You are on page 1of 4

Jenis-jenis Mesin

(A) Mesin Ringkas


1. Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih
mudah dan cepat.
2. Terdapat 7 jenis mesin ringkas.
(B) Mesin Kompleks
1. Mesin kompleks ialah alat atau objek yang terdiri daripada gabungan lebih daripada
satu mesin ringkas.
2. Contoh-contoh mesin kompleks:

5 Kereta
 Roda dan Gandar
 gear
6 Kren  Tuas
 Takal
 Gear