2011

Kunskap förändrar Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil Estetiska programmet med designprofil Ekonomiprogrammet med internationell profil

Liten skola med personlig atmosfär
Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan är ingen stor skola där du bara blir en i mängden. Tvärtom, här är andan mer familjär. Atmosfären på skolan präglas av varma och vänliga relationer där alla känner delaktighet och ansvar. Demokratins värdegrund utgör ledstjärnan för vårt arbete. Det ska vara en skola där eleverna känner sig respekterade som individer, får möjlighet att utveckla sina talanger och fostras till ansvarstagande och solidariska människor.

Stort elevinflytande
Det finns en rad grundläggande faktorer som är viktiga för att du ska kunna prestera och utvecklas under din gymnasietid. En är att du känner dig sedd och respekterad. En annan att du kan känna trygghet och trivs på skolan. Båda dessa bygger på att du har möjlighet att påverka. Elevinflytandet är utan tvivel stort hos oss, dels formellt via klass- och elevråd, dels en ständig dialog mellan elever och lärare. Som exempel kan nämnas att du som elev är med och anställer nya lärare och att du tillsammans med dina lärare och klasskamrater utformar undervisningen.

Hög andel läser vidare på högskola
Skolan är riksrekryterande och utbildningarna är treåriga, kostnadsfria och studieförberedande. Steget från studentexamen till högskolestudier ska vara så kort och naturligt som möjligt tycker vi. Därför ser vi till att du är väl förberedd. Du får lära dig att ta eget ansvar och arbeta målinriktat. Högskolestudier förutsätter också att du är väl förtrogen med vetenskapliga metoder. Därför bakar vi in övningsmoment i form av rapportskrivning, problemformulering, intervjuteknik och presentationsteknik. Viktigt är också att undervisningen är så verklighetsbaserad som möjligt. Vi utgår ofta från aktuella händelser och trender som berör och engagerar. Det är ingen slump att de flesta av våra elever går vidare till högskolestudier.

Hos oss får du vara vem du vill, bara du är dig själv.

Du går på en skola mitt i händelsernas centrum.

Lärarna är vår främsta resurs
Våra duktiga lärare utgör förstås navet för skolans verksamhet och det är deras insatser som skickliga pedagoger, pådrivande mentorer och goda medmänniskor som gör skolan så populär och framgångsrik. I rollen som mentor stöttar de din utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. Lärandet ska vara lustfyllt, som en upptäcksresa. Det ser vi bland annat till genom att väcka din nyfikenhet och låta dig förstå nyttan av det du lär dig. Lärarens uppgift blir att inspirera och stödja, att skapa ordning och struktur i lärandet och att sätta kunskaper i ett sammanhang för att ge en helhetssyn i undervisningen.

Vi formar utbildningen efter dina förutsättningar och intressen
Skolans pedagogiska grundsyn har sin bas i Folkuniversitetets syn på folkbildning och spridning av kunskap, där utgångspunkten hela tiden är den enskilde individens behov, förutsättningar och mål. Med det följer att vi inte är knutna till ett enda arbetssätt, utan använder en mängd olika pedagogiska metoder för att anpassa undervisningen efter dina förutsättningar och behov. Tanken är att varje elev ska få växa och utvecklas i sin egen takt. Folkuniversitetet, som idag är en av Sveriges ledande utbildningsanordnare, driver tolv fristående gymnasier runt om i landet. Det är en stiftelse knuten till Göteborgs universitet. Eventuell vinst används för att vidareutveckla verksamheten, vilket borgar för stabilitet och långsiktighet.

Öppet HuS!
Välkommen till oss i Folkets Hus, Garvaregatan 13 lördag den 13 november, 10.00 – 12.30, 2010

Samhällsvetenskapsprogrammet

ny gymnaSie­ SkoLa 2011

>> En del av undervisningen sker på engelska. Väldigt nyttigt
och bra tycker såväl vi som våra föräldrar.

Samhällsvetenskapsprogrammet – internationell profil – inriktning Samhällsvetenskap

Dina möjligheter är gränslösa!
Är Samhällsvetenskapsprogrammet något för dig?
Är du en person som tycker om att se dig om i världen och kanske planerar att studera utomlands? Vill du arbeta med människor och ta del av Sveriges och andra länders historia, kultur, språk och politik? Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap är ett nytt program som ingår i den nya gymnasieskolan 2011. Det ger dig en bred och gedigen utbildning som håller många dörrar öppna för dig.

Fria Språk­ kurSer

Språkdiplom underlättar internationella studier och arbete
Internationellt erkända språkdiplom är bevis på dina kunskaper och är ofta ett krav vid intagning till universitet eller vid anställning utomlands. Vi förbereder dig för examina i engelska, tyska, franska och spanska. Språkdiplomen är frivilliga och kostnadsfria.

Som elev på skolan kan du under din fritid helt kostnadsfritt läsa kvällskurser i kinesiska, japanska, italienska och ryska i mån av plats.

kunSkap i centrum

Som elev hos oss går du i Trollhättans enda skola i centrum – med närhet till allt som staden erbjuder.

Skolan och omvärlden
All utbildning förutsätter motivation, engagemang och verklighetsanknytning. Därför samverkar vi så långt det är möjligt med det omgivande studie- och yrkeslivet, exempelvis Högskolan Väst, Innovatum, Trollhättans Radio, Konsthallen och olika lokala företag. Vi anordnar FN-rollspel, där vi bryter ämnes- och klassgränserna och arbetar tematiskt för att se sammanhang och få förståelse för den värld vi lever i. Detta gör att du förändras och utvecklas – precis som världen.

rabattkort

undervisning på engelska
En del av undervisningen sker på engelska av lärare med engelska som modersmål. Det ger dig unika kunskaper och färdigheter i språket som är till stor nytta om du vill arbeta eller studera i ett annat land. Alla lärare i moderna språk har undervisningsspråket som modersmål, vilket innebär att du får aktiv språkträning och unika kunskaper om landets kultur, seder och bruk.

Som elev hos oss får du ett rabattkort som ger dig reducerat pris på Kulturhusets evenemang, Arena Älvhögsborgs moderna gym samt en rad caféer, affärer och butiker i staden.

Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden. Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och Sports Club. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till att stärka vi-känslan och göra vistelsen på skolan ännu roligare.

Laptop – en SjÄLV­ kLarHet

utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en internationell resa under studietiden. Målet är att få nyttig språkträning och uppleva landets egenart inom kultur, historia, skolsystem och fritid.

Som elev hos oss får du arbeta med en egen Macbook under dina tre studieår – för oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsättning för lika villkor för eleverna.

aron joHanSSon
Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell inriktning. Läser nu kinesiska vid Lunds universitet.
”Jag valde internationella programmet för de har undervisning på engelska och erbjuder bra utbildning i språk. Att de dessutom har engagerade och kunniga lärare är inte fel”

utLanDS­ reSor ger inSikt

Som elev hos oss får du under din studietid resa utomlands för att uppleva andra länders kultur, historia och samhälle.

Estetiska programmet – designprofil – inriktning Bild och formgivning

omgiVen aV kuLtur
Som elev hos oss är du praktiskt taget omgiven av kultur. Konsthallen, Hebeteatern, Konsert­ hallen och andra arenor för kultur arrangerar nära 400 evenemang om året. Mitt i allt detta finns vi!

utveckla din kreativa förmåga!
Är det estetiska programmet något för dig?
Drömmer du om att bli inredningsdesigner, kläddesigner, formgivare eller kanske webbdesigner? Ja, då är vårt designprogram förmodligen något för dig. Du får lära dig att omsätta dina idéer till kreativt skapande, utveckla just ditt formspråk och behärska den digitala tekniken. internationell resa under studietiden. Målet är att få nyttig språkträning och uppleva landets egenart inom kultur, historia, skolsystem och fritid.

med sikte på världen
Vi vill också förbereda dig för studier och arbete utomlands och erbjuder dig därför även en gedigen språkutbildning, förutom i engelska, också i spanska, tyska eller franska om du så önskar. All språkundervisning genomförs av lärare som har undervisningsspråket som modersmål. Du kan även ta de internationella språkdiplomen som erbjuds inom våra övriga program.

kunSkap i centrum

Som elev hos oss går du i Trollhättans enda skola i centrum – med närhet till allt som staden erbjuder.

Vi hjälper dig att utvecklas
Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan är en av få skolor med estetutbildning som inte har antagningsprov. Det enda som räknas är ditt slutbetyg från grundskolan. Vi tror att den som bäst avgör din lämplighet är du och ingen annan. Om du anser att du har förutsättningarna för att klara av tre spännande, jobbiga, utmanande och roliga år så ska vi hjälpa dig att utveckla dig själv och din talang.

rabattkort

Som elev hos oss får du ett rabattkort som ger dig reducerat pris på Kulturhusets evenemang, Arena Älvhögsborgs moderna gym samt en rad caféer, affärer och butiker i staden.

...och arbetslivet
Vi samverkar med små och medelstora företag i Trollhättan för att du ska kunna pröva dina kunskaper i autentisk miljö. Det skapar förståelse för livet efter studierna och ger ett personligt kontaktnät.

Laptop – en SjÄLV­ kLarHet

Högskoleförberedande
Vårt estetiska program bygger mycket på de humanistiska ämnena och fokus ligger på design, bild och formgivning. Utbildningen är högskoleförberedande och ger en bra grund både för vidare studier inom designområdet och för andra högskolestudier.

Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden. Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och Sports Club. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till att stärka vi-känslan och göra vistelsen på skolan ännu roligare.

Som elev hos oss får du arbeta med en egen Macbook under dina tre studieår – för oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsättning för lika villkor för eleverna.

utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en

utLanDS­ reSor ger inSikt

maDeLeine Steen
estetiska programmet. Läser nu nätverksteknik med it­säkerhet på Högskolan Väst.
”Jag följde mitt stora intresse för formgivning och valde Folkuniversitetets Estetiska program med designprofil. En mindre skola med gemenskap bland lärare och elever gjorde att jag alltid trivdes, fick hjälp och utvecklades – både som elev och människa!”

Som elev hos oss får du under din studietid resa utomlands för att uppleva andra länders kultur, historia och samhälle.

Estetiska programmet

ny gymnaSie­ SkoLa 2011

Gemenskap, ambitioner >>och glädje, det är en bra sammanfattning av skolan tycker vi.

Ekonomiprogrammet

ny gymnaSie­ SkoLa 2011

Ekonomiprogrammet – internationell profil – inriktningar ekonomi och juridik

Världen som arbetsfält!
Är ekonomiprogrammet något för dig?
Har du ambitionen att syssla med ekonomi, företagande eller entreprenörskap i framtiden? Tycker du att det är intressant med samhällsfrågor, juridik eller resursanvändning? Tror du, precis som vi, att framtidens företagare ser hela världen som sitt arbetsfält och därmed behöver språkkunskaper och förståelse för omvärlden? Då är Ekonomiprogrammet något för dig. Från och med hösten 2011 har vi ett nytt ekonomiprogram på skolan. Inom det nya programmet kan du välja mellan inriktningarna ekonomi eller juridik1.

Språkdiplom underlättar internationella studier och arbete
Internationellt erkända språkdiplom är bevis på dina kunskaper och är ofta ett krav vid intagning till universitet eller vid anställning utomlands. Vi förbereder dig för examina i engelska, tyska, franska och spanska. Språkdiplomen är frivilliga och kostnadsfria.

Fria Språk­ kurSer

Som elev på skolan kan du under din fritid helt kostnadsfritt läsa kvällskurser i kinesiska, japanska, italienska och ryska i mån av plats.

Skolan och omvärlden
All utbildning förutsätter motivation, engagemang och verklighetsanknytning. Därför samverkar vi så långt det är möjligt med det omgivande studie- och yrkeslivet, exempelvis Högskolan Väst, Innovatum, Trollhättans Radio, Konsthallen och olika lokala företag. Vi anordnar FN-rollspel, där vi bryter ämnes- och klassgränserna och arbetar tematiskt för att se sammanhang och få förståelse för den värld vi lever i. Detta gör att du förändras och utvecklas – precis som världen.

kunSkap i centrum

Som elev hos oss går du i Trollhättans enda skola i centrum – med närhet till allt som staden erbjuder.

undervisning på engelska
En del av undervisningen sker på engelska av lärare med engelska som modersmål. Det ger dig unika kunskaper och färdigheter i språket som är till stor nytta om du vill arbeta eller studera i ett annat land. Alla lärare i moderna språk har undervisningsspråket som modersmål, vilket innebär att du får aktiv språkträning och unika kunskaper om landets kultur, seder och bruk.

rabattkort

Som elev hos oss får du ett rabattkort som ger dig reducerat pris på Kulturhusets evenemang, Arena Älvhögsborgs moderna gym samt en rad caféer, affärer och butiker i staden.

Sociala aktiviteter svetsar samman
Hos oss händer det saker hela tiden. Eleverna driver själva ett antal intresseklubbar på skolan exempelvis kulturklubben, filmklubben, bokcirkeln och Sports Club. Gemensamt för dem alla är att de bidrar till att stärka vi-känslan och göra vistelsen på skolan ännu roligare.

utlandsresa vidgar vyerna
Elever och lärare gör tillsammans en internationell resa under studietiden. Målet är att få nyttig språkträning och uppleva landets egenart inom kultur, historia, skolsystem och fritid.
1

Laptop – en SjÄLV­ kLarHet

Vi väntar på slutligt besked om inriktning juridik i slutet av oktober.

Som elev hos oss får du arbeta med en egen Macbook under dina tre studieår – för oss är datorn ett självklart pedagogiskt redskap och en förutsättning för lika villkor för eleverna.

niLS LunneryD
Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil (ekonomi). jobbar utomlands.
”Mina tre år på Folkuniversitetets Gymnasium i Trollhättan gav mig mer än bara en bra utbildning. Omgivningen, engagemanget och lärarnas uppmuntran gav mig självförtroende och insikter som utvecklat mig som person.”

utLanDS­ reSor ger inSikt

Som elev hos oss får du under din studietid resa utomlands för att upp­ leva andra länders kultur, historia och samhälle.

kunskap förändrar
Det börjar med en tanke, en idé. En enskild individs vilja att åstadkomma något – litet som stort. Efter tre år hos oss lämnar du skolan med ökade kunskaper, nya insikter och lärorika erfarenheter – väl förberedd för livet efter skolan och redo att anta nya utmaningar. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du ska få en så bra gymnasie­ utbildning som möjligt. Resten är upp till dig.

Öppet HuS!
Välkommen till oss i Folkets Hus, Garvaregatan 13 lördag den 13 november, 10.00 – 12.30, 2010

garvaregatan 13 Box 133 461 23 Trollhättan Tel: 0520 - 50 50 65 gymnasium.trollhattan @ folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se/trollhattansgymnasium