmiş Seçenekleri açıyoruz ve
oradan da Directory Sercives Restore seçiyoruz ve sistemimizin
açılışını bu durumda gerçekleştiriyoruz.
İlk olarak yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Backup Version bilgisini
almamız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için de wbadmin get
versions komutunu çalıştırıyoruz ve Backup Version bilgisini liste
halinde alıyoruz. Bu listede alınmış olan yedeklerimizin tamamı
mevcuttur.

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi geri dönüş komutumuzu veriyoruz.


Komutumuz ;
Wbadmin start systemstaterecovery –version:tarih-zaman –
backuptarget:sürücü: -authsysvol –quiet

Komutumuzun dizilimi yukarıdaki gibidir. Bizim yazacağımız komut ise


aşağıdaki gibi olacaktır;

Wbadmin start systemstaterecovery –version:11/17/2007-08:31 –


backuptarget:H: -authsysvol –quiet

Komutu çalıştırıyoruz ve işlem başlıyor.

Gerekli bilgiler tanımlanıyor.


Gerekli bilgiler tanımlandıktan sonra geri yükleme işleminin başlaması
için genel hazırlıklar yapılıyor.
Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi geri yükleme başlıyor.

Geri dönüş işlemimizin devam etmekte olan son durumu yukarıdaki


gibidir.
Evet sonunda geri yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı.
Sunucumuzu yeniden başlatmamız gerekiyor. Komut satırından
çıkıyoruz ve sunucumuzu yeniden başlatıyoruz.

Sunucumuz açılır açılmaz karşımıza yukarıdaki mesaj gelmektedir.


ENTER ile sistemin açılmasına devam ediyoruz.
Şekilde de görüldüğü gibi daha önce silmiş olduğumuz kullanıcılarımız
yerine gelmiştir.

Bu durumda Windows Server 2008 üzerinde Active Directory servisinin


yedeklenmesi ve yedekten geri yükleme işlemini başarıyla tamamlamış
oluyoruz. Son olarak da komut satırından yedekleme işlemini
gerçekleştirirken ihtiyaç duyacağımız wbadmin komutunun
parametrelerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Value Description
Specifies the version for the
backup to recover in
-version:<VersionIdentifier> MM/DD/YYYY-HH:MM
format, as listed by Wbadmin
get versions.
Reports the summary of the
last run of this command. This
-showsummary parameter cannot be
accompanied by any other
parameters.
-backupTarget:{<VolumeName> | Specifies the storage location
<NetworkSharePath>} that contains the backup or
backups that you want to
recover. Useful when the
location is different from the
location where backups of
this computer are usually
stored. NetworkSharePath
should be in Universal
Naming Convention (UNC)
format.
Specifies the name of the
computer for which you want
to recover a backup. Useful
when multiple computers
-machine:<BackupMachineName>
have been backed up to the
same location. Should be
used when -backupTarget is
specified.
Specifies the directory to
restore to. This is useful if the
-
files that comprise the system
recoveryTarget:<TargetPathforRecovery>
state are restored to an
alternate location.
Performs an authoritative
-authsysvol
restore of Sysvol.
Runs the command with no
-quiet
prompts to the user.

Yukarıdaki tabloyu kullanarak wbadmin aracını kullanabilirsiniz.

Başarılı bir geri yükleme için –authsysvol parametresini mutlaka


kullanın.