You are on page 1of 11

NAMA : ............................................................... TAHUN:…………..

UJIAN AKHIR TAHUN PERINGKAT SEKOLAH 2013

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2

=============================================================

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab ​semua​ soalan

2. Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi

3. Tulis dengan menggunakan pensil pada ruangan yang disediakan

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan kamu kemudian,


tulis jawapan yang baru.

5. Murid dilarang meniru jawapan murid di sebelah.


1. Pilih keperluan asas manusia. (B1DS1E1)

a) Wang
b) Kereta
c) Udara

2. Apakah kepentingan rumah kepada manusia. (B3DS1E1)

a) menjaga kesihatan
b) memberi tenaga
c) melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya.

3. Pilih kepentingan makanan seperti susu, daging dan ikan kepada manusia. (B5DS6E1)

a) untuk melakukan aktiviti seharian


b) untuk membantu tumbesaran
c) mengelakkan pelbagai penyakit.

4. Antara berikut adalah keperluan asas haiwan.Kecuali…. (B1DS2E1)

a) makanan
b) tempat tinggal
c) pasangan

5. Pilih makanan yang sering dimakan oleh arnab. (B3DS3E1)

a) sayur
b) lobak
c) bawang

6. Bagaimanakah katak membiak? (B1DS3E1)

a) bertelur
b) melahirkan anak
c) bertelur dan melahirkan anak

7. Nyamuk mengalami ___________________ semasa tumbesaran (B2DS2E1)

a) perubahan rupa
b) pertambahan saiz
c) pertambahan tinggi.
8. Anak haiwan berikut mempunyai bentuk yang serupa dengan ibunya,
kecuali..(B2DS2E2)

a) berudu
b) anak lembu
c) anak kucing
Tuliskan urutan yang betul pada bulatan pada gambar tersebut yang menunjukkan proses
pembinaan daripada turutan nonbor 1 hingga nombor 4.
Berikan kepentingan cahaya kepada manusia berdasarkan situasi di bawah. (B5DS7E1)

1) Kereta menyalakan lampu pada waktu malam.

________________________________________________________________________

3) Rumah api menyalakan lampu di tepi pantai pada waktu malam

________________________________________________________________________

4) Febian Tedong menggunakan lampu meja untuk mengulangkaji pelajaran.

_______________________________________________________________________

Dikumpul dan disediakan oleh Disemak oleh

………………………………………………….
………………………………