You are on page 1of 2

LAPORAN AKTIVITI 

1. SEKOLAH / JABATAN : SMK BATU LINTANG, JALAN KOLEJ, 93200 KUCHING,

SARAWAK

2. TEMPAT : Di dalam kelas, makmal, perpustakaan, pondok sejarah, musolla,

ruang pejabat

3. JUMLAH PENGLIBATAN ;

Butir  JUMLAH PENGLIBATAN 


MURID  1346

GURU  119

ANGGOTA LAIN  16
(Jika berkenaan) 
JUMLAH KESELURUHAN  1481

4. GAMBAR AKTIVITI
Lampiran 1

1. Sila muat turun borang ini dahulu.


2. Kemudian e-mel pada ​sha7320@gmail.com​ pada atau sebelum 3 mei 2018