You are on page 1of 6

RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP MASAKAN (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN 4 / 2017
NAMA: AZLYN SYAMEERA BT MOHAMAD
KELAS : RAMA RAMA 4
STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP
MENGIKUT PENGUASAAN
STANDARD KESELURUHAN
KANDUNGAN
1 KESELAMATAN 1.1 Mengetahui langkah 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan
keselamatan di ruang kerja 2

2 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan


di ruang kerja 2

3 1.1.2 Menyatakan langkah-langkah


keselamatan : 2
i. diri
ii. alatan dan bahan

4 1.1.2 Menyatakan langkah-langkah


keselamatan : 2
i. diri
ii. alatan dan bahan

5 1.2 Mengetahui alat dan bahan 1.2.1 Mengenal alatan dan bahan yang
Di dalam peti pertolongan terdapat di dalam peti 2
cemas pertolongan cemas

6 1.2.1 Mengenal alatan dan bahan yang


terdapat di dalam peti 2
pertolongan cemas 2

7 1.2.2 menamakan alatan dan bahan


yang terdapat di dalam peti 2
pertolongan cemas

8 1.2.2 menamakan alatan dan bahan


yang terdapat di dalam peti 2
pertolongan cemas

9 1.3 Mengetahui alat dan bahan 1.3.1 Mengenal dan menamakan


Untuk memadam api alat dan bahan yang digunakan
untuk memadam api: 2
i. api
ii. pasir
iii. kain basah
iv. alat pemadam api

10 1.3.1 Mengenal dan menamakan


alat dan bahan yang digunakan
untuk memadam api: 2
i. api
ii. pasir
iii. kain basah
iv. alat pemadam api

11 2.1 mengetahui penjagaan 2.1.1 Menyatakan kepentingan


Kebersihan kebersihan 2
KEBERSIHAN i. diri
ii. alatan dan bahan
iii. ruang kerja

12 2.1.1 Menyatakan kepentingan


kebersihan 2
i. diri
ii. alatan dan bahan
iii. ruang kerja

13 2.1.1 Menyatakan kepentingan


kebersihan 2
i. diri 2
ii. alatan dan bahan
iii. ruang kerja

14 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang


digunakan untuk menjaga 2
kebersihan
i. diri
ii. ruang kerja

15 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang


digunakan untuk menjaga 2
kebersihan
i. diri
ii. ruang kerja
16 ALATAN MEMASAK 3.1 Mengetahui peralatan 3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan
memasak Asas:
i. menyukat
ii. memasak
2
iii. menghidang
iv. memotong

17 3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan


Asas:
i. menyukat 2
ii. memasak
iii. menghidang
iv. memotong

18 3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan


Asas:
i. menyukat 2
ii. memasak
iii. menghidang
iv. memotong
2
19 2.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas:
i. menyukat 2
ii. memasak
iii. menghidang
iv. memotong
20 2.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas:
i. menyukat
ii. memasak 2
iii. menghidang
iv. memotong

21 2.1.2 Menyatakan fungsi alatan asas:


i. menyukat
ii. memasak 2
iii. menhidang
iv. memotong

22 BAHAN MASAKAN 4.1 mengetahui jenis bahan 4.1.1 Mengecam dan menyebut jenis
masakan bahan masakan: 2
i. bahan kering
ii. bahan basah
23 4.1.1 Mengecam dan menyebut jenis
bahan masakan: 2
i. bahan kering
ii. bahan basah

24 4.1.2 Menamakan bahan masakan:


i. bahan kering 2
ii. bahan basah

25 4.1.2 Menamakan bahan masakan:


i. bahan kering 2
ii. bahan basah

26 4.2 Mengetahui cara 4.2.1 Mengenal tempat menyimpan:


Menyimpan bahan i. bahan kering 2 2
masakan ii. bahan basah

27 4.2.1 Mengenal tempat menyimpan:


i. bahan kering 2
ii. bahan basah

28 4.2.2 Menyatakan cara menyimpan


bahan masakan: 2
i. bahan kering
ii. bahan basah

29 4.2.2 Menyatakan cara menyimpan


bahan masakan: 2
i. bahan kering
ii. bahan basah
30 PENYEDIAAN DAN 5.1 Menyediakan minuman 5.2.1 Mengenal pasti menu sarapan
PENYAJIAN untuk sarapan pagi pagi yang ringkas:
MAKANAN i. minuman panas seperti 2
minuman bercoklat atau the
ii. makanan roti kaya atau
sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang atau epal
31 5.2.1 Mengenal pasti menu sarapan
pagi yang ringkas:
i. minuman panas seperti 2
minuman bercoklat atau teh
ii. makanan roti kaya atau
sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang atau epal

32 5.2.1 Mengenal pasti menu sarapan


pagi yang ringkas:
i. minuman panas seperti
minuman bercoklat atau teh
2
ii. makanan roti kaya atau
sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang atau epal

33 5.2.2 Menyenaraikan bahan untuk


menyediakan sarapan pagi yang
ringkas:
i. minuman panas seperti
2
Minuman bercoklat atau the
ii. makanan seperti roti kaya
atau sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal

34 5.2.2 Menyenaraikan bahan untuk


menyediakan sarapan pagi yang
ringkas:
i. minuman panas seperti
3
Minuman bercoklat atau the
ii. makanan seperti roti kaya 2
atau sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal

35 5.2.2 Menyenaraikan bahan untuk


menyediakan sarapan pagi yang
ringkas:
i. minuman panas seperti
Minuman bercoklat atau the
ii. makanan seperti roti kaya 2
atau sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal
36 5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang
Ringkas:
i. minuman panas seperti
Minuman bercoklat atau the
ii. makanan seperti roti kaya
atau sandwich 3
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal
37 5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang
Ringkas:
i. minuman panas seperti
Minuman bercoklat atau the
3
ii. makanan seperti roti kaya
atau sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal

38 5.2.3 Menyediakan sarapan pagi yang


Ringkas:
i. minuman panas seperti
Minuman bercoklat atau the
3
ii. makanan seperti roti kaya
atau sandwich
iii. buah-buahan seperti betik,
pisang, atau epal

39 5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang


Ringkas 3

40 5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang


Ringkas 3

41 5.2.4 Menghidang sarapan pagi yang


Ringkas 3